چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی (روانشناسی)

چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی (روانشناسی)

بازی هاي‌ کازینویی و شرط بندی بـه دلیل اهمیت پولسازی ممکن اسـت جند افراد رو دچار استرس کند در ادامه با چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی «روانشناسی» سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

چگونه در شرط بندی استرس نداشته باشیم ؟

با اینحال جالب اسـت بدانید کـه در نقطه مقابل پرداختن بـه بازی هاي‌ قمار و یا شرط بندی هاي‌ ورزشی با رعایت اصول قماربازی می‌تواند موجب کاهش استرس گردد.پرداختن بـه این سرگرمی ها یا همان بـه اصطلاح قماربازی با رعایت انچه امروزه بازی مسئولانه می نامیم می‌تواند بـه عنوان یک تفریح سرگرم کننده و مهیج درنظر گرفته شود.چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی (روانشناسی)

در حقیقت انچه کـه امروزه بیشتر مورد توجه عموم قرار گرفته و حتی گاهی موجب ایجاد نارضایتی و اعتراض بر علیه قانونی شدن قمار در نقاط مختلف دنیا میگردد را میتوان مربوط از رفتارهای ناشی از کمبود آگاهی نسبت بـه کارکرد بازی هاي‌ قمار و یا شرط بندی و نحوه برخورد اشخاص در پرداختن بـه ان دانست چرا کـه افراط دراین موضوع خود باعث بروز مشکلات مالی و یا حتی در نقطه مقابل ایجاد استرس نماید!

 

انواع روش ها برای دوری از استرس

شرط بندیتحقیقات متفاوتی در مورد کارکردهای مثبت بازی هاي‌ ویدئویی صورت پذیرفته کـه نشانگر تاثیر مثبت ان درصورت نظارت و آگاهی در کاهش استرس بدست آمده ناشی از حضور فرد دریک جامعه انسانی و روابط پیچیده شخصی و شغلی دارد.

 

از جمله این تحقیقات بررسی گزارش هاي‌ منتشر شده توسط Very Well Mind می باشد کـه در ان تاثیر بازی هاي‌ ویدئویی در کاهش استرس در فرد مورد توجه قرار گرفته اسـت.چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی (روانشناسی)

همچنین در مقایسه روش هاي‌ کاهش استرس پیشنهادی متوجه در معرض تر بودن بازی هاي‌ قمار نسبت بـه راه حال هایي مانند پیاده روی، مسافرت و سایر روش هاي‌ معمول می‌شویم.

 

کـه این موضوع از نکات مهم در زمینه محبوبیت بازی هاي‌ قمار می‌باشد کـه پیشتر در مجله دنیای شرط بندی در مطلب درباره رمز پیدایش و ماندگاری قمار بدانیم درکنار مسائلی مانند ایجاد فضای تفریحات جمعی و هیجان بـه ان اشاره

 

چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی «روانشناسی»

احتمالات موفقیت از سوی مجموعه اي از مدم برای شـما صدق نمیکند. بگذارید مجموعه اول احتمال کلی و مجموعه دوم احتمال زمانی «از آنرو کـه یکی از ان مربوط بـه مجموعه اي از افراد و دیگری مربوط بـه یک شخص در طول زمان می‌باشد» را فرا بخوانیم.

 

حال، هنگامی کـه وبلاگ هاي‌ فوتبالی رابا تحلیلگران شرط بندی خواندید یا آموزش هاي‌ شرط بندی بر پایه بازدهی هاي‌ مورد انتظار طولانی مدت را مطالعه نمودید، مراقب باشید. حتی اگر پیش بینی هاي‌ آن ها درست بود، هیچ کس نمی توانست بازدهی هاي‌ مورد انتظار بازار را آرشیوبندی کند، مگر آنکه او پاکت هاي‌ بیشماری داشته باشد.چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی (روانشناسی)

ان ها احتمالات کلی و احتمالات زمانی را در هم می آمیزند. اگر یک شرط بند سرانجام وادار شود بـه دلیل ضررها، پول شرط بندی خودرا کاهش دهد، بازدهی او از ان دوره‌ي مورد انتظار قاعدتا جدا خواهد شد.

