ادرار کردن زنی وسط راهرو هواپیما جنجالی شد!! (+عکس)
ادرار کردن زنی وسط راهرو هواپیما جنجالی شد!! (+عکس)

یک زنی میانسال بـه دلیل دعوا با مهانداران هواپیما شلوار خودرا پایین کشید و دستشویی […]

این زن ادرار خود را میخورد !! (+عکس عجیب)
این زن ادرار خود را میخورد !! (+عکس عجیب)

ادرار و دستشویی خوردن یک زن در اروپا توسط خودش بسیار کثیف و دردناک می‌باشد […]

ثبت نام در سایت سیگاری بت