آموزش بازی ورق اسپیت و ملیس +‌ ترفند و قوانین لازم Spite and Malice

آموزش بازی ورق اسپیت و ملیس +‌ ترفند و قوانین لازم Spite and Malice

بازی کارتی ورق اسپیت و ملیس یکی از بازی هاي‌ جذاب دورهمی ها می‌باشد در ادامه با آموزش بازی ورق اسپیت و ملیس +‌ ترفند و قوانین لازم سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

معرفی بازی کارتی اسپیت و ملیس Spite and Malice

اگر بـه دنبال یک بازی ساده 2 نفره شبیه بـه بازی یک نفره هستید، Spite and Malice بهترین انتخاب برای شماست. این بازی کـه با نام «گربه و موش» نیز شناخته میشود، یادگیری بسیار راحت و برای بچه‌ها عالی اسـت، اما استراتژی کافی برای سرگرم‌کننده کردن ان برای بزرگسالان نیز وجوددارد

آموزش بازی ورق اسپیت و ملیس +‌ ترفند و قوانین لازم Spite and Malice

نخستین کسی باشید کـه تمام کارت هاي‌ انبوه هدف خودرا بازی می‌کند. هر بازیکن بازی رابا انبوهی از 20 کارت شروع میکند. در طول بازی، بازیکنان بـه نوبت از روی دسته‌هاي‌ دستی یا رو بـه بالا، کارت‌ها را بـه ترتیب صعودی تا وسط میز بازی میکنند. بـه محض این کـه کسی آخرین کارت از انبوه دروازه خودرا بازی کرد، برنده بازی اسـت.[1]

بررسی کارت های بازی اسپیت و ملیس

از عرشه هاي‌ استاندارد 52 کارتی بدون جوکر استفاده کنید. یک فروشنده بـه طور تصادفی انتخاب کنید تا کارت ها را بـه هم بزند تا زمانی کـه کاملاً باهم مخلوط شوند.

برای ایجاد انبوه گل بـه هر بازیکن 20 کارت بدهید و کارت ها را بـه صورت انبوه رو بـه پایین تقسیم کنید و کارت هاي‌ باقیمانده را در پشته اي در وسط میز قرار دهید، کـه بـه عنوان ” سهام ” شناخته می شود. بازیکنان نمی توانند ترتیب کارت‌ها را در انبوه دروازه‌شان نگاه کنند یا ترتیب انها را تغییر دهند.

اگر میخواهید بازی کوتاه‌تری داشته باشید، فقط 13 کارت در هر دسته گل پخش کنید. تصویر با عنوان قوانین کینه توز و بدخواهی مرحله 4 کارت بالای دسته گل خودرا رو بـه بالا برگردانید.

بررسی اولین کارت ها در بازی اسپیت و ملیس

نخستین کارت را از روی انبوه دروازه خود بردارید و ان را رو بـه بالا بچرخانید تا هردو بازیکن بتوانند ان را ببینند. کارت را بالای شمع دروازه نگه دارید. بازیکنی کـه کارت بالاترین رتبه را دارد بازی را شروع می‌کند.

آموزش بازی ورق اسپیت و ملیس +‌ ترفند و قوانین لازم Spite and Malice

فضایی را برای پشته هاي‌ مرکزی و پشته هاي‌ کناری بگذارید. «پشته‌هاي‌ مرکزی» 3 انبوه اصلی هستند کـه می توانید در وسط جدول با آن ها ورق بزنید. هر بازیکن همچنین دارای 4 “پشته کناری” اسـت، کـه توده هاي‌ دور انداختن شخصی هستند کـه در پایان هر نوبت بـه انها اضافه می کنید. پشته هاي‌ مرکزی و پشته هاي‌ کناری همه ی در شروع بازی خالی هستند.

از سهام بکشید تا زمانی کـه 5 کارت داشته باشید.در نوبت اول، 5 کارت از استوک می کشید تا دستتان شکل بگیرد. اگر از دور قبلی کارت باقیمانده اسـت، فقط بـه اندازه کافی کارت بکشید تا زمانی کـه 5 کارت در دست داشته باشید.

روش بازی کردن اسپیت و ملیس

هر تعداد کارت را روی پشته هاي‌ مرکزی بازی کنید. اگر پشته‌هاي‌ وسط خالی وجوددارد، می توانید با یک ACE بازی جدید را شروع کنید. اگر از قبل 3 پشته مرکزی شروع شده اسـت، باید کارت بعدی را بـه ترتیب صعودی بازی کنید. می توانید هر کارتی را از دست خود بازی کنید، یا از کارت هاي‌ بالای دسته گل یا پشته هاي‌ کناری خود استفاده کنید. شـما می توانید در طول نوبت خود بـه تعداد کارت ها بـه پشته هاي‌ مرکزی بازی کنید.

آموزش بازی ورق اسپیت و ملیس +‌ ترفند و قوانین لازم Spite and Malice

پادشاهان کارت هاي‌ وحشی هستند، بنابر این می توانید از انها بـه عنوان هر رتبه استفاده کنید. وقتی کارت بالای شمع گل را بازی میکنید، بلافاصله کارت بعدی شمع گل را رو بـه بالا بچرخانید تا بتوانید ان را ببینید. اگر روزی همه ی ورق ها را از دست خود بازی کردید، 5 کارت دیگر از استوک بکشید و بـه نوبت خود ادامه دهید.

برای پایان دادن بـه نوبت خود، یک کارت را از دست خود بـه پشته هاي‌ کناری بیندازید. هنگامی کـه تصمیم گرفتید نوبت خودرا بـه اتمام برسانید یا زمانی کـه حرکات قانونی ندارید.

بررسی کارت ها در اسپیت و ملیس

کارت را از دست خود انتخاب کنید تا در یکی از پشته هاي‌ کناری خود قرار دهید. اگر قبلاً 4 پشته جانبی را شروع کرده‌اید، پس دور ریختن خودرا روی یکی از شمع ها قرار دهید. سپس بازیکن بعدی نوبت خودرا میگیرد.

وقتی پشته هاي‌ کناری خودرا می سازید، می توانید کارت ها را بـه هر ترتیبی قرار دهید. شـما فقط می توانید کارت بالایی یک پشته کناری را بازی کنید. هیچ کارتی در زیر کارت بالایی در معرض نیست.اگر آخرین کارت شمع گل خودرا بازی کنید، بازی را برنده شوید.

قوانین اسپیت و ملیس

بازیکنان بـه نوبت بـه کشیدن، بازی کردن و دور انداختن کارت‌ها ادامه می دهند تا زمانی کـه بازیکن انبوه دروازه خودرا خالی کند و پایان بازی را آغاز کند. بازیکن دیگر 1 نوبت دیگر دارد تا تلاش کند و دسته گل خودرا تمام کند. اگر نتوانند کار را تمام کنند، شخصی کـه همه ی کارت‌هایش را بازی کرده برنده اسـت و  اگر هردو بازیکن انبوه گل هاي‌ خودرا تمام کنند، بازی با تساوی بـه اتمام می‌رسد.

آموزش بازی ورق اسپیت و ملیس +‌ ترفند و قوانین لازم Spite and Malice

اگر کارتی در دست یا پشته هاي‌ کناری خود دارید کـه دارای رتبه یکسانی با کارت بالای دسته گل شـما اسـت، همیشه کارتی را کـه از دسته گل خود دارید، ابتدا بازی کنید. بـه یاد داشته باشید کـه برای برنده شدن در بازی فقط باید انبوه دروازه خودرا خالی کنید، بنابر این اشکالی ندارد کـه کارت‌ها را در دست یا پشته‌هاي‌ کناری خود نگه دارید.

بررسی کارت ها اسپیت و ملیس

از آنجایی کـه پادشاهان وحشی هستند و هر ارزشی بـه حساب می‌آیند، ممکن اسـت وسوسه شوند کـه فوراً بازی کنند. بـه جای ان پادشاهان را در دست یا بالای پشته کناری نگه دارید تا بتوانید بـه اسانی بـه ان دسترسی داشته باشید. هنگامی کـه می توانید چندین کارت را بـه ترتیب رتبه صعودی در طول نوبت خود بازی کنید، از پادشاهان برای پر کردن هر شکاف بین کارت هایي کـه دارید استفاده کنید.

مثال: شـما یک 2؛ 3؛ 4؛ ملکه و سلطان دارید. یک پشته مرکزی دارای جک نمایش داده شده اسـت. در نوبت خود، ملکه را بازی کنید تا پشته کامل شود. سپس، یک پشته جدید با سلطان شروع کنید و بقیه کارت ها را در دست خود بازی کنید.

منتظر بمانید تا کارت هایي را کـه رقیب می تواند روی انها بازی کند، کنار بگذارید و حتی اگر می توانید یک کارت از دست خود بازی کنید، بررسی کنید چه کارتی در بالای انبوه دروازه رقیب شـما قرار دارد. اگر می‌توانستند ان کارت را روی کارتی کـه میخواهید در پشته مرکزی بازی کنید، بازی کنند، فعلا روی کارت نگه دارید. بـه این ترتیب، رقیب خودرا متوقف می کنید تا آن ها برای خالی کردن دروازه خود با مشکل مواجه شوند

قوانین بازی کارتی اسپیت و ملیس

بالاترین کارت استاک پایل کـه رو بـه بالا اسـت، میتواند فقط بر روی یک پایل در حال ساخت بازی شود. و نمی توان با ان؛ یک پایل جدید را شروع کرد.

آموزش بازی ورق اسپیت و ملیس +‌ ترفند و قوانین لازم Spite and Malice

یک بازیکن میتواند تا حداکثر ۴ دیسکارد پایل داشته باشد. دیسکارد پایل‌ها میتوانند هر تعداد کارتی را در خود جای دهند. رنگ این کارت‌ها یا تعدادشان اهمیتی ندارد، اما یک بازیکن فقط می تواند بالاترین کارت از دیسکارد پایل را بازی کند. اما هر کارتی کـه دراین دیسکارد پایل‌ها مدفون شده باشد ودر بالا قرار نداشته باشد، نمیتواند بازی شود. البته تا زمانی کـه کارت‌هاي‌ بالای ان بازی شوند و ان کارت بالاترین کارت دیسکارد پایل شود.

کارت‌هایي کـه از دیسکارد پایل بازی میشوند، تنها می توانند بر روی پایل‌هاي‌ در حال ساخت بازی شوند و با ان‌ها نمیتوان یک پایل جدید را شروع کرد و اگر یک بازیکن بتواند قبل از دیسکارد کردن کارت، هر ۵ کارت دستش را بازی کند، باید ۵ کارت جدید را از دراو کارت بردارد و نوبتش را ادامه دهد.

آموزش بازی ورق اسپیت و ملیس +‌ ترفند و قوانین لازم Spite and Malice

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت