بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

اعتیاد بـه شرط بندی و قمار یک اتفاق معمولی برای کاربران تازه وارد و اماتور می‌باشد کـه باید بررسی شود و بـه اندازه سرمایه گذاری صورت بگیرد در ادامه با بررسی اعتیاد بـه قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی اسـت یا فقط باخت؟؟ سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

آموزش ترک اعتیاد به قمار و بت 

برای تعداد زیادی از افراد، قمار سرگرمی بی ضرر اسـت، اما می تواند بـه یک مشکل تبدیل شود. این نوع رفتار اجباری اغلب “قمار مشکل دار” نامیده می شود.اعتیاد بـه قمار یک اعتیاد پیشرونده اسـت کـه می تواند عواقب منفی روانی، جسمی و اجتماعی زیادی داشته باشد. بـه عنوان یک اختلال نظارت تکانه طبقه بندی می شود.

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

این در راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی ایالات امریکا «APA»؛ ویرایش پنجم «DSM-5» گنجانده شده اسـت.قمار مشکل دار برای سلامت روانی و جسمی مضر اسـت. افرادی کـه با این اعتیاد زندگی می کنند ممکن اسـت افسردگی، میگرن، پریشانی، اختلالات روده و سایر مشکلات مرتبط با اضطراب را تجربه کنند.

 

مانند سایر اعتیادها، عواقب قمار می تواند منجر بـه احساس ناامیدی و درماندگی شود. در برخی موارد، این می تواند منجر بـه اقدام بـه خودکشی شود.

 

نرخ قمار مشکل دار در چند سال گذشته در سطح جهانی افزایش یافته اسـت. در ایالات متحده درسال 2012؛ حدود 5.77 میلیون نفر بـه اختلال قمار مبتلا بودند کـه نیاز بـه درمان داشتند.بـه دلیل عواقب مضر ان؛ اعتیاد بـه قمار در تعداد زیادی از کشورها بـه یک نگرانی مهم بهداشت عمومی تبدیل شده اسـت.

 

علائم اعتیاد به قمار و شرط بندی چیست ؟‌

اعتیاد بـه قمار انواع مختلفی دارد کـه علامت اصلی ان میل بـه بازی اسـت.عده اي از علائم و نشانه هاي‌ مشکل قمار عبارتند از:قمار یک مشکل مالی نیست، بلکه یک مشکل عاطفی اسـت کـه پیامد های مالی دارد.

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

همچنین بر نحوه ارتباط فرد مبتلا با خانواده و دوستان خود تأثیر میگذارد. بـه عنوان مثال، انها ممکن اسـت رویداد های مهم خانواده را از دست بدهند، یا ممکن اسـت کار را از دست بدهند.

 

هر شخصی کـه نگران قمار خود اسـت ممکن اسـت بپرسد “اگر بخواهم میتوانم متوقف شوم؟” اگر پاسخ «نه» اسـت، مهم اسـت کـه بـه دنبال کمک باشید.

 

بیشتر بخوانید: 6 دروغ در شرط بندی که باعث دوری شما از موفقیت میشود!!!

 

برای تشخیص اعتیاد بـه قمار، DSM-5 بیان میکند کـه فرد باید حداقل چهار مورد از موارد زیر را در طول 12 ماه گذشته نشان دهد یا تجربه کند:

 

  • برای احساس هیجان نیاز بـه قمار با مقادیر فزاینده پول دارید
  • بی قراری یا تحریک پذیری هنگام تلاش برای توقف قمار
  • تلاش هاي‌ ناموفق مکرر برای توقف، بازرسی یا کاهش قمار
  • اغلب بـه قمار فکر می‌کنید و برای قمار برنامه ریزی می‌کنید
  • قمار هنگام احساس ناراحتی
  • بازگشت دوباره بـه قمار پس از از دست دادن پول
  • دروغ گفتن برای مخفی کردن فعالیت هاي‌ قمار
  • بـه دلیل قمار، مشکلات روابط یا کاری را تجربه می‌کنید
  • وابستگی بـه دیگران برای پول خرج کردن در قمار
  • محرک ها

