سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

مجموعه : بازی پوکر
سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

سانوار آل این فیلینگی یکی از اصطلاحات خیلی مشهور بازی پوکر اسـت کـه بسیار بازیکن ها این اصطلاح رو بـه کار می برند در ادامه با سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ 

یکی از اصطلاحات رایج در بازی پوکر، اصطلاح سانوار در پوکر می‌باشد. این واژه در بازی هاي‌ آنلاین زیاد معنی نمیدهد ولی در بازی هاي‌ لایو و زنده سانوار بـه معنی نادید دست را قبول کردن می باشد. حال اگر سانوار ریز باشد یعنی ندید دست را افزایش می‌دهید.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

این اصطلاح بـه انگلیسی calling blind هم گفته می شود. بـه بیان ساده تر وقتی دیلر کارت ها در بازی لایو پخش می‌کند، برخی بازیکن ها بـه کارت نگاه نمی‌کنند و می‌گویند سانوار کال یا سانوار ریز یا سانوار دابل کـه همه ی بـه این معنی اسـت کـه بدون دیدن دست شـما دست را قبول یا ریز کرده‌اید. این حرکت را در سایت شرط بندی پوکر بـه هیچ وجه نزنید.

 

پخش کارت ها با استراتژی در پوکر

دو بازیکن در سمت چپ دکمه «دیلر» دریک بازی هولدم ملزم بـه شرط بندی اجباری قبل از پخش کارت هستند. این شرط‌ها بـه عنوان شرط‌هاي‌ کور شناخته میشوند، زیرا قبل از این کـه بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا ببینند، «ببین» قرار میگیرند.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

این شرط‌بندی‌ها عمل را دریک دست آغاز میکنند، زیرا از قبل چیزی در ظرف برای برنده شدن همه ی بازیکنان وجوددارد. طبق معمولً بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد، یک شرط کوچک معادل نصف شرط کامل برای ان دور قرار میدهد.

 

این بـه عنوان کور کوچک شناخته می شود. بازیکن سمت چپ او یک شرط بندی کامل برای ان دور می‌گذارد. بـه این بازیکن بیگ بلایند می‌گویند.

 

هنگامی کـه کارت ها پخش شد، عمل شرط بندی با بازیکن سمت چپ بیگ بلایند شروع می شود. او ممکن اسـت یا فولد کند، کال کند «با تطبیق شرط اولیه بیگ بلایند» یا افزایش دهد «با افزایش شرط بیگ بلایند».

 

بررسی بلایند ها در اصطلاحات پوکر

اگر تا زمانی کـه اکشن بـه کوچک بلایند میرسد، پات بالا نیامده باشد، او می تواند بلایند خودرا با انجام دادن کوچ کوچک تا شرط کامل برای ان راند تکمیل کند. اگر او تصمیم بگیرد کـه کور خودرا کامل نکند، دستش جمع می شود.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

البته، او همچنین ممکن اسـت با تکمیل کوچک بلایند و اضافه کردن یک شرط کامل دیگر برای ان راند، افزایش دهد. اگر در عوض تا زمانی کـه اکشن بـه سمت او می آید، پات بالا رفته باشد، اگر میـــخواهد در دست بماند، کور کوچک باید تا حد کامل رایز را تکمیل کند.

 

آخرین بازیکنی کـه در دور اول برای شرط بندی تصمیم میگیرد، بیگ بلایند اسـت. اگر پات در زمان رسیدن اکشن بالا نیامد، او میتواند چک کند، و برای فلاپ در پات بماند، یا افزایش دهد. با این حال، زمانی کـه او با افزایشی روبه‌رو می شود کـه ممکن اسـت ان را چک نکند. 

 

باید یا دستش را جمع کند، افزایش را بخواند «شرط اولیه‌اش را بـه میزان کامل افزایش دهد»؛ یا دوباره افزایش دهد. اگر هر کس دیگری قبل از فلاپ فولد کند، از جمله بلایند کوچک، بیگ بلایند نه تنها شرط کور خودرا برمی گرداند، بلکه شرط اولیه کور کوچک را نیز جمع میکند.

 

هنگامی کـه دور اول شرط بندی کامل شد، بلایند کوچک ابتدا در هر دور بعدی عمل می‌کند. اگر او دیگر در دست نباشد، نخستین بازیکنی کـه هنوز کارت در سمت چپ دکمه دارد، باید ابتدا عمل کند.

 

ویژگی سانوار در بازی پوکر

این حرکت عموما نمایشی می‌باشد و کاملا حرکت اشتباهی می‌باشد. بـه شـما این حرکت را پیشنهاد نمیکنیم زیرا ممکن اسـت، خروجی بدی را بـه همراه داشته باشد. این حرکت عموما بـه دلایل زیر زده می شود:

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

برای نشان دادن اعتماد بنفس بالا

برای خرد کردن اعصاب رقیب

برای ایجاد فان و کار هاي‌ خنده دار

 

ترفند سانوار پولساز است ؟

بـه هیچ وجه، این حرکت تنها یک حرکت نمایشی تلقی می شود و هیچ کاربرد اصولی با خود بـه همراه ندارد. این حرکت در عده اي از سایت هاي‌ آنلاین در هدزآپ ها یعنی بتل هاي‌ تک بـه تک، ممکن شده اسـت. از همین رو سایت هاي‌ بت گان و سایت ریور این مهم را برای علاقه مندان ممکن ساخته اند.

 

وقتی بازیکنی در پوکر تقلبی اسـت، بـه این معنا نیست کـه پول نقد او قلابی اسـت! این فقط بـه این معنی اسـت کـه دست آن ها توسط هیئت مدیره التیام یافته اسـت، اما در کل بدتر شده اسـت.

 

بـه عنوان مثال، بازیکنی کـه 6-Hearts5-Diamonds را روی تخته اي از a-Diamondsj-Spades6-Diamonds5-Clubs در دست دارد، دو جفت بـه بازیکن می دهد. رودخانه a-Spades بازیکن را بـه دو جفت بهتر «شش و آس» ارتقا می دهد، اما اکنون میتواند توسط هر بازیکنی کـه یک جک یا آس دارد شکست بخورد.

 

تماس گریه بـه زمانی اطلاق می شود کـه یک بازیکن نتواند پس از آخرین دور شرط بندی در برابر تماس مقاومت کند، طبق معمولً زمانی کـه فکر می‌کند عقب مانده اسـت اما بـه دلیل کنجکاوی، لجبازی یا دلایل دیگر نمیتواند در برابر تماس مقاومت کند.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

کات کارت چیست؟

کات کارت یک کارت خالی اسـت کـه برای محافظت از پایین دسته کارت ها زمانی کـه فروشنده انها را در دست دارد استفاده می شود. فروشنده اغلب این را از عرشه در حین بـه هم زدن جدا می‌کند و قبل از زدن نخستین کارت ان را جای گزین می‌کند.

 

فیلینگی بـه معنی احساسی می باشد. وقتی یک نفر سانوار آل این فیلینگی میکند. یعنی بدون دیدن دستش همه ی چیپ و یا پول هاي‌ خودرا بـه زمین یا گیری بازی اضافه میکند. چندی پیش کوروش وانتونز نیز بـه این مورد اشاره داشت.

 

 کـه حاکی از این موضوع می‌باشد. علاوه بر سانوار در پوکر در خصوص نحوه ریز در پوکر در مقاله دیگری از سایت بـه این موضوع پرداخته ایم کـه با کلیک بر روی متن برای شـما در معرض خواهد بود.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

 

وزود به سایت معتبر بازی پوکر 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی پوکر را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت می‌توانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین هم اکنون کلیک کنید . 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت