نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷

پوکر دو هف ۲-۷ یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و ترفند و قوانین لازمی دارد کـه میتواند سود خوبی ببرید در ادامه با نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

معرفی بازی پوکر ۲-۷ 

۷-۲ تریپل دراو، یک بازی فوق‌العاده لوبال درمیان نسخه‌هاي‌ مختلف پوکر اسـت کـه کمتر بـه ان توجه شده اسـت. این بازی سر انجام در حال رسیدن بـه توجهی اسـت کـه لایق ان اسـت.

 نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

 

تعداد زیادی از رقابت‌هاي‌ نفس‌گیر و جذاب سال‌هاي‌ اخیر دراین بازی روی داده اسـت. همچنین تعداد زیادی از پوکر بازان مشهور مثل گاس هنسن، فیل گلفورد، فیل هایوی و ویکتور بلوم وارد این بازی شده‌اند

 

. از ان‌جایی کـه اینروزها نام این بازی بر سرزبان‌ها افتاده اسـت، زمان خوبی برای یادگیری قوانین اصلی تریپل دراو ۲-۷ اسـت. در ادامه بـه آموزش چند استراتژی مهم دراین بازی هم خواهیم پرداخت.

 

نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

تریپل دراو مانند بازی لیمیت هولدم طبق معمولٌ بر اساس یک شرط ثابت بازی می شود. بنابراین یک شرط زیاد «بیگ» و یک شرط کم «اسمال» در بازی وجوددارد. این مقدار دوبرابر بلایند «حداقل شرط اولیه بازی» اسـت.نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

 

بـه این ترتیب دریک بازی ۵۰سنت/۱ دلار مقدار بلایند ۲۵ سنت/۵۰ سنت اسـت. پس شرط‌هاي‌ بازی ۵۰ سنت در دو دور اول و ۱ دلار در ۲ دور بعدی هستند. اگر تا بـه حال پوکر با شرط محدود بازی نکرده‌اید ممکن اسـت برای آشنایی و سازگار شدن با ساختار شرط بندی بـه کمی زمان نیاز داشته باشید. هر دست بـه ۴ شرط بندی محدود میشود کـه احتمال فولد در بازی را بـه شدت کاهش می دهد.

 

در تریپل دراو ۲-۷ کـه نام دیگر ان کانزاس سیتی لوبال اسـت هدف بـه دست آوردن بدترین یا در واقع ضعیف‌ترین دست ممکن در پوکر کلاسیک اسـت. درست شنیدید، شـما بـه دنبال کم ارزش‌ترین دست ۵ کارته هستید نه با ارزش‌ترین! کم ارزش‌ترین دست در تریپل لوبال ۲-۷؛ ۲-۳-۴-۵-۷ «با خال‌هاي‌ مختلف» اسـت.

 

قوانین بازی پکر ۲-۷

۷-۲ لوبال یک بازی بلایند اسـت. یعنی بازیکن سمت چپ دیلر کم‌ترین شرط «اسمال» و بازیکن بعدی، بیشترین شرط «بیگ» را روی میز می گذراند. بازی از بازیکن سمت چپ دیلر شروع می شود ودر جهت عقربه‌هاي‌ ساعت دور میز حرکت می کند. بـه هر بازیکن ۵ کارت کـه بقیه نمی بینند داده میشود. هر بار بـه هر بازیکن یک کارت داده می شود.نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

 

وقتی همه ی بازیکنان ۵ کارت خودرا بـه دست آوردند، شرط بندی آغاز می شود. وقتی دور شرط بندی تمام می شود بازیکنان وارد مرحله دراو میشوند. یک بازیکن پوکر در صورتی دراو می کند کـه دستی ناقص داشته باشد کـه برای بهتر شدن نیاز بـه کارت‌هاي‌ بیشتر داشته باشد. اینکار با بازیکن سمت چپ دیلر آغاز میشود. او اعلام میکند کـه تمایل دارد کدام کارت‌هاي‌ دست خودرا خارج کند و با کارت‌هاي‌ جدید جای گزین کند.

 

انواع بازی های پوکر

دیلر اینبار، پیش از رفتن بـه سراغ بازیکن بعدی، تمام کارت‌هاي‌ بازیکن رابا هم بـه او خواهد داد. هر بازیکن درصورت تمایل میتواند تمام کارت‌هاي‌ دست خودرا نگه دارد و هیچ کارتی را خارج نکند. نام اینکار رپینگ پت «روی دست خود خوابیدن» اسـت. اگر بازیکن تصمیم بگیرد تمام ۵ کارت خودرا دور بریزد تنها ۴ کارت در مقابل دریافت ‌میکند.

 

کارت پنجم وقتی باقی بازیکنان هر ۵ کارت خودرا دریافت کنند، داده میشود. وقتی تمام بازیکنان کارت جدید خودرا دریافت کنند، دور دوم شرط بندی آغاز می شود. اینبار نیز با شروع از بازیکن سمت چپ دیلر، این الگو تا زمانی کـه یکی از این دو روی دهد، تکرار میشود:

 

بازیکنان دور شرط بندی بعد از سومین دوردراو کارت‌هایشان را تکمیل کنند. پس از اتمام شرط بندی، بهترین دست ۲-۷ لوبال برنده زمین می شود. دست‌ها از بالاترین کارت در دست بـه پایین شمارش می شوند.

 

بهترین دست در ۲-۷ لوبال ۲-۳-۴-۷ اسـت. در حالتی کـه هیچ کدام از کارت‌ها نیز از یک خال نباشند. استریت، فلاش و جفت «پیر» بـه ضرر شـما عمل خواهند کرد.

 

کارت‌‌‌هاي‌ استریت شانس شـما را برای برد از بین نمیبرند اما ان را کاهش می دهند. برای مثال هر دست بدون کارت‌هاي‌ فلاش و استریت، دست دارای پیر را خواهد برد. کم ارزش بودن ارزش کارت‌هاي‌ جفت تاثیری دراین نتیجه ندارد.

 

آس فقط بـه عنوان یک کارت با ارزش بالاتر «هاي‌ کارت» استفاده میشود. از ان‌جایی کـه آس صرفا یک کارت بالا محسوب میشود A-۲-۳-۴-۵؛ ردیف محسوب نمی شوند.

 

هردو بازیکنی کـه دست یکسان داشته باشند پول برده را نصف خواهند کرد. وقتی بازیکن برنده پول را دریافت کند، بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر قرار دارد، دیلر دست بعد میشود.

 

نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

دو نوع مختلف پوکر لوبال، تریپل دراو و رز«Razz» هستند. بسته بـه نوع بازی، پایین ترین دست می تواند بـه چند روش رتبه بندی شود.آس‌ میتواند بـه عنوان یک کارت با ارزش یا بی ارزش تلقی شود. همچنین کارت‌هاي‌ استریت و فلاش می توانند حساب شوند یا نشوند. جفت‌ها همواره حساب می شوند.نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

آس تا ۵ لو «Low» : بهترین دست ممکن ۵-۴-۳-۲-A اسـت کـه بـه ویل مشهور اسـت. آس پایین حساب میشود و استریت و فلاش حساب نمی شوند. بازی‌هایي کـه از این روش استفاده می کنند.

 

کالیفرنیا لوبال و رز هستند. کالیفرنیا لوبال بـه نام ” ایس فایو لوبال ” نیز شناخته میشود. رز نیز یک نوع از ” سون کارد استاد ” اسـت کـه در ان آس پایین حساب میشود. این روش در اوماها آی لو نیز استفاده ‌می شود.

 

آس تا ۶ لو : بهترین دست دراین بازی ۶-۴-۳-۲-A اسـت. دراین بازی آس پایین حساب می شود. کارت‌هاي‌ استریت و فلاش هم در بازی حساب می شوند. نام دیگر این بازی ۴-۶ لو اسـت. این روش در بوبال لندن استفاده ‌می شود کـه یک نوع از بازی سون کارد استاد اسـت.نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

۲ تا ۷ لو : همان‌ طور کـه در بالا توضیح داده شد بهترین دست در ۲-۷؛ ۷-۵-۴-۳-۲ اسـت. آس بالا حساب می شود و کارت‌هاي‌ استریت و فلاش نیز در بازی ارزیابی می شوند. نام دیگر این بازی ۵-۷ لو اسـت.

 

۲ تا ۶ لو : بهترین دست ۲-۳-۴-۵-۶ اسـت. آس با ارزش شمرده می شود و کارت‌هاي‌ استریت و فلاش در بازی ارزیابی نمی شوند. این نوع از بازی بـه ندرت استفاده میشود.استراتژی در پوکر 2-7 تریپلدرست مانند بقیه انواع پوکر دو عامل برای استراتژی ۲-۷ تریپل دراو شـما ضروری هستند:

 

ارزش اطلاعات شرط بندی

بگذارید با موقعیت شروع کنیم. جدا از اطلاعاتی کـه از شرط بندی حریف دریافت میکنیم، ما از تعداد کارت‌هایي کـه حریف ما میکشد نیز اطلاعات مفیدی دریافت میکنیم. مساله‌اي کـه تنها در دراو پوکر روی می دهد.نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

بخش دوم اطلاعات این اسـت کـه اگر حریف شـما بیرون کشیدن کارت را متوقف کرد میتواند نشانه اطلاعاتی بسیار ارزشمند باشد. بـه این ترتیب حریف ما بـه اصطلاح بر روی دست خود خوابیده اسـت. اینکار طبق معمولً بـه این معنی اسـت کـه حریف دست خوبی دارد مگر این‌که بلوف بزند.از سوی دیگر اگر حریف ما سه کارت خودرا کشیده و خارج کند می دانیم دست او احتمالاٌ چندان خوب نیست

 

پیدا کردن محدوده کارت‌هاي‌ مناسب امری مشکل اسـت اما باید چند قانون را درنظر داشته باشید :

هرگز بیشتر از دو یا ترجیحاٌ سه کارت از دست خود نکشید این شش دست، برترین دست‌هاي‌ آغازین در پوکر تریپل دراو ۲-۷ هستند :

 

۱» ۲-۳-۴-x-x ۲» ۲-۳-۷-x-x ۳» ۲-۳-۵-x-x ۴» ۲-۴-۵-x-x ۵» ۲-۴-۷-x-x ۶» ۲-۵-۷-x-x

کـه ما را بـه دومین قانون میرسانند :

 

دست‌هاي‌ خوب اول یک ” ۲ ” در خود دارند دست‌هایي کـه پایین ترین کارت در ان‌ها “۳” اسـت « مانند ۳-۴-۷-x-x یا ۳-۵-۸-x-x » برای بردن یا دفاع از بلایند مناسب هستند.

 

تعداد بازیکنان دست نیز ویژگی‌اي حائز اهمیت اسـت.

این قانون سوم اسـت :

مراقب دست‌هایي کـه حاوی ” ۶ ” هستند باشید.

 

نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

مشکل این دست‌ها این اسـت کـه شـما بـه اسانی با استریت شدن کارت‌ها دچار مشکل می شوید. بـه دستی مانند ۳-۴-۵-۶-x نگاه کنید. در نگاه اول، این یک دست بسیار خوب بـه نظر می رسد.

 

اما در واقع ترسناک اسـت. پایین ترین کارت دریک بازی تریپل دراو، بـه دلیل این‌که آس‌ها بالا حساب میشوند و هفت همدست را استریت میکند. هردوی این‌ دو مورد در امتیازات بـه ضرر شـما عمل خواهند کرد. هر دست استریت با کارت‌هاي‌ پایین شامل یک ” ۶ ” خواهد بود. بـه همین دلیل باید از این کارت بر حذر باشید.پوکر با دامنه شرط محدود با انواع دیگر پوکر تفاوت‌هاي‌ زیادی دارد. دراین‌جا بـه دو نمونه از ان‌ها میپردازیم.

 

شانس فولد «مبلغ برد احتمالی شـما از فولد حریف در مقابل شرط شـما» بیایید توضیح دهیم کـه این در عمل بـه چه معناست :

 

دریک بازی ۵۰ سنت / یک دلار، بازیکن A شرط خودرا بـه ۱ دلار افزایش میدهد. بلایند کمتر فولد میکند. نوبت بـه بلایند بالا می رسد. اکنون شرط بـه ۲.۲۵ دلار رسیده اسـت.

 

بازیکنان دراو می کنند. بیگبلایند چک می کند و بازیکن A شرط خودرا قرار میدهد. حال بیگ بلایند بـه یک دلار افزایش پیدا کرده اسـت. بازیکنA کال می کند. حال ۴.۲۵ دلار روی میز اسـت. بازیکنان دوباره کارت‌هاي‌ خودرا خارج میکنند و حالا بیگ بلایند با شرط نخستین بازیکن مشخص میشود.

 

بازی های بدون محدودیت پوکر

حتی بدون دراو در دور سوم و آخر، شانس برد بازیکن A ۵.۲۵ /۱ اسـت. چیزی کـه دریک بازی بدون محدودیت دامنه شرط بندی غیرقابل تصور اسـت. در نتیجه بازیکن A میتواند تخمین درستی از قدرت دست خود داشته باشد .نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

و تصمیم بگیرد کـه کال کار درستی اسـت یا خیر. بـه علاوم بیگ بلایند دراین بازی، شانس فولد کمتری دارد تا دریک بازی بدون محدودیت. بـه عبارت دیگر بلوف زدن دراین بازی بسیار مشکل‌تر اسـت. در عمل شـما باید با یک دست خوب شرط ببندید. هر بازیکنی کـه برای بردن شـما دراو کند باید حداکثر هزینه را برای ان بپردازد.

 

جذابیت ویژه پوکر ۲-۷ در ارزش نسبی دست‌هاي‌ مختلف موجود اسـت. اغلب اتفاق می‌افتد کـه دو یا چند بازیکن سه بار مساوی می کنند، بـه طوری کـه در نهایت هیچ بازیکنی بـه درستی نمیداند در کجا ایستاده اسـت. البته اگر دستی بـه خوبی ۷-۵-۴-۳-۲ با خال‌هایمختلفداشته باشید، همه ی چیز فرق میکند. اگرچه این اتفاق زیاد پیش نمی آید. بـه عنوان یک قانون عمومی می توانید بر این اساس عمل کنید :

 

یک دست ۸ هاي‌‌هند یا ۹ هاي‌‌هندی «دستی کـه کارت‌ها از ۹ یا ۸ بـه پایین هستند» در بیشتر مواقع برای رونمایی مناسب اسـت. البته دستی مثل ۹-۵-۴-۳-۲ بسیار ارزشمندتر از دستی مانند ۹-۸-۷-۵-۳ اسـت. در فهرست رده بندی تریپل دراو ۲-۷؛ نخستین دست در جایگاه ۱۹ اسـت، در حالی کـه دومی در رتبه ۴۸ قرار دارد!

 

بلوف زدن ها در بازی پوکر

دست‌هایي کـه بلوف زننده‌ها را بـه دام می اندازند ۱۰هاي‌‌هند «از ده بـه پایین» یا جک هاي‌‌هند «سرباز بـه پایین» هستند. ممکن اسـت حریف شـما دستی مانند ۸-۷-۴-۲ داشته باشد ودر دراو شش، پنج یا سه کارت خارج کند. دراین شرایط اغلب یک دست ضعیف با کارت بالا «ملکه ؛ سلطان یا آس» یا حتی یک جفت، نصیب او خواهد شد.

 

در ریور «آخرین کارت داده شده» و بعد از دور سوم خروج کارت‌؛ همواره با این سوال رو بـه رو میشوید کـه آیا باید بازهم شرط ببندید یا خیر؟ اگر یک دست فوق‌العاده مانند ۷-۵-۴-۳-۲؛ ۷-۶-۴-۳-۲؛ ۷-۶-۵-۳-۲ یا ۷-۶-۵-۴-۲دارید، همیشه باید شرط بندی کنید. در غیر این صورت بـه این قانون شناخته شده کلی رجوع کنید. اگر دستی بدتر از دست شـما میتواند شـما را کال کند شرط ببندید.

 

اگر این طور نیست، باید بـه وضعیت چک «صرف نظر کردن از شرط بندی و عبور بـه بازیکن بعدی و نگه داشتن کارت‌ها» و کال برگردید و امیدوار باشید کـه حریف شـما در حال بلوف زدن اسـت.نحوه بازی جذاب و پولساز پوکر ۲-۷ +‌ ترفند و قوانین لازم

این راهنمای پوکر ۲-۷ برای شروع کافی اسـت. سعی کنید کمی تمرین کنید تا بـه این نوع پوکر شیک و محبوب آشنا شوید. در مرحله بعد شـما میتوانید بـه تنهایی شروع بـه توسعه دادن و بررسی استراتژی خود کنید.

 

برای مثال این‌که چگونه میتوانید در برابر حریفتان یک بلوف موفق داشته باشید. ۲-۷تحرک زیادی دارد، سرگرم کننده اسـت و بستگی زیادی بـه شانس دارداگر می خواهید تریپل دراو ۲-۷ را بـه صورت رایگان امتحان کنید.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید می توانید بـه بازی‌هاي‌ رایگان PokerStars سری بزنید و برای شروع تا ۶۰۰ دلار پاداش دریافت کنید.

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت