سکسی ترین پرستاران زن آلمانی (+عکس بی سانسور)

سکسی ترین پرستاران زن آلمانی (+عکس بی سانسور)

زنان آلمانی پرستاران بسیار زیبایی دارد و آنها جذابیت انهایی خوبی دارد در ادامه با سکسی ترین پرستاران زن آلمانی «+عکس بی سانسور» هاتم بت را دنبال کنید .

عکس های داغ پرستاری زنان المانی

پرستاری یکی از بزرگ ترین مشاغل زنان در هر کشوری اسـت. شواهد نشان می‌دهد کـه شکاف قابل توجهی در دست مزد زن و مرد برای پرستاران ثبت نام شده در ایالات متحده وجوددارد.

سکسی ترین پرستاران زن آلمانی «+عکس بی سانسور»

کـه احتمالاً بـه تفاوت هاي‌ بین جنسیت ها کمک میکند. تفاوت در انگیزه و مهارت بین مردان و زنان مدت‌هاست کـه بـه عنوان عوامل مهم در شکاف درآمدی جنسیتی درنظر گرفته میشود.

اما اندازه‌گیری این عوامل دشوار اسـت. بـه دلیل مسیرهای آموزشی خاص کشور و تحرک شغلی محدود بـه سمت بالا در کشور آلمان، پرستاران تمایل دارند در مقایسه با ایالات متحده از نظر انگیزه برای کار و مهارت هاي‌ کاری خود همگن تر باشند.

هدف، واقعگرایانه

برای مطالعه درآمد زن و مرد در بازار کار پرستاری در کشور آلمان.این یک مطالعه مقطعی تلفیقی از داده هاي‌ نظرسنجی گرد آوری شده برای سال هاي‌ 2006 و 2012 اسـت.

بیشتر بخوانید: ازدواج پسری 23 ساله با پیرترین زن دنیا بخاطر پول «+عکس»

درآمد زنان پرستار در آلمان

درآمد زنان پرستار در آلمان

ما از یک نظرسنجی نماینده از پرستاران «828 نفر» کـه شرکت کنندگان فعال نیروی کار هستند استفاده کردیم. دریک رگرسیون حداقل مربعات معمولی چند متغیره، تجزیه و تحلیل ورود بـه سیستم درآمد ماهانه برای پرستاران مرد و زن را تخمین زد.

عکس های داغ پرستاری زنان المانی

مدل کامل علاوه بر ویژگی‌هاي‌ شغلی، مانند ساعات کار، تحصیلات اضافی، سالها تجربه پرستاری، سالها تجربه بازار کار، عدم فعالیت شغلی، سالها با کارفرما و مسئولیت‌ها، ویژگی‌هاي‌ جمعیتی، سرمایه انسانی و جغرافیایی را نیز در بر می گیرد.

در محل کار، از جمله عوامل دیگر. ما تجزیه و تحلیل‌هاي‌ بعدی را برای آزمایش توضیحات جای گزین برای شکاف دست مزد، بررسی درآمد پرستارانی کـه دیگر در پرستاری کار نمی کردند و آزمایش تفاوت‌هاي‌ بالفعل در انگیزه با احتمال کار در شیفت شب و مدت زمان با کارفرمای فعلی انجام دادیم.

عکس هایی از پرستار

سکسی ترین پرستاران زن آلمانی 

درآمد ماهانه تعدیل نشده برای پرستاران مرد تمام وقت 30 درصد بیشتر یا 700 یورو بیشتر از درآمد ماهانه برای پرستاران زن تمام وقت بود. در تجزیه و تحلیل کاملاً تعدیل شده، پرستاران مرد تقریبا 9.3٪ یا 260 یورو در ماه از پرستاران زن بیشتر درآمد داشتند. تحلیل‌هاي‌ پیگیری نشان داد کـه گزینه‌هاي‌ بیرونی بهتری برای پرستاران مرد نسبت بـه زن در بازار کار کشور آلمان وجوددارد، در حالی کـه ما هیچ حمایتی برای تفاوت‌هاي‌ جنسیتی در انگیزه پیدا نکردیم.

شکاف درآمدی زن و مرد برای پرستاران ثبت نام شده در ایالات متحده وجوددارد، حتی پس از احتساب تحصیلات، تجربه، ساعات کار، و بسیاری از ویژگی هاي‌ تنظیم کار، مانند حوزه تخصصی و موقعیت شغلی

این شکاف برای فارغ التحصیلان جدید وجوددارد، برای پرستارانی کـه هیچ زمانی را از نیروی کار برای تربیت کودک اختصاص نمیدهند، و برای پرستارانی کـه در مراقبت هاي‌ کودکان و نوزادان کار می‌کنند، جایی کـه قدرت بدنی مزیت تلقی نمیشود.

بیشتر بخوانید: برقراری رابطه جنسی یک زن میانسال با زرافه!! «+عکس»

عکس هایی از دختران سکسی آلمانی

بررسی درآمد پرستاران در کشور آلمان امکان مطالعه یک گروه همگن از کارگران را دریک صنعت تقریبا کاملاً دولتی با مقررات جبران خسارت در سطح فدرال و منطقه اي و فضای کمی برای مذاکرات کارگری فراهم می‌کند. این امر باعث کاهش تفاوت در انگیزه و مهارت بین مردان و زنان می شود، عواملی کلیدی کـه بـه عنوان محرک هاي‌ درآمد درنظر گرفته می‌شوند

عکس هایی از دختران سکسی آلمانی

این تجزیه و تحلیل اطلاعات مهمی را در مورد نقش هاي‌ شغلی و شغلی پرستاران، مانند مسئولیت هاي‌ نظارتی و دوره تصدی بـه حساب می آورد.این یک مطالعه مقطعی گذشته نگر تلفیقی از پرستاران ثبت نام شده آلمانی اسـت کـه درسال 2006 یا 2012 در نیروی کار فعال بودند.

سکسی ترین پرستاران زن آلمانی «+عکس بی سانسور»

پرستاران بین 21 تا 65 سال کـه بـه عنوان پرستار ثبت نام شده آموزش دیده بودند ودر حال حاضر در پرستاری مشغول بـه کار بودند دراین مطالعه وارد شدند. شغل پرستاری با استفاده از کدهای شغلی چهار رقمی شناسایی شد. این شامل پرستارانی میشود کـه یک برنامه آموزش حرفه‌اي سه ساله را کـه منجر بـه صلاحیت پرستار ثبت‌شده میشود، تکمیل کردند.

سکسی ترین پرستاران زن آلمانی «+عکس بی سانسور»

بیشتر بخوانید: دختر سکسی که خودش را به فروش اینترنتی گذاشت! «+عکس داغ»

ویژگی هاي‌ نمونه پرستاران در داده هاي‌ ما بر اساس جنسیت در جدول 2 نشان داده شده اسـت. درآمد ماهانه زن تعدیل نشده بـه طور قابل توجهی کمتر از درآمد مردان بود مشخصات دموگرافیک بین پرستاران مرد و زن بر اساس وضعیت تاهل متفاوت بود. در حالی کـه اکثر پرستاران زن و مرد متاهل بودند، زنان بیشتری نسبت بـه مردان مجرد یا جدا/بیوه بودند.

سکسی ترین پرستارهای دنیا برای زنان و دختران جذاب آلمانی می‌باشد و بسیار جذابیت زیادی دارد. سکسی ترین پرستاران زن آلمانی «+عکس بی سانسور»

برچسب‌ها: ,
ثبت نام در سایت سیگاری بت