معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack یکی از بازی هاي‌ محبوب کازینویی می‌باشد و میتواند سود بسیار خوبی ببرید در ادامه با معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی هاي‌ 21  هاتم بت را دنبال کنید. 

 

زپیت بلک جک چیست ؟‌

اگر می خواهید درباره هال و نحوه خلق آثارش بیشتر بدانید، ما این گفتگو را کـه مایکل «جادوگر شانس» شاکلفورد با خود مرد برای سایت خواهر ما BlackjackInfo.com انجام داده اسـت، بـه شدت توصیه می کنیم.

 

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

و اگر می خواهید درباره Zappit اطلاعات بیشتری کسب کنید، پیشنهاد میکنیم راهنمای ما را برای اطلاعات، نکات و ترفندهایی مطالعه کنید کـه بـه شـما کمک می کند دراین نوع تسلط داشته باشید و حداکثر مزایا و پتانسیل‌هایي را کـه ارائه می دهد، باز کنید.

 

تفاوت های بازی زاپیت بلک جک با بلک جک معمولی

بازی بر اساس قوانین استاندارد بلک جک اسـت. هدف اصلی یک بازیکن این اسـت کـه با گرفتن کارت، فروشنده را شکست دهد تا در مجموع 21 یا تا حد امکان بـه ان امتیاز نزدیک شود بدون این کـه از ان عبور کند.

 

Zappit از دو جنبه اصلی با بازی اصلی تفاوت دارد. این بازیکن را قادر می‌سازد تا یک دست بالفعل ضعیف را دور بیندازد و یک دست جدید بـه انها داده شود، و فروشنده می تواند روی چیزی کـه طبق معمولً یک دست درنظر گرفته میشود فشار بیاورد.

 

با این نوع، اگر مجموع دست بازیکن در محدوده مشخصی قرار گیرد، می توانند ان را “زپ” کنند و دستی جدید دریافت کنند.

 

در کازینوهای آنلاین، دست‌هایي کـه در مجموع 15؛ 16 یا 17 می شوند را می توان زاپ کرد. بازیکنان همچنین می توانند دست‌هایي را کـه مجموعاً 18 شماره اسـت در عده اي از مکان‌هاي‌ بازی آجری دور بریزند.تک تک اجرای بلک جک کـه تا بـه حال اختراع شده اسـت…

 

… شکارهای منحصر بـه فرد خودرا دارد کـه برای جبران جنبه هایي از بازی کـه بـه نفع بازیکن اسـت طراحی شده اند.

 

گرفتاری در نسخه اي کـه موضوع این مقاله اسـت بـه اصطلاح قانون Push 22 اسـت. این توسط هال ابداع شد ودر بیشتر اختراعات او یافت می شود.

 

بر اساس این قانون، دیلر اگر 22 را بـه دست آورد، تمام دست‌هاي‌ زنده را هل میدهد. بازیکنانی کـه دست‌هاي‌ اصلی آن ها بلک جک می کند، برد خودرا حفظ میکنند در حالی کـه بازیکنانی کـه قبل از دیلر 22 میکنند بازنده می شوند.

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

نحوه بازی ژاپیت بلک جک

این نوع با شش عرشه بازی می شود کـه بین هر بازی تغییر می کند. مانند هر بازی دیگری درخانواده بلک جک، این بازی نیز با شرط بندی اولیه بازیکنان شروع می شود.

 

سپس فروشنده دو کارت و دو کارت بـه هر بازیکن می دهد «یکی از کارت هاي‌ فروشنده رو بـه بالا و دیگری رو بـه پایین». اگر کارت آپ دیلر یک آس باشد، بـه بازیکنان یک بیمه پیشنهاد می شود – شرط بندی جانبی کـه اگر فروشنده بلک جک دریافت کند، 2:1 پرداخت می کند.

 

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

در کازینوهای زنده، اگر فروشنده یک آس داشته باشد، ممکن اسـت نگاهی بیاندازد تا بررسی کند کـه کارت سوراخ آن ها 10 اسـت یا خیر.

 

اگر بلک جک دارند، بازی متوقف می شود. بلک جک بازیکن هل می دهد، در حالی کـه بقیه از دست میدهند. شرط هاي‌ بیمه پرداخت می شود.

 

با این حال، اگر بازی ادامه یابد و دست یک بازیکن در مجموع 15؛ 16 یا 17 «یا 18 دریک کازینو زنده» شود، گزینه اي برای زاپ بـه او ارائه می شود، یعنی دو کارت جدید بـه او داده می شود. هنگامی کـه دست قدیمی دور انداخته شد، بازی مانند یک بازی بلک جک سنتی ادامه می‌یابد.

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

گزینه های ژاپیت بلک جک

دریک کازینو آنلاین، هر یک از این گزینه ها بـه عنوان یک دکمه جداگانه روی صفحه نمایش داده می شود. همچنین یک دکمه Zap ویژه برای کسانی کـه می‌خواهند دست هاي‌ 15؛ 16 یا 17 خودرا تعویض کنند وجوددارد.

 

اگر بازیکن یک کارت اضافی می‌خواهد، اقدام درست ضربه زدن اسـت. انها ممکن اسـت بخواهند بایستند، اگر کارت بیشتری نخواهند. اگر بـه بازیکنی یک جفت داده شود، انها اجازه دارند جفت اصلی خودرا بـه دو دست مجزا تبدیل کنند.

 

بازیکنان فقط می توانند یک دست را بـه عنوان نخستین اقدام روی دست تقسیم کنند. انها مجاز بـه تقسیم مجدد دست نیستند. بازیکنان می توانند آس‌ها را تقسیم کنند، اما اجازه ندارند اقدام بیشتری در مورد دو دست جدید انجام دهند.

 

دو برابر کردن عملی اسـت کـه باعث می شود بازیکن شرط اصلی خودرا دو برابر کند و یک کارت دیگر بـه او داده شود. بعد از جدا شدن قابل انجام اسـت. ودر نهایت، زاپیت آنلاین بـه بازیکنان این امکان را می دهد کـه تسلیم شوند و نیمی از شرط اولیه خودرا بـه فروشنده بدهند. بازیکنان می توانند پس از یک زاپ تا شوند.هنگامی کـه بازیکنان تصمیم خودرا گرفتند و هر یک از اقدامات فوق را انجام دادند، فروشنده کارت سوراخ خودرا نشان می دهد.

 

اگر دست فروشنده در مجموع 18 یا بالاتر باشد، می‌ایستد. اگر در مجموع 16 یا کمتر باشد، فروشنده ضربه میزند. آن ها همچنین روی یک 17 نرم «17 کـه شامل یک آس اسـت» ضربه می‌زنند، اما روی 17 سخت می‌ایستند.

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

اگر فروشنده یک کارت بکشد و از 22 عبور کند، بازنده اسـت. اگر دست فروشنده در مجموع 22 باشد، قانون Push 22 اعمال میشود و تمام دست‌ها کـه هنوز در حال بازی هستند فشار داده میشوند. بلک جک هاي‌ بازیکن برنده می شوند، در حالی کـه آنهایی کـه قبل از فروشنده شکست خورده بودند، 22 باخت داشتند.

 

بازیکنانی کـه دست‌هایشان امتیاز بالاتری نسبت بـه دلال‌ها دارد، اما برنده بلک جک نیستند. با این حال، اگر امتیاز کمتر از دیلر باشد، یا اگر دست بازیکن از 22 برود، انها می بازند. هنگامی کـه یک تساوی رخ می دهد «دست بازیکن برابر با دست فروشنده اسـت»؛ شرط بندی بازیکن فشار می آورد.

 

بهترین روش وترفند های بازی ژاپیت بلک جک

این نوع با شش عرشه بازی می شود کـه بین هر بازی تغییر می کند. مانند هر بازی دیگری درخانواده بلک جک، این بازی نیز با شرط بندی اولیه بازیکنان شروع می شود.

 

سپس فروشنده دو کارت و دو کارت بـه هر بازیکن می دهد «یکی از کارت هاي‌ فروشنده رو بـه بالا و دیگری رو بـه پایین». اگر کارت آپ دیلر یک آس باشد، بـه بازیکنان یک بیمه پیشنهاد می شود – شرط بندی جانبی کـه اگر فروشنده بلک جک دریافت کند، 2:1 پرداخت می کند.

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

در کازینوهای زنده، اگر فروشنده یک آس داشته باشد، ممکن اسـت نگاهی بیاندازد تا بررسی کند کـه کارت سوراخ آن ها 10 اسـت یا خیر.

 

اگر بلک جک دارند، بازی متوقف می شود. بلک جک بازیکن هل می دهد، در حالی کـه بقیه از دست می‌دهند. شرط هاي‌ بیمه پرداخت می شود.

 

با این حال، اگر بازی ادامه یابد و دست یک بازیکن در مجموع 15؛ 16 یا 17 «یا 18 دریک کازینو زنده» شود، گزینه اي برای زاپ بـه او ارائه می شود، یعنی دو کارت جدید بـه او داده می شود. هنگامی کـه دست قدیمی دور انداخته شد، بازی مانند یک بازی بلک جک سنتی ادامه مییابد.

 

استراتژی ژاپیت بلک جک

هنگامی کـه بازیکنان تصمیم خودرا گرفتند و هر یک از اقدامات فوق را انجام دادند، فروشنده کارت سوراخ خودرا نشان می دهد.

 

اگر دست فروشنده در مجموع 18 یا بالاتر باشد، می‌ایستد. اگر در مجموع 16 یا کمتر باشد، فروشنده ضربه می‌زند. آن ها همچنین روی یک 17 نرم «17 کـه شامل یک آس اسـت» ضربه می‌زنند، اما روی 17 سخت می‌ایستند.

 

اگر فروشنده یک کارت بکشد و از 22 عبور کند، بازنده اسـت. اگر دست فروشنده در مجموع 22 باشد، قانون Push 22 اعمال میشود و تمام دست‌ها کـه هنوز در حال بازی هستند فشار داده میشوند. بلک جک هاي‌ بازیکن برنده می شوند، در حالی کـه آنهایی کـه قبل از فروشنده شکست خورده بودند، 22 باخت داشتند.

 

بازیکنانی کـه دست‌هایشان امتیاز بالاتری نسبت بـه دلال‌ها دارد، اما برنده بلک جک نیستند. با این حال، اگر امتیاز کمتر از دیلر باشد، یا اگر دست بازیکن از 22 برود، انها میبازند. هنگامی کـه یک تساوی رخ می دهد «دست بازیکن برابر با دست فروشنده اسـت»؛ شرط بندی بازیکن فشار می آورد.

 

انواع پرداخت ها ژاپیت بلک جک

پرداخت هاي‌ Zappit با پرداخت هاي‌ بازی اصلی تفاوتی ندارد. یک بلک جک قبل از زپ در کازینوهای آنلاین 3:2 ودر کازینوهای زمینی در ساعت 6:5 پرداخت می شود.

 

یک بلک جک پس از زاپ کردن دست اصلی، برنده فوری در کازینوهای آنلاین اسـت و حتی پول نیز پرداخت می کند. یک بیمه 2:1 پرداخت می کند.

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

… کـه بازی آنلاین این نوع بلک جک کمی با بازی ان دریک کازینو آجری متفاوت اسـت. در وهله اول، دریک مکان مستقر در زمین می توانید 18 را از بین ببرید، در حالی کـه کازینوهای آنلاین این گزینه را ارائه نمیدهند.

 

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

علاوه بر این، مکان‌هاي‌ دیجیتال دریک بلک جک 3:2 پرداخت می کنند، در حالی کـه همتایان فیزیکی ان‌ها در چنین دستی پرداخت 6:5 را ارائه میکنند.

 

امتیاز خانه برای این بازی در کازینوهای آنلاین 1.15 درصد اسـت ودر امکانات بازی هاي‌ زمینی حتی بالاتر اسـت. اما ما حدس میزنیم کـه این بهایی اسـت کـه باید برای فرصتی کـه برای دست زدن بـه یک دست 18 امتیازی بپردازیم، بپردازیم.

 

قوانین بلک جک

بـه دلیل انحرافات ان از بازی استاندارد، استراتژی اصلی Zappit کمی متفاوت اسـت. ما توصیه می کنیم نمودارهای ارائه‌شده توسط Wizard of Odds را مطالعه کنید کـه نشان می دهد پس از این کـه دو کارت اصلی را زدید چگونه می توانید دست خودرا بهتر بازی کنید.ودر مورد این کـه چه زمانی باید دستان خودرا فشار دهید، در این جا دیدگاه مایک شاکلفورد دراین مورد اسـت:

 

روی 15؛ 16 یا 16 هارد زاپ کنید

اگر یک جفت 8 بـه شـما داده شد، در مقابل دیلر 6 یا 7 تقسیم کنید یا زپ در مقابل فروشنده 2-5 و 8-A

روی یک هارد 18 در مقابل فروشنده 2-8 بایستید ودر صورت مجاز بودن، در مقابل فروشنده 9؛ 10 یا آس «در غیر این صورت بایستید» ضربه بزنید.

اگر یک جفت 9 بـه شـما داده شد، در مقابل فروشنده 2؛ 3؛ و 7؛ اسپلیت در مقابل فروشنده 4؛5؛6 و 8؛ زاپ، درصورت مجاز بودن، در مقابل فروشنده 9 «در غیر این صورت تقسیم»؛ ودر صورت مجاز بودن، در مقابل فروشنده، زاپ کنید. 10؛ آس «در غیر این صورت ایستاده»

 

بازیکنان چند بار زاپ می زنند؟

با استفاده از استراتژی بهینه دریک کازینو آنلاین، بازیکنان 20.7٪ از کل دستها را از بین میبرند. در نسخه Zappit Blackjack کـه توسط استودیوی Shuffle Master’s Scientific Games در نسخه 2015 نمایشگاه جهانی بازی «G2E» بـه نمایش درآمد .

معرفی بازی ژاپیت بلک جک Zappit Blackjack | جزو محبوب ترین بازی های 21

ورود به سایت معتبر

استفاده از استراتژی بهینه منجر بـه این شد کـه بازیکنان در 19.7٪ مواقع از بازی خارج شوند.این تفاوت از این واقعیت ناشی می شود کـه در نسخه آنلاین بازی، بازیکنان می توانند در برابر بلک جک یک فروشنده کـه گزینه اي در نسخه G2E نبود، ضربه بزنند برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت