آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم

بازی پاسور 304 : بازی سیصد و چهار یا همان 304 یکی از بازی هاي‌ جذاب پاسور و انواع بازی هاي‌ کارتی در دنیا می باشد کـه محبوبیت زیادی دارد در ادامه با آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم  سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

روش برد در بازی ۳۰۴

دراین پست بازی کارتی 304 «به‌ صورت 3-0-4 هم می نویسند» کـه در سریلانکا و عده اي از مناطق اطراف ان محبوب اسـت، را بـه شـما معرفی خواهیم کرد.
 
دلیل نامگذاری: حداکثر امتیاز کارت دراین بازی 304 امتیاز اسـت.
 
تعداد بازیکنان مورد نیاز: 4 بازیکن در 2 تیم 2 نفره
 
کارت‌ها: 32 کارت مورد نیاز اسـت.
 
رتبه بندی‌ کارت‌ها «از بالا بـه پایین»: سرباز، 9؛ آس، 10؛ شاه، بی بی، 8 و 7.
 
کارت‌هاي‌ حذف شده از دسته کارت 52تایی: کارت‌هاي‌ 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6 در همه ی خال‌ها از دسته کارت حذف میشود. 32 کارت باقی مانده
 
«یعنی کارت‌هاي‌ آس، شاه، بی بی، سرباز، 10؛ 9؛ 8 و 7 در خال‌هاي‌ گشنیز، پیک، خشت و دل» برای بازی نیاز اسـت.
نحوه تعیین هم‌تیمی‌ها و نخستین دیلر بازی: رایج ‌ترین روش کشیدن بالاترین کارت بر روی دسته کارت بـه ترتیب توسط 4 بازیکن اسـت. 2 بازیکنی کـه رتبه بالاترین کارت‌ها را کشیدند هم‌تیمی و دو بازیکن دیگر نیز باهم، هم‌تیمی می شوند. بازیکنی کـه کارت با بیشترین رتبه را کشیده بود، نخستین دیلر بازی خواهد شد.
 
آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم
 

روش بازی ۴-۰-۳

 
کارت‌ها را بُر میزند.برای کات کردن بـه بازیکن سمت چپ خود کارت‌ها را پیشنهاد بدهد.سپس شروع بـه پخش کارت ها بین بازیکنان می کند. «شروع پخش کارت از بازیکن سمت راست دیلر و ادامه در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت»هر بازیکن باید 4 کارت از دیلر دریافت کند. دیلر کارت‌ها رو بـه پایین پخش می کند. پس از اتمام توزیع کارت، بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا می‌توانند ببینند.
 
اگر بازیکن سمت راست ببیند کـه مجموع ارزش‌هاي‌ کارت‌هایش کمتر از 15 اسـت، می تواند تقاضای کند کارت‌ها دوباره پخش شوند. در اینصورت کارت‌ها دوباره توسط همان دیلر پخش می شوند.
 
 

شمارش کارت ها در بازی 304

 
سرباز 30
 
آس 11
 
شاه 3
 
بی بی 2
 
 
 
حال نوبت بـه مرحله مناقصه میرسد: مناقصه از نخستین بازیکنی کـه در سمت راست دیلر نشسته اسـت شروع می شود.دراین مناقصه بازیکنان باید امتیازی کـه حدس می زند تیم او دراین بازی بدست می آورد را به عنوان پیشنهاد ارائه دهد.حداقل پیشنهاد 160 اسـت و همه ی پیشنهادها باید مضربی از 10 باشند. همچنین برای معتبر بودن باید هر پیشنهاد از پیشنهاد قبلی بالاتر باشد.
 
آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم
 
مناقصه دور میز در جهت خلاف عقربه هاي‌ ساعت میچرخد، تا زمانی کـه یک بازیکن پیشنهادی دهد و 3 بازیکن بعد او پیشنهاد بالاتری ندهند.یک بازیکن همچنین این امکان را دارد کـه تقاضای کند هم‌تیمی‌اش بـه جای او، با رعایت قوانین عادی مناقصه، پیشنهاد دهد.
 
در صورتی کـه در شروع مناقصه هر 4 بازیکن از دادن پیشنهاد سر باز زنند و پیشنهادی ندهند، کارت‌ها همه ی وسط ریخته می شوند و دیلر بعدی کارت ها را بین بازیکنان پخش می کند.
 
 
 

حاکم بودن در بازی  ۳۰۴

 
بازیکنی کـه بالاترین پیشنهاد را ارائه دهد، حاکم می شود و حکم را مشخص می کند «ابتدا به‌ صورت پنهانی: در ادامه توضیح میدهیم.». حکم یکی از خال‌هاي‌ کارت‌هاست. یعنی یا گشنیز یا پیک یا دل و یا خشت.
 
 
حاکم بلافاصله بعد از اتمام مناقصه، یک کارت را انتخاب می کند و رو بـه پایین در جلوی خود روی میز قرار می دهد. کارت این خال، حکم این دست از بازی خواهد بود. اما فعلاً کسی بـه غیر از حاکم از این خال خبر نخواهد داشت.دراین زمان، دیلر بـه هر بازیکن 4 کارت دیگر می دهد. یعنی بازیکنان هر کدام حالا 8 کارت دارند.
 
 
پس از این کـه هر بازیکن 8 کارت را در دستش گرفت، دور دوم مناقصه شروع خواهد شد.
 
بازهم شروع‌کننده‌ي مناقصه بازیکن سمت راست دیلر خواهد بود.
 
این جا هم بازیکنان میتوانند یا پیشنهاد دهند یا پیشنهادی ندهند و نوبت بـه بازیکن بعدی برسد.
 
 
حتماً باید پیشنهادی کـه می‌دهند از 250 بیشتر باشد و بالاتر از بالاترین پیشنهاد دور اول نیز باشد. در صورتی کـه هم‌تیمی یک بازیکن دراین دست، بالاترین پیشنهاد را داده باشد، این بازیکن باید پیشنهادی ارائه ندهد.تمامی بازیکنان فقط یک فرصت دارند کـه در دور دوم مناقصه، پیشنهاد ارائه دهند.
 
آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم
 
بازیکنی کـه در دور دوم مناقصه، بیشترین پیشنهاد را ارائه دهد، دراین دست از بازی حاکم قطعی خواهد شد. اگر هر 4 بازیکن پیشنهادی ندهند، همان حاکم دور اول مناقصه، حاکم قطعی بازی خواهد شد و همان کارتی کـه انتخاب کرده بود، مبنای مشخص شدن حکم می شود.
 
 
در صورتی کـه حاکم قطعی دراین دور مشخص شود، حاکم سابق کارتی کـه بر روی میز گذاشته بود را بـه دستش برمی‌گرداند و حاکم جدید هر کارتی کـه بخواهد به عنوان نشانگر حکم رو بـه پایین روی میز میگذارد.
 
 
اگر حاکم جدید انتخاب شده همان حاکم قبلی باشد، آنگاه این حاکم حق دارد کارتی را کـه بر روی میز قرار داده بود بردارد بین کارت هاي‌ دست خود قرار دهد و هر کارت دیگری کـه خواست را روی میز بگذارد.
 
 

منظور از پیشنهاد ویژه «Partner Close Caps» در مناقصه دوم چیست؟

 
در دور مناقصه دوم، یک پیشنهاد ویژه نیز وجوددارد. این پیشنهاد بالاترین پیشنهاد مجاز اسـت. و بازیکنی کـه این پیشنهاد را ارائه می دهد، نشان می دهد کـه قصد دارد هر بار یک یک دست بازی میکنند، او بدون کمک هم‌تیمی خود پیروز شود.  این شرط خاص Partner Close Caps نامیده می شود.
 
آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم
 
بازی پاسور 304
 
اگر بالاترین پیشنهاد همین پیشنهاد ویژه باشد، بـه ازای هر ترفندی کـه بازیکن برنده شود، تیم او 4 امتیازی بازی بدست می آورد و هر ترفندی کـه برنده نشود، تیم او 5 امتیاز بازی از دست می دهد.
 
 
نوع حکم: حکم آزاد یا حکم بسته
پس از این کـه مناقصه بـه اتمام رسید، حاکم قطعی بازی باید قبل از شروع بازی، نوع حکم را مشخص کند. البته ابتدا 2 راه در برابر خود دارد:
 
 
در صورتی کـه بازیکن حکم آزاد را انتخاب کند، او کارتی کـه روی میز گذاشته بود را برمی‌دارد، ابتدا بـه همه ی بازیکنان نشان می دهد و سپس بـه کارت هاي‌ دست خود اضافه می کند. خال این کارت حکم بازی خواهد بودو همه ی از ان خبر خواهند داشت.
 
درصورت انتخاب حکم بسته، همان کارتی کـه حاکم بر روی میز گذاشته بود، همانجا می ماند تا 3 بازیکن بازی کنند و خال حکم مدتی ناشناخته میماند.
 
 

قوانین بازی در حکم آزاد و حکم بسته

قوانینی کـه برای بازی بـه کار برده می شود، با توجه بـه آزاد بودن یا بسته بودن حکم متفاوت اسـت.بـه همین دلیل در ادامه یک بار قوانین بازی با حکم آزاد را بیان میکنیم و یک بار قوانین بازی بازی کارتی 304 رابا حکم بسته و مشخص بیان خواهیم کردقوانین بازی کارتی 304 با حکم آزاد بازیکن سمت راست دیلر نخستین کارت را بازی می کند.
 
آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم
 
بازی در خلاف جهت حرکت عقربه هاي‌ ساعت ادامه مییابد. هر بازیکن 1 کارت بازی می کند و یک دست وسط تشکیل می شود کـه بـه ان ترفند میگویند. هر بازیکن برای بازی کردن یک کارت، باید بـه خال نخستین کارت ترفند نگاه کند. کارتی کـه او بازی میکند باید هم‌خال با نخستین کارت ترفند باشد. اگر کارتی با این خال نداشت، هر کارتی با هر خالی اعم از خال حکم را می تواند بازی کند.
 
 
زمانی کـه هر بازیکن 1 کارت بازی کرد، برنده مشخص می گردد.برنده ترفند بـه این شکل مشخص می شود: اگر کارت حکم وجود داشت، بازیکنی کـه حکم با بالاترین رتبه را بازی کرده باشد، برنده ترفند خواهد بود. اما در غیر اینصورت، بازیکنی کـه کارت با خال نخستین کارت ترفند با رتبه بالاتر بازی کرده باشد، برنده ترفند خواهد شد. برنده هر ترفند، نخستین کارت ترفند بعدی را بازی خواهد کرد.
 
 
همچنین، اگر پیشنهاد برنده‌شده 250 یا بالاتر بود، دریک بازی حکم بسته، کارت نشانگر حکم پس از نخستین ترفند بـه طور خودکار در دسترس دید بازیکنان قرار میگیرد و سپس بـه دست حاکم اضافه می شود.
 
در صورتی کـه خود حاکم یک دست رابا کارتی از خال حکم شروع کند و همه ی بازیکنان دیگر کارتی بازی کنند کـه از خال حکم نیست «این حالت حکم خسته نامیده میشود.»؛ حاکم باید ترفندهای دیگر را نیز با همین خال حکم شروع کند، تا زمانی کـه هیچ کارتی از خال حکم باقی نماند. این قانون حتی برای حالتی کـه خال حکم هنوز ناشناخته اسـت نیز، برقرار می باشد. با این حال، خود کارت نشانگر حکم همان‌ گونه بـه قوانینی کـه در بالا ذکر شد محدود اسـت.
 
 

منظور از Spoiled Trumps چیست؟

 
در صورتی کـه تیم رقیب حاکم متوجه شود کـه هیچ یک از بازیکنان این تیم کارتی با خال حکم نداشته‌اند، میتواند Spoiled Trumps اعلام کنند. فقط اینکار را حتماً باید قبلی از این کـه ترفند هشتم را بازی کنند، انجام دهند.
 
آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم
 
در صورتی کـه Spoiled Trumps اعلام گردد، بازی متوقف می شود. تمامی کارت ها بـه وسط ریخته می شوند. دیلر دوباره کارت پخش می کند. کسی از این دست امتیازی دریافت نمی کند.
 
 
اگر بالاترین پیشنهاد، پیشنهاد ویژه یا همان “Partner Close Caps” باشد، هم‌تیمی بازیکنی کـه Spoiled Trumps را اعلام کرده اسـت، دست خودرا رو بـه پایین روی میز قرار می دهد؛ بنابر این او و کارت هایش دیگر نقشی در دست نخواهند داشت. از این رو بازیکنی کـه Spoiled Trumps را اعلام کرده بود، از این جا بـه بعد هم تیمی نخواهد داشت.
 
آموزش بازی پاسور 304 + ترفند و قوانین لازم
 
بازی پاسور 304

ورود به سایت معتبر

 
و به‌ صورت انفرادی بازی خودرا ادامه می دهد. این بالاترین پیشنهاد درنظر گرفته می شود و با برنده شدن موفقیت‌آمیز هر هشت ترفند هنگام انجام این پیشنهاد، تیم او حق امتیاز بازی «درباره حق امتیاز بازی در قسمت‌هاي‌ بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.» را دریافت میکند برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .
 
ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت