آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

مجموعه : بازی پوکر
آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

پوکر با ارز بیت کوین

پوکر و بیت کوین دو سوی متفاوت سودمندان بورس و بازی هاي‌ کازینویی هستند کـه هر دوی این موضوع بسیار طرفدار دارد در ادامه با بررسی بازی پوکر با رمز ارز بیت کوین همراه باشید و سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

نگاهی به بازی پوکر با بیت کوین 

چهره پوکر آنلاین همیشه در حال تغییر اسـت و این صنعت همیشه بـه خوبی عمل کرده اسـت تا با روندهای اخیر هماهنگی داشته باشد و از فناوری مدرن استفاده کند.ارزهای دیجیتال و بـه ویژه بیت کوین درسال هاي‌ اخیر شاهد افزایش محبوبیت زیادی بوده اند. بیت کوین کـه از گمنامی بیرون آمده اسـت، امروزه یک روش پرداخت با ارزش و پذیرفته شده در سطح جهانی اسـت.

آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

این دو رابا هم اضافه کنید و چیزی کـه بـه دست می آورید پوکر بیت کوین اسـت، یک روند نسبتاً جدید در صنعت کـه در طول سال‌ها فراز و نشیب هاي‌ خودرا داشته اسـت.اما سوال اصلی این اسـت: آیا پوکر بیت کوین هرگز بـه یک چیز واقعی تبدیل خواهد شد؟ آیا این پتانسیل را دارد کـه بـه اندازه سایت هاي‌ پوکر سنتی بزرگ شود؟

 

بنیادهای پوکر بیت کوین در ایالات متحده

صنعت پوکر آنلاین یکی از نخستین پذیرندگان بیت کوین بود. پس از اتفاق افتادن جمعه سیاه، بازیکنان آمریکایی از همه ی اپراتورهای اصلی قطع شدند و گزینه هاي‌ بسیار کمی برای انها باقی ماند.حتی آنهایی کـه بـه فعالیت خود ادامه می دادند نیز باید با انواع مشکلات بـه ویژه در زمینه انتقال پول دست و پنجه نرم میکردند.

 

بانک‌هاي‌ مستقر در ایالات متحده و کارت‌هاي‌ صادر شده در ایالات متحده هیچ روش خوبی برای انتقال پول بـه و از سایت‌هاي‌ قمار از هر نوع ارائه نمی‌دادند. نقل و انتقالات اغلب مسدود یا بـه تعویق می‌افتد، کـه تجربه کلی بازی را نسبتاً ناامیدکننده می کند.پوکر بیت کوین بـه عنوان یک راه حل بسیار مورد نیاز برای این مشکل مطرح شد.

 

سایت‌هایي کـه روی بلاک چین کار میکنند، امکان واریز و برداشت بدون استفاده از موسسات بانکی سنتی را فراهم کردند. برای بازیکنان آمریکایی کـه برای بازی کردن خارش داشتند، این دقیقاً همان چیزی بود کـه پزشک دستور داد.

 

با این حال، بیت کوین در ان زمان بـه این اندازه محبوب یا بزرگ نبود.

 

برای اکثر مردم، هنوز رمز و راز پیرامون ارز دیجیتال وجود داشت، بنابر این نخستین سایت‌هاي‌ بیت کوین موفقیتی را کـه انتظارش را داشتند، تجربه نکردند.

 

حتی در شرایطی کـه گزینه‌هاي‌ پوکر آنلاین بسیار محدود بود، بازیکنان بـه سایت‌هاي‌ جدید بیت‌کوین سرازیر نمی‌شدند.

 

با این حال، این نخستین اپراتورها پایه‌هاي‌ پوکر بیت‌کوین را تنظیم کردند و بـه نوعی اثباتی بر این مفهوم بودند.

 

پوکر بیت کوین یک چیز بودو می شد انجام داد. نکته کلیدی این بود کـه بازیکنان این مفهوم را بفهمند و بپذیرند.

آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

مزایا و معایب پوکر آنلاین بیت کوین

بازار ایالات متحده در وضعیت بسیار عجیبی قرار داشت، بنابر این سایت هاي‌ بیت کوین از سر ناچاری متولد شدند.اما برای این کـه پوکر بیت کوین واقعاً بـه یک چیز تبدیل شود، باید مزایای محکمی نسبت بـه گزینه هاي‌ سنتی وجود داشته باشد.

 

بلاک چین حداکثر شفافیت و حفظ حریم خصوصی را فراهم می کنددر بیشتر کشور های جهان، بازیکنان برای واریز بـه یک اتاق پوکر آنلاین نیازی بـه انجام حلقه‌ها و حلقه‌ها ندارند. انها می توانند پول کارت یا کیف پول الکترونیکی خودرا در عرض چند ثانیه و بدون هیچ مانعی بـه سایت برسانند.

 

نخستین و واضح ترین مورد این اسـت کـه نقل و انتقالات پولی بسیار بیشتر خصوصی نگه داشته می شود. هنگام استفاده از بیت کوین، بازیکنان می توانند عادات بازی خودرا مخفی نگه دارند، کـه بـه دلایل مختلفی می‌تواند یک نگرانی معتبر باشد.

 

اما، اگر درنظر بگیرید کـه بخش بزرگی از استخر کلی بازیکنان را افرادی تشکیل می دهند کـه سپرده‌هاي‌ عجیب غریبی را در این جا و آنجا انجام میدهند، این مسئله مهمی نیست. و اگر قرار اسـت پوکر بیت کوین بـه یک چیز تبدیل شود، باید بـه ان حجم بحرانی برسد، کـه ما را بـه نقطه دوم هدایت می کند.

 

وقتی در مورد پوکر بیت کوین صحبت میکنیم، فقط در مورد سایت هایي صحبت نمیکنیم کـه ان را بـه عنوان نوعی پرداخت می پذیرند. ممکن اسـت همه ی چیز بـه این شکل شروع شده باشد، اما در طول سال‌ها کمی پیش رفته اسـت.

آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

بحث در مورد بلاک چین یک بحث بسیار فنی اسـت و بـه اسانی نمی‌توان با ان همراه شد. اما، در ساده‌ترین عبارت، استفاده از این فناوری یکی از بزرگ ترین نگرانی هاي‌ بازیکنان در مورد پوکر آنلاین را برطرف می کند.احتمالاً میدانید کـه این نگرانی از قبل چیست، اما اگر نمیدانید – این موضوع این اسـت کـه پوکر آنلاین تقلب شده اسـت یا خیر.

 

مهم نیست کـه یک اتاق چقدر مجوز و مهر تأیید دارد، بازیکنان هرگز کاملاً راضی نیستند کـه همه ی چیز در سمت راست اسـت.همیشه این فکر وجوددارد کـه بازی‌ها را می توان بـه شیوه‌اي تقلب کرد، خواه ترجیح دادن بازیکنان خاص، افراد از مناطق خاص، یا صرفاً بـه گونه‌اي کـه حداکثر عملکرد را انجام دهد تا اتاق بتواند بیشترین نرخ را شارژ کند.

 

من دراین مقاله ان سوراخ خرگوش را پایین نمی آورم، اما میگویم کـه پوکر بیت کوین و بلاک چین می توانند این نگرانی ها را برطرف کنند.هر دست پوکری کـه معامله می شود از طریق بلاک چین می گذرد، و یک رکورد کامل از همه ی اتفاقات وجوددارد. بازیکنان شفافیت کامل را دریافت می کنند.

 

انها دیگر نیازی بـه تعجب ندارند کـه آیا ان ضربه بد ترسناک فقط یک بدشانسی بوده اسـت یا چیز دیگری، بسیار شرورتر، پشت ان بوده اسـت.البته، اگر کسی بـه آژانس‌هاي‌ آزمایش مستقل اعتقاد ندارد، چرا هر یک از این اطلاعات را باور میکند؟

 

آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

ایده پوکر بیت کوین عالی اسـت، اما هنوز باید بـه یک بازیکن معمولی برسد. کسی کـه چیزی در مورد این فناوری نمی‌داند فقط ادعاهای اپراتور مبنی بر این کـه 100٪ ایمن اسـت را میبیند.اما این همان ادعایی اسـت کـه مدت ها قبل از پوکر بیت کوین وجود داشته اسـت. چرا این چیز متفاوت اسـت؟

آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

آیا یک بازیکن پوکر معمولی وقت صرف می کند تا این مفهوم را بـه طور کامل درک کند و معنی همه ی ان را بفهمد؟در بهترین حالت، این یک کشش اسـت، و بدون این کـه این اتفاق بیفتد، واقعاً مهم نیست کـه پوکر بیت کوین “بـه طور قابل اثبات منصفانه” باشد. تنها چیزی کـه اهمیت دارد این اسـت کـه بازیکنان ان را بفهمند و بـه ان اعتماد کنند.بد: محافظت و بازی منصفانه تضمین نمی‌شود

ربات پوکر

در عین حال، ایده پوکر بیت کوین دارای معایبی آشکار اسـت. نخستین و واضح ترین مورد اسانی اسـت.دراین مرحله، مردم با پرداخت هاي‌ آنلاین سنتی نسبتاً آسان شده اند. تقریبا همه ی یک کارت اعتباری یا نقدی دارند کـه می توانند با ان واریز کنند. راه اندازی کیف پول الکترونیکی نیز نسبتاً آسان و ساده اسـت.

 

هنوز نمیتوان همین را برای بیت کوین گفت.بله، اینروزها خرید مقداری بیت کوین نسبت بـه پنج سال پیش بسیار آسان تر اسـت، اما هنوز یک فرآیند اسـت.مدتی طول کشید تا مردم بـه طور کلی بـه پرداخت هاي‌ الکترونیکی اعتماد کنند، اما بیت کوین در سطح بعدی قرار دارد.

 

هیچ لایه ایمنی یا تضمینی وجود ندارد. هیچ بانکی دخیل نیست، کـه اگر روحیه اي آزاد داشته باشید عالی اسـت، اما اکثر مردم هنگام معامله با پول، نوعی محافظت را ترجیح می دهند.

 

و حتی اگر این موضوع نگران کننده نبود، بیت کوین همیشه نوسانات قیمتی بسیار زیادی را تجربه می کند. نگه داشتن پول در بیت کوین بـه تنهایی یک قمار اسـت کـه برای همه ی مناسب نیست.

 

آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

بازیکنان نمی خواهند 20 درصد از سرمایه خودرا یک شبه از دست بدهند فقط بـه این دلیل کـه ارزش بیت کوین بـه هر دلیلی کاهش یافته اسـت. البته، شـما همچنین میتوانید ان 20 درصد را بـه دست آورید، اما این همان‌ گونه یک لایه اضافی از واریانس را نشان میدهد.از دیدگاه اسانی، پوکر بیت کوین هنوز بـه محبوبیت بیشتری دست پیدا نکرده اسـت.

آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

افزایش سطح ناشناس بودن جنبه هاي‌ مثبت خودرا دارد، اما مشکلات خاصی نیز با این امر همراه اسـت.مهم‌تر از همه ی، با توجه بـه این کـه بازیکنان می توانند هویت خودرا پنهان کنند، احتمال تقلب زیادی روی کارت‌ها وجوددارد. در حالی کـه ممکن اسـت بازی‌ها از این نظر کـه تقلبی نیستند، منصفانه باشند، راه‌هاي‌ بیشتری برای تبانی و بازی دریک تیم وجوددارد.

 

همچنین پیگیری ربات‌ها سخت‌تر می شود، بنابر این مجموعه جدیدی از مشکلات برای مقابله با ان‌ها وجوددارد. علاوه بر این، اگر با مشکلاتی مواجه شدید، جایی برای شکایت وجود ندارد.این‌ها عده اي از نگرانی هاي‌ اصلی هستند کـه می توانند مانع از تبدیل شدن پوکر بیت کوین در آینده شوند.

موارد دیگری نیز برای افزودن بـه این فهرست وجوددارد، اما اگر بـه این مسائل مهم رسیدگی شود و بـه درستی مورد بررسی قرار گیرد، حل بقیه موارد آسان خواهد بود.

 

بنابراین، آیا پوکر بیت کوین هرگز تبدیل به یک چیز خواهد شد؟

با نگاهی بـه مزایا و معایب، همه ی چیز در مورد پوکر بیت کوین واقعاً میتواند بـه هر طرف پیش برود.تا این مرحله، سرعت زیادی نگرفته اسـت، بنابر این اگر واقعاً شروع بـه کار کند، باید تغییرات بزرگی در آینده ایجاد شود.

 

احتمالاً بزرگ ترین مشکل این اسـت کـه مردم باید در مورد مزایای پوکر بیت کوین آموزش ببینند و بفهمند کـه چرا می‌تواند چیز خوبی باشد. اگر چه این بـه خودی خود اتفاق نخواهد افتاد.باید یک کمپین بزرگ وجود داشته باشد کـه دامنه وسیعی داشته باشد و مسائل را بـه خوبی توضیح دهد، اما فکر نمیکنم بـه این زودی‌ها اتفاق بیفتد.

 

تنها راهی کـه ممکن اسـت این اتفاق بیفتد این اسـت کـه یک شرکت بزرگ پوکر بیت کوین را بپذیرد و تصمیم بگیرد ان را تبدیل بـه یک چیز کند. وقتی بـه ان فکر می کنید، بـه طور کلی در مورد پوکر آنلاین همین اتفاق افتاد.

 

پس از پیروزی Moneymaker، PokerStars یک کمپین بازاریابی بزرگ راه اندازی کرد کـه تا حد زیادی مسئول رونق پوکر بود.اما حتی باوجود چنین کمپینی، مشخص نیست کـه آیا مردم در پوکر بیت کوین خرید کنند یا خیر. مزایا نسبت بـه اتاق هاي‌ آنلاین سنتی بیشتر از عوارض فعلی نیست.

 

شـما می‌توانید استدلال کنید کـه بازیکنان پوکر بیشتر مایل بـه ریسک هستند، اما برای تبدیل شدن پوکر بیت کوین بـه یک چیز، بیشتر از بازیکنان پوکر حرفه اي نیاز اسـت.

 

سرمایه گذاری بیت کوین در بازی پوکر

بازیکنان معمولی کـه بازی را برای سرگرمی انجام می دهند، باید پشت این مفهوم بایستند. در غیر این صورت، تعداد افراد در هر سایت خاص بـه اندازه کافی برای تضمین طول عمر ان زیاد نخواهد بود.

آیا در آینده پوکر با ارز بیت کوین ارائه میشود؟ + معرفی سایت معتبر پوکر

واقعیت این اسـت کـه اکثر افرادی کـه پوکر آنلاین بازی می کنند نمیخواهند همه ی حلقه‌ها و حلقه‌ها را طی کنند. آن ها میخواهند مقداری پول واریز کنند، چند دست بازی کنند و اگر بـه اندازه کافی خوش شانس باشند، برنده هاي‌ خودرا نقد کنند.سایت‌هاي‌ پوکر بیت‌کوین تعداد زیادی بخش متحرک را بـه معادله اضافه میکنند در حالی کـه مزایای زیادی برای کاربر معمولی ارائه نمی دهند.

 

پرداخت‌هاي‌ نقدی از طریق بیت‌کوین ممکن اسـت بـه طور متوسط ​​کمی سریع‌تر باشد، اما سایت‌هاي‌ تنظیم‌شده اینروزها کار بسیار خوبی را نیز انجام میدهند. بـه علاوه، پول را در بانک دریافت می کنید و آماده خرج کردن ان هستید.

 

با بیت کوین، پول خودرا دریافت می کنید، اما باید ان را بـه ارز فیات تبدیل کنید، ان را بـه بانک یا کیف پول دیگری انتقال دهید، و تنها دراین صورت اسـت کـه میتوانید بـه طور کامل بـه ان دسترسی داشته باشید.

 

ورود به سایت معتبر بازی پوکر

همانگونه کـه اوضاع در حال حاضر پیش میرود، من نمی‌بینم کـه بزرگ شود. با عده اي از ترفندها و بازاریابی مناسب، این می‌تواند تغییر کند، اما بـه نظر نمی‌رسد شرایط فعلی برای یک شرکت بزرگ برای همه ی چیز در پوکر بیت کوین مناسب باشد برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر با بیت کوین کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت