معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی (100% تضمینی)

معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی (100% تضمینی)

ضریب ها در شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی بسیار سودمند هستند و اگر طبق یک اصول جلو برود میتواند در امد خوبی بـه شـما بدهد در ادامه با معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی «100% تضمینی» سایت هاتم بت را دنبال کنید .

بهترین ضرایب شرط بندی را چطوری بفهمیم ؟ 

در ابتدا برای تان توضیح می‌دهیم کـه ضریب در شرط بندی چیست و چه عمل کردی بر روی فالیت هاي‌ شـما دارد تا با مهم بودن این موضوع آشنا شوید. از این رو باید بگویم ه در هر پیشبینی کـه شـما مبلغی را قرار میدهید ودر انتهای برنده شرط بندی می‌شوید بسته بـه ضریبی کـه در بازی وجود داشته اسـت.

معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی (100% تضمینی)

پول بـه اشتراک گذاشته شـما افزایش می‌یابد. از این رو توجه داشته باشید کـه هر چه مقدار این ضریب ها بالا تر باشد کسب سود دهی شـما نیز بسیار بیشتر می‌شود. چرا کـه در انتهای برد تان در شرط بندی هر ضریب کـه وجود داشته باشد.

بر مبلغی کـه شـما بـه اشرتاک گذاشته اید ضرب می‌شود و اینگونه اسـت کـه سود شـما بسته بـه ضرایب چند برابر می‌شود.

اگر بخواهیم این موضوع را در قبال یک مثال برای تان توضیح دهیم باید بگوییم کـه زمانی کـه بـه طور مثال شـما با 100 توامن پیشبینی خودرا می بندید ممکن اسـت ضریب بازی در نهایت 5 باشد.

این ضریب 5 باعث می‌شود کـه 100 هزرا تومنای کـه شـما در ابتدای مسابقه گذاشته اید در 5 ضرب شود و اینگونه شـما 500 هزار تومان برداشت پول را داشته باشید.


بیشتر بخوانید: شرط بندی روی ورزش سه گانه + ترفند و معرفی سایت معتبر


 

روش فهمیدن تعیین ضریب ها در شرط بندی

دقت داشته باشید کـه برای انتخاب ضریب ها سایت ها بـه صورت هاي‌ متفاوت اقدام می‌کنند. از این رو اگر برای تان سوال اسـت کـه اگر سایت از چه طریقی برای اینکار اقدام میکند باید خدمتتان بگوییم کـه این ضریب ها با مشورت و هم کاری تیم هایي قوی از ریاضی دان ها و مهندسین انتخاب می‌شود.

معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی (100% تضمینی)

کـه دارای کارشناس هاس بسیار قوی نیز می باشد و ضریب ها را بر اساس برد و باخت تیم ها کـه بر ان آگاهی دارند تنظیم میکنند. این افراد آنالیز هاي‌ دقیقی را در شرایط تیم ها و بازی کن هاي‌ هر تیم بـه همراه بررسی هاي‌ دقیق بازی هاي‌ گذشته انجام می‌دهند.

تا بتوانند احتمال برد و باخت هر تیم را بررسی کنند و بر اساس ان ضریب ها را مشخص کنند.

بررسی بهترین ضریب ها در شرط بندی

همانطور کـه در بالا تر اشاره نمودیم ضریب ها نیز دارای انواع مختلفی می باشند. از این رو دراین قسمت برای تان بـه معرفی کامل و دقیق انواع ضرایبی کـه برای تان وجوددارد میپردازیم تا شـما با توجه یه این آشنایی کـه کسب میکنید بدانید کـه در کدام سایت ها شرط بندی کنید کـه دارای ضرایب بهتری هستند و علاوه بر ان نیز بدانید کـه در کدام شرط بندی با چه مبلغی بهتر اسـت از کدام نوع ضریب استفاده کنید و شرط بندی خودرا ببندید.

یکی از انواع ضریب ها ضرایب آمریکایی می‌باشد کـه این ضریب بـه دو شکل مثبت و منفی در سایت ها بـه شـما نمایش داده می‌شوند. ضریب منفی دراین نوع ضرایب متعلق بـه تیم قوی‌تر اسـت کـه البته این تیم قوی از نظر سایت مشخص می‌شود.

معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی (100% تضمینی)

و ضریب مثبت متعلق بـه تیم ضعیف تر می‌باشد. دقت داشته باشید کـه اگر در سایتی کـه فعالیت میکنید ضریب ها بـه صورت اعشاری می‌باشد نیاز بـه آشنایی با این ضریب آمریکایی نیست اما در غیر این صورت باید از این ضریب ها برای ثبت شرط بندی هاي‌ تان استفاده نمایید.

سخت ترین ضریب ها کدام هستند‌؟

ضریب کسری یکیدیگر از انواع ضریب در شرط بندی می‌باشد کـه این ضریب مقداری سخت تر از سایر ضرایب اسـت. التبه برای افرادی کـه عدات بـه این نوع ضریب ندارند سخت می باشد ودر غیر این صورت کاملا روند استفاده از ان آسان می‌باشد.

دقت داشته باشید این ضریب اینگونه اسـت کـه اگر در سایتی فعالیت و ثبت شرط بندی دارید و ضریب هاي‌ سایت اعشاری هستند بازهم نیاز بـه یاد گیری این مدل از ضریب ها نیست. اما توجه داشته باشید کـه بـه عنوان مقثال اگر ضریب 8.5 می باشد شـما باید بر روی 5 واحد شرط بندی کنید تا شانس برنده شدن هشت واحد را داشته باشید.

مهمترین ترفند ضریب اعشاری در شرط بندی

باید خدمتتان بگوییم کـه اصلی ترین ضریب در شرط بندی آنلاین همین ضریب اعشاری می باشد کـه کاربر هاي‌ ایرانی بیشتر از هر نوع ضریب دیگری با این ضریب سر و کار دارند. دقت داشته باشید کـه ضریب هاي‌ اعشاری بـه عنوان ساده‌ترین نوع ضریب برای مسابقه نیز معرفی میشوند.

معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی (100% تضمینی)

اگر بخواهیم با مثال برای تان توضیح دهیم باید بگوییم کـه اگر در مسابقه اي دو تیم رئال مادرید و اتلتیکو مادرید بـه ترتیب بر روی ضریب هاي‌ 1.4 و 3 مشخص شده باشند بـه این معنی اسـت کـه سایت هاي‌ شرط بندی احتما برد تیم رئال مادرید را بیشتر می‌دانند و برای اتلیتکو شانس کم تر را درنظر گرفته اند.

بررسی انواع احتمالات ضریب ها

ماهیت تصادفی امتیازدهی بـه گل، دلیلی اسـت کـه بـه آمار و ارقام اجازه دنبال کردن یک “توزیع پواسِن” بـه عنوان یک مدل پیشبینی شده‌ي ساده برای شرط بندی حد زیر / حد بالا را میدهد. بیایید ببینیم اینکار در تمرین بـه چه معناست.

جان هایک درکتاب خود «گرفتن شانس»؛ یک جدول طراحی کرده اسـت کـه احتمالات امتیازدهی یک تیم را بـه شکل ۰؛ ۱؛ ۲؛ ۳ و ۴ گل یا بیشتر را ارزیابی میکند کـه بر پایه میانگین تعداد گل هاي‌ هر بازی‌شان می‌باشد.

گل‌ها ۰ ۱ ۲ ۳ یا بیش از ۴ گل

میانگین = ۰٫۸ ۴۵% ۳۶% ۱۴% ۴% ۱%

میانگین = ۱٫۲ ۳۰% ۳۶% ۲۲% ۹% ۳%

میانگین = ۱٫۶ ۲۰% ۳۲% ۲۶% ۱۴% ۸%

میانگین = ۲٫۰۰ ۱۴% ۲۷% ۲۷% ۱۸% ۱۴%

در مسابقه‌اي کـه تیم میزبان میانگین احتمالی ۱٫۲ گل را دارد و تیم دیگر ۰٫۸ گل را، این ساده اسـت کـه مشخص کرد احتمالات برای زیر «پایین» ۲٫۵ گل با استفاده از جدول بالا میسر می‌شود.

در مرحله اول باید امتیازات صحیح را مشخص کرد کـه منجر بـه برنده شدن شرط زیر ۲٫۵ گل می‌شود «۰-۰, ۱-۰, ۰-۱٫ ۱-۱, ۲-۰, ۰-۲»؛ احتمالات مربوط بـه هر تیم را از جدول بالا پیدا کنید و سپس احتمالات هر امتیاز را توسط ضرب کردن ارزیابی کنید.

معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی (100% تضمینی)

تعداد گل هاي‌ بـه نتیجه‌رسیده احتمال امتیاز دقیق

۰-۰ ۳۰% ۴۵% «۳۰%» x «۴۵%» = ۱۳.۵%

۱-۰ ۳۶% ۴۵% «۳۶%» x «۴۵%» = ۱۶.۲%

۰-۱ ۳۰% ۳۶% «۳۰%» x «۳۶%» = ۱۰.۸%

۱-۱ ۳۶% ۳۶% «۳۶%» x «۳۶%» = ۱۲.۹۶%

۲-۰ ۲۲% ۴۵% «۲۲%» x «۴۵%» = ۹.۹%

۰-۲ ۳۰% ۱۴% «۳۰%» x «۱۴%» = ۴.۲%

زیر ۲٫۵ گل ۶۷٫۵۶%

از آنجا کـه احتمالاتِ امتیازِ بلقوه را کـه می‌تواند منجر بـه زیر ۲٫۵ شود را میدانیم، انها را اضافه می‌کنیم تا احتمالاتِ پایانِ مسابقه را در زیر ۲٫۵ گل بـه دست آوردیم و پس از ان؛ برد یک شرط زیر ۲٫۵٫ در مثال بالا آن گونه خواهد بود:

۱۳٫۵% + ۱۶٫۲% + ۱۰٫۸% + ۱۲٫۹۶% + ۹٫۹% +۴٫۲% = ۶۷٫۵

فرمول پیدا کردن ضریب های ورزشی

اکنون کـه احتمالات آماری مسابقه تا پایان مسابقه در کمتر از ۲٫۵ گل را مشخص کردیم، تنها چیزی کـه برای مشخص کردن باقیمانده اسـت، این اسـت کـه کدام ضریب ها را باید قبول کنید.

برای تبدیل احتمالات بـه ضرایب اعشاری، از فرمول ساده زیر پیروی کنید:

ضرائب اعشاری = ۱۰۰ / احتمالات

در مثال بالا، احتمال ۶۷٫۵۶ با : ۱۰۰/۶۷٫۵۶ = ۱٫۴۸ مطابقت میکند.

این بـه چه معنی اسـت کـه شـما باید پول خودرا تنها روی پایین ۲٫۵ گل قرار دهید، اگر کـه سایت شرط بندی‌اي پیدا کنید کـه ضرائب بیش از ۱٫۴۸ را ارائه می‌کند. آیا این بدان معنی اسـت کـه فرمولی خواهید داشت.


بیشتر بخوانید: آموزش تنظیم سود در بازی انفجار به صورت اتوماتیک 100% پولساز


کـه یک شرط برنده را گارانتی میکند؟ جواب کوتاه، خیر اسـت. اما چیزی کـه خواهید داشت، راهی آسان برای به کار بردن استراتژی شرط بندی با مقادیرِ پیشبینی شده‌ي مثبت اسـت کـه سودهای طولانی مدت را تضمین می‌دهد، زمانی کـه باخته ها و سودهای خودرا در طلانی مدت گرد آوری کنید.

معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی (100% تضمینی)

بنابر این تحقیقات خودرا تا پیش از اتمام هفته انجام دهید شرط بندی هاي‌ مقداری را بیابید و آرام بنشینید و از این حرکت لذت ببرید، با دانستن این کـه سودهای بلندمدت خودتان را تضمین و حفظ کرده اید.

چگونه در شرط بندی سود ضریب ها را به خودمان برگردانیم ؟‌

اگر می‌خواهید از ضریب هاي‌ سایت شرط بندی بـه نفع خود استفاده کنید بهتر اسـت بازی هایي کـه یک طرف ان تیم هاي‌ پر قدرت هستند را کنار بگذارید سراغ بازی هاي‌ معمولی و تیم هاي‌ میانه جدول بروید. فقط با کمی تحقیق در مورد نوع بازی تیم هاي‌ معمولی تعداد پاس هاي‌ یک تیم درمسابقه قدرت دفاع و حمله تیم ها یک شرط صحیح ببندید.

وقتی دو تیم جنوا و کالیاری بـه مصاف هم می‌روند بـه دلیل هم سطح بودن دو تیم ضریب ها هم نزدیک بـه هم هستند دیگر یک تیم از پیش برنده نیست و این کاربر اسـت کـه می‌تواند با یک استراتژی قوی و تحلیل تیم ها از نظرقدرت هجومی و دفاعی یک پیشبینی مطمئن منجر بـه برد کند.

معرفی بهترین ضریب ها در شرط بندی ورزشی و بازی کازینویی (100% تضمینی)

در لیگ هاي‌ معتبر فوتبال اروپایی تعداد زیادی از بازی ها درهمین سطح برگذار میشود و تاثیر ضریب با ضرایب بسیار نزدیک بـه هم بر گذار میشود اگر می‌خواهید یک شرط بندی پر هیجان را تجربه کنید روی چنین بازی هاي‌ متمرکز شوید زیرا حتی اگر فاکتور شانس را نیز درنظر بگیریم و شرط شـما برنده شود پول خوبی بدست می آورید.

جمع بندی 

طبق توضیحات و فرمولی کـه در بالا بـه شـما توضیح دادیم بـه اسانی می توانید متوجه شوید پیشبینی هاي‌ ورزشی و فوتبالی ضریب هایش چگونه معرفی میشود و این جا شـما لازمه کـه وارد سایتی بشوید کـه معتبر باشد و بررسی هایي کـه ما داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم. 

ثبت نام در سایت سیگاری بت