 

مشکلاتی که اعتیاد به قمار ایجاد میکند

قمار می تواند منجر بـه طیف وسیعی از مشکلات شود، اما اعتیاد ممکن اسـت برای هر شخصی اتفاق بیفتد. هیچکس نمی‌تواند پیشبینی کند کـه چه کسی بـه قمار اعتیاد پیدا می کند.این فعالیت را میتوان دریک منبع معتبر طیفی توصیف کرد، از پرهیز از خودداری تا قمار تفریحی تا قمار مشکل دار.

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

رفتار قمار زمانی بـه یک مشکل تبدیل می شود کـه قابل نظارت نباشد ودر امور مالی، روابط و محل کار تداخل ایجاد کند. ممکن اسـت فرد برای مدتی متوجه نشود کـه مشکلی دارد.

 

تعداد زیادی از افرادی کـه بـه قمار دچار اعتیاد می‌شوند، افراد مسئول و قابل اعتمادی درنظر گرفته می‌شوند، اما عده اي از عوامل می‌توانند منجر بـه تغییر رفتار شوند.

 

بازنشستگی

شرایط آسیب زا

استرس مرتبط با شغل

تغییرات عاطفی، مانند افسردگی یا اضطراب

تنهایی

وجود سایر اعتیادها

عوامل محیطی، مانند دوستان یا فرصت هاي‌ موجود

 

مطالعات نشان داده اند کـه افرادی کـه تمایل بـه یک اعتیاد دارند ممکن اسـت بیشتر در دسترس خطر ابتلا بـه اعتیاد دیگر باشند. عوامل ژنتیکی و عصبی ممکن اسـت نقش داشته باشند.عده اي از افرادی کـه تحت تأثیر قمار هستند ممکن اسـت با الکل یا مواد مخدر نیز مشکل داشته باشند، احتمالاً بـه دلیل تمایل بـه اعتیاد.

 

استفاده از برخی داروها با خطر بالاتر قمار اجباری مرتبط اسـت.اعتیاد ثانویه نیز می تواند در تلاش برای کاهش احساسات منفی ایجاد شده توسط اعتیاد بـه قمار رخ دهد. با این حال، عده اي از افرادی کـه قمار می کنند هرگز اعتیاد دیگری را تجربه نمی کنند.

 

افسردگی بیش از حد عامل اعتیاد به قمار

اعتیاد بـه قمار یک وضعیت ناتوان کننده اسـت کـه باعث افسردگی و ناراحتی می شود.برای فردی کـه معتاد بـه قمار اسـت، احساس قمار معادل مصرف مواد مخدر یا نوشیدن نوشیدنی اسـت.رفتار قمار باعث تغییر خلق و خو و وضعیت ذهنی فرد می شود.هنگامی کـه فرد بـه این احساس عادت می کند، رفتار را تکرار می کند و تلاش می کند همان اثر را بـه دست آورد.بـه عنوان مثال، در سایر اعتیادها، الکل، فرد شروع بـه تحمل می کند. مقدار فزاینده اي الکل برای همان “وزوز” ضروری اسـت.

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

فردی کـه بـه قمار اعتیاد دارد، باید بیشتر قمار کند تا بـه همان «بالا» برسد. در برخی موارد، آن ها با این تصور کـه اگر بـه قمار ادامه دهند، پول از دست رفته خودرا بـه دست خواهند آورد، “تعقیب” باخت هاي‌ خودرا انجام می دهند.

 

یک دایره باطل ایجاد می شود و میل شدید بـه این فعالیت افزایش می‌یابد. در عین حال، توانایی مقاومت در برابر افت می کند. با افزایش شدت و فرکانس ولع، توانایی نظارت میل بـه قمار ضعیف می شود.

 

این می تواند تأثیر روانی، شخصی، فیزیکی، اجتماعی یا حرفه اي داشته باشد.نه دفعات قمار و نه مقدار از دست رفته تعیین نمیکند کـه آیا قمار برای یک فرد مشکل ساز اسـت یا خیر.برخی افراد بـه جای این کـه بـه طور منظم بـه قمار دوره اي بپردازند، اما عواقب عاطفی و مالی یکسان خواهد بود.قمار زمانی بـه یک مشکل تبدیل می شود کـه فرد دیگر نتواند ان را متوقف کند و تأثیر منفی بر هر بخش از زندگی فرد بگذارد.

 

آمار اعتیاد به قمار

اختلال قمار، کـه گاهی اوقات بـه عنوان قمار اجباری از ان یاد می شود، اعتیاد رفتاری تنهایی اسـت کـه در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی «DSM-5» از انجمن روانشناسی کشور آمریکا «APA» یافت می شود. بـه گفته APA، اختلال قمار «شامل رفتار قمار مکرر و مشکل‌دار اسـت. این رفتار منجر بـه مشکلاتی برای فرد، خانواده و جامعه می شود. بزرگسالان و نوجوانان مبتلا بـه اختلالات قمار در نظارت قمار خود مشکل دارند. انها حتی زمانی کـه مشکلات قابل توجهی ایجاد کند ادامه خواهند داشت.»

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

با این تعریف، اعتیاد بـه قمار را می‌توان در محیط هاي‌ دیگری بـه جز کازینو، پیست هاي‌ مسابقه و محیط هاي‌ شرط بندی مشابه یافت. اعتیاد می تواند خودرا در هر جایی آشکار کند. 

 

کـه فردی بـه امید بـه دست آوردن چیز دیگری، مایل بـه از دست دادن چیزی ارزشمند، مانند خودرو یا خانه باشد. قبل از این کـه بـه نحوه کمک خطوط تلفنی اعتیاد بـه قمار و سایر منابع بـه افراد دارای مشکلات قمار نگاه کنید، مهم اسـت کـه اثرات و عوارضی را کـه اعتیاد بـه قمار می تواند بر زندگی افراد داشته باشد، درک کنید.

 

تاثیر مالی اعتیاد به قمار

بدهی کارت اعتباری بر اساس Debt.org، 90 درصد از افرادی کـه از اعتیاد بـه قمار رنج می برند، پیش پرداخت هاي‌ نقدی را از کارت هایاعتباری خود برای قمار برداشت می کنند. هزینه‌هاي‌ سود سنگین روی کارت‌هاي‌ اعتباری باعث میشود افراد در طول زمان بسیار بیشتر از مبلغی کـه در ابتدا برداشت کرده‌اند، پرداخت کنند. علاوه بر این، اگر این افراد نتوانند صورتحساب هاي‌ کارت اعتباری خودرا بازپرداخت کنند، علاوه بر از دست دادن پول از طریق قمار، با عواقب مالی بیشتری مانند امتیازات اعتباری پایین تر، انکار وام و وام مسکن یا ورشکستگی مواجه خواهند شد.

 

خطرات شرط بندی ورزشی طبق گزارش NBC News، شرط بندی ورزشی بـه تنهایی ۱.۵ میلیارد دلار درآمد درسال ۲۰۲۰ داشته اسـت. تصمیم دادگاه عالی درسال 2018 برای لغو ممنوعیت فدرال قمار ورزشی، راه سودآوری را برای قمار باز کرد. همچنین ابزار دیگری را برای افرادی کـه از اعتیاد بـه قمار رنج میبرند ایجاد کرد تا بـه اختلال قمار اجازه داده شود – وضعیتی کـه شورای ملی مشکل قمار ان را «بمب ساعتی» میداند.

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

بدهی سنگین. بـه گفته Debt.org، تا 23 میلیون آمریکایی بـه دلیل قمار بدهکار هستند. میانگین ضرری کـه مردم را بـه بدهی می فرستد حدود 55000 دلار ارزیابی شده اسـت.

 

خطرات شرط بندی لاتاری

خطرات شرط بندی لاتاری بر اساس گزارش انجمن لاتاری ایالتی و استانی آمریکای شمالی، درصد کمی از ساکنان اکثریت بازیکنان لاتاری را تشکیل می دهند. مطالعه اي در مورد بخت آزمایی مینه سوتا نشان داد کـه 71 درصد از درآمد بخت آزمایی ان از 20 درصد بازیکنان ان تامین می شود.

 

یک مطالعه مشابه در مورد بخت آزمایی پنسیلوانیا نشان داد کـه 79٪ از درآمد بخت آزمایی از 29٪ از بازیکنان ان بدست می‌آید. علاوه بر این، در حالی کـه مطالعات بیشتر نشان میدهد کـه 77٪ از بازیکنان لاتاری درآمدی بالغ بر 25000 دلار یا بیشتر دارند، این بدان معناست کـه 23٪ – بیش از 1 بازیکن از هر 5 بازیکن – کمتر از این سطح درآمد هستند.

 

اثرات سلامت روانی و عاطفی اعتیاد به قمار

بـه گفته اسپارو، قمار اجباری می تواند با شرایط سلامت روانی مانند اختلال دوقطبی، اختلال وسواس فکری-اجباری «OCD» و اختلال نقص توجه و بیش فعالی «ADHD» مرتبط باشد. اگرچه اعتیاد بـه قمار الزاماًً دلیل این شرایط نیست، اما می تواند علائم و اثرات این بیماری‌ها را تشدید کند.

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

بـه گفته PsychGuides، اختلال قمار می تواند باعث ایجاد مجموعه‌اي از علائم عاطفی و جسمی شود و باعث بروز حوادثی شود کـه زندگی را تغییر میدهند. افرادی کـه با اختلال قمار سر و کار دارند نیز ممکن اسـت دچار اضطراب و افسردگی شوند کـه بـه نوبه خود ممکن اسـت باعث مشکلاتی مانند کم خوابی و کاهش وزن شود. با گذشت زمان، این اختلال ممکن اسـت روابط آن ها را مختل کند و انها را وادار کند کـه بـه الکل یا مواد مخدر بـه عنوان یک مکانیسم مقابله ناسالم روی آورند.

 

بـه گفته Verywell Mind، اگر افراد چهار یا بیشتر از 9 علامت ذکر شده در DSM-5 را داشته باشند، بـه اختلال قمار مبتلا میشوند. این علائم می تواند شامل نیاز بـه قمار با پول بیشتر برای عجله قبلی از قمار باشد. انجام چندین تلاش ناموفق برای توقف قمار؛ دروغ گفتن برای پوشاندن دفعات قمار. قمار در هنگام احساس افسردگی، گناه یا اضطراب؛ و تعقیب ضرر.

 

بـه گفته Verywell Mind، مطالعات نشان میدهد کـه تا 34 درصد از افراد مبتلا بـه اختلال قمار از اختلال استرس پس از سانحه «PTSD» نیز رنج می برند. این افراد همچنین احتمال بیشتری برای تجربه مسائلی مانند افسردگی، اضطراب و سوء مصرف مواد داشتند.

 

بـه گفته بنیاد سلامت روان، چندین عامل محیطی ممکن اسـت بر تغییر رفتار آن ها تأثیر بگذارد کـه می تواند منجر بـه اعتیاد بـه قمار شود، حتی اگر آن ها افراد قابل اعتماد و مسئولیت پذیری باشند. این عوامل می تواند شامل فشار همسالان باشد. ویژگی هاي‌ شخصیتی، مانند رقابتی بودن یا بـه اسانی خسته شدن؛ یا در سنین پایین با قمار آشنا شدن. در موارد نادر، عده اي از داروها ممکن اسـت عوارض جانبی ایجاد کنند کـه می تواند رفتارهای اجباری مانند قمار را تحریک کند.

 

آیا شما مشکل قمار دارید؟

مانند سوء مصرف مواد مخدر و الکل، اگر فکر می‌کنید آیا مشکلی دارید، اغلب نشانه اي از وجود مشکل اسـت. اگر در حال از دست دادن زمان از فعالیت هاي‌ روزمره خود هستید زیرا در حال قمار هستید یا بـه قمار فکر می‌کنید. بیشتر از انچه درنظر داشتید برای قمار صرف کنید. برای فرار از نگرانی یا دوری از کسالت یا تنهایی قمار می کنند. یا پولی را کـه برای پرداخت قبوض یا سایر هزینه هاي‌ خود نیاز داشتید خرج کرده‌اید، احتمالاً مشکل قمار دارید.

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

 

آیا دوستان و خانواده شـما ابراز نگرانی می کنند؟ انها ممکن اسـت قبل از شـما روش هایي را کـه قمار شـما بر شـما تأثیر میگذارد، تشخیص دهند. هر چه زودتر بـه دنبال کمک و درمان باشید، آسیب کمتری بـه امور مالی، روابط و کارتان وارد خواهد شد.

 

نحوه ترک اعتیاد به قمار

نخستین قدم برای خوب شدن این اسـت کـه بپذیرید مشکلی پیشرونده دارید. تغییر در زمانی کـه می‌خواهیم، حداقل اندکی بسیار راحت تر اسـت، و زمانی کـه مجبوریم تغییر کنیم، بسیار سخت تر اسـت.

 

بیشتر بخوانید: انواع روش ها برای ترک قمار و شرط بندی « کاملا تست شده»

 

ترک کردن برای مدتی یا استراحت کردن، نشانه خوبی اسـت کـه بر قمار خود بازرسی دارید. این امکان برای عده اي از قماربازان اجباری وجوددارد کـه در شرایطی کـه کمتر قمار میکنند یا اصلاً قمار نمی کنند بـه بهبودی برسند. با این حال، بدون درمان حرفه اي، طبق معمولً عود می کنند.

 

مانند سایر اعتیادها، مشکل قمار ممکن اسـت کاهش یابد و از بین برود یا بیاید و از بین برود، همانگونه کـه داروهای مختلف بسته بـه نوع ذات، رایج تر میشوند. تعداد زیادی از افرادی کـه من را بـه دلیل اعتیاد می‌بینند، دوست دارند رفتار اجباری خودرا بـه عنوان بازی ضربتی کـه مردم در کارناوال انجام می دهند، تصور کنند. می‌توانید خال را بکوبید، اما بـه چیز دیگری متصل اسـت و دوباره ظاهر می شود. ممکن اسـت بـه عنوان یک بازی قمار متفاوت، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، یا خرید یا اعتیاد بـه غذا ظاهر شود

بررسی اعتیاد به قمار عواقب و درمان | شرط بندی یک سرگرمی است یا فقط باخت؟؟

خواه در آتلانتیک سیتی، فیلادلفیا، لاس وگاس، یا در کازینوی نزدیک شـما ظاهر شود، قمار این جا ماندگار اسـت، و همین طور اعتیاد اسـت. ما باید یاد بگیریم کـه با این تمایلات زندگی کنیم و کنجکاو شویم کـه چگونه کار می کنند.

 

چه هدفی را برای ما بـه عنوان افراد، فرهنگ ها و جامعه دنبال می کنند. با افزایش آگاهی و درک، می توانیم یاد بگیریم کـه چگونه بـه خود و کسانی کـه دوستشان داریم و بـه انها اهمیت میدهیم کمک کنیم.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت