چگونه بازی پاسور دینگو را یاد بگیریم؟

چگونه بازی پاسور دینگو را یاد بگیریم؟

بازی ورق پاسور و کارتی دینگو DINGO جزو بهترین بازی هاي‌ کارتی و محبوبیت زیادی در دورهمی ها میباشد در ادامه با سوال چگونه بازی پاسور دینگو را یاد بگیریم؟ + آموزش٬ترفند و قوانین لازم همراه سایت هاتم بت باشید .

 

اموزش بازی خفن کارتی دینگو 

دینگو یک بازی منحصر بـه فرد اسـت کـه بـه طور خاص برای چهار بازیکن طراحی شده اسـت. بـه نظر می‌رسد این بازی اخیرا ساخته شده باشد و نخستین بار در منطقه کلیولند، اوهایو بازی شده اسـت.

چگونه بازی پاسور دینگو را یاد بگیریم؟ + آموزش٬ترفند و قوانین لازم

این بازی از یک عرشه استاندارد 52 کارتی استفاده می کند کـه رتبه بندی کارت هاي‌ این عرشه بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین». آس، کینگ، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2. تعیین نخستین فروشنده را می‌توان بـه روش هاي‌ مختلفی انجام داد، با کشیدن کارت هاي‌ بالا از یک چهره درهم.

 

پایین عرشه یک روش معمول استفاده می شود. اگر دو یا چند بازیکن کارت‌هایي از یک فرقه بکشند، ان بازیکنان باید دوباره کارت‌هاي‌ منحصربه‌فردی را بکشند کـه هیچ بازیکن دیگری در طول این قرعه‌کشی نکشیده اسـت.

 

هنگامی کـه نخستین فروشنده مشخص شد، بازی میتواند شروع شود. برای شروع، ابتدا عرشه بـه دو بخش “عرشه خرگوش” و “عرشه اصلی” تقسیم می شود. عرشه Rabbits با گرفتن پادشاه، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ و 2؛ همه ی در کت و شلوار Diamonds و ایجاد یک پشته کوچک ایجاد می شود.

 

این کارت ها باید رو بـه بالا بـه ترتیب از پایین «2» بـه بالا «King» با 2 رو بـه بالا در بالای شمع چیده شوند. سپس این عرشه خرگوش در وسط میز قرار می‌گیرد و بالاترین و پایین ترین کارت در بالا قرار می‌گیرد.

 


بیشتر بخوانید: آموزش بازی کارتی 28 «سرگرمی + ترفند»


 

باقیمانده عرشه «عرشه اصلی» سپس توسط فروشنده کاملاً بـه هم ریخته و توسط بازیکن در سمت راست خود بریده می شود. این عرشه متشکل از Ace of Diamonds «Ace Rabbit»؛ تمام کارت هاي‌ موجود در کت و شلوار Clubs و Spades از یک عرشه استاندارد «بـه نام Wolves» و همه ی کارت هاي‌ یک عرشه استاندارد در لباس Hearts «بـه نام Dingoes» اسـت.

 

شمارش کارت ها بازی پاسور دینگو

پس از بریده شدن عرشه اصلی، فروشنده شروع بـه پخش این دسته می کند، هر بار یک کارت رو بـه پایین دریک چرخش در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت دور میز. او کل دسته اصلی را پخش می کند، بـه طوری کـه هر یک از چهار بازیکن «از جمله خودش» در مجموع ده کارت دریافت خواهند کرد.

اموزش بازی خفن کارتی دینگو 

بازی در سه مرحله انجام می شود، ابتدا یک مرحله دور انداختن و گذراندن، کـه در ان بازیکنان سعی می کنند دست هایي را تشکیل دهند کـه بتوانند حداکثر امتیاز را بـه دست آورند، سپس مرحله دوم کـه در ان هر بازیکن سعی می کند بیشترین خرگوش، دینگو و گرگ را بگیرد. کارت هاي‌ موجود در انبوه امتیازدهی او برای کسب امتیاز، ودر نهایت آخرین مرحله کـه در ان بازیکنان تلاش خواهند کرد تا آس ها را بگیرند.

مرحله اول بازی دریک سری هفت دور انجام می شود کـه شامل دور انداختن یا پاس دادن یک کارت بـه بازیکن خاص دیگری اسـت. در زیر ترتیب این دورها نشان داده شده اسـت:

 

ترتیب کارت ها بازی پاسور دینگو

 

اول دور انداختن

– در دور اول، هر بازیکنی کـه با فروشنده شروع می کند، یک کارت رو بـه بالا را از دست خود روی میز دور می اندازد. فروشنده ابتدا کارت را دور می اندازد و کارت خودرا رو بـه بالا روی میز قرار میدهد تا یک انباشته دور انداختن شروع شود. سپس هر بازیکن اضافی بـه نوبه خود کارت خودرا رو بـه بالا بـه بالای شمع دور انداختن اضافه می کند. بازیکن میتواند هر کارتی را بـه جز یک آس کنار بگذارد.

شمارش کارت ها بازی پاسور دینگو

تعویض کارت سمت چپ

– پس از نخستین دور انداختن، هر بازیکن بـه نوبه خود، با شروع از فروشنده، هر کارتی را کـه در دستش باقیمانده اسـت بـه بازیکن سمت چپ بلافاصله پاس میدهد. کارت باید رو بـه پایین ارسال شود تا هیچ بازیکن دیگری چهره کارت را نبیند. فروشنده نخستین کارت را بـه بازیکن سمت چپ میدهد. هر بازیکن بعدی ابتدا کارتی را کـه بـه او داده شده بـه دستش اضافه می کند و سپس کارت خودرا بـه صورت رو بـه پایین بـه بازیکن سمت چپش میدهد. اینکار تا زمانی ادامه مییابد کـه هر بازیکن یک کارت از دست خود بـه بازیکن سمت چپ خود بدهد.

 

دور دوم

– دور دوم دور ریختن بـه شمع دور انداختن معمولی دوباره انجام می شود، مانند قبل با فروشنده کـه نخستین دور ریختن را انجام میدهد. هر کارتی از دست بازیکن ممکن اسـت کنار گذاشته شود بـه جز یک آس.

 

تبادل کارت در سراسر

– بعد از این کـه هر بازیکن یک کارت را در دور دوم دور انداخت، یک دور پاس کارت دیگر اتفاق میوفتد، اینبار مستقیماً از روی میز بـه بازیکن می‌رسد. فروشنده نخستین کارت را مستقیماً رو بـه پایین بـه بازیکن میدهد. این بازیکن سپس کارت را بـه دست خود اضافه می کند. پس از این کـه دیلر کارت خودرا پاس کرد .

تبادل کارت در سراسر

 


بیشتر بخوانید: آموزش بازی کارتی هند اند فوت «دست و پا» + ترفند و قوانین لازم Hand and Foot


 

بازیکن سمت چپ فروشنده هر کارتی را از دست خود بـه بازیکنی کـه مستقیماً در مقابل او قرار دارد، پاس میدهد. پس از این پاس، بازیکنی کـه مستقیماً روبروی دیلر قرار دارد، هر کارتی را بـه دیلر میدهد ودر نهایت بازیکن سمت راست دیلر یک کارت را بـه بازیکن سمت چپ دیلر میدهد.

 

سوم دور انداختن

– پس از دور پاس کارت قبلی، بازیکنان مجدداً در دور انداختن یک کارت بـه انبوه دور انداختن مشترک شرکت می کنند کـه از فروشنده شروع می شود. همانگونه کـه قبلاً یک بازیکن میتواند هر کارتی را بـه جز یک آس کنار بگذارد.

 

حق تعویض کارت

– پس از دور سوم دور انداختن، بازیکنان هر کدام، با شروع از فروشنده، یک کارت را بـه بازیکن در سمت راست خود ارسال می کنند. بازیکنی کـه کارت را دریافت می کند، سپس کارت را بـه دست خود اضافه می کند. پس از دیلر، بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد، یک کارت از خودرا بـه بازیکن سمت راست خود «دراین مورد فروشنده» میدهد و اینکار تا زمانی ادامه مییابد کـه هر بازیکن فرصت داشته باشد یک کارت بـه سمت راست خود بدهد. .

 

آخرین دور انداختن

– پس از سومین دور پاس کارت، آخرین دور دور انداختن انجام می شود. مانند تمام دورهای دور انداختن دیگر، هر بازیکن، با د شروع می شود

 

 

این الگوی مشابه برای هر یک از کارت‌هاي‌ شمع Rabbits استفاده میشود، کـه فروشنده کارت را اعلام می کند و بازیکنان کارت‌ها را بـه اندازه مناسب و توانایی بازی میکنند. بعد از این کـه تمام کارت‌هاي‌ شمع خرگوش‌هاي‌ رو بـه بالا گرفته یا دور انداخته شدند، Ace Hunt توسط فروشنده اعلام می شود کـه مرحله سوم بازی اسـت.

 

قوانین و امکانات بازی پاسور دینگو

پس از اعلام شکار آس، بازیکنی کـه آس قلب ها را در دست دارد «آس دینگو» باید این کارت را روی میز بازی کند. او ممکن اسـت هم زمان هیچ کارت دیگری بازی نکند، اما ممکن اسـت در آخرین نوبت خود فرصت دیگری برای بازی کارت هاي‌ دیگر داشته باشد. پس از پخش دینگو، هر بازیکن یک نوبت دیگر دارد کـه با بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده اي کـه دینگو را بازی کرده شروع می کند. هر بازیکن بـه نوبه خود می‌تواند یک یا دو گرگ را بازی کند. بازیکنان ملزم بـه بازی این کارت ها نیستند .

قوانین و امکانات بازی پاسور دینگو

اما ممکن اسـت اینکار را درصورت تمایل انجام دهند. اگر بازیکنی Ace of Hearts را در دست داشته باشد «Ace Rabbit» فقط در صورتی میتواند ان را بازی کند کـه Ace Dingo و دو Ace Wolves قبلا دراین دور بازی شده باشند.

 

اگر این بازیکن خرگوش آس و هردو گرگ را داشته باشد، ممکن اسـت هر سه کارت را در نوبت خود بازی کند. اگر بازیکن خرگوش آس و یک گرگ داشته باشد، می‌تواند خرگوش و گرگ را بازی کند اگر گرگ آس دیگر قبلاً دراین دور بازی شده باشد.

 

پس از چرخش نوبت بـه بازیکنی کـه دینگو را بازی کرده اسـت، پس از این کـه این بازیکن فرصت انجام هر بازی قانونی را پیدا کرد، دست بـه اتمام می‌رسد.

 

سناریوهای احتمالی گلزنی برای آس هانت به شرح زیر است:

اگر یک یا چند گرگ آس بازی شود، ان آس روی میز بـه انبوه امتیازات بازیکنی کـه ان کارت را بازی کرده اسـت اضافه می شود.

اگر هیچ گرگ بازی نشود، آس دینگو بـه شمع پنالتی بازیکنی کـه ان کارت را بازی کرده اسـت اضافه می شود.

اگر خرگوش آس بازی نمی شد، بازیکنی کـه ان را نگه می دارد باید ان را نشان دهد و بـه انبوه پنالتی خود اضافه کند.

پس از اتمام بازی Ace Hunt، بازیکنان باید هر کارتی را کـه در دست او باقیمانده اسـت را نمایش دهند. بـه هر بازیکنی کـه هنوز کارت

قرمزی در دست دارد، گفته میشود کـه «دست قرمز گرفتار شده» اسـت و نمی تواند این دست را برنده شود. هر کارت دیگری کـه در دست

بازیکن باشد بـه شمع دور انداختن معمولی دور ریخته می شود. سپس هر بازیکن تعداد امتیازات و پنالتی هاي‌ خودرا بررسی می کند تا

امتیاز خودرا برای دست مشخص کند. مجموع امتیاز برای یک بازیکن، مجموع امتیاز در انبوه پنالتی او اسـت کـه از مجموع امتیاز در انبوه

گلزنی او کم می شود «خرگوش ها، دینگوها و گرگ هاي‌ اسیر شده او». ارزش کارت ها وقتی در انبوه بازیکن یافت می شود بـه شرح زیر اسـت:

سناریوهای احتمالی گلزنی برای آس هانت به شرح زیر است:

ارزش امتیازات بازی پاسور دینگو

خرگوش آس

ارزش امتیاز کارت در انبوه امتیازدهی امتیاز منفی در شمع پنالتی

2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9 «از هر لباس» 1 1

جک، ملکه، پادشاه «هر کت و شلواری» 2 2

آس «در کت و شلوار بیل، الماس یا کلوپ» 3 3

Ace of Hearts 10 3

 


بیشتر بخوانید: نحوه بازی کارتی تیراژه Red 7 + ترفند و قوانین لازم


 

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی

بازیکنی کـه بالاترین امتیاز را برای دست داشته باشد، برنده دست اعلام می شود. اگر دو یا چند بازیکن برای بالاترین امتیاز مساوی شوند. بازیکنی کـه دارای بالاترین رتبه کارت خرگوش در دسته امتیازدهی خود باشد برنده اعلام می شود برای ورود بـه سایت معتبر بازی هاي‌ کارتی کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت