پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه (+جدید)

مجموعه : تبریک مناسبت
پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه (+جدید)

روز جهانی صنایع دستی در دنیا بسیار روز مهمی اسـت و در تقویم ایران هم بـه این روز یاد اوری میشود و کشور جمهوری اسلامی ایران هم دراین روز بسیار در صنایع دستی موفق بوده اسـت در ادامه با پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه «+جدید» سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

اس ام اس روز جهانی صنایع دستی

امروز روزی متعلق بـه دنیای پر نقش و نگار دست بافته ها، روزی برای ارج نهادن بـه آثاری هنری اسـت که بازگو کننده روح ملت ها و اقوام اسـت.

۱۰ ژوئن روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

 

دست سازه های‌ صنایع دستی تنها کالاهایی برای مبادله نیستند ؛ بلکه سفیرانی فرهنگی هستند که هیچگاه از انتقال پیام خود دست نمیکشند.

20 خرداد، روز جهانی صنایع دستی
گرامی باد

 

***

صنایع دستی، روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور اسـت و در روزگاران کهن، بـه عنوان صنعت تمام عیار عهد خویش حضور داشته اسـت. صنایع دستی، سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله اند که هیچ گاه از گزارش پیام خود دست نمیکشند.

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه (+جدید)

پیامک روز صنایع دستی

روز جهانی صنایع دستی مبارک

صنایع دستی، حاصل روح ملت‌ها و دستاورد هنرهای آموخته از نسلی بـه نسل دیگر اسـت.

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

 

متن ها و اشعار روز صنایع دستی

امروز روزی متعلق بـه دنیای پر نقش و نگار دست بافته ها، روزی برای ارج نهادن بـه آثاری هنری اسـت که بازگو کننده روح ملت ها و اقوام اسـت.

۱۰ ژوئن روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

 

صنایع دستی، پیوند هنر و معنویت ضربه های‌ پی در پی چکش بر بدن بی روح آهن و نقش های‌ حکاکی شده بر روی آن؛ یا حرکات سریع دستان گلی سفالگر و خلق کوزه های‌ مسی بـه نام اللّه ؛ پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام ؛ گوشه هایی از پیوند مبارک هنر و معنویت اسـت.

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

امروز روزی متعلق بـه دنیای پر نقش و نگار دست بافته ها، روزی برای ارج نهادن بـه آثاری هنری اسـت که بازگو کننده روح ملت ها و اقوام اسـت.

۱۰ ژوئن روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

صنایع دستی، پیوند هنر و معنویت ضربه های‌ پی در پی چکش بر بدن بی روح آهن و نقش های‌ حکاکی شده بر روی آن، یا حرکات سریع دستان گلی سفالگر و خلق کوزه های‌ مسی بـه نام اللّه ؛ پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام ؛ گوشه هایی از پیوند مبارک هنر و معنویت اسـت.

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

عکس های تبریک روز جهانی صنایع دستی

پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه (+جدید)

می توان طرح و نقش زد

می توان ساخت شکل داد

می توان جلا داد

می توان عاشق لحظه لحظه جریان خلق بود

روز صنایع دستی

بر تمام هنرمندان و صنعتگران مبارک

***

اس ام اس روز صنایع دستی

هنر اسلامی، جایگاه والایی در جهان هنر دارد و گروه تعداد زیادی از علاقه مندان را به سوی خود کشیده اسـت. در تمامی هنرهای اسلامی، بـه نحوی روح عرفانی و جنبه های‌ مذهبی متجلی اسـت که همین امر باعث شگفتی صدچندان می شود.

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

هنرمند ایرانی، همواره با کار هنری اش، مقصودی را بیان داشته و رمز و رازی را آشکار ساخته اسـت. او با پشتوانه فرهنگ غنی و سیراب از سرچشمه عرفان، با دست یافتن بـه مواد گوناگون، مهارت استادانه و احساس زیبایی و نبوغ خودرا در تعداد زیادی از دست ساخته ها، بـه ویژه ظرف های‌ فلزی، سفالین، شیشه اي و دست بافت ها نشان داده اسـت.

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

گزافه نیست اگر گفته شود صنایع دستی، عمری بـه قدمت عمر بشر دارد. سابقه صنایع دستی، بـه عصر حجر باز میگردد.

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

بهترین جملات مخصوص روز صنایع دستی

پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه (+جدید)

«صنایع دستی ایران، هنرمندانه خلق شده اسـت و هر یک، پیام آور عقیده ها، سلیقه ها، روش های‌ زندگی و شخصیت نیاکان مردم این کشور اسـت.

صنایع دستی، زبان گویا و روشن تاریخ، تمدن، هویت و هنر ایرانیان اسـت».

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

صنایع دستی، از دیرباز بـه عنوان هنری سرگرم کننده و درآمدزا، جایگاه خاصی داشته اسـت. بـه مرور زمان و با فکر و خلاقیت صنعتگران و هنرمندان، این حرفه پیشرفت های‌ زیادی را پشت سرگذاشت تا بـه این جایگاه والا رسید.

***

پیامک روز صنایع دستی

درود بر اصفهان

شهر خلاق علم و صنعت و هنر

شهر جهانی صنایع دستی و درود بر هنرمندان پر افتخار عرصه هنر صنعت دست.این شهر همیشه جاودان و سرافراز که هر هنرمندش دنیائی از هنر اسـت و گرامی باد ۲۰ خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی

***

صنایع دستی، روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور اسـت و در روزگاران کهن، به عنوان صنعت تمام عیار عهد خویش حضور داشته اسـت. صنایع دستی، سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله اند که هیچ گاه از گزارش پیام خود دست نمیکشند.

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

نمونه پیامک روز صنایع دستی

پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه (+جدید)
صنایع دستی، حاصل روح ملت‌ها و دستاورد هنرهای آموخته از نسلی بـه نسل دیگر اسـت.

روز جهانی صنایع دستی گرامی باد

***

۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی بـه همه ی دست اندرکاران این عرصه گرامی باد.

***

پیامک روز صنایع دستی

روز جهانی صنایع دستی-در دنیای خشن امروز که نشانه استیلای تکنیک بر روح انسان اسـت، صنایع دستی یعنی دمیدن روح لطافت بـه این زندگی خشن و انسان تا هست لطافت را می‌خواهد و صنایع دستی این نیاز مبرم انسان را برآورده می کند. ۱۰ ژوئن؛ روز جهانی صنایع دستی را گرامی میداریم.

***

صنایع دستی، حاصل روح ملت‌ها و دستاورد هنرهای آموخته از نسلی بـه نسل دیگر اسـت. بنابر این، صنایع دستی تنها کالائی برای مبادله نیست، بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگی‌های‌ قومی، از طریق این کالا مبادله می شود و نوعی ارتباط فرهنگی در بین جامعه‌ها پدید می‌آورد.

***

۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی در ایران که از جمله صنایع دستی مشهور ایران:گلیم، فرش، گبه، قلمزنی، شیشه گری، منبت کاری، مینا کاری، سفال، چوب اسـت روز جهانی صنایع دستی خجسته باد

***

اس ام اس روز صنایع دستی

پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه (+جدید)

این رنج و هنر، دو عنصر خاموشند

با صبر و صفا، کنار هم می جوشند

در کوره روزگار، چون پخت شدند

آن گاه لباس عافیت می‌پوشند

چون نمد، در زندگی، پا خورده ام

با تحمل، زخم دنیا خورده ام

گبّه ام، بی رنگ، تا رنگم کنند

ماهرانه رنگ زیبا خورده ام

خرسکم، فرش درشتی، زیرپا

وعده امورز و فردا خورده ام

چرخه ریسندگی را، سر بزن

من از این نقش عجب جا خورده ام

دست و ارزش در هنر زاینده شد

لقمه نان، از خط خوانا خورده ام

بیستم خرداد و شعر مصطفی

روی دست از پیر و برنا خورده ام

صنایع دستی داری

***

نمونه پیامک روز صنایع دستی

پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه (+جدید)
لطافت، از معقولات درک کردنی اسـت، نه وصف کردنی، و هیچ هنری هم چون هنر صنایع دستی،

نمیتواند عشق بـه خدا، میهن دوستی، حفظ ارزش های‌ اخلاقی، شور و شوق زندگی، و وارستگی و کمال انسان را انتقال دهد

و تداوم بخشد.در حقیقت صنایع دستی، دمیدن روح زیبایی و طراوت بـه زندگی انسان هاست.

روز جهانی صنایع دستی بر شـما هنرمند صنعت گر مبارک باشد.

روز صنایع دستی گرامی باد

***

در دنیای خشن امروز که نشانه استیلای تکنیک بر روح انسان اسـت، صنایع دستی یعنی دمیدن

روح لطافت بـه این زندگی خشن و انسان تا هست لطافت را میـــخواهد و صنایع دستی این نیاز مبرم

انسان را برآورده میکند.

۱۰ ژوئن؛ روز جهانی صنایع دستی را گرامی میداریم.

***

استوری مخصوص روز صنایع دستی

با سرگرم شدن، روحیه اي شاداب و سرزنده بـه دست آورند.

در واقع لطافت بخشیِ این هنرها، موجب اینکار می شود.

لطافت، از معقولات درک کردنی اسـت، نه وصف کردنی، و هیچ هنری هم چون هنر صنایع دستی، نمی‌تواند عشق بـه خدا،

میهن دوستی، حفظ ارزش های‌ اخلاقی، شور و شوق زندگی، و وارستگی و کمال انسان را انتقال دهد و تداوم بخشد.

در حقیقت صنایع دستی، دمیدن روح زیبایی و طراوت بـه زندگی انسان هاست.

***

گزافه نیست اگر گفته شود صنایع دستی، عمری بـه قدمت عمر بشر دارد. سابقه صنایع دستی، بـه عصر حجر باز میگردد

روز صنایع دستی گرامی باد

***

پست اینستاگرام در مورد روز صنایع دستی

صنایع دستی، پیوند هنر و معنویت ضربه های‌ پی در پی چکش بر بدن بی روح آهن و نقش های‌ حکاکی شده

بر روی آن؛ یا حرکات سریع دستان گلی سفالگر و خلق کوزه های‌ مسی بـه نام اللّه ؛ پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام ؛

گوشه هایی از پیوند مبارک هنر و معنویت اسـت.

معنویت، همواره در قبای دین، مذهب، پرستش، نیایش و…؛ تعالی بخش روح های‌ جست و جوگر بشر بوده

و هنر در مسیری متفاوت، ولی هم جهت با معنویت، سیراب کننده اندیشه و خیالات تشنه انسان اسـت.

دراین نوع هنر، هنرمند می کوشد با الگوگیری از مضامین معنوی، بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم، ادامه دهنده راهی باشد

که خداوند از سوی پیامبران یا درکتاب های‌ رهایی بخش، برای سعادت و خوشبختی انسان، پیش روی او قرار داده اسـت.

***

نمونه پیامک روز صنایع دستی

صنایع دستی، پیوند هنر و معنویت ضربه های‌ پی در پی چکش بر بدن بی روح آهن و نقش های‌ حکاکی شده بر روی آن، یا حرکات سریع دستان گلی سفالگر و خلق کوزه های‌ مسی بـه نام اللّه ؛ پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام ؛ گوشه هایی از پیوند مبارک هنر و معنویت اسـت. معنویت، همواره در قبای دین، مذهب، پرستش، نیایش و…؛ تعالی بخش روح های‌ جست و جوگر بشر بوده و هنر در مسیری متفاوت، ولی هم جهت با معنویت، سیراب کننده اندیشه و خیالات تشنه انسان اسـت. دراین نوع هنر، هنرمند می کوشد با الگوگیری از مضامین معنوی، بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم، ادامه دهنده راهی باشد که خداوند از سوی پیامبران یا درکتاب های‌ رهایی بخش، برای سعادت و خوشبختی انسان، پیش روی او قرار داده اسـت.

***

پیامک و عکس های جدید روز جهانی صنایع دستی

پیامک و عکس روز جهانی صنایع دستی ۲۰ خرداد ماه (+جدید)

میتوان طرح و نقش زد

میتوان ساخت شکل داد

میتوان جلا داد

میتوان عاشق لحظه لحظه جریان خلق بود

روز صنایع دستی

بر تمام هنرمندان و صنعتگران مبارک

***

 

هنگامیکه از یک هنرمند خرید میکنید
فراتر از یک کالا خرید نموده اید
شـما در حال خرید صدها ساعت آزمون و خطا هستید
در حال خرید سال هایی سرشار از امیدواری ها و شادی های‌ ناب هستید
در حال خرید یک قطعه از قلبی سرشار از عشق
و ذره اي کوچک از زندگی انسان دیگری هستید.

روز صنایع دستی بر تمامی هنرمندان و هنردوستان عزیزمان خجسته باد

روز صنایع دستی بر تمامی هنرمندان و زحمت کشان عرصه هنر خجسته باد.

***

دیدن صنایع دستی و هنرهای کاربردی را می توان یکی از جذاب ترین راه ها برای شناخت اقوام دانست روز جهانی صنایع دستی مبارک.

تبریک بـه همه ی صنعتگران و هنرمندان عرصه صنایع دستی ،که برای ترویج فرهنگ و هنر ایرانی میکوشند و روز جهانی صنایع دستی خجسته باد.

***

 

روز جهانی صنایع دستی را بـه تمام هنرمندان فعال در حرفه صنایع دستی بـه خصوص اصفهانی های‌ هنرمند تبریک عرض می نماییم.

متن تبریک روز صنایع دستی | عکس نوشته تبریک روز صنایع دستی

***

بیستم خرداد ماه روز متعلق بـه دنیای پر نقش و نگار دست بافته ها و جلوه هایی که عاشقانه خلق شدند و ارزش انها بـه حدی اسـت که نمی‌توان قیمتی را برای شان متصور شد بر تمام هنرمندان صنایع دستی مبارک.

روز صنایع دستی چه زمانی است ؟‌

۲۰ خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی در ایران اسـت و شـما میتونید با پیام هایی که در بالا برای شـما گذاشتیم برای دوستان تون همکارتون و حتی در استوری های‌ اینستاگرام تون بذارید. 

ثبت نام در سایت سیگاری بت