بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان)

مجموعه : بازی پوکر
بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان)

بازی پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی میباشد کـه سود بسیار خوبی دارد اگر در ترفند ها و استراتژی هاي‌ مناسب بلد باشید میتوانید سود بسیار خوبی ببرید در ادامه بابازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر «کاملا رایگان» سایت هاتم بت را دنبال نمایید. 

بازی پوکر چیست؟

پوکر، بازی با ورق، کـه بـه اشکال مختلف در سرتاسر جهان انجام می شود، کـه در آن بازیکن باید شرط را بخواند «یعنی مطابقت داشته باشد»؛ شرط را افزایش دهد «یعنی افزایش دهد»؛ یا قبول کند «یعنی فولد».

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

محبوبیت آن در آمریکای شمالی، جایی کـه سرچشمه گرفته اسـت، بیشتر اسـت. این بازی در خانه هاي‌ شخصی، در باشگاه هاي‌ پوکر، در کازینو و از طریق اینترنت انجام می شود. پوکر را بازی با ورق ملی ایالات متحده می‌نامند و بازی و اصطلاحات آن در فرهنگ آمریکایی نفوذ کرده اسـت.

اگر چه انواع بی‌شماری از پوکر در ادبیات این بازی توضیح داده شده اسـت، اما همه ی آنها ویژگی‌هاي‌ اساسی خاصی دارند. یک دست پوکر شامل پنج کارت اسـت. مقدار عقربه با بسامد ریاضی آن نسبت معکوس دارد.

یعنی هر چه ترکیب کارت‌ها غیرعادی‌تر باشد، رتبه‌هاي‌ دست بالاتر می رود. بازیکنان ممکن اسـت شرط ببندند کـه بهترین دست را دارند و سایر بازیکنان باید شرط را بخوانند «یعنی مطابقت داشته باشند» یا قبول کنند. بازیکنان ممکن اسـت با شرط بندی کـه بهترین دست را دارند بلوف بزنند در حالی کـه در واقع ندارند، و ممکن اسـت با بلوف زدن برنده شوند اگر بازیکنانی کـه دست هاي‌ برتر را در دست دارند شرط را نخوانند.

نگاهی به ساختار پوکر

اشکالی از پوکر برای هر تعداد بازیکن از 2 تا 14 وجوددارد، اما در بیشتر فرم ها تعداد ایده آل 6؛ 7 یا 8 بازیکن اسـت. هدف برنده شدن “پات” اسـت، کـه مجموع تمام شرط‌هایي اسـت کـه توسط همه ی بازیکنان در هر معامله انجام می شود. این پات ممکن اسـت با داشتن دست پوکر با بالاترین رتبه یا با شرط بندی کـه هیچ بازیکن دیگری آنرا نخواند، برنده شود. اصول زیر تقریبا برای همه ی اشکال پوکر اعمال می شود.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

پوکر تقریبا همیشه با عرشه استاندارد 52 کارتی بازی می شود، کارت‌هاي‌ بازی در هر یک از چهار لباس «بیل، قلب، الماس، چماق» با رتبه‌هاي‌ A «بالا»؛ K، Q، J، 10؛ 9؛ 8؛ 7. , 6, 5, 4, 3, 2, A «فقط پایین در استریت [یکسری از پنج کارت شماره گذاری شده متوالی] یا همسطح مستقیم [یکسری از پنج کارت شماره گذاری شده متوالی در همان لباس] 5-4-3-2 -A ودر انواع خاصی کـه در زیر توضیح داده شده اسـت».

در بازی هاي‌ اجتماعی، بـه ویژه در «انتخاب فروشنده» «یعنی جلسه بازی با ورق کـه در آن هر بازیکن بـه نوبه خود کارت ها را می دهد و بازی را انتخاب می کند»؛ کارت هاي‌ خاصی ممکن اسـت کارت هاي‌ وحشی تعیین شوند. وایلد کارت مخفف هر کارت دیگری اسـت کـه دارنده آن بخواهد نامش را بگذارد. روش هاي‌ زیادی برای معرفی کارت هاي‌ وحشی بـه بازی وجوددارد. محبوب ترین ها عبارتند از:

بررسی انواع کارت ها در پوکر

جوکر. از یک بسته 53 کارتی استفاده می شود کـه جوکر را بـه عنوان کارت وحشی نیز شامل می شود.حشره. از همان بسته 53 کارتی شامل جوکر استفاده میشود، اما جوکر – کـه در این جا باگ نامیده میشود – فقط بـه‌عنوان یک آس پنجم یا برای پر کردن یک فلش [یکسری از پنج کارت از همان لباس]؛ یک مستقیم یا خاص بـه حساب می آید. دستها.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

وحشی می کند. هر چهار دئیس «2s» وایلد کارت هستند.یک چشمی. در بسته استاندارد سلطان الماس، جک بیل و جک قلب تنها کارت هایي هستند کـه در نمایه نشان داده شده اند. آنها اغلب بـه عنوان کارت هاي‌ وحشی تعیین می شوند.

برترین دست ها و رتبه بندی کارت ها پوکر

رتبه دست هاي‌ پوکر استاندارد با شانس «احتمال» آنها تعیین می شود. دو یا چند دست یکسان باهم گره میزنند و هر برد را بـه طور مساوی تقسیم می کنند. کت و شلوارها رتبه نسبی در پوکر ندارند.

هنگامی کـه هر کارت وایلد در بازی وجوددارد، بالاترین دست ممکن پنج شماره اسـت کـه هر فلاش مستقیم را شکست می دهد. هنگامی کـه چندین کارت وایلد وجوددارد، ممکن اسـت چهار کارت یکسان یا سه کارت از یک نوع وجود داشته باشد، دراین صورت تساوی ها توسط بالاترین کارت هاي‌ بی همتا یا جفت هاي‌ ثانویه شکسته می شوند «دریک خانه کامل [یک دست پنج کارتی کـه از سه کارت تشکیل شده اسـت. یک نوع و یک جفت]».

در شروع بازی، هر بازیکنی یک بسته کارت را برمی دارد و آنها را بـه صورت چرخشی بـه سمت چپ، یکی یکی رو بـه بالا، می دهد تا زمانی کـه یک جک ظاهر شود. بازیکنی کـه آن کارت را دریافت می کند نخستین فروشنده می شود.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

نوبت معامله و نوبت شرط‌بندی همیشه از بازیکنی بـه بازیکن دیگر بـه چپ منتقل می شود. برای هر معامله، هر بازیکنی میتواند کارت‌ها را بـه هم بزند و فروشنده آخرین حق را دارد. فروشنده باید بسته مخلوط شده را برای برش بـه حریف سمت راست ارائه دهد. اگر آن بازیکن از کات امتناع کند، هر بازیکن دیگری ممکن اسـت قطع کند.

یک فروشنده حرفه‌اي در باشگاه‌هاي‌ پوکر، کازینو، و بازی مسابقات استفاده می شود، جایی کـه یک دیسک گرد «کـه بـه عنوان دکمه فروشنده شناخته میشود» در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت از هر عقربه عبور داده می شود تا فروشنده اسمی را برای اهداف شرط‌بندی نشان دهد. همچنین، چنین محیط‌هایي تقریبا همیشه یا با تعیین هزینه اجاره ساعتی برای صندلی‌هایشان یا با «جنگ کردن» درصد کمی «مثلا 5 درصد» از هر پات، از بازیکنان هزینه می گیرند.

بررسی قوانین و نوع بازی پوکر

در هر معامله یک یا چند بازه شرط بندی با توجه بـه نوع پوکر خاص وجوددارد. در هر بازه شرط بندی، یک بازیکن، همانطور کـه توسط قوانین نوع بازی تعیین شده اسـت، دارای امتیاز یا تعهد برای انجام نخستین شرط اسـت. این بازیکن و هر بازیکن بـه نوبه خود پس از او باید تعداد تراشه ها «نماینده پول، کـه پوکر برای آن تقریبا همیشه بازی می شود» را در پات قرار دهند تا کل سهم خود در پات حداقل برابر با کل سهم بازیکن قبل از او باشد.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

. وقتی بازیکنی اینکار را انجام می دهد، گفته می شود کـه او در پات اسـت یا بازیکن فعال اسـت. اگر بازیکنی از انجام اینکار امتناع کند، دست خودرا رها می کند و گفته می شود کـه می اندازد یا تا می کند و دیگر ممکن اسـت برای پات رقابت نکند.قبل از معامله، ممکن اسـت از هر بازیکن خواسته شود کـه سهمی در پات داشته باشد کـه آنت نامیده می شود. در هر بازه شرط بندی، گفته می شود نخستین بازیکنی کـه شرط می‌گذارد شرط می بندد، بازیکنی کـه دقیقاً شرط قبلی را برآورده می کند تماس میگیرد و بـه بازیکنی کـه بیشتر از شرط بندی قبلی شرط می بندد گفته می شود .

کـه افزایش می دهد. در عده اي از انواع، یک بازیکن مجاز بـه چک کردن اسـت، یعنی بدون شرط بندی، بـه شرطی کـه هیچ بازیکن دیگری در آن فاصله شرط بندی شرط بندی نکرده باشد. از آنجایی کـه بازیکن نمی تواند شرط خودرا افزایش دهد، هر بازه شرط بندی زمانی بـه اتمام می رسد کـه نوبت شرط بـه شخصی کـه آخرین افزایش را انجام داده اسـت یا زمانی کـه همه ی بازیکنان چک کرده اند، بـه اتمام می رسد.

در پایان هر بازه شرط بندی بـه جز آخرین بازه، معامله از سر گرفته می شود. در پایان آخرین بازه شرط بندی، “نمایش” وجوددارد کـه در آن هر بازیکن فعال دست کامل خودرا نشان می دهد و دستی کـه بالاترین رتبه را دارد، پات را برنده می شود.

بدون محدودیت بودن در پوکر

بازی‌هاي‌ «بدون محدودیت» یا «آسمان حد» وجوددارد، اما در عمل اکثر بازی‌هاي‌ پوکر محدودیتی برای شرط‌بندی در هر بازی قائل میشوند. سه روش محبوب وجوددارد.

در بازی هاي‌ با محدودیت ثابت، هیچکس نمی تواند بیش از حد تعیین شده شرط بندی یا افزایش دهد. در دراو پوکر این محدودیت طبق معمولً بعد از قرعه کشی دو برابر قبل اسـت – برای مثال، دو تراشه قبل از قرعه کشی، چهار تراشه بعد از قرعه کشی. در پوکر گل میخ طبق معمولً در بازه شرط بندی نهایی دو برابر بیشتر از بازه هاي‌ شرط بندی قبلی اسـت.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

«حد بالاتر زمانی اعمال میشود کـه کارت‌هاي‌ در معرض هر بازیکن شامل یک جفت باشد.» این اشکال مربوط بـه بازی در زیر توضیح داده شده‌اند. دریک بازی با محدودیت ثابت، طبق معمولً محدودیتی برای تعداد افزایش هایي کـه ممکن اسـت در هر بازه شرط بندی انجام شود، درنظر گرفته می شود.

در رقابت‌هاي‌ محدود پات، بازیکن نمیتواند بیش از مقدار موجود در پات در زمان شرط‌بندی یا افزایش قیمت شرط‌بندی یا افزایش دهد. هنگام بالا بردن، بازیکن ممکن اسـت ابتدا تعداد تراشه هاي‌ مورد نیاز برای فراخوانی شرط قبلی را در پات قرار دهد و سپس بر اساس تعداد تراشه هاي‌ موجود در پات افزایش دهد. زمانی کـه لیمیت پات بازی می شود، مرسوم اسـت کـه برای هر شرط یا افزایش، بدون درنظر گرفتن اندازه پات، حداکثر حد مجاز قرار داده شود.

بررسی به امتیازات و فلاپ پوکر

این روش بیشترین تقریب را بـه بازی بدون محدودیت دارد. محدودیت هر بازیکن تعداد تراشه هایي اسـت کـه در ابتدای معامله روی میز دارد. او ممکن اسـت بیشتر شرط نبندد، اما برای این مقدار ممکن اسـت هر شرط بالاتری را فراخوانی کند «بـه «همه ی این» بروید» و برای پات در مرحله نهایی رقابت کند. سایر بازیکنانی کـه تراشه‌هاي‌ بیشتری دارند ممکن اسـت بـه شرط‌بندی ادامه دهند.

اما شرط‌بندی‌هاي‌ بعدی آن‌ها بـه روشی کـه بین بازیکنانی کـه بـه طور کامل در پات جانبی مشارکت کرده‌اند، دریک یا چند پات جانبی تعیین میشود. وقتی بازیکنی از هر پات جانبی خارج میشود، از پات اصلی نیز خارج می شود، در واقع حقوق خودرا در پات اصلی بـه بازیکنی کـه شرط بعدی وی را نخوانده اسـت تسلیم میکند. بنابر این، ممکن اسـت برندگان مختلف گلدان اصلی و گلدان هاي‌ جانبی مختلف وجود داشته باشد.

معرفی پوکر پنج کارته

هر بازیکن یک کارت رو بـه پایین – کارت سوراخ خود – و یک کارت رو بـه بالا دریافت می کند. سپس معامله برای یک فاصله شرط بندی قطع می شود. سه دور معامله دنبال میشود، هر معامله یک کارت رو بـه بالا بـه هر بازیکن فعال تقسیم میکند، با فاصله شرط‌بندی بعد از هر دور. یک مرحله نهایی مسابقات وجوددارد کـه در آن کارت هاي‌ سوراخ پس از چهارمین و آخرین فاصله شرط بندی نشان داده می شوند.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

در هر بازه شرط بندی، نخستین شرط بندی بازیکنی اسـت کـه ترکیب پوکر بالاترین رتبه را در کارت هاي‌ خود دارد. اگر دو یا چند بازیکن ترکیبات یکسانی داشته باشند، نخستین بازیکن «نزدیکترین سمت چپ فروشنده» ابتدا شرط بندی می کند. در نخستین فاصله شرط بندی، بازیکن اول باید حداقل حداقل تعیین شده را شرط بندی کند. در هر بازه شرط بندی بعدی کـه ممکن اسـت بررسی کند.

تعداد کمی از بازی ها بـه اندازه گل میخ پنج کارتی معمولی محبوبیت خودرا از دست داده اند. در دهه 1920 و تا دهه 30؛ این بازی در دو سوم بازی‌هاي‌ پرمخاطب و حرفه‌اي در ایالات متحده انجام می ‌شد، اما از دهه 1950 حتی دریک دهم آن‌ها نیز بازی نمی‌شد.

پوکر هفت کارتی آمورش کامل

بـه هر بازیکن دو کارت سوراخ و یک کارت رو بـه بالا داده می شود و یک فاصله شرط بندی وجوددارد. سپس سه کارت دیگر رو بـه بالا و یک کارت نهایی رو بـه پایین بـه هر بازیکن داده می شود کـه هر یک از این چهار معامله با فاصله شرط بندی دیگری دنبال می شود. برای مسابقه، هر بازیکن بهترین پنج کارت از هفت کارت خودرا بـه عنوان دست پوکر خود انتخاب می کند.

انواع شش و هشت کارتی این بازی وجوددارد کـه در هر کدام از آنها بازیکن در نهایت پنج کارت خودرا انتخاب می کند. گل میخ هفت کارتی اغلب با بالا یا پایین بازی می شود. در عده اي از بازی‌هاي‌ بالا و پایین، بازیکنان ممکن اسـت.

با انتخاب هر پنج کارت خود بـه عنوان کاندیدای دست بالا و هر پنج کارت بـه عنوان کاندیدای دست پایین، برای هردو نیمه پات رقابت کنند. در عده اي از بازی‌هاي‌ بالا-پایین، اعلان‌ها لازم اسـت: قبل از مسابقه، هر بازیکن باید اعلام کند کـه برای بالا، برای پایین یا برای هردو تلاش میکند، و نمی تواند برنده شود مگر این‌که تمام اعلامیه‌اش محقق شود.

بر خلاف گل میخ پنج کارتی، گل میخ هفت کارتی یکی از محبوب ترین انواع پوکر در منازل، باشگاه هاي‌ پوکر و مسابقات پوکر اسـت. بـه طور خاص، بازی بـه بازیکنانی علاقه مند می شود کـه در تنظیم محاسبات خود بر اساس کارت هاي‌ متعدد در معرض دید مهارت دارند.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

محبوب ترین نوع بازی پوکر

محبوب ترین بازی دوران مدرن تگزاس هولدم اسـت کـه قهرمان جهان پوکر دویل «”دالی تگزاس”» برانسون زمانی آنرا “کادیلاک بازی هاي‌ پوکر” نامید. این یک بازی گل میخی اسـت کـه در آن بازیکنان پنج کارت «کارت هاي‌ انجمن» را بـه صورت رو بـه بالا روی میز تقسیم می کنند تا بهترین دست هاي‌ خودرا تشکیل دهند. این بازی طبق معمولً با یک لیمیت ثابت یا محدودیت پات در بازی خانگی و کازینو انجام می شود. با این حال، تورنمنت‌هاي‌ هولدم تگزاس تقریبا همیشه از شرط‌بندی روی میز استفاده میکنند «از این رو عبارت اغلب شنیده‌شده «همه ی در»» بـه منظور تعیین سریع‌تر برنده با فرآیند حذف.

بـه جای آنت سنتی هر بازیکن قبل از معامله، در تگزاس هولدم فقط دو بازیکن وادار میشوند قبل از دیدن کارت‌هاي‌ خود شرط‌بندی کنند. موقعیت سمت چپ فروشنده را کور کوچک میگویند زیرا بازیکن در آن صندلی باید یک شرط کوچک ببندد «طبق معمولً نصف حداقل شرط» و موقعیت سمت چپ کور کوچک را کور بزرگ میگویند زیرا آن بازیکن. باید با قرار دادن دو برابر چیپس در قابلمه بالا بیاید.

سپس بـه هر بازیکن دو کارت رو بـه پایین داده می شود، و بازیکن سمت چپ بیگ بلایند نخستین کسی اسـت کـه اقدام می کند «فولد، بیگ بلایند یا بالا بردن». اگر هیچ بازیکنی بیگ بلایند را بالا نمی برد، بیگ بلایند میتواند برای ادامه شرط‌بندی شرط خودرا بررسی یا افزایش دهد. سپس فروشنده یک کارت را از بالای عرشه می سوزاند «آنرا رو بـه پایین بـه میز می‌زند» و سپس سه کارت اول «فلاپ» را رو بـه بالا بـه میز میزند.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

بررسی بلایند ها در پوکر

بلایند کوچک «یا بازیکنی کـه در سمت چپ او هنوز در دست اسـت» ابتدا دراین و هر دور بعدی با فولد کردن، چک کردن یا شرط بندی عمل می کند. پس از فراخوانی همه ی شرط‌ها یا بررسی هر بازیکن فعال، کارت دیگری سوزانده می شود و چهارمین کارت رایج «بـه نام «خیابان چهارم» یا «نوبت»» رو بـه بالا پخش می شود. دور دیگری از شرط بندی وجوددارد.

سپس یک کارت دیگر سوزانده می شود و پنجمین کارت رایج «بـه نام “خیابان پنجم” یا “رودخانه”» رو بـه بالا پخش می شود و بـه دنبال آن آخرین دور شرط بندی انجام می شود. سپس هر بازیکن باقی‌مانده بهترین دست خودرا از کارت‌هاي‌ مشترک مشترک و دو کارت حفره خود می‌سازد تا برنده را مشخص کند.

فولد کردن در پوکر چیست ؟

اهمیت یادگیری برای تکنیک هاي‌ پوکر بسیار مهم اسـت. بـه همین دلیل می‌خواهیم اصول فولد دادن در پوکر را دراین قسمت بـه شـما ارائه دهیم تا بتوانید شـما هم مانند حرفه اي ها از این استراتژی استفاده کنید. اگر حریف شـما متوجه شود کـه سبک بازی شـما چیست و این‌که شـما با دست هاي‌ ضعیف بازی نمی کنید. آن گاه در تمامی دستها ریز سنگین می دهد تا پات را از شـما بگیرد. این مورد در میزهای سنگین برای شـما مشکل ساز میباشد. هم چنین از دیگر اصول این اسـت کـه فولد دادن زمانی کـه گیری خودرا آماده اید اشتباه اسـت، زیرا در تعداد زیادی از مواقع می توانید کال کنید تا برگ هاي‌ زمینه بخورد.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

اهمیت زیادی دارد تا بهترین زمان فولد دادن در پوکر را بدانید. از این رو بهترین زمان، هنگامی اسـت کـه دست خوانی در پوکر را بـه خوبی یادگرفته اید و توانید اینکار را انجام دهید. هم چنین زمانی کـه پوکر فیس در بازی پوکر برای شـما عادی شده باشد. می توانید با تشخیص دست حریف خود بـه موقع فولد دهید. تا نتیجه خوبی هم دریافت کنید.

زمانی این استراتژی برای شـما اثر بخش اسـت کـه آموزش درستی دیده باشید. هم چنین تجربه و تکرار در استفاده از این تکنیک میباشد. از این رو دراین زمان اسـت کـه می توانید از این استراتژی بـه درستی استفاده کرده و ازآن نتیجه خوبی کسب کنید.

یکی از مهم‌ترین قوانین فولد دادن در پوکر این اسـت کـه شـما بـه عنوان یک کاربر حرفه اي پوکر بـه هیچ وجه نباید زود تر از موعد مقرر فولد دهید. زیرا دست دیگر بازیکن هاي‌ میز ممکن اسـت رو شود. استفاده از این تکنیک بسیار مهم اسـت.

بهترین سایت پوکر

دراین مقاله میخواهیم در مورد یکی از بازی هاي‌ حرفه اي پوکر برای شـما اطلاعاتی ارائه دهیم. بازی بسیار جذاب و جنجالی بازی پوکر زیر زمینی از جمله بازی هایي اسـت کـه ممکن اسـت تعداد زیادی از شـما هیچ اطلاعاتی در مورد آن نداشته باشید. از این رو می‌خواهیم بـه طور کامل در مورد این بازی صحبت کنیم.زیرا یکی از بازی هایي اسـت کـه افراد بسیاری میخواهند آنرا بـه طور دقیق تر بشناسند ودر آن بـه بازی بپردازند. اگر شـما هم مشتاق هستید کـه با این بازی بیشتر آشنا شوید بـه شـما توصیه می‌کنم کـه این مقاله را تا انتها دنبال نمایید برای ورود روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

پوکر زیر زمینی چیست؟

می توان گفت یکی از هیجان انگیز ترین بازی هاي‌ پوکر، پوکر زیر زمینی میباشد. یکی از دلایلش این اسـت کـه پول بین کاربران بـه صورت مستقیم جا بـه جا می شود. اما کاربرانی کـه بـه این بازی پوکر مشغول هستند در واقع با اعتماد بـه مهارت ها و شانس خود تلاش می کنند کـه لذت بیشتری را از این بازی کسب کنند.

اگر بخواهیم واضح تر بگوییم دیگر این بازیکنان بازی هاي‌ کازینویی نیاز آنها را بـه هیجان ارضا نمی کند. بـه همین دلیل بـه این بازی مشغول می شوند. زیرا این بازی ریسک بسیار بالایی دارد و نیازمند مهارت و زیرکی بیشتری می‌باشد. بـه همین دلیل می تواند جذابیت بیشتری برای انها داشته باشد.

اپلیکشن پوکر به صورت رایگان

زینگا پوکر یک ارایه دهنده خدمات بازی آنلاین پوکر اسـت کـه بیشتر اپلیکیشن شرط بندی پوکر آن مشهور اسـت اما این کمپانی سایت شرط بندی پوکر خاص خودش را نیز دارد تا کاربرانی کـه در محیط وب مشغول بازی می شوند نیز بتوانند ازآن استفاده کنند

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

. اپلیکیشن زینگا پوکر با دانلود هاي‌ میلیونی از اپ استور هاي‌ معتبر نشان داده کـه در زمینه بازی هاي‌ شرط بندی آنلاین بی حریف اسـت.در واقع زینگا یک نرم افزار بازی مخصوص پوکر بازان اسـت کـه بـه صورت آنلاین در آن شرط بندی و بازی پوکر ارایه می شود.

در ادامه شـما رابا محبوب ترین اپلیکیشن ها و پلتفرم هاي‌ زینگا پوکر آشنا می سازیم. خوبی این بازی این اسـت کـه در هر پلتفرمی باشید می توانید زینگا را درکنار خود داشته باشید.

این سایت برای کاربران اندرویدی خود یک اپلیکیش طراحی کرده کـه بسیار روان و خوش ساخت اسـت و بـه شـما این امکان را می دهد تا بـه محتوای سایت از طریق نرم افزار اختصاصی اش دسترسی داشته باشید. زینگا پوکر در استور گوگل بـه اسانی قابل معرض اسـت.

زینگا پوکر درخانواده اپل از آی پد و آیفون گرفته تا سیستم هاي‌ مکینتاش از طریق اپلیکیشن مخصوص برای پلتفرم هاي‌ اپل در معرض کاربران می‌باشد. هر جا هستید با دستگاه هاي‌ اپلی خود می توانید آنرا همراه خود داشته باشید. اپلیکیشن زینگا در استور اپل بـه اسانی در معرض اسـت.

هر اپلیکیشن حرفه اي در حیطه بازی هاي‌ آنلاین باید نسخه اي برای کامپیوتر هاي‌ ویندوزی داشته باشد کـه این مرجع بزرگ بازی هاي‌ کازینویی نیز از این قاعده مستثنی نیست و این بازی هم بـه صورت برنامه ویندوزی هم از طریق وب برای کاربرانی کـه در کامپیوتر شخصی مشغول بازی کردن می شوند موجود اسـت کـه از سایت زینگا قابل دانلود کردن میباشد.

آیا این بازی پوکر معبر است ؟

زینگا پوکر یکی از مشهور ترین ارایه دهنده خدمات شرط بندی و بازی پوکر در دنیاست و شـما می توانید بـه اسانی بـه آن اعتماد کنید. مورد اعتماد ترین مرجع بازی هاي‌ کازینویی در بین کاربران Zynga Poker اسـت ودر این موضوع شهرتی جهانی دارد.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

روزانه میلیون ها نفر دراین مرجع بزرگ مشغول شرط بندی بازی پوکر هستند کـه همین امر نشان از اعتماد بین کاربران و این مرجع بزرگ شرط بندی پوکر آنلاین دارد.شـما برای خرید چیپ زینگا پوکر راه ساده اي در پیش دارید. بـه اسانی بـه اپلیکیشن زینگا پوکر مراجعه کنید. پس از ساخت حساب کاربری می توانید از منو می توانید نسبت بـه خرید چیپ هاي‌ بازی زینگا پوکر اقدام کنید. Zynga Poker از روش هاي‌ پرداخت متنوعی پشتیبانی می کند کـه بنا بـه خواسته خود می توانید از آنها استفاده کنید.

خوشبختانه باید بگوییم جواب این سوال منفی اسـت. شـما برای ساخت اکانت در زینگا پوکر هیچ هزینه اي ندارید. پلتفرم زینگا برای تمام کاربران کاملا رایگان اسـت و تنها هزینه اي کـه می‌پردازید برای بازی ها می‌باشد و ساخت اکانت هیچ هزینه اي برای شـما ندارد. بـه اسانی با یک ایمیل و یک رمز می توانید حساب کاربری خودرا در Zynga Poker بسازید و از امکانات بی نهایت این پلتفرم بزرگ بازی بهره مند شوید.

زینگا پوکر بازی هاي‌ رایگان هم دارد کـه می توانید تنها با ساخت حساب کاربری کـه رایگان می‌باشد بـه آنها دسترسی داشته باشید و از بازی کردن بازی هاي‌ آنلاین آن لذت ببرید. پس همین حالا دست بـه کار شوید و حساب رایگان Zynga Poker خودرا بسازید.

دراین قسمت با شـما هستیم با آموزش بازی زینگا پوکر و شرط بندی آن. اگر بـه بازی پوکر وارد باشید میدانید کـه یکی از پر طرفدار ترین استایل هاي‌ بازی پوکر همان بازی تگزاسی کـه بـه Texas HoldEm یا تگزاس هولدم مشهور اسـت میباشد. این بازی کـه میان ایرانیان هم مشهور اسـت و استایل اصلی بازی پوکر را تشکیل می دهد دراین سایت بـه صورت بازی اصلی قرار دارد کـه می توانید آنرا بازی کنید.

زینگا یک مرجع بازی آنلاین اسـت کـه همه ی چیز در بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی در آن وجوددارد کـه می توانید از همه ی آنها تنها با ساخت یک حساب کاربری بهره مند شوید.

هک بازی پوکر

سوال تعداد زیادی از کاربران این اسـت کـه آیا ممکن اسـت بازی Zynga Poker هک شود؟ نگرانی کاربران بـه این دلیل اسـت کـه در حساب کاربری خود دستاورد هاي‌ ذخیره شده و پول هاي‌ شرط بندی شان جمع می شود. باید بگوییم از آنجایی کـه این بازی بـه صورت آنلاین برگذار می شود امکان هک کردن آن و تقلب در بازی غیر ممکن اسـت. از نظر نگه داری اطلاعات کاربران نیز این پلتفرم از جدیدترین امکانات ضد ویروس و اسپای استفاده می کند تا امنیت کاربرانش تضمین شود.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

همچنین این سایت از باکیفیت ترین سرور ها برای ارایه خدمات استفاده می کند و امکان تایید دو مرحله اي در حساب کاربری باعث می شود بـه هیچ طریقی امکان هک حساب هاي‌ کاربری امکان‌پذیر نباشد زیرا برای ورود نیاز بـه تایید مستقیم کاربر دارد.در اینبخش امکانات نسخه جدید بازی Zynga poker رابا هم بررسی می‌کنیم.

شرایط بیشتر پرداخت هاي‌ بیشتری را بـه ارمغان می آورد.هر تورنومنت را کـه ببرید جایزه بیشتری دریافت می کنیدتوانایی بازی سریع بین میز هاي‌ ۹ نفره یا میز ۵ نفره جدید.

بخش VIP: در وی آی پی تخفیف هاي‌ ویژه شامل شـما می شود و می توانید جایزه هاي‌ رایگان رابا رسیدن بـه سطح بالاتر در وی آی پی برنده شوید.
چیپ رایگان: بازی برای خيرمقدم گویی بـه شـما ۶۰.۰۰۰ چیپ رایگان می دهد و می توانید روزانه تا سقف ۴۵ میلیون دلار در بازی برنده شوید.
تگزاس هولدم: می توانید بـه بازی کلاسیک تگزاس هولدم تکیه کنید و یا می توانید هیجان را بالاتر برده و جک پات بازی کنید. همه ی چیز بـه شـما بستگی دارد ولی این بازی برای همه ی سطوح بازی کنندگان از آماتور تا حرفه اي برنامه دارد.

بازی منصفانه: این بازی کاملا منصفانه اسـت و احساس یک بازی کلاسیک در میز هاي‌ پوکر لاس وگاس را برای شـما تداعی می کند.تنوع: هر گونه می خواهید پوکر بازی کنید. سریع یا آهسته ؛ ۹ نفره یا ۵ نفره. هرطور کـه شـما می پسندید سلیقه شـما را پوشش می دهد.

لیگ ها: بـه میلیون ها بازیکن در سراسر جهان بپیوندید کـه در رقابت آنلاین فصل پوکر باهم رقابت می کنند. بیشترین تراشه را بـه دست آورید تا در صدر قرار بگیرید و قهرمان پوکر تگزاس شویدپوکر در فضای اجتماعی: با دوستان خود بـه پوکر بازی بپردازید و مهارت هاي‌ پوکر آنها را بـه چالش بکشید. چهره پوکر خودرا تمرین کنید و دوستان جدید پیدا کنید و بـه یک ستاره پوکر تبدیل شوید.

بررسی جیب ها پوکر 

بازی پوکر خودرا در جیب خود حمل کنید و هر جای دنیا بـه آن دسترسی داشته باشید. می توانید با حساب فیس بوک خود نیز وارد بازی شوید.این سایت یکی از بهترین و بزرگترین مراجع بازی پوکر آنلاین اسـت. رضایت کاربران از این مرجع آنلاین شرط بندی پوکر بسیار زیاد اسـت بـه صورتی کـه میلیون ها کاربر را در خود جای داده و شـما نیز می توانید یکی از کاربران این مرجع باشید. ر

ضایت کاربران بـه حدی زیاد اسـت کـه اگر فقط یک‌بار در زینگا پوکر مشغول بازی کردن شوید متوجه می شوید چرا این همه ی کاربر همه ی روزه در زینگا پوکر بـه بازی کردن و شرط بندی می‌پردازند. سرور هاي‌ قوی و امنیت بالا و همچنین بازی منصفانه از مواردی اسـت کـه باعث رضایت مندی کاربران شده اسـت.

بررسی اسکریپت بازی پوکر

اسکریپت یک زبان برنامه نویسی جدید و پیشرفته هست کـه در آن از انجام اتفاقات تکراری جلوگیري می شود و بـه صورت خودکار سیستم را عیب یابی می کند تا جای هیچ ایراد و خللی در نظم و عملکرد کلی سیستم پیش نیاید. در واقع شـما از طریق اسکریپت این بازی می توانید بـه ضرایب بسیار خوبی در بازی پوکر دست پیدا کنید و پول هاي‌ خوبی را درصورت حرفه اي بازی کردن بـه جیب بزنید.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

تمام تلاش ما دراین مقاله این اسـت کـه بـه شـما کمک کنیم تا با تمام ترفند هاي‌ بازی پوکر آشنا شوید. پوکر را طبق معمول قمار باز هاي‌ بسیار خفنی شرط بندی می کنند ودر کار خود بسیار حرفه اي هستند بـه همین دلیل می توان گفت کـه واقعا بـه یک اسکریپت حرفه اي نیاز اسـت تا بتوان نتیجه خوبی را دراین بازی رقم زد. در صورتی کـه بـه دنبال اصطلاحات بازی پوکر نیز می باشید؛ می توانید بر روی لینک بالا کلیک کنید.

روش هک بازی پوکر

بی شک دغدغه و نگرانی خیلی از شرط بندان و علاقه مندان بـه بازی هاي‌ آنلاین و اینترنتی این اسـت کـه حریف یا حریفانشان در بازی تقلب نکنند یا بـه بیان بهتر و تخصصی تر ؛ کسی سیستم بازی را هک نکند و بـه اصطلاح در بازی چیت و تقلب نکند ؛ این موضوع وقتی اهمیتش دو چندان می شود کـه شـما مبلغی از پول و دارایی خودرا در بازی هزینه کرده اید و بر سر میز آورده اید. حال برای شـما علاقه مندان بـه اسکریپت بازی پوکر یک خبر خوش دارم. 

بله شاید بتوانید حدس بزنید اسکریپت بازی پوکرغیر قابل هک اسـت شاید برایتان سوال باشد کـه چگونه ؟ جوابش رو از پیش بهتون دادم اسکریپت یک زبون برنامه نویس جدید و پیشرفته هستش کـه بـه صورت خودکار عیب یابی می کند عملکرد برنامه را و اگه حتی کوچک‌ ترین ناهماهنگی و حفره امنیتی در آن ایجاد شود بـه صورت خودکار بازی را مردود اعلام می کند و شخص متقلب را از بازی اخراج می کند.

خب حالا کـه با این بازی جذاب و سیستم بدون نقص آشنا شدیم باید بدانیم کـه از کجا باید شروع کرد و روش خرید اسکریپت این بازی چگونه اسـت؟ شـما برای خرید اسکریپت بازی پوکر می توانید بـه اسانی وارد سایت اسکریپت بازی پوکر شوید و از راهنمایی هاي‌ تیم متخصص و با تجربه ما استفاده کنید. بدین منظور فقط کافی اسـت در درخواستتان رو تو بخش کامنت همین پست ثبت کنید و یک آیدی تلگرام هم در پایان درخواستتان بذارید تا همکاران من و مشاورین تیم ما در اسرع وقت پاسخ شـما رو بـه بهترین و آسان ترین شکل ممکن بدهند

. با مشاوره اي کـه از تیم ما می گیرید قطعا می توانید تصمیمات بسیار درستی را در خصوص این بازی بگیرید و با مبالغ بالا نیز پای میز هاي‌ قمار این بازی بنشینید. البته شـما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسکریپت این بازی بـه صفحات مجازی مانند اینستاگرام بروید و از آن جا ویدئوهای اموزشی را بـه صورت رایگان در معرض داشته باشید و از آن ها استفاده کنید.

 روش سرمایه گذاری در پوکر

دراین قسمت از مقاله تصمیم داریم تا بـه شـما عزیزان و علاقه مندان رابا انواع اسکریپت هاي‌ بازی پوکر اشنا کنیم و توضیحاتی کامل در خصوص آن ها بـه شـما بدهیم تا بتوانید با دیدی باز دراین خصوص تصمیم بگیرید و بتوانید با استفاده از اسکریپت بازی پوکر بـه برد برسید و پول هاي‌ خفنی را بـه جیب بزنید. پس پیشنهاد میکنیم این دو روشی را کـه تیم تحقیقاتی ما برای شـما درنظر گرفته اند و راجع بـه آن ها توضیح داده اند را بـه خوبی مطالعه کنید تا با تصمیمی بهتر بتوانید اسکریپت بازی پوکر را در معرض داشته باشید و با استفاده از آن پول هاي‌ خوبی را دراین بازی بـه جیب بزنید.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

روش اول کـه مجموعه گیری باشد بدین صورت اسـت کـه شـما تبلیغ کننده سایت اسکریپت این بازی می شود کـه برای اینکار شـما باید لینک سایت اسکریپت این بازی را خریداری کرده و با پخش کردن لینک در فضای مجازی و صفحات و کانال ها و گروه هاي‌ مختلف درآمد کسب کنید. بـه همین اسانی بـه ازای هر یک نفری کـه وارد سایت اسکریپت این بازی می شود و ثبت نام می کند و خرید اسکریپت بازی پوکر را انجام می دهد.

شـما مبلغ مشخصی از سیستم دریافت می کنید. این راه مناسب ترین شیوه درآمدی برای شخصی اسـت کـه نمی‌خواهد هزینه زیادی برای شروع کار بپردازد. پس پیشنهاد ما بـه شـما عزیزان و علاقه مندان این اسـت کـه اگر بودجه زیادی در معرض ندارید از روش زیر مجموعه گیری استفاده کنید و با آن سود هاي‌ خوبی را بدست اورید.

روش دوم اخذ نمایندگی سایت بازی پوکر اسـت. دراین روش شـما رسما صاحب یک کازینوی بزرگ آنلاین می شوید کـه می توانید در آن بازی هاي‌ مختلف و سبک و سیاق هاي‌ جذابی برای مشتریان خود بوجود آورید و همچنین باید تلاش کنید کـه سایت شـما در صفحات اول گوگل پیدا شود.

و الگوریتم هاي‌ جذابی برای جذب مشتری بیشتر داشته باشید. طبیعتا روش دوم یعنی اخذ نمایندگی سایت اسکریپت بازی پوکر درآمد بیشتری بـه همراه دارد اما توجه داشته باشید کـه نیاز بـه سرمایه اولیه بیشتری هم برای شروع کار دارد از این رو بنا بـه شخصیت و میزان ریسک پذیری و بوجه و سرمایه شخصی خودتان باید تصمیم بگیرید ک در کدام یک از این دو روش می خواهید فعالیت کنید.

اموزش بازی پوکر لختی کامل

اگر برای تان این سوال وجوددارد کـه اصلا پوکر لختی چیست و چگونه باز می شود؟ باید خدمتتان بگوییم کـه این بازی یکی از انواع بازی هاي‌ پوکر اسـت کـه امروزه در کازینو هاي‌ محدود وجوددارد ودر تمام کازینو ها نمی توانید بـه این نوع بازی دسترسی داشته باشید. توجه کنید کـه این بازی سال هاست کـه ارائه شده بوده اسـت.

اما با توجه بـه شرایطی کـه دارد چندان در محیط هاي‌ کازینویی در معرض نمی باشد و بـه عنوان یک بازی تفریحی و کاملا خانگی معرفی می شود. از این رو شـما می توانید با همراه ما تا انتهای این مقاله با یکی از بازی هایي کـه می توانید بـه همراه خانواده خود انجام دهید آشنا شوید و ثبت شرط بندی در آنرا داشته باشید.

توجه داشته باشید کـه همانگونه کـه بیان شد بازی پوکر دارای سبک ها و مدل هاي‌ متفاوتی می‌باشد، اما نکته بسیار مهمی کـه باید برای تان آنرا یان کنیم این موضوع اسـت کـه شـما در بازی پوکر لختی نیز دسترسی بـه سبک هاي‌ متفاوتی را خواهید داشت.

بـه طوری کـه این بازی در دو نوع سریع و آهسته ارائه داده شده اسـت و هر کدام قانون ها خاص خودرا دارند. از این رو دقت کنید کـه اگر قصد دارید در شرط بندی این بازی اقدام نمایید حتماً نسبت بـه هر روش آگاهی هایي کامل و دقیق را کسب کنید تا بتوانید سود دهی هاي‌ خوبی را از طریق شرط بندی دراین بازی ها کسب کنید.

پوکر استریپ آهسته بـه طور معمول بـه همراه چیپ هاي‌ پوکر بازی می شود. دراین سبک از بازی ارزش هر تیکه لباس توسط بازی کن ها توافق می شود کـه بـه طور مثال جوراب می تواند ارزشی 30 دلاری داشته باشید و دیگر تیکه هاي‌ لباس نیز هر ارزش دیگری کـه بازی کن ها برای آن درنظر بگیرند. دراین نوع بازی بازیکن ها در صورتی کـه چیپ هاي‌ خودرا تمام کنند.

می توانند با توجه بـه ارزش مندی کـه لباس ها شده اند اقدام کنند و اینگونه با استفاده از لباس خود شرایطی را ایجاد کنند کـه از بازی خارج نشوند و بتوانند در بازی بمانند و شرط بندی خودرا ادامه دهند. چرا کـه اینگونه ممکن اسـت حتی برنده شرط بندی نیز شوند.

قوانین پوکر لختی

در ارتباط با قوانین پوکر لختی سریع باید بگوییم کـه این سبک آسان تر از سبک ساده میباشد. بـه طوری کـه دراین نوع بازی دیلر سه کارت را انتخاب می کند و بر روی میز می‌گذارد و بعد ازآن بـه هر بازی کن تعدادی مشخص کارت می دهد. برنده دور بازی در همین ابتدا مشخص می شود و آن بازیکنی اسـت کـه ارزش کارت هایش از ارزش کارت هاي‌ روی میز بیشتر باشند.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

از این رو برنده دراین دور می تواند بـه هر کدام از بازی کن ها بگوید کـه کدام تیکه از لباس هاي‌ خودرا در بیاورند. در ارتباط با پایان بازی نیز باید بگوییم کـه بازی کنی برنده اسـت کـه تیکه هاي‌ لباسی کـه دارد بیشتر از دیگر بازی کن ها باشد.

در ارتباط با نخستین دوره هایي کـه پوکر استریپ ایجاد شد و افراد برای ثبت شرط بندی در آن اقدام کردند اگر بخواهیم خدمتتان بگوییم، باید بـه شـما عزیزان بگوییم کـه این موضوع درسال 1916 رخ داده اسـت.

و برای نخستین بار این سبک از پوکر در ایلات متحده کشور آمریکا در بین خانوما و مرد هاي‌ سن بالا انجام شده اسـت. این بازی تا همین حالا ادامه داشته اسـت ودر حال حاضر در عده اي از کازینو ها برای شـما عزیزان در معرض میباشد و شـما می توانید از طریق این کازینو ها برای ثبت شرط بندی دراین بازی اقدام کنید.

بهترین بازیکنان پوکر لختی

اگر برای تان این سوال وجوددارد کـه نخستین شخصی کـه توانسته اسـت در مسابقه هاي‌ پوکر لختی برنده شود چه کسی بوده اسـت؟ باید دراین قسمت خدمتتان بگوییم کـه نخستین قهرمان این مسابقه ها جان یانگ یک ژورنالیسیت بریتانیایی میباشد کـه با توجه بـه کسب تجربه هاي‌ بالا دراین سبک از شرط بندی ها توانسته اسـت بـه عنوان نخستین قهرمان دراین بازی شناخته شود.

ازآن جایی کـه امروزه این سبک از بازی بیشتر در بین جوانان انجام می شود، باید خدمتتان بگوییم کـه در قدمی این بازی را در سریال فرندز نیز می توانستید ببینید. چرا کـه در قسمت هایي از این سریال بـه صورت دسته جمعی پوکر لختی را بازی می کرده اند. از این رو با توجه بـه محبوبیتی کـه این سریال دارد باعث شده اسـت کـه طرفدارهای این بازی بعد از دیدن این سریال بیشتر نیز شوند.

بـه طور کلی در ارتباط با قوانین پوکر استریپ باید بگوییم کـه این قانون ها توسط بازیکن ها توافق می شوند. اما اگر بـه صورت کلی بیس این قانون ها را بخواهیم بررسی کنیم، باید بگوییم کـه جوراب و لباس زیر در بازی حساب می شوند، اما عینک و طلا و اکسسوری ها در بازی امتیازی نخواهند داشت.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

نکته دیگری کـه در قانون ها می‌توانیم بـه آن اشاره کنیم این موضوع اسـت کـه هر بازی کن باید تعداد لباس هایش مشخص باشند و همه ی ي بازی کن ها بـه طور مثال تنها دارای 6 تکه لباس باشند تا اینگونه روند بازی کاملا عادلانه باشد. توجه کنید کـه این موارد همگی از توافق بازیکن ها ایجاد می شود.

حقایق جالب در مورد بازی پوکر

حقایق جالب، در واقع. خواندن در مورد موفقیت یک نفر در زمینه اي کـه بـه آن علاقه مندیم همیشه خوب اسـت. و این جملات بـه گونه اي خوانده می شوند کـه از سرفصل هاي‌ اخبار روزانه بازیکنان پوکر حرفه اي حذف شده اند.

آیا می خواهید میانگین حقوق واقعی بازیکنان پوکر حرفه اي را بدانید؟ صفر زیپ. زیلچ بازیکنان پوکر حرفه اي خوداشتغال هستند «بـه استثنای یک استثنای قابل توجه کـه بعدا در مورد آن صحبت خواهم کرد». اگر برنده نشوند، نمی‌خورند. آنها اجاره خودرا پرداخت نمی کنند.بنابر این بیایید بـه عده اي از فاکتوئیدهای بسیار واقعی – اما بسیار هوشیارتر – نگاه کنیم.

اکثر کارشناسان موافقند کـه تنها حدود ده درصد از افرادی کـه در ایالات متحده پوکر بازی می کنند برنده ثابت هستند. با این حال، طبق برخی برآوردها، حدود 30000 بازیکن پوکر “نیمه حرفه اي” در ایالات متحده سالانه 20؛000 تا 30؛000 دلار دراین بازی بـه دست می آورند.

بنابر این، با نادیده گرفتن چند مرحله در منطق من، بیایید موافقت کنیم کـه زندگی با 20 هزار دلار درسال تجربه کاملاً متفاوتی با زندگی با 187 هزار دلار درسال اسـت. اگر امسال 187 هزار دلار درآمد داشته باشید اما درسال آینده فقط 20 هزار دلار درآمد داشته باشید، چه؟ آیا در ادامه پرداخت هاي‌ قایق کمی مایوس خواهید شد، امیریت؟

بـه هرحال، سایت کاریابی دیگر، Zippia.com، ادعا می کند کـه کمتر از هزار بازیکن پوکر در ایالات متحده از الان تا سال 2028 بـه سطح حرفه اي دست خواهند یافت.

و مقاله ESPN کـه قبلاً در اینبخش بـه آن پیوند دادم بیان می کند کـه از 30000 بازیکن پوکر «نیمه حرفه‌اي» در ایالات متحده امروز، تنها حدود ده درصد ازآن‌ها – 3000 – چیزی هستند کـه میتوان آن‌ها را بازیکنان حرفه‌اي پوکر درنظر گرفت.از بین میلیون ها بازیکن پوکر در ایالات متحده، آیا شـما یکی از کسری درصدی هستید کـه بـه لیگ‌هاي‌ بزرگ راه خواهید یافت؟

آیا پوکردشوار است ؟

منظورم این اسـت کـه شـما می توانید مواد لیگ بزرگی باشید. اما شـما دریک سفر طولانی و دشوار هستید.پوکر یک برنامه کارآموزی مبهم و گیج کننده دارد. اگر اعجوبه اي باشید یا تا زمانی کـه متوجه شوید کـه این زندگی جایی نیست کـه میلیون ها ورق بازی در آن بسازید، می توانید بلافاصله فارغ التحصیل شوید. شاید زندگی بعدی

در هر صورت، خواندن در مورد با ارزش ترین نکاتی کـه بـه شـما کمک می کند هر بار در پوکر برنده شوید، بـه اندازه کافی شـما را برای حرفه جدید خود آماده نمی کند. بیایید نگاهی بـه جاده پیش رو بیندازیم.

اگر در کالج هستید و پوکر را بـه عنوان یک حرفه درنظر می گیرید، ممکن اسـت بخواهید آن مدرک را ادامه دهید. بـه درجات مرتبط با ریاضیات و علوم پایبند باشید. از هنرهای لیبرال اجتناب کنید «من کاملاً مطمئن هستم کـه این بـه معنای «عطسه ناپسند» اسـت.فیلم Lucky You درسال 2007 تصویری خوب و البته فشرده از جنگ سنگر ارائه می دهد کـه پوکر بـه عنوان یک حرفه اسـت. پر زرق و برق نیست؛ کار سهولت نیست. این می تواند مملو از انتخاب هاي‌ اخلاقی باشد کـه هیچ یک از ما در موقعیت تصمیم گیری قرار نگیریم.

شـما باید هزاران دست پوکر بازی کنید تا بفهمید بازی پوزیشن، چه واریانسی با شانس ارزیابی شده شـما و خطرات واقعی پوکر وجوددارد. و نه فقط تگزاس هولدم. نه. شـما در اوماها نیز بـه دانش صمیمی و مهارتی عالی نیاز دارید. و راز. و گل میخ هفت کارتی. و میخ پنج کارتی. و جک یا بهتر. و – خوب، شـما ایده را دریافت کردید.

شـما باید در هر بازی پوکری کـه بازی می کنید در بهترین سایت هاي‌ قمار با پول واقعی خوب باشید. یک رژیم غذایی ثابت از هویج برای خرگوش ها مناسب اسـت، اما انسانها همه ی چیزخوار هستند. حدس بزنید کدام یک در بالای زنجیره غذایی قرار دارد.

بررسی انواع مهارت ها در پوکر

ممکن اسـت فکر کنید یکی از بهترین چیزها در مورد بازی پوکر بـه صورت حرفه اي این اسـت کـه – جدای از خواندن داستان – وادار نیستید زیاد با مردم سر و کار داشته باشید. هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.با پیشرفت در رتبه‌ها، بـه کمک مالی افرادی با پول کافی برای پشتیبانی از بازی خود در مسابقات WSOP و WPT نیاز دارید کـه میتوانند اعداد هفت رقمی را بـه حساب بانکی شـما اضافه کنند.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

مطمئناً؛ از نظر تئوری می توان با بازی پوکر منحصراً بـه صورت آنلاین امرار معاش کرد، اما برای رسیدن بـه عظمت، باید در میزهای واقعی در اتاق هاي‌ پوکر واقعی در برابر افراد واقعی بازی کنید.میدونم میدونم. آنها افراد واقعی آنلاین نیز هستند. اما نکته اینجاست: خواندن افراد و رسیدن بـه نقطه اي کـه بـه طور غریزی بیان هاي‌ مختلف را تشخیص می دهید یک مهارت مهم اسـت.

با این حال، اگر ناشناس بودن نسبی، سرعت و اسانی بازی پوکر آنلاین را ترجیح میدهید، باید در نزدیک‌ترین اتاق پوکر کازینو، کار سختی انجام دهید. این در صورتی اسـت کـه شـما می خواهید بـه بالا رفتن از نردبان حرفه اي ادامه دهید.نه تنها فرصتی برای تقویت مهارت هاي‌ افراد خود وجوددارد، بلکه مشاغل واقعی برای پرداخت کنندگان پوکر نیز وجوددارد. آیا تا بـه حال در مورد پخش کننده پروپوزال شنیده اید؟

بازیکنانی کـه روی میز پوکر کاملاً متفاوت از شیل هستند، توسط کازینو «یا اتاق پوکر» پول می گیرند تا طبق دستور بازی کنند.نه، کازینو بـه آنها نمیگوید چه زمانی آنها را نگه دارند و چه زمانی آنها را تا کنند. وظیفه پخش کننده این اسـت کـه یک صندلی را دریک میز یا میز دیگر پر کند. پخش کننده پروپ 40 ساعته در هفته با حداقل دست مزد ساعتی کار می کند «طبق معمولً با مزایای سلامتی – بالاخره پخش کننده پروپ یک کارمند تمام وقت اسـت».

بازیکن پروپاقرص با پول خود بازی می کند و بردها را حفظ می کند «اما باخت ها را میخورد». این یک روز کاری صادقانه اسـت و چندین ستاره پوکر سفر های حرفه اي خودرا بـه عنوان بازیکنان پیشنهادی آغاز کردند.

بهترین بازیکنان پوکر

کتی لیبرت – کـه فیل هلموت، کریس فرگوسن و مل جودا را در میز پایانی در جریان سفر دریایی پارتی پوکر درسال 2001 شکست داد – کار خودرا بـه عنوان یک بازیکن پروپاقرص در کازینوهای کلرادو آغاز کرد.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

بازیکنان پوکر پیشنهادی در همان ابتدا وادار می شوند کـه برد و باخت را بـه عنوان بخشی از کار خود تلقی کنند. پوکر برای آنها یک بازی بیشتر از حفر خندق برای یک خندق نیست.حقیقت واقعی و نگران‌کننده این اسـت کـه در نهایت اگر می خواهید یک بازیکن پوکر حرفه‌اي باشید، باید کار روزانه خودرا رها کنید.

در حالی کـه عده اي از بازیکنان بلافاصله پس از کالج بـه لیگ هاي‌ بزرگ نقل مکان کردند «بـه جای مطالعه در تمام آن امتحانات تاریخ، پوکر آنلاین بازی کرده بودند»؛ اکثر آنها قبل از این‌که احساس اسانی کنند، سال‌ها را صرف بازی پاره وقت کردند.

پوکر هنر ریسک اسـت. اگر می خواهید یک بازیکن پوکر در سطح قهرمان باشید – یا حتی یکی از معدود افرادی کـه سالانه 180 هزار دلار کاهش می دهد – باید ریسک را کاملاً درک کنید. و نخستین خطری کـه باید صادقانه ارزیابی کنید، خطر این اسـت کـه شـما یک بازیکن پوکر حرفه اي نباشید.

آیا باید سعی کنید به صورت حرفه ای پوکر بازی کنید؟

وای – این واقعیت کـه شـما این سوال را می‌پرسید، حتی بعد از همه ی چیزهای ترسناکی کـه در ده‌ها پاراگراف گذشته با جزئیات توضیح داده‌ام، ثابت می کند کـه شـما فقط میتوانید اراده و استقامت داشته باشید کـه حداقل برای تبدیل شدن بـه یک شاهکار تلاش کنید. حرفه اي پوکر – کسی کـه بـه طور کامل از برنده هاي‌ پوکر خود حمایت می کند.

بنابر این، نکته اصلی در این جا نقطه اصلی موقعیت اسـت: تصمیم شـما برای قمار حرفه‌اي تمام وقت «یا نه» باید بر اساس شواهد واقعی مبنی بر این‌که ریسک‌هاي‌ گزافی برای زندگی کردن رویا نمیکنید، باشد.

تعداد زیادی از کاربران پرسیده اند کـه این بازی را انجام دهیم؟ دراین مورد باید بگوییم کـه اگر شـما کاربر تازه وارد و تازه کار هستید. بـه هیچ وجه این بازی را انجام ندهید. زیرا همه ی بازیکنان این بازی حرفه اي هستند و مهارت ها و ترفند هاي‌ بسیاری را در مورد این بازی میدانند. بـه همین دلیل اگر تازه کار هستید فقط ضرر خواهید دید.

ادرس پوکر زیر زمیتی در ایران

این بازی در تعداد زیادی از کشور ها مانند کشور جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی می‌باشد و انجام دادن آن جرم اسـت. اما در تعدادی از کشور ها قانونی اسـت. از این رو مراکز متعددی در سطح شهر وجود دارند کـه بـه صورت قانونی پوکر زیر زمینی در انها انجام می شود.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

با توجه بـه این‌که این بازی غیر قانونی می‌باشد اما مراکز بسیاری در کلان شهر هاي‌ ایران وجوددارد کـه این بازی را دارا هستند. و افراد بسیاری هم بـه این مراکز رجوع می کنند ودر آن این بازی جریان دارد. اما در عین حال جرم اسـت.در تعدادی از سایت هاي‌ بت دیده شده اسـت کـه این بازی بـه صورت شبیه سازی شده اصل آن ارائه شده اسـت. اما بازی اصلی بـه صورت حضوری میباشد. اما در سایت ها بـه صورت زنده در حال برگزاری اسـت.

در بازی پوکر همواره بـه وسیله فردی انجام می شود کـه بر روی بازی کنترل دارند و از تقلب پیش گیری می کند. افرادی کـه بـه انها دستی برای بازی داده شده اسـت با توجه بـه کارت ها کـه هم نوع باشند.

و یا با یک دیگر متفاوت باشند امتیاز گیری می کنند. با توجه بـه امتیاز گیری افراد باید آشنایی کاملی رابا بازی پوکر با هر کدام از کارت ها داشته باشند کـه بتوانند بر حسب کارت‌ هاي‌ خود بازی خودرا پیشبینی کنند. اینچنین بـه نظر می‌ رسد کـه آموزش هاي‌ بسیاری در ارتباط با امتیازگیری دراین بازی در شبکه هاي‌ مجازی وجوددارد.

رتبه بندی امتیازات پوکر

ترتیب بندی امتیاز پوکر بر اساس جدولی اسـت کـه در آن دسته بندی ها با توجه بـه کارت هاي‌ هم نوع و غیر آن قرار گرفته اسـت. دراین جدول دسته هایي کـه امتیاز بالاتری را دارند در ابتدای صفحه قرار می گیرند و دیگر دسته هایي کـه امتیاز کمتری را دارا هستند در پایین قراردارند. یکی از دست هایي کـه در پوکر توانسته امتیاز بسیاری را داشته باشد رویال فلاش اسـت. دیگر دسته بندی ها بعد از این رده قراردارند و امتیاز هاي‌ پایین تری را بـه خود اختصاص داده اند.

برای مشاهده امتیازات پوکر راه هاي‌ مختلفی وجوددارد کـه یکی از آنها مراجعه بـه گوگل و جست‌وجو کردن این عنوان اسـت. نخستین دستی کـه امتیاز بیشتری را دارد در صدر جدول قرار می‌ گیرند و دیگر دسته بندی ها بعد ازآن چیده شده‌اند. با توجه بـه افزایش این بازی در بین مردم همواره افراد باید اطلاعات کاملی را نسبت بـه بیشترین امتیازات دراین بازی با توجه بـه دسته بندی ها داشته باشند.

در جدول رده بندی امتیازات جفت و بـه عنوان مراحلی شناخته می شوند کـه از امتیازات کمی برخوردار هستند. با توجه بـه کمتر بودن این امتیازات همواره افراد می‌ توانند با داشتن دسته بندی با امتیاز بالا بـه پیروزی دست یابند و بازی خودرا پیشبینی کنند. با مشاهده این جدول میتوانیم کمترین و بیشترین دسته ها را مشخص کنیم و آموزش هاي‌ کاملی در ارتباط با این رده بندی موجود اسـت.

با توجه بـه بازی پوکر کـه با کارت هاي‌ مختلفی انجام می شود همواره میتوانیم با این کارت‌ ها بازی هاي‌ مختلف دیگری را هم انجام دهیم. هر کدام از این بازی ها با توجه بـه متفاوت بودن با یک دیگر دارای امتیازات و رده بندی هاي‌ متفاوتی هم نیز هستند.

هر کدام از این بازی ها با توجه بـه تفاوت آنها در امتیازات می‌ توانند با روش‌ هاي‌ مختلف امتیازی ها را بـه دست آورند. اینچنین بـه نظر می‌ رسد کـه در هر کدام اسـت این بازی‌ ها با کارت ها علاوه بر تفاوت در امتیاز در دسته هاي‌ آن هم تفاوت‌ هایي وجوددارد کـه افراد می‌ توانند نحوه بازی هر کدام از این بازی ها را آموزش ببینند.

دلیل محبوبیت پوکر هولدم چیست ؟

بازی پوکر دارای سبک هاي‌ مختلفی اسـت کـه یکی از این سبک ها هولدم اسـت دراین سبک تفاوت در امتیاز دهی وجوددارد. این تفاوت دراین سبک بازی متعلق بـه دسته بندی اسـت کـه اگر دراین دسته بندی ها کارت هایي کـه شبیه یک دیگر باشند .

امتیاز بیشتری را دریافت می کنند. همه ی بازی ها باوجود احتمال برد و باخت همواره این احتمال را امتیاز ها ایجاد می کنند کـه افراد می توانند با گرفتن امتیاز بیشتر بـه پیروزی دست یابند. در عده اي از بازی ها عده اي از دستها کـه افراد دریافت می‌ کنند از امتیاز کمی برخوردار هستند و افراد نمی‌ توانند بـه پیروزی دست پیدا کنند.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

سبک اوهاما یکیدیگر از سبک هاي‌ این بازی اسـت کـه همانند سبک بازی هولدم دارای امتیاز اسـت. این امتیاز گیری با توجه بـه شباهت کارت ها بـه یک دیگر اسـت کـه اگر بسیار شبیه یک دیگر باشند دارای امتیاز بسیار بالایی نسبت بـه دیگر دست هاي‌ بازیکنان دیگر اسـت.

افراد می‌ توانند با آموزش هاي‌ مختلف در ارتباط با هر کدام از این امتیاز گیری ها پیروزی را برای خود ثبت کنند و این شرط بندی ها را برای خود بـه دست آورند. با پیروزی و بـه دست آوردن قهرمانی افراد دراین بازی بـه سرمایه هاي‌ بسیار زیادی دست پیدا می‌ کنند و این بازی بـه عنوان یک بازی شرط بندی شناخته می شود.

ربات پوکر چیست ؟‌

برای شناسایی یک ربات پوکر، باید بفهمیم کـه آن‌ها اصلا چگونه کار میکنند. اساسا، ربات‌هاي‌ پوکر، نرم‌افزاری هستند کـه برای جمع‌آوری داده‌هاي‌ حریفان برنامه‌ریزی شده‌اند. یک ربات پوکر هر حرکتی را کـه شـما و بازیکنان دیگر انجام میدهید بـه خاطر میسپارد و از داده‌ها برای تجزیه و تحلیل احتمال آماری اقدامات شـما بر اساس سابقه بازی شـما استفاده میکند.

کاربران ربات پوکر بـه سادگی آن‌ها را راه اندازی می کنند، یک حساب پوکر برای استفاده ازآن‌ها ایجاد میکنند و منتظر می مانند تا حافظه بی‌نقص ربات کار کند. و ربات‌هاي‌ پوکر حریفان وحشتناکی هستند.

شـما نمی توانید آن‌ها را تهدید کنید زیرا هیچ احساسی ندارند. آن‌ها مفهوم پول را درک نمیکنند، بنابر این از باخت نمیترسند – آن‌ها فقط از تحلیل‌هاي‌ ریاضی خالص برای شناسایی الگوهای شـما استفاده میکنند. کاملاً ناعادلانه اسـت. بنابر این بیایید نگاهی دقیقتر بـه نحوه تشخیص ربات بیندازیم.

ربات در بازی پوکرواضح ترین “سرنخ” برای تشخیص یک ربات پوکر این اسـت کـه برای انجام هر حرکت دقیقاً بـه یک مقدار زمان مشخص نیاز دارد. سناریوی زیر را تصور کنید. شـما با کال کردن بـه جای افزایش وارد پات می شوید «اینکار لیمپینگ نیز شناخته میشود». حریف شـما فقط چند ثانیه طول میکشد تا حرکت و افزایش خودرا بررسی کند. شـما کال می کنید، سپس دوباره روی فلاپ شرط می‌بندید و چک «واگذار کردن بازی بـه نفر بعدی» می کنید. حریف شـما دقیقاً بـه همان تعداد ثانیه قبل فکر می کند و دوباره چک می کند.

شـما روی نوبت شرط‌بندی می کنید، حریف شـما دقیقاً بـه همان مدت فکر میکند و فولد «ریختن کارت‌ها» میکند. چرا این مشکوک اسـت خب شـما انتظار دارید کـه یک حریف انسانی عده اي از این تصمیمات را بـه چالش بکشد. ا

گر این الگو در مدت زمان طولانی ادامه یابد، نشانه نسبتاً قابل اعتمادی اسـت کـه حریف شـما ممکن اسـت یک ربات باشد. این بـه این دلیل اسـت کـه یک ربات تنها بـه چند ثانیه نیاز دارد تا دست را تجزیه و تحلیل کند و بـه بهترین تصمیمی کـه برنامه‌نویسی آن می تواند ارائه دهد برسد، در حالی کـه زمان واکنش انسان متفاوت اسـت.

آیا در چت پوکر باید شرکت کنیم ؟

شـما دریک تورنمنت بازی میکنید و بازی بـه سه نفر کاهش مییابد. شـما پیشنهاد می کنید کـه یک تقسیم حذف شود، و بازیکن X موافقت میکند. با این حال، بازیکن Y در چت پاسخ نمی دهد. شـما با یک مدیر تماس می گیرید تا Y را در قالب یک پیام مستقیم تحریک کند. بدون پاسخ. بدون هیچگونه ارتباطی از طرف Y، نمیتوانید چیزی را حذف کنید.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

و باید بـه بازی ادامه دهید. بـه طرز عجیبی، Y علیرغم این‌که بـه هیچ ارتباطی پاسخ نمی دهد، بـه بازی دست‌هایش ادامه می دهد. این یک موقعیت مشکوک اسـت و می تواند نشان دهد کـه بازیکن Y یک ربات پوکر اسـت. هر چند عجولانه نتیجه‌گیری نکنید. ممکن اسـت یک بازیکن پاسخگو نباشد زیرا متوجه نشده شـما چیزی گفته‌اید یا صرفاً بـه این دلیل کـه استفاده از ویژگی چت را دوست ندارد.

استقامت داشتن در پوکر

حریفی کـه هرگز بازی را رها نمیکند می تواند نوعی نقشه استقامتی آزمایشی فوق سری را دنبال کند، یا می تواند یک ربات باشد. تصور کنید کـه بـه تازگی یک دور را شروع کرده اید و متوجه میشوید کـه حریف ساکت شـما، بازیکن Y، در حال بازی روی چند میز اسـت. بعد از یک دور سرگرم‌کننده، وقتی متوجه شدید کـه Y هنوز در حال بازی اسـت.

می خواهید از سیستم خارج شوید و تصمیم میگیرید مدتی وی را تماشا کنید. مشاهده می کنید کـه سبک بازی او در پایان یک دور بـه همان اندازه روشمند و ثابت اسـت کـه در ابتدا بوده اسـت.

بسیار خوب، این الزاماً مشکوک نیست، اما شـما تصمیم میگیرید بیشتر تحقیق کنید. چند روزی این بازیکن مرموز را زیر نظر می گیرید و متوجه میشوید کـه او خیلی بیشتر از یک فرد معقول وقت خودرا پشت میز می‌گذراند. و بـه نظر میرسد کـه او هرگز خسته نمیشود، همیشه بـه آن روش اصولی و ثابت بازی میکند. بـه احتمال زیاد، شـما یک ربات را زیر نظر داشتید.

آیا ربات پوکر باعث برد میشود‌؟

اکنون کـه در مورد روش‌هاي‌ ربات‌ها بیشتر فهمیده‌اید، شروع بـه مراقبت میکنید. یک روز با حریف دیگری بـه نام بازیکن Z روبه‌رو می شوید کـه سبک و ساعات طولانی بازی او چند آلارم را بـه صدا در می‌آورد. سپس متوجه می شوید کـه او هم زمان سر ۲۰ میز بازی می کند. این عملا تایید می کند کـه Z یک ربات اسـت.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

دلیل آن این اسـت کـه ربات‌هاي‌ پوکر تمایل دارند از طریق حجم بازی سود خودرا بـه حداکثر برسانند. اگر مظنون بـه طور هم زمان انواع مختلف پوکر را بازی کند، حتی بیشتر گویاتر اسـت. از این گذشته، شـما باید یک خودرو باشید تا بتوانید تگزاس هولدم، اوماها و پوکر ۷ کارته را هم زمان مدیریت کنید!

پوکر با رباتفرض کنید ربات را پیدا کرده اید. بعدش چی؟ بهترین توصیه این اسـت کـه شرط‌هاي‌ خودرا کاهش دهید تا ضررهای احتمالی را بـه حداقل برسانید یا بـه میز دیگری بروید. هر کاری کـه انجام می دهید، عجله نکنید و پوشش آن‌ها را بـه طور عمومی آشکار نکنید. این برای شـما و بازیکن دیگر بسیار خطرناک اسـت. اگر بازیکن بـه دلیل اتهامی کـه در نهایت غلط اسـت، محروم شود، ممکن اسـت ضرر زیادی متحمل شود. و اگر معلوم شود کـه اتهام شـما بی‌اساس اسـت،

آبروی شـما در جامعه پوکر میرود. هیچکس بازیکنی را کـه همیشه ادعا میکند بازی دست‌کاری شده دوست ندارد. بهترین کار این اسـت کـه برای شروع یک تحقیق با یک مدیر تماس بگیرید. بـه این ترتیب، از هویت خود و بازیکن دیگر تا زمانی کـه نتیجه‌اي حاصل شود محافظت می کنید.

دیلر پوکر چیست ؟

یکی از راه‌هاي‌ حذف کامل فاکتور ربات، استفاده از بازی‌هایي اسـت کـه دیلر «کارت‌پخش‌کن» زنده دارند. بـه جای دیدن دسته‌اي از آواتارهای بازیکن دریک اتاق پوکر آنلاین دو بعدی، در مقابل یک دیلر زنده واقعی بازی می کنید کـه از یک دسته ورق واقعی سر یک میز پوکر سبز واقعی کارت می دهد. در مورد سایر بازیکنان، آن‌ها بـه طور قطع انسان هستند.

بازی پوکر | آموزش و ترفند و استراتژی 50 تا 100 میلیونی مخصوص تورنمنت پوکر (کاملا رایگان) 888

زیرا ربات‌هاي‌ پوکر نمی توانند کارت‌هاي‌ واقعی را بخوانند. می توانید بـه انواع خاص بازی با دیلر زنده تگزاس هولدم، کارائیب، و دیگر بازی‌هاي‌ زنده پوکر بپیوندید. در مجموع، بازی‌هاي‌ دیلر زنده بهترین راه برای بـه دست آوردن تجربه بازی دریک کازینوی واقعی بدون از دست دادن اسانی بازی‌هاي‌ پوکر آنلاین هستند.

ورود به سایت معتبر بازی پوکر 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت پوکر را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سوالات متداول 

بازی پوکر آیا میتواند پولساز باشد؟‌

بازی پوکر یکی از بازی هاي‌ محبوب دنیا می‌باشد ودر ابتدا باید مهارت داشته باشید تا بتوانید خوب پیشرفت کنید . 

آیا بازی پوکر کلاهبرداری اسـت؟

اگر در سایت معتبر پیشبینی کنید خیر کلاهبرداری نیست و یک بازی اسـت کـه با مهارت جلو می‌برد . 

چرا بازی پوکر باعث باخت میشود؟

اگر شـما کسب مهارت نداشته باشید بله متاسفانه باخت هاي‌ زیادی خواهید داشت . 

ثبت نام در سایت سیگاری بت