آموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم

بلک جک از نوع برن اوت یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و شـما میتوانید دراین بازی با داشتن مهارت کافی سود خوبی ببرید در ادامه با آموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم سایت هاتم بت را دنبال کنید.

معرفی بازی بلک جک برن اوت 

بلک جک برن اوت از انواع بازی بلک جک اسـت کـه برای نخستین بار درسال ۲۰۱۶ و توسط آنخل اسپینو «Angel Espino» ابداع شد. آنخل اسپینو آفريننده بازی پوکر برن اوت نیز میباشد.

آموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم

کـه ان بازی درسال ۲۰۱۷ در مسابقه بازی‌هاي‌ رو میزی نوین «Cutting Edge Table Game Show» مقام دوم را کسب کرد. این بازی جذاب و هیجان انگیز در آگوست سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار بـه شکل عمومی ودر کازینو Saratoga در ایالت کولورادو ارائه شد. پس از ان؛ این بازی در کازینو Golden Gates نیز ارائه میشود.

این بازی مشابه با بلک جک عادی اسـت با این تفاوت کـه بازیکن یک فرصت دارد تا یک کارت بد خودرا بـه کارت بعدی در بسته کارت‌ها عوض کند. برای این کـه بازیکن بتواند از این گزینه استفاده کند باید. یک فی ۲۰ درصدی غیرقابل بازگشت را پرداخت کند. با ادامه این مطلب، همراه ما باشید.آموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم

قوانین بلک جک برن اوت

۱- بلک جک برن اوت یک گزینه اختیاری اسـت کـه می توانید بـه بازی بلک جک عادی خود اضافه کنید.

۲- بازیکن می تواند بلک جک را بـه شکل عادی خود بازی کند و یا با پرداخت مبلغی برابر با ۲۰ درصد از شرط اولیه خود، ویژگی‌هاي‌ بلک جک برن اوت را فعال کند.

۳- اگر بازیکن گزینه بلک جک برن اوت را فعال کرده باشد، هر بار «فقط ۱ مرتبه» پس از استند «دریافت کارت» یا دوبل کردن با دست اولی خود میتواند یک کارت خودرا با کارت بعدی در بسته کار‌ت‌ها عوض کند.آموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم

این گزینه پس از باست یا bust «بالا رفتن از شماره ۲۱ دریک دست» نیز در معرض اسـت. اگر بازیکن بخواهد از این گزینه استفاده کند، دیلر آخرین کارت رابا کارتی کـه بازیکن نمیخو‌اهد تعویض کرده و کارت بعدی در بسته را بـه او میدهد.

۴- اگر بازیکن اسپلیت کند، گزینه برن اوت را نمیتواند استفاده کند.

۵- مبلغ خرید گزینه بلک جک برن اوت غیرقابل بازگشت اسـت. یعنی اگر ان را فعال نکنید «کارت خودرا عوض نکنید» پول خودرا نمی توانید پس بگیرید.

۶- بـه جز گزینه بلک جک برن اوت، دیگر قوانین مانند بلک جک عادی می باشد. این قوانین کـه سازندگان بازی تعیین کرده‌اند بـه شکل زیر اسـت و میتوانید ان‌ها را بخوانید.

۶ بسته کارت استفاده میشود.

دیلر با داشتن سافت ۱۷ «soft ۱۷» کارت دریافت میکند.

دوبل کردن پس از اسپلیت مجاز اسـت.

جفت‌ها را می توان تا ایجاد ۴ دست اسپلیت کرد. بـه جز آس کـه فقط یکبار اسپلیت کرد.

تسلیم شدن مجاز نیست.

قوانین بازی بلک جک برن اوت

گاها ممکن اسـت هر کازینو بـه انتخاب خود یک یا چند ساید بت بـه بازی اضافه کند کـه طبق معمول شرط بونس «Bonus bet» نام دارند. این شرط‌ها در واقع یک گونه شرط میکس هستند کـه برنده شدن ان‌ها بستگی بـه تعداد برد‌هاي‌ پشت سرهم دست‌هاي‌ شـما دارد.پرداختی این ساید بت‌ها بر اساس تعداد برد دست‌هاي‌ پشت سر هم بـه شکل زیر اسـت.آموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم

دو برد پشت سر هم: ۲ بـه ۱
سه برد پشت سر هم: ۴ بـه ۱
چهار برد پشت سر هم: ۸ بـه ۱
پنج برد پشت سر هم: ۱۵ بـه ۱
شش برد پشت سر هم: ۲۸ بـه ۱
هفت برد پشت سر هم: ۵۰ بـه ۱
هشت برد پشت سر هم: ۹۰ بـه ۱

آموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم

در صورتی کـه بازیکن دست خودرا اسپلیت کرده باشد، برای تعیین تعداد دست‌هاي‌ برنده و بازنده مجموع کل دست‌ها درنظر گرفته می شود. دست‌هاي‌ مساوی کند دراین ساید بت نادیده گرفته میشوند.در تصویر زیر بهترین استراتژی هنگام فعال بودن گزینه برن اوت آماده اسـت. اگر این گزینه بـه هر دلیلی فعال نبود، از استراتژی بلک جک عادی استفاده کنید.

استراتژی برای استفاده از گزینه برن اوت بستگی بـه دست بازیکن قبل از آخرین کارت، دست دیلر و دست بازیکن با آخرین کارت دارد. در عکسهای زیر استراتژی این کـه چه زمان گزینه برن اوت را فعال کنید را می یابید.آموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم

دَست دیلر آس تا ۴ باشد

دَست دیلر آس تا ۴دست دیلر ۵ تا ۷ باشد

دست دیلر ۵ تا ۷دَست دیلر ۸ تا ۱۰ باشد

دَست دیلر ۸ تا ۱۰

بـه علاوه، اگر شرط بونس نیز در بازی باشد ممکن اسـت این استراتژی‌ها تغییر یابند.با این همه ی، میزان برتری کازینو در بازی بلک جک برن اوت ۱/۴۱ درصد شرط اصلی بازیکن اسـت.

دو برد پشت سر هم: ۶/۵۵ درصد
سه برد پشت سر هم: ۱۳/۰۷ درصدچهار برد

پشت سر هم: ۱۲/۶۶ درصد
پنج برد پشت سر هم: ۱۳/۳۴ درصد
شش برد پشت سر هم: ۱۲/۳۴ درصد
هفت برد پشت سر هم: ۱۳/۸۵ درصد
هشت برد پشت سر هم: ۱۴/۳۱ درصدآموزش بازی بلک جک برن اوت + ترفند و قوانین لازم

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید ودر زیر مجموع میزان برتری کازینو «در بازی اصلی و شرط‌هاي‌ بونس» آمده اسـت. این ارقام با فرض این کـه بازیکن طبق استراتژی گفته شده عمل کند بدست آمده‌اند.

برچسب‌ها:
ثبت نام در سایت سیگاری بت