راهنمایی بازی ورق بیلوت + نکات و ویژگی های پولساز بازی بیلوت

راهنمایی بازی ورق بیلوت + نکات و ویژگی های پولساز بازی بیلوت

بیلوت پاسور و ورق یکی از بازی های‌ بسیار مهیج سایت های‌ کازینویی شرط بندی و حتی بازی هایی در دورهمی ها می‌باشد در ادامه با راهنمایی بازی ورق بیلوت نکات و ویژگی های‌ پولساز بازی بیلوت سایت هاتم بت را دنبال کنید.

 

نحوه بازی بیلوت 

بـه گزارش هاتم بت هدف از بازی بیلوت کسب امتیازات بیشتر نسبت بـه حریف مقابل می‌باشد. هر بازیکن در مقابل دست هایی که در طول بازی می برد، امتیاز کسب می کند. ورق های‌ زیر از هر چهار خالِ موجود، در بازی استفاده میشوند: آس، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰ و۹ هر دور از بازی با توزیع ۶ ورق بـه هر بازیکن شروع میشود. پس از آن بازیکنان خال حکم را تعیین میکنند.راهنمایی بازی ورق بیلوت + نکات و ویژگی های پولساز بازی بیلوت

انتخاب خال حکم بـه طور تصادفی توسط یکی از بازیکنان انجام میشود، تفاوتی ندارد که کدام یک از بازیکنان بازی را ایجاد کرده باشد. بازیکنی که انتخاب حکم ابتدا بـه وی پیشنهاد شده است می‌تواند خال مورد نظر را بپذیرد یا رد کند:

 

اگر حریف حکم را انتخاب کند، مرحله تعیین حکم خاتمه مییابد. در این حالت بازی توسط شرکت کننده ای که در ابتدا انتخاب حکم بـه او پیشنهاد شده بود شروع میشود. در صورتیکه حریف نیز رد بدهد، فرصت انتخاب خال حکم از بین ۳ خال باقی مانده مجددا بـه بازیکن اول داده میشود.

 

آموزش بازی پاسور بیلوت 

در غیر اینصورت حریف مقابل باید حکم را از میان ۳ خال دیگر انتخاب نماید. در این حالت، مجددا گام اول بازی مشابه زمانی که انتخاب حکم بـه بازیکن اول پیشنهاد شده بود، توسط بازیکن دیگر تکرار میشود. اگر ورق تعیین حکم سرباز باشد و شرکت کننده اول آن را نگیرد شرکت کننده دوم باید آن را بگیرد. زمانی که حکم انتخاب شد، هر بازیکن ۳ کارت باقی مانده را دریافت می کند.

 

ورق های‌ با خال حکم، بالاتر از ورق های‌ با ارزش یکسان از خال های‌ دیگر غیر از حکم میباشد. بازیکنی که اولین مرحله « راند » بازی را شروع میکند، هر ورق دلخواهی را می تواند بازی کند و حریف مقابل باید بـه ترتیب ذکر شده در زیر پاسخ بدهد:

 

حریف در صورتیکه ورقی با ارزش بالاتر از همان خال داشته باشد بازی میکند در غیر اینصورت، هر ورق دیگری از خال حکم می‌تواند بازی کند و اگر ورق همنوع نداشته باشد، می تواند ازهر ورق دیگری استفاده نماید.راهنمایی بازی ورق بیلوت + نکات و ویژگی های پولساز بازی بیلوت

بالاترین ورق با خال حکم دست را میبرد ولی در صورتیکه خال حکم توسط نفر اول بازی نشده باشد، بالاترین ورق با خال بازی شده یا خال حکم دست را خواهد برد.  این رتبه بندی برای:

 

ورق خال و آس در بازی بیلوت 

سرباز، ۹، آس،۱۰، شاه، بی بی اعمال میشود.

آس، ۱۰، شاه، بی بی، سرباز، ۹ اعمال میشود.

آس، ۱۰، شاه، بی بی، سرباز، ۹، ۸، ۷ اعمال میشود.

 

ترکیب ورق ها در دست: در طول هر دور از بازی بازیکنان میتوانند امتیازات اضافه تری برای ورق هایی که در دست دارند کسب کنند که میتوانیم بـه موارد زیر اشاره کنیم:

 

روش بیلوت سه گانه 

شاه و بی بی از خال حکم – ۲۰ امتیاز

۳ ورق متوالی از یک خال – ۲۰ امتیاز

۴ ورق متوالی از یک خال – ۵۰ امتیاز

۵ ورق متوالی از یک خال – ۱۰۰ امتیاز

 

ترکیب بیلوت چیست؟

ورق شاه و بی بی از خال حکم با یکدیگر ترکیب بیلوت را تشکیل می دهند که بـه واسطه آن بازیکن ۲۰ امتیاز اضافی در طول آن دور از بازی کسب میکند . بازیکن می تواند چند مورد از ترکیب های‌ اشاره شده در بالا را بـه طور همزمان در دست خود داشته باشد. در این حالت امتیاز تمام ترکیب ها محاسبه میشوند مگر آنکه با هم تداخل داشته باشند.راهنمایی بازی ورق بیلوت + نکات و ویژگی های پولساز بازی بیلوت

بازیکن باید نوع ترکیب انتخاب کرده خود را نشان دهد. در صورتیکه ترکیب مورد نظر انتخاب شده باشد ولی روی گزینه نمایش، کلیک نشده و اعلام نشود، بازیکن هیچ امتیازی برای دست مربوطه دریافت نخواهد کرد. اگر هر دو بازیکن ترکیب هایی را معرفی کنند، بازیکنی که ترکیبِ دستِ با ارزش بالاتری داشته باشد، امتیاز را دریافت خواهد کرد.

 

قوانین بازی بیلوت 

ترکیب دست هر کس که ارزش بالاتری داشته باشد امتیاز را کسب خواهد کرد. « برای مثال در ترکیب سه گانه شاه، بی بی و سرباز شاه ارزش بالاتری نسبت بـه بقیه دارد ».  تعیین امتیاز چهار کارت بـه ترتیب نزولی زیر در نظر گرفته می شود:

 

برای بازی در شرایطی کـه حکم انتخاب شده باشد

سرباز، ۹، آس، ۱۰، شاه، بی بی

 

برای بازی در شرایطی کـه حکم انتخاب نشده باشد

آس، ۱۰، شاه، بی بی، سرباز

 

تعیین ارزش ترکیب هاي‌ دیگر

آس، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰، ۹

 

آموزش نحوه امتیازات در بازی بیلوت 

امتیازات هر مرحله از بازی بر اساس تعداد دست های‌ گرفته شده و ترکیب های‌ اعلام شده توسط شرکت کنندگان محاسبه میشوند. مجموع کل امتیازات ورق ها ۱۵۲ است. بعلاوه ۱۰ امتیاز اضافی که بـه برنده دست آخر داده می شود. اگر یکی از بازیکنان کل دست های‌ یک مرحله از بازی را ببرد بـه بازیکن دوم کاپ اوت گفته میشود و ۵۰ امتیاز اضافی بـه ۱۶۲ امتیاز برنده افزوده خواهد شد.

 

در شرایطی که امتیازات دریافت شده از طریق گرفتن دست و اعلام ترکیب های‌ موجود توسط وی با حریف مقابل برابر باشد، برنده میباشد. اگربازیکنی که حکم را انتخاب کرده است، یک راند بازی را ببازد هیچ امتیازی در آن راند کسب نخواهد کرد و حریف مقابل ۱۶۲ امتیاز را خواهد گرفت.

 

در حالتی که امتیازات شرکت کننده ای که حکم را انتخاب کرده با امتیازات حریف برابر باشد مثلا «۲۰+۵۲» – «۰+۷۲» بازیکن انتخاب کننده حکم برنده خواهد بود. در صورتیکه هر دوبازیکن امتیازات برابری کسب کرده باشند مثلا «۵۱-۵۱» مراحل اضافی برای بازی در نظر گرفته می شوند، تا زمانی که یکی از بازیکنان نسبت بـه دیگری برتری پیدا کند.راهنمایی بازی ورق بیلوت + نکات و ویژگی های پولساز بازی بیلوت

ترفند برد در بازی بیلوت 

در حین بازی بازیکنان میتوانند از گزینه زمین گذاشتن دست استفاده کنند. اگر بازیکنی دست خود را زمین بگذارد، بدین معنی است که در آن دور تسلیم حریف مقابل شده است، در این حالت حریف مقابل امتیازات مربوط بـه زمین گذاشتن دست را کسب کرده و راند بعدی آغاز خواهد شد.

 

امتیاز بازیکنی که یک مرحله از بازی را واگذار کند، برابر با مجموع امتیازاتی است که از طریق گرفتن دست ها و اعلام ترکیب ورق هایی که در دست خود دارد، کسب کرده است و امتیازات بازیکنی که آن راند از بازی را برده است، برابر با مجموع کل امتیازات باقی مانده در آن راند است.

 

سایت معتبر بازی پاسور و بیلوت 

حال که با این بازی مهیج آشنا شدید، اگر می خواهید این بازی را بـه طور واقعی تجربه کنید می توانید بـه لینک ورود بـه سایت پایین صفحه مراجعه کرده و در معتبرترین سایت شرط بندی ایران، بیلوت بازی کنید برای ورود بـه سایت کازینویی بازی بیلوت کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیون‌ها تومان باشید.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت