سکس پسر و دختری وسط ساحل و ماجرای فرار کردن از دست پلیس (+عکس)

سکس پسر و دختری وسط ساحل و ماجرای فرار کردن از دست پلیس (+عکس)

رابطه جنسی وسط اسکله و فرار کردن از دست پلیس 

بـه گفته مقامات، یک زن فلوریدا کـه دریک اسکله عمومی در ناپل گرفتار شده بود، بعد از ظهر دوشنبه در تلاش برای فرار از دست پلیس در آب شیرجه زد. بر اساس گزارش پلیس، فرار آلیسیا رازو 20 ساله چندان سودی نداشت – طبق گزارش پلیس، او بـه محض رسیدن بـه ساحل توسط گشت ساحلی وی را برد و آلیسیا رازو، 20 ساله، وقتی پلیس رسید از اسکله پرید.

سکس پسر و دختری وسط ساحل و ماجرای فرار کردن از دست پلیس «+عکس»

اداره پلیس ناپل گزارش هاي‌ متعددی در مورد رابطه جنسی زن و مردی در پشت دروازه قفل شده اسکله تاریخی حدود ساعت 4:30 بعد از ظهر دریافت کرد. در طول تعطیلات شلوغ روز یادبود.رازو و سادوک وستفیلد، 23 ساله، هنوز در آنجا بودند کـه افسران وارد شدند.

مهاجران متخاصم، پلیس هایي را کـه برای شکستن دعوا در هتل روزولت آمده بودند، مورد ضرب و شتم قرار دادندویدئوی نظارتی منتشر شده توسط ویلیامزبورگ 365 نیوز نشان میدهد کـه یک پسر 12 ساله سوار بر سیتی بایک دو کودک یهودی حسیدی را در خیابان فرانکلین در بروکلین، یکشنبه 12 می 2024 کتک زده و لگد می‌زند.

پلیس: پسر 12 ساله متهم بـه جنایات ناشی از نفرت در حمله آزاردهنده فیلم نیویورک بـه پسران یهودیدر حالی کـه ان دو در تلاش بودند تا لباس هاي‌ خودرا بپوشند، رازو بـه لبه اسکله حرکت کرد و بـه داخل پرید – علیرغم دستورات افسران برای ماندن در همان جا کـه بود.

سکس پسر و دختری وسط ساحل و ماجرای فرار کردن از دست پلیس «+عکس»

او بـه افسر گفت کـه او و رازو تا انتهای اسکله شنا کرده بودند و قصد داشتند از زمین بپرند، اما در عوض رابطه جنسی داشتند.

رابطه جنسی وسط اسکله و فرار کردن از دست پلیس 

یک شاهد بـه پلیس گفت کـه او بـه همراه چهار فرزند 7 تا 15 ساله‌اش از ساحل نزدیک اسکله لذت می برد کـه متوجه شدند رازو و وستفیلد لخت در مکان عمومی بودند.

او بـه پلیس گفت: «فرزندان خردسالش در مورد انچه سوژه‌ها انجام می دهند سؤال می‌پرسیدند.»

هردو بازداشت شدند ودر همان روز آزاد شدند.

این اسکله نمادین کـه حدود 1000 فوت در خلیج مکزیک قرار دارد، از زمانی کـه طوفان ایان درسال 2022 بـه شدت آسیب دید، تنها تا حدی بـه روی بازدیدکنندگان باز شده اسـت.

رابطه جنسی در ملاعام

هر جامعه اي با توجه بـه فرهنگ و عرف خود ؛ قوانینی را تثبیت می کند کـه برای عموم مردم جامعه مصلحت را بـه همراه داشته باشد و مردم در سایه ي این قوانین در آرامش و امنیت کامل زندگی کنند ؛ قوانین ایران کـه نیز از قوانین جامعه ي اسلامی تبعیت می کند.

دارای احکام و ضوابطی اسـت کـه رعایت ان توسط مردم ملزم شناخته می شود.با توجه بـه این‌کـه قانون جمهوری اسلامی ایران از قوانین اسلامی تبعیت میکند پس احکام فقهی نیز موردتوجه قرار می گیرد. ازجمله این موارد جرائم جنسی یا برقراری رابطه نامشروع کـه رفتاری منافی باعفت عمومی توسط افراد در جامعه اسـت را میتوان نام برد. در این جا سوال این اسـت کـه آیا روابط جنسی زوجین در ملاء عام جرم محسوب می شود یا خیر ؛ لذا دراین مقاله بـه بررسی ارتباط جنسی زوجین در ملاء عام پرداخته می شود.

رابطه جنسی در ملاعام

اثبات جرم رابطه جنسی نامشروع

برای تحقق هر جرمی شرایطی نیاز اسـت کـه اتفاق افتد تا ان جرم اثبات گردد. از جمله شرایط اصلی تحقق جرم برقراری رابطه نامشروع, احراز کردن عدم وجود علقه یا رابطه زوجیت مابین افراد مرتکب جرم اسـت. اینگونه جرائم برقراری رابطه نامشروع چون ضد عرف و عفت عمومی تلقی می شود برای قانون‌گذاران بسیار مهم اسـت. جهت پیشگیری از تکرار مجدد جرم و مجازات مرتکبین این نوع جرائمنیاز بـه شاکی خصوصی نداشته و دادگاه کیفری می تواند اقامه دعوا کند.

در قانون مجازات اسلامی ایجاد رابطه نامشروع با فردی کـه محرمیتی بین آنان وجود ندارد ؛ شامل مجازات شدیدی می شود و این ارتباط نامشروع عواقب سختی برای طرفین در پی خواهد داشت لذا بر طبق این قانون ؛ هیچ فردی نباید اعمال او با عفت عمومی مغایرت داشته باشد و عملی را انجام دهد کـه در جامعه فساد را رواج دهد کـه دراین صورت مجازات کیفری خاصی برای او درنظر گرفته می شود .

بر طبق قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم رابطه نامشروع بـه کسانی کـه بـه هم محرم نیستند اطلاق خواهد شد بلکه عمل زوجینی کـه در انظار عموم اقدام بـه ایجاد رابطه جنسی کنند را نیز شامل می شود.بر طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، اعمالی کـه حرام محسوب می‌شوند ؛ با اصول اخلاقی تناقض دارند و عفت عمومی را نقض میکنند ؛ جرم محسوب میشوند و برای اینکار آنان مجازاتی برابر با ایجاد رابطه نامشروع در قانون درنظر گرفته می شود .

سکس پسر و دختری وسط ساحل و ماجرای فرار کردن از دست پلیس «+عکس»

اگر زن و شوهری دریک مکان عمومی مبادرت بـه انجام رابطه زناشویی کنند یعنی با ارتباط جنسی زوجین در ملاء عام ؛ جرم انها مشهود خواهد بودو بـه حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند ؛ اما اگر زوجین عملی انجام دهند کـه فقط با عرف جامعه هماهنگی ندارد و خلاف ان باشد و نتوان بـه ان ؛ جرم کیفری اطلاق کرد ؛ مثل بوسیدن هم دیگر ؛ بـه مجازات ۲ روز تا دو ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردند .

رابطه جنسی در ملاعام

در موارد اشاره شده ؛ هدف قانونگذار از اعمال مجازات در واقع حفظ چارچوب خانواده و ایجاد فضایی امن برای انها در جامعه اسـت و نباید روابط زناشویی زوجین در مکان هاي‌ عمومی انجام شود زیرا اینکار خارج از حریم خانه جرم قلمداد میگردد.

دراین قوانین بـه قاضی کـه دراین موارد قضاوت خواهد کرد ؛ اجازه داده شده اسـت کـه بنا بـه تشخیص خود و مصلحت افراد ؛ مجازات را بیشتر یا کمتر کند و اگر اثبات شود کـه زوجین در انجام اینکار هدف و سوء نیتی نداشته اند ؛ قاضی در مجازات آن ها تخفیف قائل خواهد شد.

رابطه نامشروع چیست ؟

رابطه نامشروع در قانون بـه این صورت تعریف شده اسـت :« هرگاه زن و مردی کـه بین انها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل «بوسیدن» یا مضاجعه «همبستری و همخوابگی» شوند بـه شلاق تا 99 ضربه محکوم می‌شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود . جرم رابطه نامشروع، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم «دادستان» بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از ان رابطه بین زن و مرد نامحرمی اسـت کـه مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یک دیگر رابطه برقرار کرده اند.در قانون ایران ؛ طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع اینطور تعریف شده اسـت :« چنانچه زن و مردی کـه بین انها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند.»

منظور از علقه زوجیت این اسـت کـه زن و مردی کـه بـه سن بلوغ رسیده اند تنها در صورتی میتوانند باهم رابطه داشته باشند کـه این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد ودر نتیجه تمام روابطی کـه خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود.

سکس پسر و دختری وسط ساحل و ماجرای فرار کردن از دست پلیس «+عکس»

قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق تعیین نموده اسـت و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی‌شود «یعنی مجازات نمی‌گردد» و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه بـه ماده فوق مجازات بـه نحوی تنظیم شده اسـت کـه بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع را ثابت تشخیص میدهد فلذا مرتکب چنین جرمی بـه 99 ضربه شلاق محکوم می شود.

رابطه نامشروع چیست ؟

برای فهم بیشتر جرم؛ رابطه نامشروع باید بـه منشاء جرم انگاری ان یعنی منابع اسلامی مراجعه نمود. در ماده 637 قانون مجازات اسلامی روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا را از قبیل تقبیل و یا مضاجعه را مستوجب مجازات دانسته اسـت .

و فلسفه تعیین این مجازات در دین اسلام ان اسـت کـه احکام شرعی اسلامی تابع ملاکات «مصالح و مفاسد» می باشند، بنابراین اگر دین اسلام عملی را نهی کرده و ان را حرام دانسته اسـت بـه تعیین ارتکاب ان دارای مفاسدی اسـت و اگر عمل را امر نموده و ان را واجب شمرده، یقیناً انجام ان دارای مصالحی اسـت و البته در همین مبانی اسلامی بسیار تائید شده اسـت کـه در خصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق انجام نشود، بنابراین زمانی کـه این جرم شکل علنی داشته باشد و آشکار باشد و ارتکابش عفت جامعه را جریحه دار نماید.

برچسب‌ها:
معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت