روش بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم (ویژه دورهمی)

روش بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم (ویژه دورهمی)

روش بازی ورق : Snip Snap Snorum اسنیپ اسنپ اسنورم  یک بازی پاسور و کارتی ورق جذاب دورهمی میباشد کـه میتونه ساعت ها شـما را سرگرم کند در ادامه با روش بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم «ویژه دورهمی»  سایت هاتم بت را دنبال کنید.

روش بازی کارتی اسنیپ اسنپ اسنورم

آن ها بازی را انجام میدهند کـه باید از تمام شرایط و ضوابط پیروی کنند، کـه بـه حرکت آرام بازی کمک می کند. این ها بازی مشهور و تطبیق کارت هستند کـه توسط همه ی نوع مردم انجام می شود. بـه خصوص بچه هاي‌ مرد بـه این دلیل کـه اجرای ان راحت اسـت بـه بازی علاقه مند هستند.

روش بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم (ویژه دورهمی)

بنابر این تعداد زیادی از افراد برای خاطرجمعی از نمایشنامه هایي کـه بـه اسانی بـه دست می‌آیند، بـه رقابت تمایل دارند. بیشتر این بازی توسط افراد تمام سنی انجام می شود کـه بهترین بازی کارت سرگرمی هستند.

هدف بازی: سعی کنید همان چهار کارت را تکمیل کنید

تعداد بازیکنان: 2 بـه بالا

تعداد کارت: 52 کارت

رتبه کارت ها: طبق روش

نوع بازی: بازی با ورق تطبیق ساده

مدعو: همه ی سنین

بیشتر بخوانید: معرفی 8 بازی کارتی سخت که بسیار سودمند هست + ترفند و قوانین لازم

روش انجام بازی بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم

برای انجام بازی اسنپ اسنپ snorem، معامله بیشتری وجوددارد کـه طبق معمولً با کارت بازی می شود. ودر مجموع از 52 کارت برای اجرای بازی استفاده خواهد شد. قبل از شروع بازی، بـه دلیل روانترین بازی، باید با انواع امتیازات موافقت کنید.

روش بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم (ویژه دورهمی)

ابتدا، بازیکن باید کارت را بـه هم بزند، و سپس بـه طور مساوی بین هر بازیکن تقسیم می شود و علاوه بر این، عده اي از افراد کارت هاي‌ بیشتری در دست دارند کـه بـه بازیکنان بستگی دارد. و بازی توسط سمت چپ بازیکن اول شروع می شود و بازیکن دیگری ان را ادامه میدهد.

این یکی از بازی هاي‌ محبوب اسـت و حتی هر شخصی می‌تواند این بازی را انجام دهد. این ها انواع بازی هاي‌ تطبیق هستند و همچنین با تراشه یا سکه بازی میشوند. بنابر این نمایشنامه، نمایشنامه هیجان انگیزی اسـت و دیگر هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

نحوه بازیکنان بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم

بنابر این بازی با نخستین بازیکن شروع می شود و بازی در سمت چپ فروشنده اول ادامه می یابد، بـه این معنی کـه کارت را در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت داده اسـت. اما، البته، عده اي از بازیکنان ممکن اسـت کارت هاي‌ کمتری دریافت کنند. بنابر این، گزینه اي برای فراموش کردن تراشه اضافی وجوددارد.

روش بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم (ویژه دورهمی)

و توسط تعداد زیادی بازیکن انجام خواهد شد. بنابر این، فروشنده اول اگر 7 قلب را قرار داده باشد، بازی را انجام می‌دهد و فروشنده بعدی در بازی همان کارت ها را رو بـه رو می کند، یعنی 1 شماره الماس، هفت شماره چوب آف و 7 شماره بیل.و بازی با گفتن snip, snap, snorem ادامه می یابد و سپس با انتخاب یک کارت تصادفی سری بازی هاي‌ زیر را شروع می کند.

ابتدا کارت را پخش کنید، و ان را بر اساس شماره رتبه بندی کرده و ان را در دست خود نگه دارید. اگر عده اي از بازیکنان کارت هاي‌ بیشتری بـه غیر از همبازی دریافت کنند، مشکلی وجود ندارد. ماموریت بازی این اسـت کـه تمام کارت هایي را کـه در دست دارید، بیاندازید.

بازیکن اول بازی رابا یک کارت شروع می کند و بازیکن بعدی بـه نظر می رسد کـه همان کارت را در دست دارد. اگر بازیکنان موجود کارت رتبه یکسانی داشته باشند، فروشنده کارت رابا ضرب المثل “snip” قرار میدهد. و بازیکنان زیر کارت رابا همان رتبه قرار می‌دهند. فروشنده می‌گوید “snap”.و بازیکن بعدی کارت نهایی را در همان موقعیت قرار می‌دهد. “خروپف” میگوید، و بازیکن با انتخاب کارت خود با بازی بعدی برخورد می کند.

مثال بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم

فرض کنیم دریک بازی کارتی اسنیپ اسنپ اسنورم ۵ نفره، نخستین بازیکن، کارت ۴ گشنیز را وسط قرار دهد.

بازیکن بعدی یعنی بازیکن دوم کارت شماره ۴ ندارد، پس بازی از او عبور میکند و بازیکن اول هم از اسنیپ شدن در امان میماند.

سپس بازیکن سوم باید بازی کند و او ۴ پیک را وسط می‌آورد.

پس از ان نوبت بازیکن چهارم اسـت کـه او هم کارت مطابق ندارد و نوبت بـه بازیکن پنجم می رسد. از آنجایی کـه بازیکن چهارم نتوانست

کارتی بازی کند، بازیکن سوم از اسنپ شدن در امان ماند.

بازیکن پنجم، کارت ۴ خشت را وسط می‌آورد و دوباره نوبت بـه بازیکن اول میرسد. او نیز ۴ دل را بازی میکند.

از آنجایی کـه این دو بازیکن «یعنی پنجم و اول» پشت سر هم بازی کردند، پس باید بـه وسط میز چیپ پرداخته شود. بازیکن پنجم اسنور

شده اسـت و ۳ چیپ بـه وسط میز می پردازد.

بازیکنی کـه چهارمین کارت از یک رتبه را بازی می کند، کارت با رتبه جدید را در وسط میز بازی می کند تا بازی بـه ترتیبی کـه گفتیم ادامه یابد.

روش بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم (ویژه دورهمی)

بازیکنی کـه زودتر از بقیه کارت‌هایش را تمام کند، برنده دور بازی و پات وسط میز خواهد بود. همچنین هر بازیکن بـه تعداد کارت‌هایي کـه در دستش باقیمانده اسـت باید بـه بازیکن برنده، چیپ بدهد.

چگونه اسنورم را ببریم؟

بنابر این همه ی دلال‌ها می خواهند از قوانین اسنپ اسنورم پیروی کنند تا بازی را ببرند. و استراتژی دیگری برای انجام بازی‌هایي وجوددارد کـه باید برای ساده ترین برد مسابقه بـه ان توجه کرد. بنابر این بازیکن اول همه ی را از بین می‌برد و سپس برنده بازی می شود.

روش بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم (ویژه دورهمی)

روش بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم (ویژه دورهمی)

پس از ان؛ فرصتی برای شروع بازی جدید با همان بازیکن وجوددارد. تقریبا این یکی از بی دردسرترین نمایشنامه هاست و بازی عالی رابا دیگران ارائه می‌دهد. برنده بازی توسط کسانی اعلام می شود کـه تمام کارت ها را خلاص کنند.

بیشتر بخوانید: آموزش بازی کارتی بیست و دو + ترفند و قوانین لازم 22

ورود به سایت معتبر

این‌ها چند بازی مهیج و بهترین بازی سرگرمی هستند کـه همه ی نوع مردم انجام میدهند. و هیچ مشکلی برای خاطرجمعی از این کـه بازی یک بازی ساده برای انجام اسـت وجود ندارد طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و شـما در بازی ورق اسنیپ اسنپ اسنورم میتونید سود خوبی ببرید. 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت