بازی ورق شصت و شش (Sixty-Six) با کلی ترفند برد 100%

بازی ورق شصت و شش (Sixty-Six) با کلی ترفند برد 100%

اموزش بازی پاسور شصت و شیش 

بازی ورق مشهور سیکسی سکس یا همان شصت و شش می رسیم ک جزو محبوب ترین بازی هاي‌ کازینویی در سایت جدید شده اسـت در ادامه با بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six» با کلی ترفند برد 100% هاتم بت را دنبال کنید .

بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six» با کلی ترفند برد 100%

بیایید بازی ورق را بازی کنیم Sixty-SixSixty-Six یک بازی با ورق سرگرم کننده اسـت کـه منشا ان کشور آلمان اسـت و با نام Sechsundsechzig در آنجا شناخته می شود. بـه نظر می رسد کـه این یک سلف بزیک و پینوکل باشد. برای بازی توسط دو بازیکن طراحی شده اسـت.

 

Sixty-Six از یک عرشه تغییر یافته استفاده می کند کـه شامل یک عرشه استاندارد اسـت کـه در ان عرشه برای استفاده از تمام کارت هاي‌ فرقه هاي‌ آس، کینگ، ملکه، جک، 10 و 9 کاهش می یابد. رتبه بندی کارت هاي‌ این عرشه برای این بازی بـه شرح زیر اسـت: آس، 10؛ پادشاه، ملکه، جک، 9.

 

تعیین نخستین فروشنده را می توان بـه روش‌هاي‌ مختلفی انجام داد، با روشی معمول کـه هردو بازیکن از یک عرشه بـه هم ریخته میکشند. بازیکنی کـه کارت بالاتر را می کشد نخستین فروشنده می شود. اگر هردو بازیکن کارتی از یک فرقه بکشند، بازیکنان دوباره قرعه کشی می کنند، تا زمانی کـه یک کارت بـه وضوح بالاتر از دیگری باشد، بـه کشیدن ادامه می دهند. پس از هر دست، معامله بـه طور متناوب بین دو بازیکن انجام می شود.

 

برای شروع، فروشنده بـه طور کامل بسته را بـه هم می‌زند و بـه رقیب خود پیشنهاد می دهد تا برش دهد. پس از کات، دلال‌ها بـه هر بازیکن شش کارت در دو دسته از سه کارت می دهند کـه از رقیب شروع می شود. پس از معامله، او باقیمانده عرشه را رو بـه پایین روی میز بـه عنوان استوک «کـه بـه ان طناب نیز می گویند» میگذارد. سپس کارت بالایی این سهام را برمیگرداند و ان را درکنار سهام قرار می دهد. این کارت در دسترس باید تا حدی زیر شمع انبار قرار گیرد. کت و شلوار این کارت تبدیل بـه کت و شلوار برنده برای دست می شود.

 

بیشتر بخوانید: سایت بازی پاسور | از آموزش تا ترفند های ناب بازی ورق و پاسور «رایگان»

 

ایا در بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six» دیلر دارد؟

بله. رقیب دیلر بازی رابا هدایت نخستین کارت بـه نخستین ترفند شروع می کند. رقیب او سپس یک کارت از خودرا بـه حقه بازی می کند. دراین مرحله از بازی او ممکن اسـت هر کارتی را از دست خود بازی کند و نیازی بـه پیروی از ان یا بازی برگ برنده برای ترفند ندارد. این ترفند با بالاترین کارت کت و شلوار ترامپ کـه بـه ترفند بازی می شود برنده می شود. اگر هیچ کارتی از کت و شلوار ترامپ برای ترفند پخش نشد، بالاترین کارت لباس در اصل منجر بـه این شد کـه ترفند برنده ان شود. برنده هر ترفند نخستین کارت را بـه ترفند بعدی هدایت می کند.

اموزش بازی پاسور شصت و شیش 

بازیکنی کـه این ترفند را برنده می شود، کارت‌ها را بـه سمت پایین قرار میدهد تا بعدا برای کمک بـه تعیین امتیاز برای دست استفاده شود. برنده ترفند، کارت رو بـه پایین بالای سهام را میگیرد و رقیب او کارت بعدی رو بـه پایین را از سهام می‌گیرد تا دست خودرا بـه شش کارت باز کند. اینکار تا زمانی کـه سهام تمام شود ادامه می یابد، بـه طوری کـه دریک دست، یک کارت در سهام باقی میماند «و برگ برنده رو بـه بالا». دراین نوبت، برنده ترفند آخرین کارت رو بـه پایین سهام را می‌گیرد و رقیب او برگ برنده آشکار را میگیرد. پس از این، بازی بسته درنظر گرفته می شود و قوانین بازی تا حدودی تغییر می کند «پایین را ببینید».

 

ازدواج: اگر بازیکنی کـه نوبت بـه یک ترفند میرسد، پادشاه و ملکه‌اي در دست داشته باشد، میتواند برای ازدواج گل بزند. او اینکار رابا نشان دادن دو کارت انجام می دهد و سپس باید با استفاده از یکی از کارت هایي کـه شامل ازدواج اسـت بـه ترفند بعدی منتهی شود. برای ازدواج در لباس ترامپ «بـه نام ازدواج سلطنتی» بازیکن 40 امتیاز کسب می کند. برای ازدواج با لباس غیر ترامپ، بازیکن 20 امتیاز می‌گیرد. در نخستین ترفند بازی، در صورتی کـه برتری بـه نخستین ترفند یکی از کارت هاي‌ ازدواج باشد و ان بازیکن برنده ترفند باشد، ممکن اسـت ازدواج بـه ثمر برسد.

 

اگر بازیکنی 9 کت و شلوار ترامپ را در دست داشته باشد، می تواند هر زمانی کـه بخواهد ان کارت رابا لباس ترامپ در دسترس دید عوض کند. با این حال، برای استفاده از این امتیاز، او باید حداقل یک ترفند را در طول دست فعلی برنده شده باشد. تنها استثنای این قانون این اسـت کـه 9 برگه ترامپ آخرین کارت موجود در سهام باشد، دراین صورت ممکن اسـت با ان تعویض نشود و رقیب ان را بـه عنوان آخرین قرعه کشی خود قبل از بسته شدن سهام بکشد.

 

بستن سهام: در هر زمان در طول دست، بـه شرطی کـه یک بازیکن حداقل یک ترفند را در طول دست فعلی برنده شده باشد، بازیکن ممکن اسـت سهام و بازی را بسته اعلام کند. او اینکار رابا چرخاندن برگ برنده آشکار رو بـه پایین انجام می دهد. پس از بسته شدن سهام، بازیکنان دیگر کارتی از سهام نمی‌کشند و بـه سادگی آخرین کارت ها را از دست بازی می کنند. دراین مدت، قوانین بازی نیز تا حدودی تغییر می کند:

 

در طول این مرحله، بازیکن باید درصورت داشتن چنین کارتی، کارتی با همان لباسی کـه منجر بـه ترفند شده اسـت بازی کند ودر ادامه، باید با کارت بالاتری از ان لباس، سعی کند ترفند را برنده شود. اگر آن ها کارتی از کت و شلوار led ندارند، در عوض باید کارتی از کت و شلوار ترامپ را درصورت داشتن کارت بازی کنند. اگر انها هیچ یک از کارت هاي‌ کت و شلوار یا کارتی از لباس ترامپ نداشته باشند، بازیکن می تواند هر کارتی را از دست خود بازی کند. همانگونه کـه قبلاً؛ بالاترین کارت کت و شلوار ترامپ کـه برای ترفند بازی می شود، برنده ان می شود. اگر ترفند حاوی هیچ کارتی از کت و شلوار ترامپ نباشد، بالاترین کارت کت و شلوار در اصل منجر بـه ترفند برنده ترفند می شود. همچنین، پس از بسته شدن عرشه، ازدواج‌ها دیگر از نظر قانونی نمایش داده نمی شوند یا امتیازی بـه آن ها داده نمی شود.

 

امتیاز دهی: پس از انجام آخرین ترفند و برنده شدن، بازیکنان سپس برای کارت هایي کـه در ترفندها گرفته شده اند گلزنی می کنند. هر بازیکن تمام کارت هایي را کـه در ترفندهایی کـه در طول دست بـه دست آورده اسـت مرتب می کند

 

کارت کارت ارزش امتیاز

آس 11

ده 10

پادشاه 4

ملکه 3

جک 2

نه، هشت، هفت 0

 

اگر شراکتی موفق شود هر ترفندی را کـه در دست دارد برنده شود، سه امتیاز بازی کسب می کند.

 

اگر شراکتی بیش از 100 امتیاز کارت بگیرد اما کمتر از 130 امتیاز کارت کسب کند، ان شراکت 2 امتیاز بازی کسب می کند.

 

اگر شراکتی بیش از 66 امتیاز در کارت کسب کند اما کمتر از 100 امتیاز کارت کسب کند، شراکت 1 امتیاز بازی کسب می کند.

 

بیشتر بخوانید: آموزش بازی کارتی هند اند فوت «دست و پا» + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot

 

بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six»

اگر هردو شراکت دقیقاً 65 امتیاز کارت را در طول دست بدست آورند، هیچ یک از شراکت ها برای بازی دراین دست امتیازی کسب نمی‌کنند. با این حال، از سوی دیگر، هر شراکتی کـه بتواند امتیاز کارت بیشتری کسب کند، یک امتیاز بازی اضافی از این بازی بـه دست می‌آورد.

 

شراکتی کـه بتواند 10 کت و شلوار ترامپ را بگیرد، یک Game Point کسب می کند. این امتیاز بازی فوراً بـه شراکت تعلق می‌گیرد «کـه ممکن اسـت بـه شراکت اجازه دهد در صورتی کـه از قبل شش امتیاز بازی از دست قبلی گرد آوری کرده باشد، برنده بازی شود».

ایا در بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six» دیلر دارد؟

نخستین شراکتی کـه در طی چندین دست هفت امتیاز بازی کسب کند، برنده کلی بازی اعلام می شود.

 

Three Hand Sixty-Six: یک نسخه از Sixty-Six نیز برای سه بازیکن ایجاد شده اسـت. دو نفر از بازیکنان بـه طور فعال در هر دست شرکت می کنند، اما بازیکن سوم بر اساس امتیاز برنده دست، امتیاز کسب می کند.

 

تعیین نخستین فروشنده و موقعیت نشستن را می توان بـه روش هاي‌ مختلفی با قرعه کشی برای کارت هاي‌ بالا کـه طبق معمولً استفاده می شود انجام داد. بعد از هر عقربه، معامله در جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف میز می چرخد.

 

دسته و رتبه بندی کارت ها مشابه بازی استاندارد دو دستی اسـت کـه در بالا توضیح داده شد. در واقع، تمام جنبه هاي‌ این بازی یکسان اسـت بـه استثنای اضافه شدن بازیکن سوم کـه نقش فروشنده را بر عهده می‌گیرد.

 

اصطلاحات بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six»

فروشنده دست را مانند یک بازی معمولی پخش می کند، اما فقط بـه دو بازیکن دیگر میپردازد و هیچ کارتی بـه خودش نمیدهد. سپس دو شرکت کننده بـه گونه اي بازی می کنند کـه گویی نسخه دو دستی را همانگونه کـه توضیح داده شد بازی می کنند. بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده اسـت، نخستین کارت را بـه نخستین ترفند هدایت می کند.

بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six»

پس از پایان دست، امتیازات دو بازیکن بـه طور معمول ارزیابی می شود. با این حال، دیلر نیز برای خود مبلغی برابر با برنده دستی کـه در ان معامله کرده اسـت بـه دست می آورد. با این حال، او ممکن اسـت هرگز امتیاز بازی برنده بازی را بـه این شکل کسب نکند و باید آخرین امتیاز خودرا بـه عنوان یک شرکت کننده فعال در دست کسب کند.

 

بنابر این نخستین بازیکنی کـه بـه هفت امتیاز می رسد، برنده بازی اعلام می شود و از بازی خارج می شود. سپس دو بازیکن باقیمانده بـه بازی ادامه می دهند تا جایگاه دوم را مشخص کنند. دراین مقطع، بازی بـه طور یکسان بین این دو بازیکن بـه عنوان نسخه استاندارد دو دستی انجام می شود. با این حال، اگر بازیکن برنده، بازیکنی بود کـه طبق معمولً بـه عنوان فروشنده بعدی تعیین می شد، او همان‌ گونه تمام وظایف را بـه عنوان فروشنده انجام می دهد «اگر چه او قبلاً بازی را برده اسـت بنابر این امتیاز اضافی کسب نخواهد کرد».

 

Three Player Sixty-Six: علاوه بر نسخه سه نفره این بازی کـه در بالا توضیح داده شد، نسخه دیگری نیز ساخته شده اسـت کـه هر سه بازیکن در هر دست در ان شرکت می کنند. همان دسته کارت 24 برای این نوع استفاده می شود کـه در نوع استاندارد دو بازیکن همان طور کـه در بالا توضیح داده شد. رتبه بندی کارت ها دراین عرشه نیز مانند ان نسخه اسـت. قبل از شروع بازی، بـه هر بازیکن باید تعداد مساوی تراشه «مثل 20 عدد» داده شود.

 

تعویق تصمیم کت و شلوار ترامپ تعیین موقعیت صندلی و فروشنده اول را می توان بـه هر روشی انجام داد کـه یکی از رایجترین انها کشیدن کارت هاي‌ بالاست. هنگامی کـه این مشخص شد، فروشنده یک بسته از سه کارت را بـه صورت رو بـه پایین بـه هر بازیکن می دهد کـه از بازیکن در سمت چپ شروع میشود ودر چرخش در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت دور میز می چرخد. پس از این کـه هر بازیکن بسته سه کارتی خودرا بـه دست آورد، بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد، کارت خودرا برمی دارد و بر اساس این سه کارت، لباس برنده را برای استفاده از دست اعلام می کند.

 

اگر او تصمیم بگیرد کـه انتخاب یک لباس ترامپ را بـه تعویق بیندازد، نخستین کارت از بسته دو کارتی بعدی او رو بـه بالا پخش می شود و لباس این کارت بـه طور خودکار بـه عنوان لباس ترامپ برای دست تعیین می شود. پس از این اعلامیه، فروشنده سپس یک بسته دو کارتی رو بـه پایین بـه هر یک از بازیکنان باقیمانده می دهد بـه طوری کـه هر بازیکن در مجموع پنج کارت داشته باشد. او معامله رابا توزیع سه بسته آخر کارت رو بـه پایین بـه هر بازیکن بـه اتمام می‌رساند، بـه طوری کـه هر بازیکن با یک دست متشکل از 8 کارت بـه اتمام می رسد.

 

پس از اتمام معامله، بازیکن سمت چپ فروشنده نخستین کارت را بـه نخستین ترفند هدایت می کند. سپس هر بازیکن بـه نوبه خود باید یک کارت برای ان ترفند بازی کند. اگر بازیکنی کارتی با همان کارتی داشته باشد کـه منجر بـه ترفند شده اسـت، باید ان را بازی کند ودر صورت امکان باید سعی کند برنده ترفند باشد. اگر کارتی از کت و شلواری کـه منجر بـه ترفند شده را نداشته باشد، درصورت داشتن یک برگ باید یک برگ برنده بازی کند و دوباره باید با ان کارت برنده شود. اگر بازیکن کارتی از کت و شلوار یا لباس ترامپ نداشته باشد، میتواند هر کارتی را کـه در دستش باقیمانده اسـت، بازی کند. بازیکنی کـه برنده ترفند اسـت باید کارت را قرار دهد

 

ترفندهای جذاب بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six»

پس از انجام هفت ترفند از این دست، همه ی بازیکنان آخرین کارت را از سهام خواهند کشید. آخرین بازیکنی کـه قرعه کشی می کند، برگ برنده آشکار را میگیرد. پس از این، بازی وارد فاز دو می شود و قوانین بازی تا یک ترفند تا حدودی تغییر می کند. برنده آخرین ترفند همان‌ گونه بـه ترفند بعدی منجر می شود.

 

با این حال، در طول این مرحله، اگر بازیکنی کارتی از کت و شلوار داشته باشد کـه منجر بـه ترفند شده اسـت، باید ان را بازی کند ودر صورت امکان باید تلاش کند تا ترفند را برنده شود. در صورتی کـه بازیکن کارتی از کت و شلواری کـه منجر بـه این ترفند شده اسـت نداشته باشد، درصورت داشتن کارت باید یک برگ از کت و شلوار را بازی کند ودر صورت امکان باید بالاتر از هر برگ دیگری کـه تا بـه حال بـه این ترفند بازی کرده اسـت بازی کند. اگر بازیکن کارتی از کت و شلواری کـه در اصل منجر بـه ترفند شده یا کارتی از لباس ترامپ نداشته باشد، می تواند هر کارتی را از دست خود بازی کند.

 

همانگونه کـه در فاز یک، بالاترین کارت لباس ترامپ کـه بـه ترفند زده می شود، برنده ترفند اسـت. اگر هیچ کارتی از لباس ترامپ برای ترفند پخش نمی شد، بالاترین کارت لباس ابتدا منجر بـه برنده شدن ان ترفند می شد. برنده هر ترفند نخستین کارت را بـه ترفند بعدی هدایت می کند. برنده آخرین ترفند دست در طول دست 10 امتیاز کسب می کند.

 

پس از برنده شدن همه ی ترفندها، بازیکنان کارت‌هاي‌ کنار گذاشته شده را کـه در ترفندها بـه دست آورده‌اند مرتب میکنند و تعیین میکنند کـه در طول بازی چند امتیاز کارت را کسب کرده‌اند. این امتیازها برای برنده شدن آخرین ترفند و هر ترکیبی کـه در طول دست ایجاد می شود بـه هر امتیاز اضافه می شود. نمودار زیر ارزش هر کارتی را کـه دریک ترفند بـه دست آورده اسـت نشان می دهد: ارزش امتیازدهی کارت Ace11 Ten10 King4 Queen3 Jack2 90 بازیکنان در واقع امتیازهای کسب شده در طول دست را پیگیری نمی‌کنند.

 

بلکه سعی می کنند با حافظه پیگیری کنند. یکی از اعضای یک شراکت ممکن اسـت فقط بـه کارت هایي کـه در ترفند قبلی برنده شده اسـت نگاه کند اما بـه کارت هاي‌ دیگری کـه قبلاً بازی کرده اسـت نگاه نمی‌کند. اگر تیمی معتقد باشد کـه حداقل 101 امتیاز در هر زمان در طول دست جمع کرده اسـت، ممکن اسـت ناک کند.

 

هنگامی کـه این اتفاق میوفتد، دست بلافاصله بـه اتمام می رسد و هر امتیازی کـه تا زمان فعلی در دست بـه دست آمده اسـت، بـه دست می‌آید. اگر تیمی کـه ضربه زده اسـت، در واقع 101 امتیاز یا بیشتر در طول دست بـه دست آورده باشد، ان تیم یک امتیاز بازی کسب می کند «کـه سپس برای ان تیم در برگه امتیازات ثبت می شود». اگر تیمی کـه ضربه زد قبل از این کـه تیم مقابل امتیازی کسب کند، موفق شود 101 امتیاز کسب کند، ان تیم 2 امتیاز بازی «بـه نام گایگل» کسب می کند.

اصطلاحات بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six»

با این حال، اگر یک بازیکن در شراکت Knocks و تیمش امتیاز کمتر از 101 کسب کنند، رقیب در عوض 2 امتیاز برای Gaigel کسب می کنند.علاوه بر ناک استاندارد، یک بازیکن ممکن اسـت یک ناک معکوس نیز انجام دهد. دراین حالت، اگر تیمی معتقد باشد کـه رقیب 101 امتیاز یا بیشتر را کسب کرده اما ان را اعلام نکرده اسـت، ضربه میزند. اگر درست باشد، شراکت بازیکنان کوبنده 2 امتیاز بازی کسب می کند. با این حال، اگر انها در مورد ناک معکوس اشتباه کرده باشند و تیم مقابل امتیاز فعلی کمتر از 101 داشته باشد، ان حریفان 2 Game Points کسب می کنند.

 

این بازی در طول تعدادی از بازی‌ها ادامه می یابد و شراکت بالاترین امتیاز را در Game Points دارد و سپس برنده بازی درنظر گرفته می شود.Bauernschnapsen توسط دو شراکت مخالف کـه هر کدام از دو بازیکن تشکیل شده اند بازی می شود. تعیین شراکت طبق معمولً با کشیدن کارت انجام می شود.

 

استراتژی بازی ورق شصت و شش «Sixty-Six»

هر بازیکن از عرشه رو بـه پایین درهم میکشد، با دو بازیکنی کـه بالاترین کارت‌ها را می کشند و بـه عنوان شریک در برابر دو بازیکنی کـه دو کارت پایینتر را میکشند، بازی می کنند. اگر هر بازیکنی کارت هایي با رتبه مساوی بکشد، این بازیکنان کارت دیگری می کشند و اینکار را تا زمانی ادامه می دهند کـه هر بازیکن یک کارت دارای رتبه منحصر بـه فرد داشته باشد. بازیکنی کـه بالاترین رتبه را از همه ی کارت ها می کشد بـه عنوان نخستین فروشنده تعیین می شود. بازیکنان هر شراکت باید مستقیماً روی میز از یک دیگر بنشینند.

 

Bauernschnapsen از عرشه اي استفاده می کند کـه تنها از 20 کارت تشکیل شده اسـت. این عرشه با حذف کارت هاي‌ رتبه 2-9 از یک عرشه استاندارد ایجاد می شود. رتبه بندی کارت هاي‌ باقیمانده کـه این دسته را تشکیل می دهند بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین»؛ آس، 10؛ پادشاه، ملکه، جک.

 

پس از نشستن بازیکنان، فروشنده بـه طور کامل کارت را بـه هم می‌زند و عرشه را بـه رقیب دست راست خود پیشنهاد می کند تا برش دهد. ان بازیکن این امکان را دارد کـه کارت ها را برش دهد اما لازم نیست. او یا کارت ها را قطع می کند و عرشه را بـه فروشنده می دهد. اگر او تصمیم بگیرد کـه کارت ها را قطع نکند، بـه سادگی یک حرکت ضربه اي در بالای عرشه بـه هم ریخته انجام می دهد. روش معامله بستگی بـه این دارد کـه آیا این بازیکن انتخاب کرده اسـت کـه کارت ها را قطع کند یا خیر. در هر صورت، فروشنده با بازیکن در سمت چپ شروع میکند و بـه چرخش در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت دور میز ادامه می دهد.

 

بیشتر بخوانید: آموزش بازی پاسور هفت ها + ترفند و قوانین لازم Sevens

کسب درآمد از بازی پاسور

کسب درآمد از بازی پاسور

اگر کارت‌ها قطع میشدند، فروشنده کارت‌ها را در بسته‌اي از سه کارت رو بـه پایین بـه هر بازیکن و سپس یک بسته دو کارتی میدهد. پس از قطع شدن سه بسته کارت اول، بازیکن سمت چپ فروشنده بـه کارت‌هاي‌ او نگاه میکند و لباس ترامپ را برای دست میخواند. او باید کت و شلواری را انتخاب کند کـه حداقل یک کارت از ان را دراین سه بسته کارت اول داشته باشد. او همچنین ممکن اسـت تصمیم بگیرد کـه فروش را بـه تعویق بیندازد برای ورود بـه سایت معتبر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید. 

برچسب‌ها:
معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت