بهترین زمان ممکن برای ریز (raise) دادن در بازی بلک جک

بلک جک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت و ریز دادن هاي‌ درست دراین بازی میتواند پول شـما را دوبله کند در ادامه با بهترین زمان ممکن برای ریز «raise» دادن در بازی بلک جک سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

استراتژی برد در بازی بلک جک

تعداد زیادی از محبوبیت بلک جک بـه عنوان یک بازی کازینویی بـه این دلیل اسـت کـه بازی راحت و سریع اسـت. شرط بندی بلک جک چند وجهی اسـت زیرا راه هایي برای افزایش شرط شـما پس از شرط بندی اولیه وجوددارد.

بهترین زمان ممکن برای ریز (raise) دادن در بازی بلک جک

این اقدامات را میتوان از نظر فنی بـه عنوان “افزایش در بلک جک” نام برد «اگر چه بیشتر بـه عنوان شرط بندی از آن ها یاد می شود» و شانس بازیکن برای برنده شدن و شانس شکست دادن لبه کازینو را التیام می بخشد.

دو روشی کـه میتوانید شرط خودرا افزایش دهید، دو برابر کردن و تقسیم کردن اسـت. بازیکن بلک جک پس از دریافت دو کارت اول خود، گزینه دابل کردن را انتخاب می‌کند. این طبق معمولً زمانی انجام میشود کـه بر اساس مجموع این دو کارت، دستی قوی در برابر فروشنده داشته باشند.دو برابر کردن بـه شـما این امکان را میدهد کـه شرط خودرا دو برابر کنید، اما در ازای ان فقط یک کارت اضافی از فروشنده دریافت میکنید.

از سوی دیگر، تقسیم کردن، اقدامی اسـت کـه بازیکن زمانی کـه دو کارت با همان ارزش دریافت می‌کند – یک جفت کارت با همان ارزش، انجام میدهد. با تقسیم، بازیکن می تواند با دو دست مجزا بازی کند. مقدار شرط اولیه برای یکی از کارت ها ثابت میماند و مقدار مساوی بـه عنوان شرط روی کارت دیگر قرار میگیرد.

بازیکنان برتر در شرط بندی

در هر شرط بـه بازیکن کارت دیگری داده می شود و آن ها میتوانند از گزینه هاي‌ ایستادن یا ضربه زدن برای هردو استفاده کنند. بنابر این، با این دو دست بـه طور جداگانه برخورد می شود و بر اساس شایستگی و ارزش فردی آن ها حل و فصل می شود. عده اي از قوانین بلک جک در مورد تقسیم وجوددارد.

بـه عنوان مثال، اگر بازیکن یک جفت آس داشته باشد، بـه ازای هر آس یک کارت بـه انها داده می شود و نمی‌توانند دوباره قرعه کشی کنند.همچنین، اگر یک کارت 10 با یکی از این آس ها زده شود، بازده برابر با شرط اسـت و بلک جک محسوب نمیشود.دوبرابر کردن بخش کلیدی استراتژی بلک جک اسـت و مهم اسـت کـه بدانید چه زمانی باید اینکار را انجام دهید تا سود خودرا بـه حداکثر برسانید:

مجموع کارت 11

مجموع سخت 11 با دو کارت اول بهترین سناریوی ممکن برای دو برابر کردن اسـت. این بـه این دلیل اسـت کـه با یک 11 در دست، بازیکن شانس بسیار بالایی برای گرفتن 21 با کشیدن کارت دیگر دارد. حتی اگر بازیکن بـه 21 نرسد، احتمال زیادی وجوددارد کـه در نهایت بالاتر از کل فروشنده باشد.

بهترین زمان ممکن برای ریز (raise) دادن در بازی بلک جک

جمع نرم دست 16 تا 18

دست نرم 16؛ 17 یا 18 بـه این معنی اسـت کـه بازیکن یک آس دارد کـه میتوان ان را 1 یا 11 درنظر گرفت و یک کارت بیشتر. این دست‌ها اغلب اشتباه بازی میشوند، زیرا مردم متوجه نمیشوند کـه باید دو برابر شوند.

دو برابر کردن گزینه خوبی با چنین دستی اسـت، بـه خصوص اگر فروشنده کارت کم ارزشی را نشان میدهد. از آنجایی کـه آس می تواند 1 حساب شود، بازیکن می تواند با دو برابر کردن یک کارت بالا مانند 10 یا یک کارت پایین بزند و از شکست خوردن نترسد.

بـه عنوان مثال، اگر بازیکن A-7 بگیرد، می تواند 8 یا 18 باشد. پس از دوبرابر کردن، بازیکن می تواند با کشیدن کارت هاي‌ کم مانند 2 یا 3 و 17 با کشیدن یک مقدار بالا، در مجموع 20 یا 21 بسازد. کارتی مانند 9 یا 10.

دست سخت 9 تا 10

دست سخت یعنی دست بدون آس. دست‌هاي‌ سخت نسبت بـه دست‌هاي‌ نرم انعطاف‌پذیری کمتری دارند، اما زمانی کـه بازیکنان یک دست سخت 9 یا 10 میگیرند، دوبرابر کردن گزینه خوبی برای انتخاب اسـت. دراین شرایط، بازیکن باید فقط زمانی کـه فروشنده کارت کم ارزشی را نشان میدهد، دو برابر شود. در چنین سناریویی، اگر بازیکن موفق بـه گرفتن یک کارت بالای معقول شود، در موقعیت بسیار خوبی در برابر دیلر قرار خواهد گرفت.

بهترین زمان ممکن برای ریز (raise) دادن در بازی بلک جک

در حالی کـه دوبرابر کردن در مواقعی سودآور اسـت، اما بیشتر باید از ان اجتناب کرد. بدیهی ترین وضعیتی کـه در ان باید از دو برابر شدن پرهیز کنید، زمانی اسـت کـه فروشنده یک آس دارد. ACE یک کارت نیرومند اسـت و با یک کارت، فروشنده شانس بسیار خوبی برای زدن بلک جک یا نزدیک شدن بـه 21 تا حد ممکن دارد.

بنابر این لازم اسـت با احتیاط بازی کنید و با دوبرابر کردن سهم خودرا افزایش ندهید. بـه طور مشابه، هنگامی کـه یک دست سخت بالاتر از 11 دارید، درصورت ضربه زدن، شانس بیشتری برای شکست خوردن دارید، بنابر این دو برابر کردن یک بازی بازنده خواهد بود.

استراتژی هایی برای تقسیم در بلک جک

بازیکنان بلک جک باید از نظر استراتژیک در مطلوب ترین موقعیت ها مانند موارد زیر تقسیم شوند:آس ها در بلک جک نیرومند و همچنین نادر هستند، بنابر این وقتی بازیکنی یک آس می‌گیرد، با کشیدن یک کارت 10 ارزشی کـه تعداد زیادی کارت در کفش وجوددارد، شانس بالایی برای گرفتن بلک جک دارد. وقتی دو تا از آن ها را دارید، بد نیست آن ها را تقسیم کنید و سعی کنید دو بار 21 بگیرید. در واقع، اگر کازینو اجازه دهد، عاقلانه‌تر اسـت کـه آس‌ها را دوباره تقسیم کنیم.

بازی کردن دو آس دریک دست چیزی اسـت کـه یک بازیکن خوب بلک جک باید از ان اجتناب کند زیرا بازی کردن آن ها بـه عنوان دست هاي‌ جداگانه بسیار سودمندتر اسـت.تقسیم جفت 8♠ نیز یک استراتژی خوب در بلک جک اسـت کـه بـه اسانی قابل یادآوری اسـت. بهتر اسـت این دو 8♠ را جداگانه بازی کنید و دو دست را هدف بگیرید کـه هر کدام 18 ارزش دارند.

بازی کردن دو شماره 8♠ بـه عنوان یک دست، بازیکن را بـه 16 میرساند، کـه دست بسیار ضعیفی اسـت، و ضربه زدن دراین نقطه نیز خطرناک اسـت. تقسیم مجدد 8♠ مانند آس نیز حرکت خوبی اسـت اگر مجاز باشد. در حالی کـه اینکار خطرناک بـه نظر می‌رسد، EV بالاتر از بازی کردن جفت هشت ها بـه عنوان یک دست اسـت.

بهترین زمان ممکن برای ریز (raise) دادن در بازی بلک جک

10 جفت با فروشنده 13 تا 16

این کـه آیا 10♠ تقسیم شود یا نه همیشه مورد سوال بوده اسـت. در عده اي از تغییرات بسیار خاص بازی، بازیکنان باید 10♠ را در مقابل 13؛ 14؛ 15؛ یا 16 فروشنده تقسیم کنند. برای مثال، در بلک جک رو بـه بالا، جایی کـه تمام کارت هاي‌ پخش شده در دسترس دید قرار می گیرند، تقسیم 10♠ تصمیم درستی اسـت. .

همچنین حرکت خوبی برای شمارنده هاي‌ کارت اسـت، بـه ویژه زمانی کـه انها از طریق شمارش کارت میدانند کـه نسبت بالایی از کارت هاي‌ با ارزش بالا در عرشه باقیمانده اند.

چه زمانی در بلک جک نباید تقسیم شد؟

موقعیت هایي در بلک جک وجوددارد کـه بازیکنان باید از تقسیم شدن خودداری کنند. وقتی بازیکن یک جفت 9♠ داشته باشد، در حال حاضر یک دست قوی 18 دارد. اگر آن ها تقسیم شوند، باید روی زدن یک 10 یا یک آس برای التیام وضعیت حساب کنند. جفت 10♠ هم همین طور.

بهترین زمان ممکن برای ریز (raise) دادن در بازی بلک جک

موقعیت دیگری کـه باید از تقسیم کردن اجتناب شود، زمانی اسـت کـه بازیکن یک جفت 5♠ میگیرد. با دو ♠ 5؛ 10 میگیرید کـه عقربه اي مناسب برای دوبرابر شدن و تقسیم نشدن اسـت. تقسیم 5♠ و ایجاد 15 شـما را در موقعیت بدی قرار میدهد و لبه خانه را افزایش می‌دهد.ازیکنان همچنین باید از تقسیم 4♠ خودداری کنند زیرا دو 4♠ باعث 8 می شود و این دست خوبی برای شروع زدن بـه 18 اسـت.

در حالی کـه بازیکنان میتوانند شرط هاي‌ خودرا افزایش دهند، هیچکس واقعاً ان را “افزایش” در بلک جک نمی نامد. این گزینه ها برای افزایش دست مزد شـما باید بـه صورت استراتژیک انجام شود و تصمیمات با درنظر گرفتن نتایج احتمالی گرفته شود.

بهترین زمان ممکن برای ریز (raise) دادن در بازی بلک جک

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

برچسب‌ها:
ثبت نام در سایت سیگاری بت