نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد

ورزش بوکس یکی از جذاب ترین مسابقات ورزشی در دنیا اسـت و همه ی ساله افراد بسیار زیادی برای این ورزش شرط بندی میکنند و سود خوبی هم خواهند برد در ادامه با نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه  سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

ترفندهای برد در شرط بندی بوکس 

محبوبیت بوکس در حال افزایش اسـت.یک ماه نمی گذرد کـه یک مبارزه بزرگ کـه منافع ملی – اگر نگوییم جهانی – را بـه دنبال داشته باشد.وقتی علاقه زیادی وجود داشته باشد، پول زیادی برای بدست آوردن وجوددارد.

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

تعداد زیادی از افراد در بوکس بال زدن خواهند داشت، اما بـه دنبال نکات شرط بندی بوکس نخواهند بود – اکثریت ترجیح می‌دهند از مبارزان مورد علاقه خود بدون فکر مجدد در مورد مواردی کـه باید درنظر گرفته شوند، حمایت کنند.خوشبختانه برای شـما، ما موارد اساسی را کـه باید درنظر بگیرید را در زیر لیست کرده ایم.

در بیشتر ورزش‌ها یک شور و اشتیاق قبیله‌اي برای تیم شـما وجوددارد، تعداد زیادی از ان‌ها از جایی اسـت کـه اهل ان هستید و خانواده‌تان بـه یک تیم ورزشی پیوند دارند.

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

بوکس از این نظر منحصر بـه فرد اسـت کـه هیچ وفاداری وجود ندارد، بـه ندرت می توان بوکسوری را از شهر خود پیدا کرد، و حتی دراین صورت بعید اسـت کـه آن ها بیش از چند بار درسال مبارزه کنند

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

این فقدان هویت برای یک باشگاه خاص بـه این معنی اسـت کـه هواداران عموماً بوکسورهایی را کـه دوست دارند و کدام را دوست ندارند انتخاب و انتخاب می‌کنند.این مسئله در هنگام شرط بندی مشکل ایجاد می‌کند.

دریک ورزش تیمی، شـما طبق معمولً خیلی اذیت نمی شوید کـه چه کسی فراتر از تیم خود برنده می شود، و بـه عنوان یک فرد بی‌طرف می توانید با یک سر روشن و نه با قلب خود شرط‌بندی کنید. در بوکس، با این حال، تماشای دو مبارز بی طرف بـه ندرت اتفاق میوفتد، شـما طبق معمولً طرفدار یکی از آن ها هستید کـه می خواهید برنده شوید.

خودت را بازی نکن

بـه دست آوردن یک دیدگاه عینی در مورد مبارزه می‌تواند دشوار باشد. یعنی شرط‌بندی روی مبارزی کـه میخواهید برنده شوید، و همچنین جنگنده‌اي کـه ارزش واقعی را نشان میدهد.شـما اغلب می توانید راه هایي اختراع کنید کـه آن ها بتوانند برنده شوند…

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

بدون این کـه متوجه باشیم کـه خیلی بعید اسـت.زمانی کـه امیرخان با ساول «کانلو» آلوارز جنگید، نمونه‌اي را می توان یافت.ساختن پرونده برای جنگنده بریتانیایی از برخی جهات منطقی بـه نظر میرسید، او با توانایی بی اندازه خود در بوکس سریع تر عمل میکرد.

اگر ان مبارزه 12 راند طول بکشد، پس شانس زیادی برای پیروزی وجوددارد. اگر از طرفداران خان هستید، احتمالاً این همان چیزی اسـت کـه بـه خودتان می گفتید: “خان در امتیازات… بیایید مقداری پول روی ان بگذاریم.”

با این حال واقعیتی کـه اتفاق افتاد این واقعیت اسـت کـه همه ی مشتاقان بوکس با سر بی طرفانه فکر میکردند اتفاق می‌افتد، زمانی کـه خان روی یک مشت می‌رفت و چراغ‌ها خاموش می ‌شد. دقیقاً همین اتفاق افتاد.

مبارزه خان تنها یکی از نمونه‌هاي‌ متعددی بود کـه در ان یک طرفدار می‌توانست روی یک مبارز شرط‌بندی کند کـه باید بـه خوبی از ان دور بماند، مگر این کـه مطمئن باشید شانس‌هایي دریافت کرده اید کـه نشان ‌دهنده ارزش فوق‌العاده اسـت.

استراتژی شرط بندی بوکس 

انها در بوکس نیز همیشه می‌توانند مشکل ساز باشند، یک مروج عالی همیشه میتواند مبارز خودرا طوری بسازد کـه او نیست.می‌بینید کـه این اتفاق بـه ویژه در اوایل با مبارزان حرفه اي رخ می دهد کـه حریفان انها کیفیت نامعلومی داشتند.

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

یک رکورد اولیه خوب نقطه فروش خوبی اسـت، اما همچنین می‌تواند بسیار فریبنده باشد…مبارزات قهرمانی اولیه آنتونی جاشوا نمونه بارز این اسـت کـه وقتی حریفان وی را درنظر میگیرید، باید فراتر از یک رکورد نگاه کنید.

قبل از مبارزات مربوطه خود با جاشوا، حریفان او «مارتین، برازیل» رکورد های شکست ناپذیری داشتند. رکورد های عالی می‌توانند چشمگیر بـه نظر برسند، اما میتوانند بـه سرعت نمایش داده شوند.

این مبارزان قبل از مبارزه با جاشوا از نظر تعداد رکورد بهتری نسبت بـه جاشوا داشتند، اما او بـه زودی ان را درست کرد، هر دوی آن ها بـه سختی 10 راند بین انها دوام آوردند تا این کـه ناک اوت شوند.

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

فقط مقایسه رکوردها و سبک ها مهم نیست، بلکه مقایسه مبارزان قبلی نیز مهم اسـت. آن ها با چه کسانی جنگیده اند، سبک آن ها چگونه بوده اسـت، آیا حریفان انها شخص قابل توجهی را شکست داده اند؟

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

رکورد های متورم برای مروجین و پخش کنندگان در بوکس پول در می آورد. مطمئن شوید کـه این موارد را می‌بینید و از آن ها برای یافتن ارزش در بازاری استفاده می‌کنید کـه بسیاری با دانش بسیار کمتر شرط بندی می‌کنند.

به گذشته نگاه کن

از نظر شرط‌بندی موفقیت‌آمیز روی یک مبارز، نگاه کردن بـه رکورد ان‌ها کمک چندانی نیست، باید خیلی بیشتر از این بـه ان نگاه کنید.بهترین راه برای قضاوت در مورد یک مبارز این اسـت کـه بـه گذشته نگاه کنید بـه این کـه با چه کسی مبارزه کرده اسـت و چقدر خوب در برابر حریفان سطح بالا عمل کرده اسـت. این بهترین قاضی را در مورد این کـه یک مبارز چقدر خوب اسـت، می دهد، و سپس مقایسه ان رکورد با حریفش راحت اسـت.

ممکن اسـت ببینید کـه یک بوکسور یکسری ناک اوت هاي‌ اولیه در برابر حریفان شایسته دارد در حالی کـه رقیب آینده او ممکن اسـت در برابر همان کالیبر حریفان برای پیروزی تلاش کرده باشد.

در ان مثال، هردو مبارز ممکن اسـت رکورد های عالی در مبارزه داشته باشند، با سطح مشابهی از حریفان مبارزه کرده اند، اما این همه ی داستان را بازگو نمیکند.یکیدیگر از راه‌هاي‌ خوب برای بررسی گذشته این اسـت کـه ببینید آیا دو بوکسور در مبارزه با رقیب مشابهی در گذشته مبارزه کرده‌اند یا خیر، بـه این ترتیب میتوانید دو مسابقه رابا هم مقایسه کنید و ببینید کدام یک ان را راحت‌تر کرده اسـت و بنابر این می توانید نتیجه بگیرید. از ان کسی کـه باید مورد علاقه باشد.

سبک ها دعوا می کنند

در مورد سبک ها صحبت می‌کنیم، یک ضرب المثل طولانی در بوکس وجوددارد کـه سبک ها باعث دعوا می‌شوند.سبک ها همچنین میتوانند در تعیین این کـه چه کسی باید در مسابقه دست بالا را داشته باشد، عالی باشد.

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

ممکن اسـت یک بوکسور در برابر حریفان Southpaw مبارزه کند، و مبارزه بعدی او با این افراد اسـت.او ممکن اسـت پاهایش ضعیف باشد و در مقابل بوکسوری قرار بگیرد کـه روی پاهایش عالی اسـت و بنابر این نمیتواند از فشار دور شود.

مانند مسابقه فوق الذکر خان و آلوارز، ممکن اسـت شـما مبارزی داشته باشید کـه آنقدرها با استعداد نیست، اما او مشت خوبی دارد و با فردی با چانه مشکوک مبارزه میکند.شاید یک مبارز در اینستاگرام با پرتاب ترکیب سریع مشت ها عالی بـه نظر برسد، اما انها فاقد تجربه و دانش اولیه بوکس هستند.

بهترین اصطلاحات شرط بندی بوکس

مانند همه ی شرط بندی ها، همیشه بهتر اسـت بـه انچه میدانید پایبند باشید.شرط بندی روی دعوای تصادفی بین دو نفر در وسط روسیه کـه تا بـه حال نام ان را نشنیده اید، احتمالاً شـما را از جیب خود رها میکند.مبارزان خودرا بشناسید و نقاط قوت و ضعف انها را بدانید.

درسال‌هاي‌ پایانی زندگی‌اش مشخص بود کـه فلوید می‌و در بـه‌دنبال این بود کـه مردم را بـه بیرون فرستاده کند و بـه ناک اوت اهمیتی ندهد، شرط‌بندی بر روی پیروزی در امتیاز طبق معمولً یک شرط مطمئن بود.

نکات شرط بندی بوکس و ایجاد درآمد ۲۰ تا ۴۵ میلیون در ماه

از ذهن خود خارج کنید کـه می خواهید چه کسی را برنده شوید و در عوض بـه ابزار آن ها و نحوه استفاده از آن ها برای پیروزی و روش پیروزی توجه کنید.با سرخود شرط بندی کنید و بـه چیزی کـه میدانید پایبند باشید، اگر اینکار را انجام دهید اغلب دست شـما و همچنین قهرمانی کـه روی ان شرط بندی کرده اید در هوا بلند می شود.

بـه یاد داشته باشید، تمام نکات این پست باید با این واقعیت ساده شرط بندی ترکیب شود کـه برای این کـه انتخابی سودآور در دراز مدت باشد، باید شرط بندی مناسب رابا قیمت مناسب انتخاب کنید.

ورود به سایت شرط بندی ورزشی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی ورزشی مخصوصا ورزش بوکس با بالاترین ضرایب را برای شـما در لینک سبز زنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

برچسب‌ها:
ثبت نام در سایت سیگاری بت