 

البته این مشهود اسـت کـه قماربازان کازینو کـه عمدتا بازی هایي حول محور الگوریتم هاي‌ آماری طراحی شده اند را باز میکنند. «برای مثال دولت و کراپس»؛ سرانجام در پایان کار ورشکست می‌شوند. این اتفاق در مورد شرط بندان غیر متخصص کـه سرانجام توسط بودجه سایت پیش بینی بـه زمین میخورند هم صدق میکند.

 

تفاوت های شرط بندی و کازینو

شرط بندی با کازینو فرق می‌کند چون احتمالات نظری برای بازیکنان وجوددارد تا پیش بینی هاي‌ مفید را نشان دهند، بـه صورتی کـه قادر بـه تشخیص “احتمالات حاصله “واقعی” نسبت بـه آنانی کـه ضرائب را قرار می‌دهند، باشند.چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی (روانشناسی)

با این حال، آزمایش نظریِ طالب دراین مورد کارساز اسـت: این حتی بازیکنان آوانتاژ را بـه فکر وا می دارد تا درباره‌ي احتمالات ورشکسته شدن فکر کنند. ممکن اسـت شـما یک شرط بند بسیار عالی باشید، اما اگر یک رشته‌ي ناخوشایند از بازی سرمایه شـما را از بین ببرد، اینچنین اسـت. روز بعدی در کار نخواهد بود.در ادامه این مقاله، بنابر این، می‌خواهم کـه کمی از وقت خودرا صرف بررسی خطرات ورشکستگی کـه شرط بندان آوانتاژ با ان روبه‌رو هستند کنم.

 

شرط بندی ترکیبی از شانس و مهارت اسـت. از کجا می دانیم کـه چه هنگام یک شرط بند چه نوع مسئله اي را نشان میدهد؟ سال پیش من کاربرد یک تست آماری را مطرح کردم – آزمون تیپ‌استرهای «tipsters» دانش آموز – کـه ممکن اسـت بـه ما در پاسخ این سوال راهنمایی کند – با توجه بـه ماهیت ان؛ این آزمون نمی‌تواند بـه واقع بـه ما مستقیما بگوید کـه آیا یک شرط بند در پیش بینی و آرشیوبندی یک پیش بینی سودآور بلندمدت مهارت پیدا کرده اسـت یا نه.

 

چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی «روانشناسی»

کاری کـه میتواند انجام دهد ارزیابی احتمال مجموعه اي از سودها و ضررها اسـت کـه اگر چیزی غیر از شانس عملی نشده باشد، اتفاق میوفتد. اگر احتمال کم باشد، با این وجود، آمارگرها با خوشحالی ایمان پیدا می‌کنند و می پندارند کـه چیزی غیر از شانس احتمالا در کار اسـت. ارقام خالص شاخص به کار برده شده دراین موضوع، شامل ۵% و ۱% میشود. بـه عبارت دیگر، هنگامی کـه ۱% احتمال این باشد کـه یک سابقه شرط بندی از شانس برخواسته باشد ممکن اسـت استدلال کنیم کـه احتمال ان وجوددارد کـه شرط بند عهده دار شده تا چند مهارت را بـه نماش بگذارد.

 

مشکلات متعددی با ایجاد چنین پیش بینی جسورانه اي وجوددارد، بـه خصوص موضوع تعصب زندگی: ما اغلب می‌توانیم بهترین رکوردها را ببینیم، نه سایر موارد پیش پا افتاده یا باخته شده. اگر ۱۰۰ شرط بند دریک جمعیت وجود داشته باشد و بهترین آن ها پیشینه‌ي سودهای ۱-در-۱۰۰ را داشته باشد، در واقع چه چیزی را بـه ما می فهماند؟ متاسفانه ما بـه ندرت بـه دیدن کل جمعیت میرویم.

 

با این وجود، برای این مقاله فرض می‌کنم کـه یک رکورد ۱-در-۱۰۰؛ مدارکی از یک شرط بند آوانتاژ را رو کند. این کـه واقعا کاری کـه انجام می‌دهد شاید زیاد بـه آنچه پیروی میکند مربوط نباشد. از آنجا کـه شرط بندان خوش شانس در نهایت بـه سمت اعتدال «حد وسط» نزول خواهند کرد، داده هاي‌ زیر ممکن اسـت بهترین سناریوی مطرح شده باشد.چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی (روانشناسی)

احتمال ورشکستگی

احتمال این کـه یک شرط بند در طی یکسری شرط بندی بـه ویرانی برخورد کند چیست؟ این بستگی بـه تعدادی از متغیرها دارد، شامل این کـه چگونه ان ها ماهر «یا خوش شانس» شدند، چقدر آن ها برایش شرط می بندند، ضرائبی کـه آن ها برای شرط بندی در ان انتخاب می‌کنند و شروطی کـه انها قرار میدهند. بدیهی اسـت کـه هرچه شرط بند برتر «کمتر بدشانس» باشد، احتمال این کـه ان ها سرمایه خودرا ببازند کمتر اسـت.

 

ما همچنین باید با این واقعیت آشنا باشیم کـه هرچه ضرائبی کـه شرط بندی می کنیم بیشتر باشد، اختلاف نتایج بزرگ‌تر میشود. اختلافِ «واریانسِ» زیادتر بـه معنی رِنج «محدوده» وسیعی از سودها یا ضررهای ممکن و خطرات بزرگ‌تر اسـت.

 

و از این جهت احتمال ورشگستگی بیشتر اسـت، همه ی‌ي موارد دیگر برابر میشود. و هرچه پول شرط بندی ما بـه عنوان یک قسمت ا سرمایه ما، بیشتر باشد، بـه طرز باورنکردنی کـه یک سلسه بدشانسی ما را ورشکست کند زیادتر اسـت.

 

شرط بندانی کـه ضرائب بیشتر شرط می بندند، همچنین بـه نوعی درصد بازدهی بیشتر را نسبه بـه ان شرط بندی هایي کـه در ضرائب کوچک تر انجام می‌شود را نشان میدهد، بـه خاطر اختلاف هاي‌ زیادتر.

 

انواع ضرایب و استرس های ناگهانی

بـه عبارت دیگر، یک بازدهی متعادل از ضرائب طولانی تر، سهم بیشتری بواسطه‌ي شانس دارد. بـه همین دلیل اسـت کـه شـما میتوانید تیپ استر «tipster»هاي‌ مسابقه «کـه اساسا ضرائب طولانی تری شرط می بندند» رابا بازده‌هاي‌ منتشرشده بزرگ‌تر از تیپ استرهای شرط بندی ورزشی «کـه اساسا ضرائب کوتاه تری شرط می بندند»؛ پیدا کنید.

 

البته بـه همین دلیل شـما می‌توانید تیپ‌استرهای مسابقه را در زیر جدول هاي‌ تیپ‌استر لیگ با باخت هاي‌ طولانی تر «بخاطر تاثیر شانس بد» پیدا کنید. جدول زیر انتظارات سودی برای شرط بندان ۱-در-۱۰۰ سودآور کـه ۱۰۰۰ شرط را برای ضرائب مختلف قرار داده اند.چند ترفند جذاب برای کمتر کردن استرس در شرط بندی (روانشناسی)

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و با استفاده از ارزیابی‌گر آزمایشی تیپ‌استر من ارزیابی شده اسـت را نشان می‌دهد پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت