آموزش و استراتژی برنده شدن پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

آموزش و استراتژی برنده شدن پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

آموزش و استراتژی برد پوکر چهار کارته

بازی برد پوکر چهار کارته یکی از بازی های‌ ترفند و علاوه بر سود مناسب می تواند بسیار پرسود اسـت در ادامه با آموزش و استراتژی برد پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

اموزش پوکر چهار کارته 

بـه گزارش هاتم بت  ، پوکر 4 کارته از یک عرشه استاندارد 52 کارته روی میز مشابه Blackjack استفاده میکند. بازیکنان 3 حلقه در مقابل خود دارند: Aces Up ، Ante و 1x تا 3x Ante. هر دایره بر اساس عملکرد بازی شرط بندی متفاوتی را نشان میدهد.آموزش و استراتژی برنده شدن پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

 

وقتی شرط بندی روی Aces Up ، Ante یا هر دو انجام شود ، بازی شروع میشود. بازیکنانی که تصمیم بـه انجام هر دو بازی دارند باید روی هر بازی بـه همان میزان شرط بندی کنند.سپس بـه بازیکنان پنج کارت رو بـه رو داده میشود. هدف ساخت بهترین دست 4 کارته اسـت.با فروشنده شش کارت در نظر گرفته میشود ، همچنین هدف این اسـت که بهترین دست 4 کارته را بسازد ، اما یکی از کارت های‌ فروشنده رو بـه رو اسـت.

 

بازیکنان یا دست را ادامه می دهند یا جمع می شوند. برای ادامه ، بازیکنان باید از تراشه های‌ پوکر خود برای انجام یک شرط دیگر Play استفاده کنند ، در حالی که تا زدن بـه معنای از دست دادن شرط Ante و پایان دست اسـت. حداقل شرط برای ادامه باید برابر با شرط اصلی باشد ، اما بازیکنان این شرط را دارند که تا سه برابر Ante اصلی شرط بندی کنند.

 

شمارش کارت ها در پوکر چهار کارته

رتبه بندی دستی 4 کارت پوکر با بازی های‌ سنتی پوکر مانند Texas Hold’em متفاوت اسـت. با این حال ، آنها هنوز هم براساس شانس ریاضی ساخت این دست هستند.بازیکنان برای ساختن قوی ترین دست باید فقط از 5 کارت که بـه آنها تعلق میگیرد استفاده کنند.

 

Four of a Kind: 4 کارت از یک رتبه
Straight Flush: 4 کارت بـه ترتیب با همان لباس
Three of a Kind: 3 کارت از یک رتبه
فلاش: 4 کارت از همان لباس
مستقیم: 4 کارت بـه ترتیب
Two Pair: 2 کارت از همان رتبه و 2 کارت دیگر از همان رتبه
جفت آس: جفت آس

 

هنگامی که بازیکن تصمیم خود را برای بازی یا فولد گرفت ، فروشنده سپس دست خود را نشان میدهد و پس از آن بازیکن بازیکن خود را نشان میدهد.توجه داشته باشید که هیچ بلوفی در این بازی وجود ندارد.اگر بازیکن فروشنده را شکست دهد ، در شرط بندی های‌ Ante و Play برنده می شوند. بازیکن همچنین در صورت دستی مشابه با فروشنده ، برنده میشود.اگر فروشنده بازیکن را شکست دهد ، بازیکن هر دو شرط را از دست میدهد.آموزش و استراتژی برنده شدن پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

بهترین سایت شرط بندی ایرانی

 

علاوه بر شرط بندی Ante و Play ، 4-Card Poker یک پاداش Ante نیز ارائه میدهد که براساس دست بازی Ante بازیکن پرداخت می شود.حتی اگر فروشنده برنده شود ، بـه بازیکنان پاداش Ante پرداخت میشود.پرداخت های‌ Ante Bonus بـه شرح زیر اسـت:

 

دست پرداخت پاداش آنت
چهار نوع 25 بـه 1
Straight Flush 20 بـه 1
سه نوع 2 بـه 1

 

آس ها بالا

Aces Up بـه دست فروشنده بستگی ندارد. بازیکنانی که Pair of Aces یا بهتر ایجاد می‌کنند در شرط بندی Aces Up بر اساس جدول پرداخت Aces Up پرداخت میشوند.بازیکنان حتی اگر شرط Ante را از دست بدهند می‌توانند شرط Aces Up را برنده شوند.

 

7 میز پرداخت Aces Up وجود دارد و بـه شرح زیر اسـت:
دست جدول پرداخت 1 جدول پرداخت 2 جدول پرداخت 3 جدول پرداخت 4 جدول پرداخت 5 جدول پرداخت 6 جدول پرداخت 7
چهار نوع 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1 50 بـه 1
Straight Flush 40 بـه 1 40 بـه 1 30 بـه 1 30 بـه 1 40 بـه 1 40 بـه 1 40 بـه 1
سه نوع 9 بـه 1 7 بـه 1 9 بـه 1 7 بـه 1 8 بـه 1 8 بـه 1 7 بـه 1
گرگرفتگی 6 بـه 1 6 بـه 1 6 بـه 1 6 بـه 1 5 بـه 1 6 بـه 1 5 بـه 1
سر راست 4 بـه 1 5 بـه 1 4 بـه 1 5 بـه 1 4 بـه 1 4 بـه 1 4 بـه 1
دو جفت 2 بـه 1 2 بـه 1 2 بـه 1 2 بـه 1 3 بـه 1 2 بـه 1 3 بـه 1
جفت آس یا بهتر 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1 1 بـه 1

 

سه راهکار برای پوکر 4 کارته وجود دارد: مبتدی ، متوسط ​​و پیشرفته.آموزش و استراتژی برنده شدن پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

شرط بندی 3 برابر با یک جفت ده و بالاتر
شرط بندی 1 برابر Ante با یک جفت نفر از طریق Nines
همه ی ي دست های‌ دیگر را جمع کنید

 

انواع جفت ها در بازی بلک جک و پوکر 

شرط بندی 3 برابر Ante با یک جفت پادشاه از طریق جک ها و کارت فروش کمتر از جفت شما اسـت. در غیر این صورت ، 1 برابر آنت شرط بندی کنیدشرط بندی 1 برابر آنت با یک جفت ده یا نه و کارت نمایندگی بالاتر از جفت شما اسـت. در غیر این صورت ، bey 3x Ante شرط بندی 3x 3x با یک جفت هشت و مبلغ فروشنده یک Two اسـت. در غیر این صورت ، 1 برابر آنت شرط بندی کنید با یک زوج هفت تا دو نفره 1 برابر شرط بندی کنید.

 

شرط بندی 1 برابر Ante با یک جفت Twos یا Ace-King-Queen High و کارت فروشنده از همان درجه کارت در دست شما اسـت. در غیر این صورت ، برابر کنید تمام ترکیبات دیگر دست را جمع کنید. اجرای استراتژی میانی منجر بـه اختلاف 2.8526٪ در خانه میشود.در اینجا یک استراتژی برای بازیکنانی که با قیمت های‌ محبوب قمار آشنا هستند و تجربه زیادی در بازی پوکر 4 کارته دارند ، آورده شده اسـت:

 

شرط بندی 3 برابر Ante با یک جفت پادشاه ، اما اگر Ace یا Four ندارید 1x Ante شرط بندی کنید و نشان فروشنده Ace اسـت.آموزش و استراتژی برنده شدن پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

شرط بندی 3 برابر Ante با یک جفت کوئینز یا جک ، اما اگر کارت فروش بالاتر از جفت شما باشد و در ردیف کارت های‌ دیگر در دست شما نباشد ، 1 برابر شرط بندی کنید.

 

پوکر 4 کارته : راهنمای پخش سریع و استراتژی بازی پوکر

 

شرط بندی 3 برابر Ante با یک جفت ده یا نه ، اما اگر کارت فروش بالاتر از جفت شما باشد ، 1 برابر Ante شرط بندی کنید

 

شرط بندی 1 برابر Ante با یک جفت هشت ، اما شرط بندی 3 برابر Ante اگر کارت فروش دو باشد

 

با یک زوج هفت تا چهار نفره 1 برابر شرط بندی کنید

 

با یک جفت سه گانه 1 برابر شرط بندی کنید ، اما اگر کارت فروش یک جک اسـت و بالاترین ضربه شما یک ده و پایین اسـت ، برابر کنید.

 

با یک جفت Twos یا Ace-King-Queen High برابر کنید ، اما اگر کارت فروش در یک ردیف کارت در دست شما باشد ، 1x Ante شرط بندی کنید.

 

با Ace-King-Jack-Ten High برابر کنید ، اما اگر کارت فروش یک Jack اسـت ، 1x Ante شرط بندی کنیدآموزش و استراتژی برنده شدن پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

تاشو با Ace-King-Jack-Nine و پایین تر

اجرای استراتژی پیشرفته منجر بـه 2.8498٪ برتری در خانه میشود.Crazy 4 Poker از اصطلاحات پوکر مشابه پوکر 4 کارته استفاده می کند اما شرط Aces Up با یک شرط Super Bonus جایگزین میشود. همچنین یک شرط جانبی Queens Up در Crazy 4 Poker وجود دارد.

 

رتبه بندی دست در پوکر دیوانه 4 همانند پوکر 4 کارته اسـت ، اما فروشنده فقط 5 کارت برای تهیه دست میگیرد ، بـه جای 6 کارتی که در پوکر 4 کارته دریافت می کند.فروشنده باید با King High یا بهتر باز شود. اگر فروشنده King High یا بهتر نداشته باشد ، شرط بندی Ante هل میدهد.اگر نمایندگی واجد شرایط نباشد ، همه ی ي شرط های‌ Play برنده می شوند. وقتی نمایندگی واجد شرایط شد ، شرط بندی در مورد این که چه کسی بهترین دست را دارد ، حل میشود.

 

Crazy 4 Poker Super Bonus

مانند Aces Up پوکر 4 کارته ، Super Bonus Crazy 4 Poker حتی اگر بازیکن شرط Ante را از دست بدهد ، پول پرداخت میکند.میز پرداخت Super Bonus بـه شرح زیر اسـت:

 

دست پرداخت فوق العاده پاداش
Four of a Kind: Aces 200 بـه 1
Four of a Kind: Kings through Twos 30 بـه 1
Straight Flush 15 بـه 1
سه نوع 2 بـه 1
گرگرفتگی 3 بـه 2
سر راست 1 بـه 1

 

در صورت تساوی در Ante Bet ، Super Bonus هل میدهد. با این حال ، اگر نتیجه از Straight یا بهتر مساوی شود ، بازیکن در شرط بندی Super Bonus برنده می شود.پوکر 4 کارته : راهنمای پخش سریع و استراتژی بازی پوکر

 

کوئینز بالا
میز پرداخت مشترک برای شرط بازی Queens Up Crazy 4 Poker بـه شرح زیر اسـت:

 

دست Queens Up Payout
چهار نوع 50 بـه 1
Straight Flush 40 بـه 1
سه نوع 7 بـه 1
گرگرفتگی 4 بـه 1
سر راست 3 بـه 1
دو جفت 2 بـه 1
جفت کوئینز یا بهتر 1 بـه 1

 

آموزش و استراتژی برد پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

اما مانند پرداخت مالیات قمار برای برنده های‌ خود ، بازیکنان علاقه زیادی بـه دادن مزیت های‌ زیادی ندارند.شرط Queens Up دارای 6.7٪ امتیاز خانگی اسـت ، و این یک شرط بندی بسیار بد برای استراتژی بهینه اسـت. برای برجسته کردن میزان بد بودن آن ، لبه خانه در رولت آمریکایی 5.26٪ اسـت.آموزش و استراتژی برنده شدن پوکر چهار کارته + قوانین و بردهای ۱۰۰ میلیونی

ورود به سایت معتبر پوکر

طبق بررسی هایي که داشتیم سایت معتبر پوکر را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و بنابراین بهتر اسـت چرخ خود را بچرخانید و بـه یک پیروزی امیدوار باشید پس برای ورود بـه سایت معتبر بازی پوکر کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت