آموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

آموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

baccarat gold باکارات گلد یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و شـما دراین بازی می توانید یک سود خوبی ببرید در ادامه با آموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold سایت هاتم بت را دنبال کنید.

معرفی بازی باکارات طلایی

باکارات گلد یکی از انواع بازی باکارات اسـت کـه می توان ان را در کازینو‌هاي‌ لس آنجلس و سانفرانسیسکو پیدا کرد. این بازی کازینویی، برای نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۰ ودر کازینو San Pablo Lytton ارائه شد. هدف از ایجاد این بازی ان اسـت کـه قوانین دریافت ورق باکارات را راحت کند. همچنین میزان House Edge بازیکن و بانکدار دراین نوع از باکارات تا حد ممکن نزدیک بـه هم‌اند.

آموزش بازی کازینویی باکارات گلد

آموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

قوانین بازی باکارات گلد

برای این کـه از ایجاد ابهام پیشگیري شود، بازیکن و بانکدار بـه صورت ایتالیک نوشته میشود. زمانی هم کـه در مورد کسانی کـه باکارات بازی می کنند صحبت شد، بـه شکل معمولی نوشته میشود. باکارات گلد قوانین مشابهی با باکارات معمولی دارد. در ادامه قوانین استثنا در باکارت گلد آمده اسـت.

باکارات گلد۱- مانند بازی Chemin de Fer، اگر بازیکن روی بازیکن شرط ببندد، میتواند با آمدن ۵؛ ورق دریافت کند یا نکند.

۲- اگر بازیکن سومین ورق را دریافت کند، قوانین دریافت ورق بانکدار بـه شکل زیر اسـت.

مجموع امتیاز بانکدار بین ۰ تا ۳: همیشه ورق دریافت میکند.
مجموع امتیاز بانکدار بین ۴ و ۵: تنها زمانی ورق دریافت میکند کـه ورق سوم بازیکن ۳ تا ۷ باشد.
مجموع امتیاز بانکدار بین ۶ تا ۷: ورق دریافت نمیکند.۳- مساوی شدن شرط، بـه نسبت ۹ بـه ۱ ژتون دریافت می کند.

۴- هشت بسته ورق دراین بازی استفاده میشود.

ترفند برد در بازی باکارات گلد

در سه جدول زیر احتمال برد شرط‌هاي‌ بازیکن، بانکدار و مساوی بررسی شده اسـت. در ابتدا بـه بررسی احتمال برد در حالتی کـه بازیکن «با مجموع ۵ امتیاز» تقاضای دریافت ورق میکند.آموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

بازیکن با مجموع ۵ امتیاز ورق دریافت کند
برد: ۰/۴۴ درصد
باخت: ۰/۴۵ درصد
مساوی: ۰/۰۹ درصد

بررسی شرط‌ بانکدار، زمانی کـه بازیکن با مجموع ۵ امتیاز ورق دریافت کند
برد: ۰/۴۵ درصد
باخت: ۰/۴۴
مساوی: ۰/۰۹۵ درصد

احتمال مساوی شدن، زمانی کـه بازیکن با مجموع ۵ امتیاز ورق دریافت کند
برد: ۰/۰۹ درصد
باخت: ۰/۹۰ درصد

آموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

در ادامه، بـه بررسی شرط‌هاي‌ بازیکن، بانکدار و مساوی در صورتی کـه بازیکن با مجموع ۵ امتیاز ورق دریافت نکند، میپردازیم.

بررسی شرط بازیکن
برد: ۰/۴۴ درصد
باخت: ۰/۴۶ درصد
مساوی: ۰/۰۹۲ درصدآموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

بررسی شرط بانکدار
برد: ۰/۴۶ درصد
باخت: ۰/۴۵ درصد
مساوی: ۰/۰۹۲ درصد
مساوی شدن
برد: ۰/۰۹۲ درصد

باخت: ۰/۹۰ درصدآموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

انواع بازیکن های شانسی در بازی باکارات

بـه طور کلی، دراین بازی یک تصمیم مهم وجوددارد. ان تصمیم این اسـت کـه با مجموع ۵ امتیاز، بازیکن ورق دریافت کند یا خیر.بر اساس جداول بالا میزان House Edge شرط بازیکن در زمانی کـه این اتفاق می‌افتد، ۱/۱۵ درصد اسـت. اگرهم ورق دریافت نکند، House Edge بـه ۱/۳۹ درصد تغییر میکند. بنابر این، بازیکن باید یا مجموع ۵ امتیاز دست بازیکن باید ورق دریافت کند.

با فرض این کـه بازیکن اینکار را انجام دهد، میزان House Edge شرط‌هاي‌ بازیکن و بانکدار تقریباً برابر میشود. بـه طور دقیق، House Edge بـه میزان ۰/۰۰۳ درصد در شرط بانکدار کمتر اسـت‌. دلیل دیگر برای شرط بستن روی بانکدار ان اسـت کـه بازیکن ممکن اسـت بـه نادرست با داشتن ۵ امتیاز ورق دریافت نکند‌. دراین صورت میزان House Edge بانکدار از ۱/۱۴ درصد بـه ۰/۹۲ درصد کاهش پیدا میکند.آموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

تفاوت بازی باکارات ها

در لیست زیر باکارات گلد با باکارات معمولی مقایسه شده اسـت. این جدول میزان مبلغ برد در هر بازی را نشان می دهد. این میزان در باکارات گلد با فرض این کـه بازیکن با مجموع امتیاز ۵ ورق دریافت کند ارزیابی شده اسـت.

بـه طور خلاصه، برای بازیکنی کـه دائما بین شرط‌هاي‌ بازیکن و بانکدار در حرکت باشد، میزان House Edge با باکارات معمولی فرقی ندارد. با این حال، House Edge روی مساوی بسیار کمتر اسـت.

باکارات: بازیکن: ۰/۰۱ | بانکدار: ۰/۰۰۱۹
باکارات گلد: بازیکن: ۰/۰۱۱ | بانکدار: ۰/۰۰۱۱۴

معرفی انواع بازی های باکارات

یکی از انواع بازی باکارات چیزی بـه نام باکارات فرانسوی یا Chemin de fer اسـت. “شمه ده فه” واژه‌اي فرانسوی بـه معنی راه‌آهن اسـت. این بازی با شش دست کارت انجام میشود. ارزش کارت‌ها دراین بازی تفاوت خاصی با باکارات معمولی ندارد.

یکی از بازیکنان در ابتدا بنکر لقب خواهد گرفت. در هر دست، بنکر روی مبلغی کـه میـــخواهد ریسک کند، شرط بندی میکند. بازیکنان دیگر نیز خلاف عقربه‌هاي‌ ساعت اعلام می کنند کـه مایل بـه رساندن شرط خود بـه مبلغِ شرط بندی شده توسط بنکر هستند یا خیر.آموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

اگر کسی حاضر بـه رساندن مبلغ خود بـه بنکر نباشد، هر بازیکن شرط هاي‌ خودرا «با مبالغ کمتر» اعلام می کند. اگر جمع این مبلغ بـه اندازه بنکر شود، دست ادامه پیدا خواهد کرد. جمع مبلغ نباید بالاتر از رقمی باشد کـه بنکر وسط گذاشته اسـت.

بنکر دو کارت برای خود و دو کارت برای بازیکنی کـه بیشترین مبلغ را شرط بندی کرده میگذارد. صورت بـه پایین. بازیکن و بنکر کارت خودرا میبینند. اگر دست آن ها بـه ارزش ۸ یا ۹ باشد بلافاصله اعلام می کنند. اینطور بـه سرعت برنده بودن انها، بازنده یا مساوی مشخص میشود.

پایین ترین ارزش کارت ها در بازی باکارات

اگر ارزش کارت‌ها پایین‌تر باشد، بازیکن باید تصمیم بگیرد کـه کارت دیگری می خواهد یا خیر. طبق معمول در صورتی کـه ارزش دست بازیکن ۰ تا ۴ باشد، او کارت دیگری طلب میکند. در حالات داشتن کارت‌ها با ارزش ۵؛ بازیکن باید تصمیم بگیرد. البته اگر شش یا هفت داشته باشد، نمیتواند کارت بیشتری بخواهد.

بازیکن اول کـه بنکر باشد، ۱۰۰ یورو شرط بندی می کند.

بازیکن دوم، سوم و چهارم اعلام می کنند کـه حاضر بـه شرط بندی چنین رقمی نیستند.

انها ۵۰؛ ۳۰ و ۲۰ یورو شرط بندی می کنند.

بنکر دو کارت برابر خود و دو کارت برابر بازیکن عدد دو «کـه بیشترین رقم یعنی ۵۰ یورو شرط بندی کرده» می گذارد.

بازیکن دو، دو کارت با مجموع ۱۴ دارد. در واقع او ۴ امتیاز دارد. کارت سوم را میـــخواهد. ۵ می آید. حالا ۹ دارد.

بنکر بی بی و ۳ داشت. این یعنی سه امتیاز. کارت سوم را برمی‌دارد. ۵ می آید.

کارت‌ها مقایسه می شوند. بازیکن عدد دو ودر واقع بازیکنان برنده شده‌اند.

بازیکن دو، پنجاه یورو، بازیکن سه، سی یورو و بازیکن چهار، بیست یورو برنده شده‌اند.آموزش بازی کازینویی باکارات گلد +‌ ترفند و قوانین لازم baccarat gold

ورود به سایت معتبر بازی باکارات 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی باکارات برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و بعد دو دست مقایسه می شود. اگر بازیکن ببرد، بازیکنانی کـه دراین دست شرط بندی کردند، با ضریب ۲.۰ برنده می شوند. بعد دست بعدی شروع می شود. بنکر نفر بعدی بنا بر چرخش پادساعت‌گرد اسـت. اگر برنده دست بنکر باشد، او تمام مبالغ شرط بندی بازیکنان را برمی‌دارد و دوباره خود بنکر خواهد بود.

ثبت نام در سایت سیگاری بت