آموزش استراتژی الگوریتم تصادفی در شرط بندی ورزشی و فوتبالی

آموزش استراتژی الگوریتم تصادفی در شرط بندی ورزشی و فوتبالی

شرط بندی هاي‌ ورزشی و فوتبالی یک امر کاملا متفاوت نسبت بـه بازی هاي‌ دیگر کازینویی اسـت کـه میتواند با یک استراتژی درست یک سود بلند مدت بـه شـما بدهد در ادامه با آموزش استراتژی الگوریتم تصادفی در شرط بندی ورزشی و فوتبالی سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

همانگونه کـه ناگفته پیدا اسـت، طبیعت شرط بندی ورزشی، ابهام و بی اطمینانی اسـت. پس شرط بندان چطور میتوانند در میان این همه ی نتایج تصادفی، انتخاب هاي‌ درستی داشته باشند. این یادداشت را بـه قلم جوزف بوچدال بـه المان تصادفی بودن شرط بندی ورزشی اختصاص داده ایم.

 

الگوریتم شرط بندی تصادفی چیست؟ 

بـه گزارش هاتم بت در یادداشت توهم بازرسی، کـه قبلا ان را منتشر کرده ایم، بـه ریسک ها و خطرات ناشی از سوتعبیر ایجاد رابطه بین داده هاي‌ در دست تصادفی کـه غیر قابل بازرسی و غیر قابل پیشبینی هستند، پرداختیم.

آموزش استراتژی الگوریتم تصادفی در شرط بندی ورزشی و فوتبالی

در شرط بندی ورزشی، این فکر کـه نتایج تماما مربوط بـه اطلاعات و داده هاي‌ شخص در مورد تیم یا بازیکن هستند، می‌تواند سبب ایجاد توهمی اغراق شده در مهارت پیشبینی فرد شود. همانگونه کـه قبلا خواندید، آگاهی کم میتواند بسیار خطرناک باشد.

 

توهم در شرط بندی فوتبالی و ورزشی

علاوه بر این، طبیعت خودستای ما سبب می‌شود موفقیت هایمان در پیشبینی مسابقات ورزشی را بـه عوامل درونی همانند تفکراتمان ربط دهیم و شکست ها را عوامل بیرونی همانند بدشانسی مرتبط بدانیم. با این کـه همه ی ما تمایل بـه اغراق در میزان کنترلمان داریم، حقیقت این اسـت.

 

البته کـه پیشبینی ورزشی هم مثل پیشبینی وضع هوا یا تغییرات بازار سهام، امری ابهام آمیز اسـت. اتفاقات تک تک بازی ها پر از تصادف، پیچیدگی و فاکتورهای دیگری هستند کـه ناشی از شانس خوب و بد اسـت.

 

خیلی از شرط بندان بـه این درک رسیده اند کـه شانس بـه هرحال نقش خودرا ایفا میکند و میتواند در مواقع مختلف منجر بـه برد یا باخت ان ها شود. حالا بـه نظرتان شانس چقدر می‌تواند روی نتیجه رویداد های مختلف ورزشی تاثیر بگذارد؟برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی و پیشبینی فوتبالی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

 

تاثیر الگوریتم تصادفی در شرط بندی

برای این کـه مطمئن شویم کل نتیجه هر بازی صرفا براساس تصادف تعیین نمیشود، بـه عنوان یک تمرین مفید میتوان میزان متغیر تصادفی دقیق موجود در نتایج ورزشی را تحلیل کرد.

 

آموزش استراتژی الگوریتم تصادفی در شرط بندی ورزشی و فوتبالی

 

براین اساس می‌توان تغییرات دنباله اي از سودهای فرضی بازگشتی براساس ضرایب منصفانه در بازه هاي‌ زمانی مختلف را بررسی کرد. ضرایب شرط بندی صرفاً تخمین هاي‌ احتمالی انتظارات ما را نشان می‌دهد. خرد جمعی «برآیند نظرات گروهی از افراد بـه جای یک فرد متخصص» ما را مطمئن میکند.

 

البته کـه بـه طور میانگین، این ضرایب نشان دهنده شاخصی بسیار قابل اعتماد از احتمالات “واقعی” اسـت. با این حال، تصادف بـه ما ثابت میکند نتایج طبق معمول چیزی غیر از انتظارات ایده آل عمومی اسـت.

 

آمار سرمایه گذاری در شرط بندی ها 

نمودار زیر میانگین بازده سرمایه گذاری در ده مسابقه شامل شرط بندی روی مسابقات خانگی و غیرخانگی طی ۱۰ فصل از لیگ انگلیس «۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵» را نشان میدهد.ضرایب شرط بندی منصفانه براساس میانگین شرط بندی روی مسابقه در بازار واقعی با حذف حاشیه سود بوک میکر اسـت.

 

همانطور کـه می‌بینید، انحراف بسیار کم از نتایج سبب میشود نتیجه گیری سخت شود. تعداد زیادی از شرط بندان درک می‌کنند و می پذیرند کـه در نمونه هاي‌ کوچکی چون ۳۰ مسابقه، نتایج غیر قابل پیشبینی می‌تواند تاثیر بالایی در انحراف خط نمودار از نتایج قابل انتظار نشان دهد.

 

آموزش استراتژی شرط بندی تصادفی

بـه عنوان مثال، برد تیم غیرمدعی سبب بالا رفتن خط از محدوده صفر می‌شود در حالی بردهای متعدد تیم هاي‌ مدعی باعث آمدن ان بـه محدوده زیر صفر میشود.برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی و پیشبینی فوتبالی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

 

با این حال، باید بگوییم مقدار نوسانات گاهی اوقات بـه اندازه کافی بالا میرود تا بیش از ۵۰ باشد. اگر یکی از شرط بندان بعد از ۳۰ بار شرط بندی، بازدهی بیش از ۵۰ درصد داشته باشد. طبق معمول موفقیت خودرا بـه مهارت یا خوش شانسی مربوط میداند. از سوی دیگر، اگر درصد موفقیت فرد بـه زیر ۳۰ درصد برسد، شک و تردید او بیشتر شده و بـه تدریج بـه میزان میانگین نزدیک میشود.

 

نمودار دوم تعداد ۱۰۰ مسابقه را در همان شرایط مورد بالا، نشان می‌دهد. همانطور کـه میبینید، میزان متغیر تصادفی قابل توجه اسـت در حالی کـه بیشترین سود حاصله ۲۳.۵ درصد ثبت شده اسـت. حتی نمودار مربوط بـه ۱۰۰۰ مسابقه هم میزان قابل توجهی از المان تصادفی را بـه شرح زیر نشان میدهد:

 

تعداد شرط بندی ها در بلند مدت 

در حالی کـه تعداد شرط هاي‌ موارد بالا خیلی بیشتر از چیزی اسـت. کـه شرط بندان طی چندین فصل انجامش می‌دهند، همان‌ گونه داده هاي‌ بسیار مفیدی در اختیارمان می گذارند.

 

آموزش استراتژی الگوریتم تصادفی در شرط بندی ورزشی و فوتبالی

 

بررسی ها همچنین نشان می‌دهد. همه ی شرط بندان طبق معمول روی همه ی مسابقات خانگی و غیرخانگی یک تیم شرط بندی نمی‌کنند. اگر نتایج خودتان در بلندمدت را هم بررسی کنید. احتمالا تاثیر مشابهی در مورد المان تصادفی همانند نمودارهای بالا مشاهده خواهید کرد: نتایج مسابقات ورزشی در هاله اي از ابهام قراردارند.

 

نکته کلیدی شرط بندی فوتبالی

نکته کلیدی این جا اسـت کـه درک کنید. اگر بعد از شرط بندی روی ۳۰۰ مسابقه، ۲۰ درصد سود ثبت کرده‌اید. یا سودتان بعد از شرط بندی روی ۳ هزار مسابقه تنها ۴ درصد اسـت.

 

هیچ کدام بـه معنای تعیین میزان مهارت شـما در شرط بندی نیست. تا جایی کـه نتوانید از تاثیر میزان شانس در مسابقه هاي‌ همه ی ادوار خبر داشته باشید، احتمالا تحت تاثیر سوگیری هاي‌ شخصی در خصوص میزان مهارت خود در مورد پیشبینی مسابقات خواهید بود.

 

حتی قویترین قماربازان هم می‌دانند باوجود بهتر بودنشان در تشخیص نتیجه احتمالی مسابقات، تعداد زیادی از انچه در زمین هاي‌ ورزشی رخ می‌دهد، بسته بـه شانس و تصادف اسـت. و این نقش تصادفی بودن در شرط بندی ورزشی را نشان می‌دهد.

 

آموزش استراتژی الگوریتم تصادفی در شرط بندی ورزشی و فوتبالی

 

انتخاب سایت معتبر پیش بینی و شرط بندی

نیت سیلور در مطالعه اش نشان داد حتی بهترین پوکرباز دنیا هم می‌تواند با ۱۰۰ هزار دست، بازنده باشد. همانطور کـه برخی ها میگویند، سروصدا همیشه زیاد اسـت و سیگنال هاي‌ مفید، ضعیف هستند، برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی و پیشبینی فوتبالی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت