انواع قوانین بازی کارتی خطر و تاس (+ترفند و استراتژي)

انواع قوانین بازی کارتی خطر و تاس (+ترفند و استراتژي)

بازی هاي‌ کارتی و قوانین خطر و تاس جزو بازی هاي‌ خفن دورهمی ها می‌باشد کـه کسب درامد خوبی دارد در ادامه با انواع قوانین بازی کارتی خطر و تاس «+ترفند و استراتژي» هاتم بت را دنبال کنید .

 

اموزش بازی پاسور کارتی خطر و تاس 

هدف: نخستین بازیکنی کـه دو سکه سلطه بـه دست آورد، برنده بازی اسـت

تعداد بازیکنان: 2 تا 5 بازیکن

مواد: 42 کارت قاره، 40 کارت تاکتیک، 5 کارت مرجع، 6 سکه سلطه، 3 تاس حمله، 2 تاس دفاع

نوع بازی: بازی استراتژی با ورق و تاس

مخاطب: سنین 10+

 

اموزش بازی ریسک استریک

Risk Strike نسخه کارت و تاس بازی کلاسیک Risk اسـت. بازیکنان مسابقه می دهند تا نخستین کسانی باشند کـه دو قاره کامل را فتح می کنند. بازیکنان بـه جای جابجایی قطعات روی تخته، مجموعه‌اي از کارت‌هاي‌ قاره را جمع‌آوری می کنند و مانند رامی روی میز بازی می کنند. نبردها اعلام میشوند، کارت‌هاي‌ تاکتیک‌ها مستقر میشوند و تاس‌ها برای حل مبارزه ریخته میشوند.

انواع قوانین بازی کارتی خطر و تاس «+ترفند و استراتژي»

هر کارت در عرشه قاره حاوی یک عدد تسلط اسـت. این عدد تعیین می کند کـه یک بازیکن باید چند نسخه از ان قاره داشته باشد تا ان را فتح شده درنظر بگیرد.

 

چهل کارت تاکتیک برای حمله، دفاع و برهم زدن نبرد استفاده می‌شود. پنج کارت مرجع بـه بازیکنان کمک می کند تا بـه یاد بیاورند کـه در نوبت خود چه کاری انجام دهند و همچنین ارتباطات بین قاره ها را نمایش دهند. شش سکه سلطه، یک سکه برای هر قاره، پس از فتح ان قاره خاص توسط یک بازیکن گرد آوری می‌شود. مانند Risk کلاسیک، سه تاس حمله قرمز و دو تاس دفاع سیاه وجوددارد.

 


بیشتر بخوانید: نمایان شدن تتو باسن خواننده معروف جلوی چشم مردم «+عکس هات»


 

انواع قوانین بازی کارتی خطر و تاس «+ترفند و استراتژي»

کارت‌هاي‌ قاره سفید و کارت‌هاي‌ تاکتیک سیاه را جداگانه باهم مخلوط کنید. بـه هر بازیکن سه کارت قاره سفید بدهید. ان سه کارت رو بـه بالا در مقابل آن ها روی میز قرار می‌گیرند. در مرحله بعد، سه کارت تاکتیک سیاه بـه هر بازیکن بدهید «کـه دست آن ها را تشکیل می دهد». اجازه ندهید حریفان کارت هاي‌ تاکتیک شـما را ببینند.

 

بـه هر بازیکن یک کارت مرجع بدهید. سکه هاي‌ تسلط و تاس ها را در مرکز میز قرار دهید.هر بازیکن یک قالب میزند. فردی کـه بالاترین عدد را میزند اول می‌تواند برود.

 

همه ی بازیکنان دیگر یک کارت تاکتیک اضافی میکشند «این کارت نخستین نفر را حذف میکند». دریک بازی دو نفره، شخصی کـه ابتدا نمی‌رود یک کارت قاره اضافی نیز می‌کشد.در نهایت، باید فضایی در مرکز میز برای نمایش کارت تسلیم قاره وجود داشته باشد.

 

 

نوبت یک بازیکن با کشیدن دو کارت شروع میشود. این دو کارت می توانند شامل: دو کارت قاره، دو کارت تاکتیک یا یک قاره و یک کارت تاکتیک باشند. کارت هاي‌ تاکتیک بـه دست اضافه می شوند و کارت هاي‌ قاره رو بـه بالا در مقابل بازیکن قرار میگیرند.

 

پس از قرعه کشی، بازیکن ممکن اسـت حمله کند یا پاس بدهد.عبورگر بازیکنی پاس را انتخاب کند، یک کارت تاکتیک اضافی میکشد و نوبت خودرا بـه اتمام میرساند.

 

 

بررسی بازیکنان بازی کارتی خطر و تاس

یک بازیکن در هر نوبت فقط یک‌بار میتواند حمله کند و حمله شامل سه مرحله اسـت.بازیکنان فقط می توانند در همان قاره یا قاره‌اي کـه متصل اسـت حمله کنند. برای شروع حمله، بازیکن اعلام می کند کـه حریفش کیست، قاره اي کـه از ان حمله می کند و همچنین بـه کدام قاره حمله می کند. برای اتصالات قاره بـه نقشه روی کارت مرجع مراجعه کنید.

اموزش بازی ریسک استریک

مرحله دوم حمله شامل استقرار نیرو اسـت. حمله رابا بازی هر تعداد کارت تاکتیک سرباز از دست شروع کنید. کارت هاي‌ نیروهای مهاجم رو بـه بالا درکنار قاره اي کـه از ان حمله می کنند قرار میگیرند. 

 

سپس بازیکن مدافع کارت هاي‌ سرباز خودرا بـه کار میگیرد و انها را درکنار قاره اي کـه از ان دفاع می کنند قرار می دهد. پس از این کـه مهاجم و مدافع کارت‌هاي‌ سرباز خودرا بـه کار گرفتند، بازیکنان دیگر می توانند برای کمک بـه مهاجم یا مدافع نیروهای خودرا مستقر کنند. باید فوراً اعلام شود کـه از کدام بازیکن دفاع می کنند.

 

مرحله سوم این اسـت کـه تاس بیندازید و نبرد را حل کنید. هم مهاجم و هم مدافع کارت‌هاي‌ قاره و کارت‌هاي‌ سربازی را کـه در نبرد درگیر کرده‌اند، شمارش میکنند. این عدد تعیین می کند کـه آن ها چند تاس می‌اندازند. مهاجم فقط می‌تواند حداکثر سه تاس بیاندازد و مدافع فقط میتواند حداکثر دو تاس بیاندازد. پس از پرتاب، هر بازیکن تاس هاي‌ خودرا برای مقایسه ردیف می کند.

 


بیشتر بخوانید: چرا باید به استراتژی پارولی در شرط بندی باور کنیم؟ «سودمندترین روش»


 

بررسی تاس ها در بازی کارتی

تاس ها بـه ترتیب از بالاترین بـه پایین ترین مقایسه می شوند، بنابر این بالاترین مرگ مهاجم با بالاترین مرگ مدافع و غیره مقایسه میشود. با مرگ حمله اي کـه بالاتر اسـت، مدافع باید یک کارت سرباز فعال «کـه از دست خود بازی می‌کرد» را دور بریزد. اگر هیچ کارت سربازی بازی نشده باشد، باید کارت قاره اي را کـه با دادن ان بـه مهاجم مورد حمله قرار میگیرد تسلیم کنند.

بررسی بازیکنان بازی کارتی خطر و تاس

یک مدافع در صورتی برنده می‌شود کـه جانش برابر یا بزرگ‌تر از مرگ مهاجم باشد، و مهاجم باید یک کارت سرباز را کنار بگذارد یا یک کارت قاره اي را کـه از ان حمله می کند تسلیم کند و ان را در انبوه کارت تسلیم شده قاره «در مرکز جدول» قرار دهد. ». هنگامی کـه بالاترین تاس ها مقایسه شدند، بـه جفت تاس بعدی بروید و روند را ادامه دهید.

 

هشت نوع مختلف کارت تاکتیک، استراتژی‌هاي‌ متنوعی را ارائه می کنند. هر کارت توضیح می دهد کـه چه زمانی می توان از انها استفاده کرد. یک بازیکن میتواند هر تعداد کارت تاکتیک را از دست خود بازی کند. هیچ محدودیتی وجود ندارد. کارت هاي‌ تاکتیک بـه ترتیب بازی حل می شوند. هنگامی کـه یک کارت تاکتیک حل شد، دور انداخته میشود.

 

قوانین کارت ها در بازی خطر و تاس

کارت‌هاي‌ سرباز در جنگ استفاده می شوند و تاس‌هاي‌ بیشتری را در هنگام حمله یا دفاع بـه بازیکن میدهند. کارت‌هاي‌ جاسوسی را می توان در هر زمانی در نوبت بازی کرد و بـه شـما اجازه میدهد بـه کارت‌هاي‌ یک بازیکن نگاه کنید. همچنین، شـما یک کارت تاکتیک را از روی عرشه میکشید. کارت هاي‌ سفارشات لغو شده بـه شـما این امکان را می دهند کـه کارت تاکتیکی را کـه توسط رقیب بازی میشود.

بررسی تاس ها در بازی کارتی

لغو کنید. کارت هاي‌ سرباز را نمیتوان باطل کرد. کارت هاي‌ رالی پس از انداختن تاس در طول نبرد بازی می شوند. بـه هر تاس خود دو عدد اضافه کنید.

 

توپخانه را می توان در هر زمانی پس از استقرار نیروها بازی کرد و آن ها یک بازیکن «بـه انتخاب شـما» را وادار می کنند تا حداکثر دو کارت سرباز فعال را کنار بگذارد. کارت هاي‌ خرابکاری باید بلافاصله پس از استقرار نیروها و پایان نبرد بازی شود.

 

هر کارت سربازی بـه دست بازیکن برگردانده میشود و نوبت بـه اتمام می‌رسد. کارت‌هاي‌ گسترش را می توان در هر زمانی در نوبت شـما بازی کرد و میتوانید دو کارت قاره یا یک کارت تاکتیک بکشید. کارت هاي‌ بمباران پس از انداختن تاس توسط بازیکنان پخش میشود. هر دای را بـه 6 تغییر دهید و جفت ها را برای حل حمله مرتب کنید.

 

بیشتر بخوانید: در سکس اینطوری صحبت کن! «خفن ترین رازهای رابطه جنسی»

 

قوانین کارت ها در بازی خطر و تاس

انواع قوانین بازی کارتی خطر و تاس 

بـه محض این کـه تعدادی کارت قاره مساوی یا بزرگ تر از شماره تسلط روی کارت گرفتید، سکه تسلط ان قاره را بگیرید «از روی انبوه سکه یا از بازیکن دیگر». هنگامی کـه ان سکه را داشته باشید، نمی‌توانید ان را از دست بدهید تا زمانی کـه رقیب شرط تسلط ان قاره را برآورده کند و ان را از شـما نگیرد. حتی اگر کارت‌هاي‌ قاره‌اي را بـه اندازه‌اي از دست بدهید کـه مجموع کارت‌هاي‌ خودرا بـه زیر عدد غالب ان قاره برسانید، همان‌ گونه سکه را نگه می‌دارید.

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت