کازینوی قبیله ای چیست؟ | روش شرط بندی قانونی و کاملا آسان

کازینوی قبیله ای چیست؟ | روش شرط بندی قانونی و کاملا آسان

امروز میخوایم در مورد کازینوی قبیله اي صحبت کنیم کـه یک روش اسان برای شرط بندی قانونی اسـت در ادامه با کازینوی قبیله اي چیست؟ | روش شرط بندی قانونی و کاملا راحت سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

بررسی شرط بندی کازینوی قبیله ای 

از زمان قانونی شدن انها در اواخر دهه 1980؛ نزدیک بـه 32 ایالت کازینوهای قبیله اي تأسیس کرده اند. همانگونه کـه صنعت بازی ایالات متحده بـه رشد خود ادامه می‌دهد، ایالت هاي‌ بیشتری می توانند بـه این گروه بپیوندند. با توجه بـه این کـه تعداد زیادی از ایالت‌ها نوعی از بازی‌هاي‌ کازینوی قبیله‌اي را ارائه میکنند، مهم اسـت کـه قبل از این کـه قمار کنید، کازینوهای قبیله‌اي را درک کنید.

کازینوی قبیله ای چیست؟ | روش شرط بندی قانونی و کاملا آسان

علیرغم وجود چندین دهه، تصورات نادرست زیادی در مورد کازینوهای بومی کشور آمریکا وجوددارد. بـه عنوان مثال، تعداد زیادی از مردم نمی‌دانند چه چیزی بازی هاي‌ قبیله اي را از انواع دیگر کازینوها جدا میکند. دراین راهنمای بازی‌هاي‌ کازینوی قبیله‌اي، سعی خواهیم کرد بـه عده اي از سؤالات متداول در مورد کازینوهای هندی دارای مجوز پاسخ دهیم.

کازینو قبیله ای چیست؟

کازینو قبیله اي یا سایر عملیات بازی یک عملیات قمار دارای مجوز اسـت کـه در زمین قبیله اي فعالیت می‌کند. از آنجایی کـه عملیات بر روی زمین هایي با حاکمیت قبیله اي استوار اسـت، دولت هاي‌ فدرال و ایالتی بازرسی محدودی بر آن ها دارند. در عوض، کازینوهای قبیله اي توسط کمیسیون ملی بازی هند «NIGC» تنظیم میشوند.

NIGC برای اجرای قوانین قانون تنظیم بازی هند «IGRA» درسال 1988 تأسیس شد. بر کازینوهای قبیله اي نظارت میکند و قوانین IGRA را درصورت لزوم اجرا میکند. کمیسیون همچنین بـه اپراتورهای بازی هاي‌ قبیله اي آموزش و کمک می‌دهد.

کازینوهای قبیله اي اشکال و اندازه هاي‌ مختلفی دارند. در تعداد زیادی از موارد، کازینوهای قبیله اي بزرگ تر از کازینوهای تجاری هستند، حتی آنهایی کـه در لاس وگاس پیدا میکنید. بزرگ ترین کازینو قبیله اي، کازینو جهانی WinStar در اوکلاهما، همچنین بزرگ ترین کازینو در جهان اسـت. در مجموع، کف کازینو WinStar 370000 فوت مربع اسـت.

پیش از این، رکورد بزرگ ترین کازینو هند در اختیار کازینوی Foxwoods Resort در کنتیکت بود. فاکس وود درسال 1986 بـه عنوان یک سالن بینگو افتتاح شد ودر سال 1992 یک کازینو اضافه کرد. پنج سال بعد، رهبران قبیله یک هتل اضافه کردند. برای سالها، فاکس‌وود تنها استراحتگاه واقعی کازینو در خارج از لاس‌وگاس و آتلانتیک سیتی بود.

تفاوت کازینوی قبیله ای و سایت های شرط بندی

برای شرط‌بندان، کازینوهای قبیله‌اي می توانند راهی عالی برای بردن قمار با پول واقعی بدون نیاز بـه سفر بـه وگاس یا AC باشند. با این حال، کازینوهای قبیله اي بـه اندازه کازینوهای تجاری تنظیم نمی‌شوند. بـه عنوان مثال، قبایل اجازه دارند بازی هاي‌ برنامه پرداخت خودرا تنظیم کنند. این بـه این معنی اسـت کـه ممکن اسـت شانس، بهتر یا بدتر از آنچه شـما بـه ان عادت دارید متفاوت باشد.

کازینوی قبیله ای چیست؟ | روش شرط بندی قانونی و کاملا آسان

تفاوت عمده دیگری کـه بازیکنان باید برای ان آماده شوند، اندازه کازینوهای قبیله اي اسـت. همان طور کـه قبلاً در مورد ان صحبت کردیم، تعداد زیادی از کازینوهای قبیله اي همتایان تجاری خودرا تحت الشعاع قرار میدهند. با این حال، اندازه یک کازینو هندی تا حد زیادی بـه طبقه بندی ان بستگی دارد. هرچه طبقه بندی بهتر باشد، بازی هاي‌ بیشتری می توانند ارائه دهند.

از دیدگاه یک بازیکن معمولی، کازینوهای قبیله اي تا حد زیادی مشابه کازینوهای تجاری هستند. با این حال، در پشت صحنه، عملیات قبیله اي و تجاری بسیار متفاوت اسـت. بـه عنوان مثال، همان طور کـه قبلا ذکر کردیم، کازینوهای قبیله اي توسط NIGC تنظیم میشوند. از طرف دیگر کازینوهای تجاری مشمول کمیسیون بازی ایالتی هستند کـه در ان ساکن هستند.

یکیدیگر از تفاوت هاي‌ عمده بین عملیات بازی هاي‌ قبیله اي و تجاری، مالیات هایي اسـت کـه پرداخت می‌شود. کازینوهای تجاری مشمول مالیات ایالتی یا فدرال هستند. با این حال، کازینوهای قبیله اي از این مالیات معاف هستند. در عوض، ایالت ها طبق معمولً سعی می کنند هزینه ها را بـه عنوان بخشی از قرارداد بین کازینو و ایالت اعمال کنند. کارمندان و مهمانان کازینو قبیله اي هنوز هم بـه ترتیب مالیات بر چک و برنده خودرا پرداخت می کنند.

طبقه بندی بازی های قبیله ای چیست؟

اگر قصد رفتن بـه یک منطقه قبیله اي را دارید، مهم اسـت کـه بدانید کازینو دارای چه طبقه بندی اسـت. طبقه بندی یک کازینو قبیله اي نوع بازی هایي را کـه مجاز بـه انجام ان هستند بـه شـما میگوید. بـه نوبه خود، این بـه شـما امکان می‌دهد نوع تجربه بازی را کـه میتوانید انتظار داشته باشید، بدانید.

نخستین نوع کازینو هندی امکانات کلاس I اسـت. این عملیات فقط بـه بازی هاي‌ سنتی هندی محدود میشود، مانند بازی هایي کـه در جشن ها و مراسم استفاده می‌شود. امکانات کلاس I همچنین میتواند بازی هاي‌ اجتماعی را برای جوایز کوچک ارائه دهد. آن ها مشمول الزامات IGRA نیستند.

کازینوی قبیله ای چیست؟ | روش شرط بندی قانونی و کاملا آسان

کازینوهای کلاس دوم هند می توانند گزینش بسیار گسترده تری از بازی ها را ارائه دهند. انها می توانند بازی هاي‌ یکنوع بازی شبیه لوتو و سایر بازی هاي‌ مشابه یکنوع بازی شبیه لوتو را ارائه دهند. بـه عنوان مثال، یک سالن یکنوع بازی شبیه لوتو قبیله اي کلاس II همچنین می‌تواند زبانه هاي‌ کششی و پانچ تخته را ارائه دهد.

با این حال، کازینوهای قبیله اي کلاس II بـه طور خاص از کار با اتومبیل هاي‌ بازی منع شده اند. قبایل باید بازی هاي‌ خودرا بـه بازی هایي محدود کنند کـه توسط ایالتی کـه در ان فعالیت می کنند مجاز اسـت. همچنین، NIGC بر مقررات قبایل در مورد امکانات کلاس II نظارت می‌کند.

کازینوهای هندی همان قبیله ای است ؟

کازینوهای هندی در زمین هاي‌ قبیله اي کار می کنند. با این حال، این بدان معنا نیست کـه فقط قبایل بومی کشور آمریکا اجازه دارند مسئول کازینوهای قبیله اي باشند. در حالی کـه ممکن اسـت قبیله مالک کازینو باشد، آن ها می توانند بـه نهاد دیگری اجازه دهند ان را اداره کند. بـه عنوان مثال، Caesars Entertainment چندین کازینو قبیله اي از جمله استراحتگاه کازینوی Harrah’s Cherokee در کارولینای شمالی را اداره می‌کند.

علیرغم محدودیت‌هایي کـه قبایل واجد شرایط کازینو هستند، تعداد زیادی از قبیله‌ها بخشی از این اقدام را بـه دست آورده‌اند. امروزه بیش از 200 قبیله بومی ایالات امریکا کازینوهای هندی را در ایالات متحده اداره می کنند. از سال 2020؛ در کل 525 کازینو قبیله اي در سراسر ایالات متحده وجود داشت.

ایالتی کـه بیشترین کازینوهای قبیله اي را دارد با فاصله زیاد اوکلاهاما اسـت کـه در مجموع 113 کازینو دارد. اوکلاهما همچنین خانه بزرگ ترین کازینو در جهان اسـت، یک کازینو قبیله اي بـه نام WinStar World Casino.

کازینوی قبیله ای چیست؟ | روش شرط بندی قانونی و کاملا آسان

بررسی بهترین کازینوهای امریکا

صدها کازینو قبیله اي در سراسر ایالات متحده وجوددارد. در نتیجه، جای تعجب نیست کـه کازینوهای هند بخش بزرگی از درآمد بازی هاي‌ ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. در واقع، کازینوهای قبیله اي تقریبا 44٪ از کل درآمد بازی هاي‌ ایالات متحده را در هر سال تشکیل می‌دهند.

بـه عنوان کازینو در زمین قبیله اي، کازینوهای هندی مالیات پرداخت نمیکنند. این درآمد اضافی بـه آن ها کمک میکند تا پروژه هاي‌ توسعه اقتصادی قبایل را تامین کنند. قبایل بومی کشور آمریکا می توانند از سود کازینو برای پروژه هاي‌ مختلف از جمله:

در مجموع، یک کازینو قبیله اي موفق می‌تواند بخش عمده اي از نیازهای یک قبیله را تامین کند. علاوه بر تامین مالی پروژه ها، آن ها همچنین منبع اشتغال برای شهروندان قبیله اي و غیر قبیله اي را فراهم می کنند. کازینوهای قبیله اي جدید می توانند اشتغال را دریک منطقه تا بیش از 25 درصد افزایش دهند.

کازینوی قبیله ای چیست؟ | روش شرط بندی قانونی و کاملا آسان

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

ثبت نام در سایت سیگاری بت