آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

بازی برو ماهی یکی از بازی های پاسور بسیار جذاب است که برای شما اموزش و ترفندهای لازمه را یاد خواهیم داد در ادامه با آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم سایت هاتم بت را دنبال نمایید.

معرفی بازی پاسور برو ماهی 

نحوه بازی برو ماهی برای دو تا شش بازیکن اسـت اما با سه تا شش نفر بهترین بازی را انجام میدهد.قبل از شروع رسمی بازی ؛ وظیفه فروشنده باید بـه یکی از بازیکنان واگذار شود. برای تصمیم گیری در مورد معامله گر ؛ هر بازیکن 1 کارت از یک کارت مخلوط شده دریافت می‌کند. با بالا بودن آس و 2 ضعیف بودن ؛ بازیکن با کمترین کارت فروشنده اسـت.آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

بازیکنان دریک دایره جمع میشوند و فروشنده کارت ها

را بـه هم می‌زند. بازیکن سمت راست فروشنده عرشه

مخلوط شده را قطع میکند و فروشنده سپس کارت ها را

رو بـه پایین ؛ در جهت عقربه هاي‌ ساعت و یکی دریک زمان

منتقل می‌کند. اگر کمتر از 4 نفر در حال بازی هستند ؛ هر

بازیکن 7 کارت دریافت میکند. اگر بیش از 4 نفر در حال بازی هستند

؛ هر بازیکن 5 کارت دریافت می‌کند. عرشه باقیمانده رو بـه پایین در

وسط دایره قرار می‌گیرد تا “اقیانوس” را تشکیل دهد.

برای گرد آوری بیشتر مجموعه هاي‌ چهار تایی.

آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

اگر سه تا شش بازیکن درگیر باشند بـه هر بازیکن پنج کارت تعلق میگیرد. تنها با دو بازیکن ؛ بـه هر کارت هفت کارت داده می‌شود.تمام کارتهای باقیمانده رو بـه پایین در شمع قرعه کشی قرار میگیرند.آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

بـه طور تصادفی بازیکنی را انتخاب کنید کـه ابتدا برود.بـه نوبه خود ؛ از یک بازیکن رتبه کارت خاصی را بخواهید. بـه عنوان مثال: “بارب ؛ لطفا 9 هاي‌ خودرا بـه من بدهید.” شـما قبلاً باید حداقل یک کارت از رتبه درخواستی داشته باشید.

اگر بازیکنی کـه از او میخواهید کارت هاي‌ درخواستی داشته باشد ؛ باید همه ی کارت هاي‌ ان رتبه را بـه شـما بدهد. در مثال ؛ بارب باید تمام 9 هاي‌ خودرا بـه شـما بدهد.

اگر از بازیکنی کـه تقاضای میکنید یک یا چند کارت دریافت کنید ؛ نوبت دیگری خواهید داشت. شـما میتوانید از هر بازیکنی رتبه اي را کـه قبلاً در اختیار دارید ؛ از جمله همان رتبه اي کـه قبلاً تقاضای کرده‌اید ؛ بخواهید.اگر شخصی کـه از او می پرسید فاقد کارت مربوطه باشد می‌گوید: “برو ماهی”. سپس کارت بالا را از شمع قرعه کشی بکشید.

اگر بـه طور اتفاقی کارت رتبه اي را کـه میخواهید بکشید ؛ ان را بـه بازیکنان دیگر نشان دهید و یک نوبت دیگر دریافت کنید. اگر کارتی را بکشید کـه رتبه اي کـه تقاضای کرده‌اید نیست ؛ نوبت بازیکن بعدی میشود. شـما کارت کشیده شده را حفظ می‌کنید ؛ هر رتبه اي کـه باشد.بازیکن بعدی میگوید: “برو ماهی”.هنگامی کـه مجموعه اي از چهار کارت با همان رتبه را گرد آوری می‌کنید ؛ بلافاصله مجموعه را بـه سایر بازیکنان نشان دهید و چهار کارت را رو بـه رو در مقابل خود قرار دهید.

Go Fish تا زمانی ادامه مییابد کـه یا هیچ کارت دیگری در دستان خود باقی نماند یا شمع قرعه کشی تمام شود. برنده بازیکنی اسـت کـه بیشترین ست 4 تایی را داشته باشد.آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

قوانین بازی برو ماهی

بـه جای تقاضای رتبه ؛ باید کارت خاصی بخواهید. شـما باید حداقل یک کارت از ان رتبه را داشته باشید. بـه عنوان مثال: “چارلی ؛ لطفاً سلطان باشگاه ها را بـه من بده.” اگر چارلی ان را دارد ؛ ان را بـه شـما می‌دهد و شـما دوباره بروید. در غیر این صورت ؛ او میگوید “ماهی برو” و شـما از شمع قرعه کشی استفاده میکنید. اگر بـه طور اتفاقی کارت مورد نظر خودرا بکشید ؛ یک نوبت دیگر خواهید داشت. اگر چیز دیگری را بکشید ؛ اکنون نوبت بازیکن بعدی اسـت.

قبل از بازی با این روش ؛ همه ی بازیکنان باید توافق کنند کـه آیا می‌توانید کارتی را کـه قبلاً در دست دارید تقاضای کنید. اگر چنین کارتی را بخواهید ؛ باید ماهی بروید و نوبت شـما تمام می‌شود – اما انجام اینکار ممکن اسـت برای شـما مفید باشد ؛ بنابر این سایر بازیکنان فکر می‌کنند شـما ان کارت خاص را ندارید.

هنگامی کـه شمع قرعه کشی به پایان رسید ؛ بازی را ادامه دهید تا زمانی کـه همه ی کارت ها بـه ست هاي‌ چهار تایی تبدیل شوند. وقتی شمع قرعه کشی تمام میشود ؛ هیچکس نمیگوید “برو ماهی”. اگر از شخصی کارت بخواهید کـه او ندارد ؛ نوبت او میشود.

هدف از بازی برو ماهی

برو ماهی، و یا نویسنده، یک بازی با ورق اسـت کـه نیاز بـه 2- 5 بازیکن و یک 52 بازی عرشه کارت استاندارد. Go Fish طبق معمولً بـه عنوان یک بازی راحت توصیف می‌شود کـه بچه هاي‌ جوان از ان لذت میبرند ؛ اما افراد در هر سنی میتوانند از ان لذت ببرند . هدف از برو ماهی اسـت کـه تعداد زیادی از ” کتاب ” ؛ و یا 4 از یک نوع ؛ تا پایان بازی.آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

اگر بـه دنبال کارت هایي برای بازی Go Fish هستید ؛ یک عرشه استاندارد را در این جا یا یکی از عرشه هاي‌ ویژه Go Fish ما را در این جا ببینید .برای بازی هاي‌ کلاسیک تر کارتی ؛ راهنمای ما برای Six Card Golf and War را بررسی کنید .ممکن اسـت نسخه آنلاین رایگان در این جا پیدا شود .

بازی زمانی آغاز می‌شود کـه بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد با ماهیگیری از بازیکن دیگری بپرسد کـه آیا کارت خاصی در دست دارد «بـه عنوان مثال “آیا کوئینز دارید؟”». اگر بازیکن نوع کارت خواسته شده را داشته باشد ؛ باید تمام ان نوع کارت را کـه در اختیار دارد بـه پرسش کننده بدهد.

سپس س askال کننده بازپرس بازیگران یکسان یا متفاوتی را درصورت داشتن کارت دیگر یا مشابه ادامه می‌دهد. اگر بازیکن ندارد تایپ برای خواسته، آن ها می‌گویند “برو ماهی” و میدارد پرسشکننده تا کارت بالا از اقیانوس . سپس گیم پلی بـه سمت چپ حرکت می‌کند و نفر بعدی برای کارت ماهیگیری می‌کند.

زمانی کـه یک بازیکن 4 نوع دارد ؛ کتاب می سازد. هنگامی کـه کتابی آماده میشود ؛ بازیکن 4 کارت را رو بـه رو دریک توده در مقابل خود قرار میدهد تا بـه سایر بازیکنان تأیید کند کـه انها یک کتاب تهیه کرده اند. بازی وقتی تمام 13 کتاب ساخته میشود بـه اتمام میرسد.

بازیکنی کـه بیشتر کتاب داشته باشد برنده میشود. اگر در طول بازی کارت هاي‌ یک بازیکن تمام شود ؛ ممکن اسـت هنگامی کـه نوبت انها برسد ؛ یکی را از اقیانوس انتخاب کنند. اگر هیچ کارت دیگری در اقیانوس وجود نداشته باشد ؛ انها خارج از بازی هستند و تعداد کتابهایی کـه دارند نهایی اسـت.

آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

فرض کنید عرشه تمام شده اسـت و شـما 7 کارت خودرا دریافت کرده‌اید. دست شـما شامل 3 آس ؛ 1 سه ؛ 1 سلطان ؛ 1 ملکه و 1 دو اسـت. نوبت شـما اسـت و از آنجا کـه شـما فقط نیاز 1 بیشتر Ace را بـه یک کتاب، شـما بازیکن در مقابل شـما بپرسید کـه آیا آن ها هرگونه CES. انها لبخند می‌زنند و میگویند “برو ماهی”. شـما با بی میلی کارت برتر را از اقیانوس بیرون می آورید و با خوشحالی میبینید کـه ان یک آس اسـت.آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

سپس 4 کارت را جلوی خود قرار دهید تا همه ی ببینند شـما یک کتاب تهیه کرده‌اید. یک دور می گذرد و دوباره نوبت شـما می‌شود. شـما از همان بازیکن مقابل خود می پرسید کـه آیا پادشاهی دارد یا خیر. اینبار آن ها لبخند نمی‌زنند ودر عوض 3 سلطان بـه شـما می‌دهند . شـما کتاب دیگری تهیه می‌کنید و گیم پلی بـه نفع شـما پیش می‌رود.

همانگونه کـه میتوان انتظار داشت ؛ این تنوع عمدتا در استرالیا پخش می‌شود. برای استرالیایی Go Fish ؛ کتابها از 2 نوع بـه جای کتابهای سنتی 4 ساخته می‌شوند. با این تنوع ؛ از جوکرها میتوان در گیم پلی استفاده کرد.

Minuman یک نسخه اندونزیایی از Go Fish اسـت ودر انگلیسی بـه معنی “نوشیدن” اسـت. در بیشتر موارد ؛ مینومان شبیه ماهی سنتی Go Fish اسـت با این قانون اضافی کـه بازیکنان باید از نوشیدنی الکلی درصورت نیاز از اقیانوس نوشیدنی بنوشند . هنگامی کـه بازی بـه اتمام رسید ؛ بازنده باید تمام نوشیدنی خودرا درصورت عدم انجام اینکار بـه اتمام برساند.

ترفند برد در بازی پاسور برو ماهی

خانواده هاي‌ خوشحال نسخه قدیمی Go Fish اسـت کـه توسط جان ژاک جونیور درسال 1851 اختراع شد. عرشه خانواده هاي‌ شاد از 44 کارت مصور تشکیل شده اسـت. 11 خانواده با هر 4 عضو وجوددارد. خانواده ها بـه شرح زیر اسـت:

آرایشگر را مسدود کنید ؛ استخوان قصاب را بکنید ؛ Bun the Baker ؛ Bung the Brewer ؛ Chip the Carpenter ؛ Dip the Dyer ؛ Doose the Doctor ؛ Grits the brocer ؛ Pots the Painter ؛ Soot the Sweep و Tape the tailor بـه هر یک از اعضای خانواده دارای یک پدر ؛ یک مادر ؛ یک پسر «استاد» و یک دختر «خانم» هستند.آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

مانند سنتی برو ماهی، کارت حوصلگی، معامله تی و پرسید: برای ایجاد یک کامل خانواده اسـت. بازیکنان باید از اعضای خاص خانواده تقاضای کنند. بـه عنوان مثال ؛ اگر کسی آقای ؛ خانم ؛ و خانم بن نانوا را داشته باشد ؛ ممکن اسـت بـه امید تکمیل خانواده ؛ از وی بخواهند کـه استاد بان نانوا را تهیه کند.

این نسخه از Go Fish می‌تواند بـه دانش آموزان برای تحصیل در مدرسه کمک کند. بـه جای کت و شلوارهای سنتی ؛ کارت ها بـه 13 دسته تقسیم می‌شوند. برای مثال ؛ تاریخچه Go Fish American History را میتوان بـه نقاط دیدنی ؛ تاریخ ؛ رئیس جمهور و غیره تقسیم کرد . ممکن اسـت بازیکنی بپرسد کـه آیا کسی دارای نشانه هاي‌ دیدنی اسـت یا مجسمه آزادی را دریافت می‌کند یا خیر. این می‌تواند راهی سرگرم کننده برای دانش آموزان باشد تا در مورد تعدادی از موضوعات بیاموزند.

ورود به سایت معتبر بازی پاسور

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت بازی پاسور را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و Backstab Fish نوعی از Go Fish اسـت کـه بـه طور معمول بسیار بیشتر از ماهی سنتی Go طول می‌کشد .آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

تقریبا همه ی قوانین یکسان هستند ؛ اما دو عرشه با Jokers گنجانده شده اسـت. با 108 کارت ؛ Backstab Fish می‌تواند در گروه هاي‌ بزرگ عالی باشد ؛ اما تعداد کمی بازیکن صبور نیز می‌توانند از ان لذت ببرند پس برای ورود به سایت معتبر کافیست که بر رویلینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

برچسب‌ها:
ثبت نام در سایت سیگاری بت