آموزش مدیریت سرمایه موقع باخت ها در پیش بینی و شرط بندی

آموزش مدیریت سرمایه موقع باخت ها در پیش بینی و شرط بندی

آموزش مدیریت سرمایه موقع باخت

امروز با یک اموزش بسیار مهم مدیریت سرمایه در بازی هاي‌ کازینویی و انلاین در خدمتتون هستیم کـه این اموزش میتونه بسیار مهم و پولساز باشه در ادامه با آموزش مدیریت سرمایه موقع باخت ها در پیشبینی و شرط بندی سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

مدیریت سرمایه گذاری در شرط بندی فوتبال 

بـه گزارش هاتم بت تعداد زیادی از افرادی کـه شرط بندی می‌کنند اغلب روی این مساله تمرکز میکنند کـه وقتی شرط بند چقدر برنده خواهند شد، اما مساله‌ي دیگری هم وجوددارد کـه بـه همین اندازه مهم اسـت و ان این اسـت کـه در شرط بندی چقدر میبازید. افت سرمایه در صنعت مالی مفهومی شناخته شده اسـت، اما چطور می‌توان ان را در شرط بندی هم اعمال کرد؟ برای فهمیدن این موضوع با ما همراه باشید.آموزش مدیریت سرمایه موقع باخت ها در پیش بینی و شرط بندی

در آخرین مقاله‌اي کـه برای پیناکل «Pinnacle» نوشتم بـه موضوع عده اي از سناریوهای شکست و واگذاری شرط بندی و احتمال رخ دادن این سناریوها برای انواع قماربازان پرداختم.

 

یکی از متخصصان هوش مصنوعی و صاحب وب سایت Winner Odds، یعنی میگل فیگرز هم درکتاب الکترونیکی خود بـه نام “چگونه سایت هاي‌ شرط بندی را شکست دهیم” بـه این موضوع اشاره کرده و گفته: “بـه ندرت پیش می آید کـه افرادی کـه شرط بندی کرده اند برای تغییر روش خود یا برای متوقف کردن شرط بندی منتظر «ورشکستگی» بمانند.”

 

استراتژی موفقیت در زمان ورشکستگی

در عوض آن ها طبق معمول استراتژی خودرا عوض کرده و یا خیلی قبل از این کـه بـه ورشکستگی برسند کاملا از بازی خارج می‌شوند. این کـه این اتفاق دقیقا چه زمانی رخ بدهد بـه میزان ریسک پذیری شرط بند بستگی دارد اما بـه هرحال بهتر اسـت کـه تا حدودی بتواند این شرایط را تعریف و مدلسازی کند.

 

مفاهیم “افت سرمایه” و “حداکثر افت سرمایه” «MDD» در دنیای سرمایه گذاری مالی مفاهیمی آشنا هستند. دراین مقاله بـه معنی این مفاهیم، افت سرمایه‌ي مورد انتظار و چگونگی مدیریت انها می‌پردازم.

 

اشنایی با افت سرمایه و حداکر سرمایه در شرط بندی 

دانشنامه‌ي سرمایه گذاری اینوستوپدیا مفاهیم “افت سرمایه” و “حداکثر افت سرمایه” را بـه ترتیب بـه این صورت تعریف کرده اسـت: «درصد» افت از اوج-بـه-سکون در طول یک دوره‌ي مشخص شده در سرمایه گذاری، و بیشترین «درصد» افت از اوج-بـه-سکون قبل از رسیدن بـه یک نقطه ي اوج جدید.آموزش مدیریت سرمایه موقع باخت ها در پیش بینی و شرط بندی

از آنجایی کـه سابقه‌ي سود یک شرط بند مشابه ارزیابی سابقه‌ي سود دریک سرمایه گذاری مالی اسـت، پس این مفاهیم را می‌توان مستقیما در دنیای شرط بندی هم پیاده کرد و حداکثر افت سرمایه را می‌توانیم مترادف بیشترین افتی بدانیم کـه یک شرط بند در شرط بندی هایش حاضر اسـت با ان روبه‌رو شود.

 

میگل درکتاب الکترونیکی‌اش این تحمل افت سرمایه را ۵۰% درنظر گرفته اسـت، البته این رقم کاملا یک نظر شخصی اسـت. بنابر این خیلی خوب می شود اگر بتوانیم حداکثر افت سرمایه‌ي مورد انتظار رابا دیدگاه مدیریت ریسک کـه از طریق تجربه‌ي شرط بندی بـه ان رسیده‌ایم مدلسازی کنیم.

 

تاثیرات سرمایه و افت منفی در شرط بندی 

میگل چندین عامل کـه روی مقدار حداکثر افت سرمایه تاثیر «MDD» می گذراند را شناسایی کرده اسـت. اصلا تعجبی ندارد کـه هر چه انتظار از سود «و بازده» بالاتر باشد حداکثر افت سرمایه‌ي مورد انتظار «MDD» کمتر خواهد بود.

 

همچنین، اگر تمام عوامل دیگر را بدون تغییر فرض کنیم، هر چقدر کـه شرط بندی کننده ها روی شانس‌هاي‌ بیشتری شرط بندی کنند میزان تغییر برد و باختها بیشتر می شود ودر دسترس برگشت سرمایه‌ي زیادتر، و متعاقبا MDD مورد انتظار بالاتری، قرار می گیرند.

 

توضیح میگل در مورد این مساله این اسـت کـه افزایش MDD مورد انتظار با تعداد شرط‌ها رابطه‌ي لگاریتمی دارد. برای مثال در حالت ساده‌ي ۵۰-۵۰؛ طولانی‌ترین توالی مورد انتظار باخت در شرط هاي‌ ۲n تقریباً برابر با n اسـت.

 

انواع مدل های سرمایه سازی

من نیز با پیروی از میگل چند شبیه‌سازی مونت کارلو را اجرا کردم تا بتوانم MDD مورد انتظار «در هر واحد» را برای سناریوهای مختلف شرط بندی دریک مجموعه از شرط بندی هاي‌ انجام شده برای مبالغ سطح ۱۰۰۰ «۱ واحد» مدلسازی کنم.آموزش مدیریت سرمایه موقع باخت ها در پیش بینی و شرط بندی

برای هر پنج احتمال مختلف، بازده‌ ۲% از ۲۰% «در فواصل ۲%» درنظر گرفته شد: ۱٫۵؛ ۲؛ ۳؛ ۵ و ۱۰ودر مجموع ۵۰ سناریو بـه وجود آمد. هر کدام با ۱۰۰۰۰ تکرار اجرا شد. خلاصه‌ي MDDهای مورد انتظار «بـه صورت میانگین» را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

 

یک هندیکپر معمولی را درنظر بگیرید کـه در احتمال‌هاي‌ حدود ۲ شرط بندی می‌کند. اگر میزان ضربات ۵۳% باشد، بازده انها حدودا ۶ % خواهد بود. انها می توانند انتظار داشته باشند کـه دریک مجموعه‌ي شرط ۱۰۰۰ تایی، حداکثر افت سرمایه نسبت بـه سطح بالای قبلی حدود ۲۲ واحد باشد.

 

این بار فردی را درنظر بگیرید کـه از بین حدود ۵ احتمال با بازده ۱۴% در مسابقات اسب دوانی شرط بندی می کند. MDD این فرد تقریباً دو برابر اسـت «۴۳ واحد». در عملکرد ضعیف برای تعداد احتمال‌هاي‌ طولانی تر MDD مورد انتظار می تواند بیش از ۱۰۰ واحد باشد. این فرد با سرمایه‌ي ۱۰۰ واحد شروع می‌کند و نتیجه‌ي کار هم کاملا واضح اسـت.

 

توزیع احتمال حداکثر افت سرمایه

جدول بالا فقط بـه ما می‌گوید کـه مقدار MDD بـه طور میانگین چقدر اسـت، اما در مورد این کـه در خوش سانس ترین یا بد شانس ترین حالت MDD چقدر ممکن اسـت تغییر کند حرفی نمی زند. برای این کـه این مساله را بفهمیم باید طرح عده اي از توزیع‌هاي‌ احتمالی را رسم کنیم. این توزیع ها برای وقتی کـه احتمال شرط بندی ۲ باشد برای ۱۰ سناریو در نخستین نمودار زیر نشان داده شده‌اند.

 

برای هر سناریو، توزیع احتمال با توجه بـه احتمال برخی MDDهای بالا، بـه طرف دنباله‌ي طولانی تر سمت راست دارای شیب مثبت اسـت.

 

در نتیجه MDD میانگین یا MDD مورد انتظار برای هر سناریو بزرگ‌تر از میانه و حالت خواهد شد «MDD حالت، یا همان رایج ‌ترین MDD، با بالاترین نقطه‌ي هر توزیع مطابقت دارد». می توانید اشکالاتی کـه در منحنی‌ها وجوددارد را نادیده بگیرید. برای تکرارهای مقادیر بالای مونت کارلو کـه قدرت پردازش ارزیابی‌ي من اجازه‎‌ي ارزیابی‌ي انها را ندارد این اشکالات ناپدید می شوند.

 

رایج ترین شرط بندی های مهم در سال

این مثال را برای بازده ۶% درنظر بگیرید. رایج ‌ترین MDD ۱۸ واحد بود. اما MDD میانگین ۲۲ واحد بود. ودر ۱۰۰۰۰ تکراری کـه داشتم تقریباً دریک سوم انها ۲۵ واحد یا بیشتر بود، و بالاترینش هم ۷۳ شد. میانگین ها می‌توانند اطلاعات زیادی بـه ما بدهند، اما شکل توزیع احتمال هم اطلاعات خوبی در مورد طیف انتظارات مربوط بـه سناریوهای خوش شانس بودن یا بد شانس بودن بـه ما می‌دهد.

 

نمودار دوم ۵ سناریوی مدل را برای احتمال‌هاي‌ متغیری با بازده ۱۰% نشان می دهد. توزیع نتایج احتمال بسیار متغیر اسـت. برای مثال، در شرط بندی احتمال ۱۰؛ با این کـه MDD مورد انتظار ۸۴ واحد بود، اما یک چهارم از تکرارهای مونت کارلو ۱۰۰ یا حتی بیشتر از ۱۰۰ شد و حتی یکی از آن ها تا ۳۰۲ هم بالا رفت.

 

اگر یک شرط بند ماهر باشید و دفعات شرط بندی روی احتمال ها را طولانی کنید، از هر ۱۰۰۰۰ بار فقط یک‌بار چنین اتفاقی برای شـما می‌افتد، یعنی مسلما وقتی سرمایه‌ي اولیه‌ي شروع شرط بندی ۱۰۰ واحد باشد فقط ۰٫۱ واحد سرمایه لازم اسـت تا اندازه‌ي MDD کاهش پیدا کرده و بـه سطح قابل تحملی برسد.

 

بررسی انواع احتمالات در شرط بندی

البته، همان طور کـه در مقاله‌ي قبلی هم گفتم، شرط بند هایي کـه در تعداد احتمالهای طولانی با تغییرات زیادی روبه‌رو می‌شوند طبق معمول سرمایه‌ي خودرا کمتر از شرط بندهایی انتخاب میکنند کـه تعداد احتمال‌هاي‌ کوتاهتر را ترجیح می دهند، ودر نتیجه مقدار MDD را هم کاهش می‌دهند.

 

اعداد جدول بالا بـه تعیین اندازه‌ي مناسب سرمایه کمک میکنند. برای مثال وقتی سرمایه را بـه ۰٫۲۵ واحد کاهش دهیم، MDD کمتر می‌شود ودر ۲۵ واحد، برای احتمالهای ۱۰ از ۱۰۰؛ بـه بازده ۴% می‌رسد. اگر شرط بندی اول رابا ۱۰۰ واحد شروع کنیم نتیجه بسیار مطلوب خواهد شد.

 

افت سرمایه چیست؟ 

بی شک هیچ کس دوست ندارد در شرط بندی پولش را ببازد. اما از این بدتر هم ممکن اسـت اتفاق بیافتد. برای جبران باخت قبلی لازم اسـت کـه درصد رشد خیلی بالا برود، زیرا افت سرمایه می تواند سرمایه‌ي شروع شرط بندی را کـه باعث می شود هنگام برد سود کنید، از بین ببرد. این مشکل حالت نمایی دارد.

 

برای این کـه ۱۰ درصد افت سرمایه جبران شود، باید ۱۱% رشد داشته باشید. اما برای جبران ۵۰% افت سرمایه، درصد رشد باید ۱۰۰% باشد، و وقتی کـه افت سرمایه ۷۵% درصد باشد برای جبرانش باید ۳۰۰% رشد داشته باشید.

 

علاوه بر این‌ها، دانیل کاهنمن و آموس تورسکی در آثاری کـه در حوزه‌ي اقتصاد رفتاری نوشته‌اند بـه ما می گویند کـه آسيب ي باخت خیلی بیشتر از لذت برد اسـت، حداقل دو برابر بیشتر اسـت.

 

در نتیجه، هیچ جای تعجبی نیست کـه وقتی ۵۰% رشد سرمایه‌ي اصلی داشته باشیم این رشد، موفقیت را بـه ما یادآوری می‌کند. وقتی هم کـه همین قدر افت سرمایه رخ بدهد منطقی کـه در شرط بندی انتخاب کرده بودیم، و حتی دلایل شرط بندی، زیر سوال می‌رود.

 

چگونه می توان افت سرمایه را مدیریت کرد؟

حتی شرط بندهای پرسود هم گاهی با افت سرمایه‌ي جدی مواجه می‌شوند و همین مساله باعث می‌شود کـه روشی کـه برای شرط بندی انتخاب کرده بودند زیر سوال برود. این کـه چطور بر این مشکل غلبه کنند مشکل ترین کاری اسـت کـه باید انجام دهند. اصلی ترین دلیل ناهمخوانی و عملکرد غیر بهینه در شرط بندی اختلال عاطفی در تصمیم گیری اسـت.

 

کسانی کـه بـه صورت حرفه‌اي در مسابقات ورزشی شرط بندی میکنند سعی میکنند کـه احساسات را وارد شرط بندی نکنند. شرط بندهای حرفه‌اي سعی میکنند همان‌قدر کـه نسبت بـه باخت بی تفاوت هستند، نسبت بـه برد هم بی تفاوت باشند. برای جدا شدن از احساسات باید بـه خودتان و عملکردی کـه در شرط بندی هاي‌ طولانی دارید اعتماد داشته باشید.آموزش مدیریت سرمایه موقع باخت ها در پیش بینی و شرط بندی

برای جبران باخت قبلی لازم اسـت کـه درصد رشد خیلی بالا برود، زیرا افت سرمایه می تواند سرمایه‌ي شروع شرط بندی را کـه باعث می شود هنگام برد سود کنید، از بین ببرد.

 

دنبال کردن باخت‌ها در شرط بندی یکی از قوانین طلایی در شرط بندی اسـت. اما مانترای افزایش سرمایه هنگام برد هم می تواند فاجعه‌آمیز باشد، مگر این کـه با روش‌هاي‌ مختلف مدیریت پول کلی «Kelly» مدیریت شود.

 

چگونه هوشمند شرط بندی کنیم ؟

یک شرط بند باهوش احتمالات را بیشتر از منطق درنظر می گیرد، و می داند کـه بیشتر ان چیزی کـه در شرط بندی رخ می‌دهد شانس اسـت، و رابطه‌ي علت و معلولی در شرط بندی خیلی محکم و قاطعانه نیست.

 

این فرد در برابر وسوسه‌ي تغییر روش بر اساس رابطه‌ي علت و معلولی مقاومت می‌کند، ودر عوض بـه نتایج بـه دست آمده نگاه می‌کند و فرض می‌کند کـه خودش باعث این نتایج شده، بـه دنبال روش پیشبینی خودش می گردد و بـه تجزیه و تحلیل این مساله می‌پردازد کـه این پیشبینی ها چند نفر را برنده و چند نفر را بازنده کرده‌اند.

 

همانگونه کـه همه ی‌ي شرط بندهای حرفه‌اي می دانند، یک دور شرط بندی ارزش تجزیه و تحلیل ندارد. شاید عجیب و یا حتی گیج کننده باشد اما شرط بندهای ماهر ترجیح می‌دهند به جای این کـه با یک پیشبینی اشتباه برنده شوند، با یک پیشبینی درست ببازند. اگر بتوانید احساسات را در سود و ضرر دخالت ندهید.

 

ورود به سایت معتبر پیش بینی فوتبال

فقط روی ارزش پیشبینی یک شرط تمرکز کنید، در اینصورت خیلی بهتر می‌توانید برای شرط بندی ورزشی رولر کاستر ماده شوید، برای ورود بـه سایت معتبر پیشبینی و بازی هاي‌ کازینویی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت