راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

راهنمایی استراتژی بلک جک

بازی بلک جک یکی از بهترین بازی های‌ کازینویی اسـت که بهترین سود ها را با استراتژی های‌ درست میتونید کسب کنید در ادامه با راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

معرفی بهترین ترفند بازی بلک جک 

یک گام مهم برای دانستن نحوه برنده شدن در بلک جک استفاده از یک استراتژی یا ترکیبی از آنها برای افزایش ساختار شرط بندی ها و در نتیجه کارآیی انها اسـت. شما میتوانید این کار را با پیاده سازی یک روش شرط بندی ساده انجام دهید. اگر سیستم شرط بندی 1-3-2-6 همان چیزی اسـت که دوست دارید ، این قسمت را دنبال کنید.راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

سیستم 1-3-2-6 یک چارچوب پیشرو اسـت که شامل شرط بندی های‌ متوالی 1 ، 3 ، 2 و 6 واحد اسـت. با این حال ، بـه عنوان یک نکته مهم ، از شرط بندی کنندگان انتظار میرود که هنگام ثبت برنده ها ، سیستم 1-3-2-6 را اعمال کنند.

 

در پایان روز ، یک بازیکن باید فقط روی یک واحد شرط بندی کند و تا زمانی که یک برد را ثبت نکند ، بـه همین ترتیب این کار را ادامه دهد ، قبل از ادامه بـه دنباله بعدی. اگر از روش 1-3-2-6 استفاده میکنید و ضرر را ثبت میکنید ، باید بـه شرط واحد برگردید. بـه همین ترتیب ، هنگامی که چرخه روش 1-3-2-6 را تکمیل میکنید ، علاوه بر این باید یک بار دیگر دنباله را در شرط بندی واحد شروع کنید

 

راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

گام اولیه این اسـت که واحد اصلی شرط بندی خود را تعیین کنید – در حالی که این کار را انجام می دهید ، باید Double Down یا Split alternative را در نظر بگیرید زیرا در نتیجه شرط اولیه شما را ایجاد می کند. فرض کنید شما بازی با چارچوب 1-3-2-6 را انتخاب کرده اید و با 5 دلار شروع میکنید:راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

مرحله 1 5 دلار شرط بندی کنید و با شرط بندی مسطح ادامه دهید تا شانس شما تغییر کند و یک دست برنده دریافت کنید. اولین دست برنده مرحله بعدی چارچوب 1-3-2-6 را آغاز میکند.

 

مرحله 2 شرط بندی x3 واحد تعیین شده قبلی. بـه خاطر داشته باشید که دنباله اعدادی که باید دنبال کنید 1-3-2-6 اسـت. هر یک از ارقام بـه تعداد واحدهای صحبت میکند که باید در هر دست برنده بعدی شرط بندی کنید. هنگامی که اولین 5 دلار شما برنده میشود ، باید در مرحله بعد سهام بـه 3 واحد افزایش یابد ، یا در این شرایط ، 15 دلار. در صورت از دست دادن ، از ابتدا شروع کنید و واحد اصلی را شرط بندی کنید.

 

مرحله 3 شرط بندی اولیه را دو برابر کرده و در صورت برنده شدن بـه مرحله بعدی ادامه دهید.راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

مرحله 4 این جایی اسـت که روش 1-3-2-6 بـه اوج خود میرسد ، زیرا بـه بازیکنان دستور میدهد که x6 سهام اولیه خود را شرط بندی کنند. اگر در این مرحله از جلسه شکست بخورید ، می توانید بـه یک برابری برسید ، اما در صورت پیروزی ، 70 دلار تولید میکنید که 60 دلار آن یک مزیت محض اسـت.

 

محدیودیت بازیکنان در بازی بلک جک

ازیکنانی که بودجه محدودی دارند باید با حداقل جدول شروع کنند و تغییرات محدود کم را انتخاب کنند که در صورت وارد شدن بـه یک مرحله شکست ، تمایل کمتری بـه تعادل خود دارند. هر چه واحد اصلی خود را انتخاب کنید ، مطمئن شوید که میتوانید آن را در مرحله 2 دو برابر کنید. بقیه مراحل روش 1-3-2-6 از محل درآمد تأمین میشود.

 

مرحله اولیه در مدل ، شرط بندی 1 دلار «یا حتی 100 دلار در صورتی که این یک واحد از شرط معمولی باشد» اسـت. همان طور که در بالا گفته شد ، هنگام برنده شدن ، باید 2 دلار داشته باشید. حالا روش 1326 میگوید 3 واحد شرط بندی یا 3 دلار کنید.راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

این معادل شرط اولیه شما علاوه بر 2 دلار تازه بـه دست آمده اسـت. در صورت برنده شدن این بار ، باید 6 دلار تمام هزینه داشته باشید. گام سوم در روش 1326 این اسـت که 2 واحد شرط بندی کنید یا فقط 2 دلار. این تضمین میکند که در صورت از دست دادن شرط 4 دلار را حفظ خواهید کرد.

 

در صورت برنده شدن دست سوم ، در آن مرحله 6 واحد آخر را با 6 دلار شرط بندی میکنید تا چرخه 1-3-2-6 پایان یابد. در صورت برنده شدن چهار دست پیاپی ، چرخه بـه اتمام میرسد و سپس یک‌بار دیگر روش 1326 را تکرار میکنید. حالا اگر در چرخه شرط بندی 1-3-2-6 شکست خوردید ، در آن مرحله ، بـه طور کلی چرخه را بار دیگر با پایه 1 واحد شرط بندی شروع میکنید.

 

استراتژی یک دو سه شش در بازی بلک جک

درجه خطر مرتبط با استفاده از روش 1 3 2 6 در مقایسه با چارچوب مارتینگل کمتر اسـت. چارچوب Martingale شامل دو برابر شدن شرط قبلی شما پس از باخت اسـت. سپس ، خطر چارچوب شرط بندی 1-3-2-6 در آخرین چرخه ای که باید 6 برابر اولین شرط خود را شرط بندی کنید ، بیشتر اسـت.

 

اگر خوش شانس نباشید ، ممکن اسـت تمام کارهایی که برای چرخه اول تا سوم انجام داده اید را از دست بدهید. چگونه می توانیم عوامل خطر موجود در چارچوب شرط بندی 1-3-2-6 را بررسی کنیم:راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

از دست دادن اولین شرط خود را بـه از دست دادن یک واحد افزایش می دهد. شرط اول خود را برنده شوید یا معادل های‌ بعدی خود را با از دست دادن دو واحد از دست بدهید. برد-باخت دو شرط اولیه یا از دست دادن شرط سوم بـه برنده شدن دو واحد افزایش مییابد. سه شرط خود را برنده شوید یا چهارمین شرط خود را از دست بدهید تا حتی در زمان استراحت افزایش یابد. در صورت برنده شدن در آخرین چرخه ، برای برنده شدن هر دوازده واحد افزایش مییابد.

 

تقریباً مانند همه ی ي بازیکنان ، شما احتمالاً در مورد خطرات و دقیقاً میزان از دست دادن خود فکر میکنید. منطقه قابل توجهی از دست دادن شرط بندی اول و دوم اسـت ، در هر صورت ، این ها در کل شرط بندی های‌ کم سود هستند ، بنابراین شما نیازی بـه استرس زیاد ندارید.

 

بـه شرطی که بـه طور مرتب در چند شرط بندی اولیه با استفاده از برنده ها کنار بیایید ، یک فرد نمیتواند ضرر کند ، اما ممکن اسـت سومین یا در نهایت شرط بندی را از دست بدهید. در صورت از دست دادن شرط اولیه ، فقط 1 واحد را از دست دهید ، با توجه بـه این که شرط را از دست داده اید ، میتوانید دو واحد را از دست بدهید. در صورت از دست دادن شرط سوم ، همچنان بـه سود خود ادامه میدهید و در نتیجه با تمام ضرر شرط چهارم خود شکست می خورید.

 

مزایای بازی بلک جک

در مورد بلک جک ، چارچوب شرط بندی 1-3-2-6 می تواند واقعاً ارزشمند باشد. هر زمان که بـه درستی مورد استفاده قرار گیرد ، میتواند بـه بازیکنان کمک کند تا ضررهای نقدی خود را بـه طور کلی کاهش دهند ، و این مسیر برای مدت بیشتری ادامه مییابد.

 

بـه دلیل سیستم شرط بندی 1-3-2-6 در بلک جک ، آنها می توانند وجوه خود را بهتر مدیریت کرده و بـه تصمیمات شرط بندی هوشمندانه تری بپردازند. یکی دیگر از مزایای بزرگ سیستم شرط بندی 1-3-2-6 در بلک جک این اسـت که درک آن واقعاً ساده اسـت ، که آن را برای طیف وسیعی از بازیکنان مناسب میکند.راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

این کار بازیکنان را از دست دادن پول نقد باز می دارد ، زیرا انها نیازی بـه افزایش شرط بندی خود در صورت عدم شکست مداوم ندارند. علاوه بر این ، پس از چهار برد مداوم ، چرخه شرط بندی بـه اتمام می رسد و بازیکنان باید از ابتدا شروع کرده و واحد اولیه را شرط بندی کنند. در نتیجه ، بدون در نظر گرفتن ، انها میتوانند مزایای ناچیزی داشته باشند.

 

راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

با این وجود ، سیستم بلک جک 1-3-2-6 توضیح داده شده دارای چند معایب منفی اسـت که باید بـه آنها فکر کرد. شاید ، نقطه ضعف اصلی این واقعیت اسـت که بـه هیچ وجه بـه بازیکنان کمک نمی‌کند تا حاشیه خانه را کاهش دهند. گرچه بلک جک دارای ضعف ضمنی معقول و پایینی اسـت ، اما بـه هر حال ، کافی اسـت بازیکنان را از پیروزی باز دارد ، این انگیزه ای اسـت که چرا باشگاه در هر صورت بازی را ارائه میدهد.

 

نکته دیگری که باید در مورد آن صحبت کرد این واقعیت اسـت که شرط چهارمی که بازیکنان باید در آن قرار دهند باید شش برابر مبلغ اولیه افزایش یابد ، که خطرات زیادی را بـه همراه دارد. در بلک جک ، پیش بینی این که آیا یک دست خاص برنده خواهد بود ، پوچ اسـت. این انگیزه ای اسـت که باعث میشود بازیکنان هنگام استفاده از سیستم 1-3-2-6 بلک جک توضیح داده شده با هشدار ادامه دهند ، زیرا اینجا و آنجا می تواند آنها را در شرایط پیچیده قرار دهد.

 

شباهت های ترفند های بازی بلک جک

تمایز فوق العاده بین این چارچوب و 1-3-2-6 آزمون موفقیت پشت سر هم اسـت. این چارچوب شرط بندی چهار چارچوب اسـت که بـه جای یک مزیت ، از پنج سود می برد. این آغاز 22 در مخالفت با 26 در آزمون برد بزرگ اسـت. بسیاری از کارشناسان شرط بندی این ارزیابی خوب را دارند که آزمون پی در پی عملکرد بیشتری نسبت بـه آزمون برد خوب دارد.

 

یک چارچوب شرط بندی مناسب ، چارچوبی اسـت که باید بـه طور مداوم در شرایط عملی منافع ثابتی داشته باشد ، در مقابل مزایای غول پیکر در شرایطی که کمتر منطقی اسـت. بـه همین دلیل اسـت که بسیاری از کارشناسان درباره ساختار شرط بندی 1-3-2-4 بـه عنوان چارچوبی برای دنیای واقعی فکر می کنند. در زمانی که شرط بندی میکنید باید روی باشگاه ، سیستم و بازی مناسب حساب کنید.

 

مساله اصلی که همه ی ي باید بعد از اجرای استراتژی 1-3-2-6 بلک جک بدانند این اسـت که آیا امکان‌پذیر اسـت یا خیر. تا آنجا که چارچوب پیش میرود ، بسیار ناامن نیست ، اما در واقع شما هیچ موقعیت مطلوب بزرگی را در خانه بـه دست نخواهید آورد. بـه طور کلی ، بدون توجه بـه شرط بندی مساوی یا استفاده از سیستم شرط بندی 1-3-2-6 ، لبه خانه بلک جک مانند گذشته باقی می ماند.

 

در حال حاضر لزوماً اینطور نیست که شما باید از استراتژی 1-3-2-6 بلک جک اجتناب کنید زیرا استفاده از آن برای شکستن تکرار بازی معمولی سرگرم کننده اسـت. با وجود این ، با سیستم شرط بندی 1-3-2-6 در طولانی مدت دیگر مزایایی نخواهید داشت. همچنین ، بسته بـه اندازه صندوق شما ، استفاده از چنین تکنیکی بسیار خطرناک اسـت زیرا پس از برنده شدن یک تن شرط بندی را افزایش میدهید.

 

سیستم شرط بندی در بازی بلک جک

در بیشتر موارد پیشنهاد نمی‌شود که از سیستم شرط بندی 1-3-2-6 استفاده کنید مگر در صورتی که بـه سادگی برای سرگرمی بازی کنید. شما نیاز دارید که چهار دست را مستقیماً ببرید تا چارچوب را دور بزنید و سود خود را تغییر دهید. استراتژی 1-3-2-6 بلک جک برای یک بازیکن تفریحی خوب اسـت ، اما هیچ بازیکن بلک جک واقعی نباید از این روش شرط بندی برای تلاش برای بـه دست آوردن مزایای بزرگ استفاده کند.

 

بهترین پیشنهاد این اسـت که بازی را با ذخیره پول سخاوتمندانه شروع کنید. پیشنهاد ما این اسـت که بازی را شروع کنید «شرط اولیه را انتخاب کنید» بر اساس دسترسی بـه سابقه بازی بـه هر میزان 100 نرخ مقدماتی. فرض بر این اسـت که سیستم شرط بندی 1-3-2-6 دارای اهمیت ذهنی فوق العاده ای اسـت ، اما از آنجا که ترتیب واقعیت ها ، شانس و ضررها هنوز روشن نشده اسـت-چارچوب میتواند برای بازیکنان مفید باشد.

 

 

بازیکنان خوش شانس با بردن دو دست پیاپی میتوانند حتی شکست بخورند.

 

استراتژی 1-3-2-6 بلک جک را میتوان بـه طور گسترده در گروه بزرگی از بازی های‌ باشگاهی بـه کار برد.

 

یادگیری استراتژی 1-3-2-6 بلک جک دشوار نیست و برای یادآوری بـه چند مرحله نیاز دارد.

 

عامل خطر در سیستم شرط بندی 1-3-2-6 کم اسـت.راهنمایی استراتژی بلک جک blackjack 1-3-2-6 قطعی ترین سود در بازی بلک جک

ورود به سایت معتبر بازی بلک جک

طبق بررسی هایي که داشتیم بهترین سایت بازی بلک جک را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و این چارچوب شرط بندی تنها برای بلک جک قابل استفاده نیست. همچنین میتوانید از سیستم شرط بندی 1-3-2-6 برای سایر بازی های‌ باشگاهی قمار استفاده کنید. بازیهای دیگری که این تکنیک میتواند مفید باشد نیز عبارتند از رولت «حتی رولت پین بال» ، بازی باکرات و بازی های‌ پوکر. بـه سادگی مراحل ذکر شده در بالا را دنبال نماییذ پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت