آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال و ایجاد درآمد تا ۵۰ میلیون تومان

آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال و ایجاد درآمد تا ۵۰ میلیون تومان

آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال

ترفند و استراتژی رولینگ در شرط بندی فوتبال بسیار حواب میدهد و میتواند سود خوبی بـه شـما بدهد در ادامه با آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال و ایجاد درآمد تا ۵۰ میلیون تومان سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

استراتژی بازی رولینگ در پیش بینی فوتبال 

استراتژی شرط بندی رولینگ اینروزها بین کاربران سایت هاي‌ شرط بندی بسیار استفاده دارد ؛ دراین سیستم کاربران از مبالغ کم مانند ۵۰ یورو شروع میکنند و با هدف گذاری مبالغی مانند هزار یورو ؛ پول خودرا تا ۱۰۰ برابر افزایش می دهند .آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال و ایجاد درآمد تا ۵۰ میلیون تومان

بهترین ترفند رولینگ در پیش بینی های ورزشی

این استراتژی شرط بندی طبق معمول برای پیشبینی هاي‌ ورزشی مانند فوتبال و والیبال استفاده میشود .استراتژی رولینگ را هم قبل از شروع بازی و هم در پیشبینی زنده مسابقات ورزشی میتوانید استفاده کنید .

 

تفاوت این دو این اسـت کـه در پیشبینی زنده میتوانید با سرعت بیشتری پیش بروید اما در پیشبینی قبل از بازی ها احتمال این کـه روزانه فقط روی یک یا دو بازی بتوانید شرط ببندید وجوددارد

 

دراین شرط بندی شـما باید بـه دنبال ضریب هاي‌ بسیار پایین « بین ۱.۰۱ و ۱.۱۰ » باشید و مبلغ زیادی را روی این ضریب شرط ببندید . سپس با کل مبلغی کـه برده اید دوباره روی ضریب هاي‌ پایین شرط ببندید .

 

رولینگبه این روش در بعضی سایت هاي‌ شرط بندی بین المللی all-in هم گفته میشود کـه با استقبال خوب کاربران روبه‌رو شده اسـت .

 

مزایا و معایب شرط بندی رولینگ

نکته اي کـه تعداد زیادی از کاربران نگران ان هستند این اسـت کـه در اجرای سیستم رولینگ اگر ببازیم کل پولمان را باخته ایم و ریسک در چه حد اسـت ؟بـه عنوان یک شرط بند، میدانید شانس چه تاثیری در شرط بندی کوتاه مدت شـما دارد؟آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال و ایجاد درآمد تا ۵۰ میلیون تومان

آیا ۵ برد پشت سرهم بـه دلیل مهارت اسـت یا شانس؟ این یادداشت بـه شـما نشان میدهد چرا تخصیص احتمال بـه شرط هایتان عادت بسیار خوبی اسـت کـه می‌توانید داشته باشید، چون روندی موفقیت آمیز همیشه نشانه شرط بندی خوب نیست.

 

رابطه بین بوک میکر «نهاد شرط بندی» و شرط بند، براساس ضریب هایي اسـت کـه اولی تعیین می‌کند و عقیده اي کـه دومی در خصوص دقت محاسباتی انجام شده دارد. دم دستی ترین مثالی کـه دراین باره استفاده می‌شود، پرتاب سکه اي منصفانه اسـت. همیشه میزان انتظارتان برای رو شدن شیر یا خط، یکی اسـت کـه در ان؛ احتمال ضمنی ۰.۵ اسـت و اگر این انتظار بـه ضریب تبدیل شود، قیمت منصفانه برای هر شیر یا خط، ۲.۰ خواهد بود.

 

البته اگر بوک میکر بـه دنبال سود خود باشد، این ضریب را پایین تر می آورد تا در بلند مدت بـه نفع خودش باشد. ضریبی ۱.۸۷ برای شیر یا خط، احتمال ضمنی را برای هردو طرف بـه ۰.۵۳۵ می‌رساند.

 

آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال و ایجاد درآمد تا ۵۰ میلیون تومان

مارجین چنین بازاری ساده اي از مجموع احتمالات ضمنی حاصل می‌شود. در مورد مثال فوق ؛ این ۱.۰۷ خواهد بودو حاشیه بـه طور معمول ۷ درصد ذکر می‌شود. هر چه مارجین بیشتر باشد، بوک میکر کار ساده تری برای حصول خاطرجمعی از بی قواره بودن ضریب ها نسبت بـه احتمال رخداد واقعی رویداد مد نظر دارد، چون ان ها باید ضریب مسابقات ورزشی را مشخص کنند کـه برخلاف پرتاب سکه، از چندین متغیر مختلف تاثیر می‌گیرد.آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال و ایجاد درآمد تا ۵۰ میلیون تومان

اگر شرط بندی با مارجین پایین نخستین گام برای دستیابی بـه رویکرد موفقیت آمیز باشد، مشهودترین علامت ثبت چند شرط موفق، بازدهی سودآور اسـت. با این حال، شرط بندان باید ببینند احتمال ثبت شرط سودآور یا ضررده بر اساس احتمالات ضمنی چقدر اسـت؟

 

اگر دوباره از قضیه پرتاب سکه فرضی استفاده کنیم کـه در ان احتمالات مشخص اسـت، میتوانیم میزان سودآور یا ضرر ده بودن دنباله اي از شرط ها را بررسی کنیم. مثلاً نتیجه ۱۰ بار پرتاب سکه می‌تواند از ۱۰ شرط بندی موفقیت آمیز تا ۱۰ شرط ضررده، متغیر باشد. با این حال، احتمال ثبت ترکیبی از نتایج مثبت و منفی دراین ۱۰ پرتاب بیشتر اسـت کـه ممکن اسـت تعداد شیر و خط با هم برابر هم باشد. در شبیه سازی ها، احتمال ثبت چنین نتیجه اي، ۰.۲۵ اسـت

 

نتیجه هر پرتابی مستقل از قبلی اسـت و بوک میکرها با استفاده از مارجین، سعی میکنند قیمت هاي‌ ارائه شده شان برای هر پرتاب، نه چندان محتمل جلوه کند.

 

مارجین در شرط بندی چیست ؟‌

میتوانیم از همین مثال ساده برای درک تاثیر مارجین بوک میکر روی بازده شرط بندی، استفاده کنیم. اگر هر کدام از پرتاب ها ۱.۹۵ ضریب خورده بود، مارجین در مقایسه با ۷ درصد، تنها ۲.۵ درصد می شد. و گرچه همان‌ گونه با ثبت ۵ شرط موفقیت آمیز، ضررده می شدیم، میزان ضرر از ۰.۶۵ بـه ۰.۲۵ می‌رسد.آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال و ایجاد درآمد تا ۵۰ میلیون تومان

برای سود از چنین پیشنهادهای شرط بندی نه چندان جالبی، باید حداقل ۶ پیشبینی موفقیت آمیز داشته باشید و اگر از شبیه سازهای اینترنتی استفاده کنید، می‌بینید احتمال ثبت ۶ نتیجه موفق از ۶ پرتاب، تنها ۰.۲۱ اسـت و اگر ضریب ۱.۸۷ باشد، توفیقی بـه اندازه ۱.۲۲ واحد و اگر ۱.۹۵ باشد، بازده ۱.۷ واحد خواهد بود.

 

البته اگر ۷ یا تعداد بیشتری پیشبینی موفق داشته باشید، بازده تان بیشتر هم می‌شود، ولی احتمال چنین نتیجه اي تنها ۰.۳۸ اسـت.بنابرین، بـه دلیل شیوه اي کـه این شرط هاي‌ نه چندان جالب را ارائه کرده ایم، می‌بینیم شرط بنبینوا چندان شانسی برای توفیق ندارد. با این حال، همان‌ گونه شانس اندکی برای پیشبینی ۶ یا تعداد بیشتری پرتاب و ثبت سود وجوددارد.

روش بردن در شرط بندی فوتبال

شرط بندی هاي‌ واقعی شامل قیمت ها و مبالغ متنوع هستند. ولی راه رسیدن بـه رویکرد مناسب، تشخیص قیمت هاي‌ مناسب اسـت. کـه ممکن اسـت براساس تخمین شـما از نتیجه احتمالی رویداد، تنظیم نشده باشد. از این رو، ثبت و ضبط تخمینتان از احتمال موفقیت صحیح شرطتان درکنار احتمال ضمنی بوک میکر از ضریب هاي‌ ارائه شده، عادت بسیار خوبی خواهد بود.

 

بـه این طریق، نه تنها می‌توانید اعداد مختلف را بررسی کنید، باعث می‌شود داده هاي‌ مناسبی برای شبیه سازی هم داشته باشید. کـه با انطباق ان ها با مثال پرتاب سکه، بـه دردستان میخورد. و میتوانید تاثیر هر کدام از فاکتورهای شانس و مهارت را تشخیص دهید.آموزش ترفند رولینگ در شرط بندی فوتبال و ایجاد درآمد تا ۵۰ میلیون تومان

ورود به سایت معتبر پیش بینی فوتبال

طبق بررسی هاي‌ کـه داشتیم بهترین سایت پیشبینی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم یک شرط بند موفق، همیشه احتمالات را درنظر می‌گیرد و فقط نتیجه را نمیبیند. و سعی میکند زنجیره اي شرط ها را برای تحلیل هاي‌ خود مد نظر داشته باشد.

کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی