راهنمایی بازی پاسور کاکمبر (خیار) | یک بازی جالب مخصوص دورهمی

راهنمایی بازی پاسور کاکمبر (خیار) | یک بازی جالب مخصوص دورهمی

Cucumber کاکمبر یک بازی خفن پاسور و ورق میباشد کـه محبوبیت بسیار زیادی دارد در ادامه با راهنمایی بازی پاسور کاکمبر «خیار» | یک بازی جالب مخصوص دورهمی سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی ورق کاکمبر

خیار نوعی بازی حیله‌بازی اسـت کـه هدف ان برنده شدن آخرین ترفند نیست. برای دشوارتر کردن اینکار، قانونی وجوددارد کـه در هر ترفند، بازیکنان باید یا سبقت بگیرند یا کمترین کارت خودرا قربانی کنند. بنابر این برای در امان ماندن از باخت، شـما نه تنها بـه یک کارت کم برای آخرین ترفند نیاز دارید، بلکه بـه کارت هاي‌ بالا برای سبقت گرفتن نیز نیاز دارید تا وادار نباشید کارت«هاي‌» پایین خودرا زودتر از موعد واگذار کنید.

راهنمایی بازی پاسور کاکمبر (خیار) | یک بازی جالب مخصوص دورهمی

بـه نظر میرسد Cucumber یک بازی نسبتاً جدید باشد. این بازی در چندین کشور اروپای شمالی پخش می شود ودر دهه هاي‌ 1970 و 1980 بین دانش آموزان محبوب بود.

 

تاریخچه بازی پاسور کاکمبر

در نسخه 1975 کتاب سوئدی Kortoxen توسط Einar Werner و Tore Sandgren، گورکا بـه عنوان “یک بازی نسبتا جدید” توصیف شده اسـت.

 

این در نسخه 1949 ظاهر نمی‌شود، اما احتمالاً بین این تاریخ ها معرفی شده اسـت، زیرا ترجمه اي بـه عنوان Kurkku درکتاب فنلاندی Pelataan korttia نوشته توره ساندگرن درسال 1970 گنجانده شده اسـت.

 

بازی بسیار مشابه Krypkille در سوئد با کارت هاي‌ Kille انجام می شود. این بازی قبلاً در نسخه 1949 Werner and Sandgren’s Kortoxen توضیح داده شده بود، و بـه نظر می‌رسد کـه Cucumber بـه عنوان اقتباسی از Krypkille برای بازی با بسته استاندارد 52 کارتی نشات گرفته اسـت.

راهنمایی بازی پاسور کاکمبر (خیار) | یک بازی جالب مخصوص دورهمی

نسخه‌هاي‌ متفاوتی از خیار وجوددارد: قوانین از کشوری بـه کشور دیگر و همچنین در داخل هر کشور متفاوت اسـت. این صفحه فرم هایي را کـه در دانمارک «Agurk»؛ سوئد «Gurka»؛ لهستان «Ogórek»؛ فنلاند «Kurkku یا Mätäpesä»؛ نروژ «Gurka» و ایسلند «Gúrka» اجرا می شود،

 

توصیف میکند. احتمالاً نسخه‌هاي‌ دیگری نیز وجوددارد، و ممکن اسـت تغییراتی کـه در هر یک از این مکان‌ها پخش می شود، در مکان‌هاي‌ دیگر نیز یافت شود. بازی دانمارکی بـه طور کامل توضیح داده می شود و بـه دنبال ان تفاوت هایي کـه در نسخه هاي‌ دیگر یافت می شود.

 

آگورک «دانمارکی»

آگورک کلمه دانمارکی برای خیار اسـت. این بازی گاهی اوقات بـه عنوان 21 نیز شناخته می شود، زیرا بازیکنی با بیش از 21 امتیاز می‌بازد. این بازی بـه طور گسترده در DIKU در دهه 1970 انجام شد. شرح زیر عمدتاً بر اساس مشارکت ینس بریکس کریستینسن اسـت.

 

آگورک با یک دسته معمولی 52 کارتی بازی می شود. از 2 تا 7 بازیکن شرکت می کنند. کارت ها از بالا بـه پایین A، K، Q، J، 10؛ 9؛ …؛ 2 رتبه بندی میشوند. کت و شلوارها هیچ اهمیتی ندارند کارت ها توسط فروشنده بـه هم می ریزند و سپس 7 دریک زمان، رو بـه پایین، در جهت عقربه هاي‌ ساعت، با فورهند شروع می شود «یعنی بازیکن سمت چپ فروشنده». کارت هایي کـه پخش نمی‌شوند کنار گذاشته می‌شوند و هیچکس نمی‌بیند.

راهنمایی بازی پاسور کاکمبر (خیار) | یک بازی جالب مخصوص دورهمی

بیشتر بخوانید:ٓ در کدام سایت میتوان بازی بلک جک را چند دستی بازی کرد؟

 

هفت حقه بازی می شود. کارت هاي‌ بازی شده بـه سادگی روی میز رو بـه بالا در مقابل هر بازیکن قرار می‌گیرند. کارت ها پس از هر ترفند نه گرد آوری می‌شوند و نه برگردانده میشوند

 

. هر بازیکنی میتواند هر یک از کارت‌هاي‌ بازی‌شده در ترفندهای قبلی را کنترل کند. فورهند منجر بـه ترفند اول می شود. برنده هر ترفند بـه ترفند بعدی منجر می شود. هنگامی کـه یک کارت هدایت می شود، بازیکنان باقیمانده هر کدام یک کارت را در جهت عقربه هاي‌ ساعت بازی می کنند.سرب را میتوان آزادانه انتخاب کرد. سایر بازیکنان بـه نوبه خود یک انتخاب بین زیر دارند:

 

رتبه بندی بازی پاسور کاکمبر

بازی کردن با هر کارتی کـه رتبه ان حداقل بـه اندازه بالاترین کارتی اسـت کـه تا بـه حال بازی کرده اسـت، یا

پایین ترین کارت رتبه خودرا بازی می کنند.

کارت بالاترین رتبه برنده ترفند اسـت. اگر چندین مورد از این موارد وجود داشته باشد، آخرین موردی کـه بازی می شود برنده حقه اسـت.

 

نوبت معامله بعد از هر عقربه در جهت عقربه هاي‌ ساعت می گذرد. اگر بازیکنی کـه باید نوبت معامله‌اش باشد از بازی حذف شده باشد «پایین را ببینید»؛ پس دیلر بازیکن بعدی در چرخش اسـت کـه هنوز در بازی اسـت.

راهنمایی بازی پاسور کاکمبر (خیار) | یک بازی جالب مخصوص دورهمی

بازیکنی کـه آخرین ترفند را برد، معامله را از دست میدهد و جریمه می شود. امتیاز هر بازیکن مجموع پنالتی هایي اسـت کـه جمع کرده اسـت. بازیکن بازنده دریک معامله بـه اندازه رتبه کارتی کـه آخرین ترفند را انجام میدهد، امتیاز پنالتی دریافت می‌کند «A=14؛ K=13؛ Q=12؛ J=11؛ کارت هاي‌ نقطه بر اساس تعداد نقاط».

 

زمانی کـه امتیاز بازیکن بـه 21 برسد یا از ان فراتر رود، جان خودرا از دست میدهد. در نمره، یک خیار برای نشان دادن این رسم شده اسـت. سپس او با بالاترین امتیازی کـه هر بازیکن دیگری در حال حاضر جمع کرده اسـت، تناسخ پیدا میکند.

 

بار دوم کـه امتیاز بازیکن بـه 21 میرسد یا از ان بیشتر می شود، برای همیشه جان خودرا از دست می‌دهد و دیگر در بازی شرکت نمی‌کند. در نهایت فقط دو بازیکن باقی میمانند. آن ها بـه بازی ادامه می‌دهند تا این کـه یکی از انها زندگی دوم خودرا از دست بدهد. تنها بازمانده برنده بازی اسـت.

 

اگر هر بازیکن دیگری در آخرین ترفند کارتی با همان رتبه کارت بازی بازنده معامله بازی کند، بـه سایر بازیکنان پاداشی بـه اندازه جریمه بازنده تعلق میگیرد. پاداش از امتیاز بازیکن کسر می شود.

 

«مثال: در آخرین ترفند یک بازی شش نفره، کارت هاي‌ بازی شده بـه ترتیب 5؛ 9؛ 3؛ 9؛ 9؛ 7 هستند. بازیکن پنجم با 9 بازی آخر برنده ترفند می شود و 9 امتیاز پنالتی میگیرد. بازیکنان دوم و چهارم هر کدام 9 امتیاز از امتیازات خود کم می کنند».

 

جوایز نمیتوانند امتیاز بازیکن را زیر صفر کاهش دهند. برای بازیکنانی کـه در زندگی دوم خود هستند، یک جایزه نمی‌تواند امتیاز انها را زیر یک خیار و صفر کاهش دهد. پاداش ها فقط پس از اضافه شدن امتیاز بازنده کسر می شود. بنابر این دریک بازی دو نفره کـه هردو بازیکن در 18 هستند و هردو بازیکن از 10 تا آخرین ترفند بازی می کنند، امتیاز برای بازنده اسـت.

 

گورکا «سوئدی»

گورکا کلمه سوئدی برای خیار اسـت. طبق نخستین روایت شناخته شده، در Kortoxen ورنر و ساندگرن، بازی سوئدی گورکا در اصل بـه روشی تقریبا مشابه با بازی دانمارکی بالا بازی می شد.

راهنمایی بازی پاسور کاکمبر (خیار) | یک بازی جالب مخصوص دورهمی

یک بسته استاندارد 52 کارتی استفاده می شود کـه از آس «بالا» تا دو «کم» رتبه بندی می شود و می تواند از 3 تا 8 بازیکن باشد.

 

در شروع بازی، همه ی بـه میزان مساوی دریک گلدان می‌پردازند کـه توسط برنده نهایی گرد آوری می شود. شش کارت در جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه هر بازیکن داده می شود. بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت اسـت و از بازیکن بـه سمت چپ فروشنده شروع می شود.

 

هر کارتی ممکن اسـت هدایت شود. سایر بازیکنان بـه نوبه خود یا باید کارتی را بازی کنند کـه حداقل بـه اندازه بالاترین کارتی اسـت کـه تا بـه حال بازی کرده اسـت، یا پایین ترین کارت خودرا بازی کنند.

 

این ترفند با بالاترین کارتی کـه برای ان بازی می شود برنده می شود و اگر چندین کارت بـه همان اندازه بالا بازی شود، آخرین کارت برنده می شود.

 

هرکسی کـه در آخرین ترفند بالاترین کارت را داشته باشد، امتیازات پنالتی زیادی کسب می‌کند «J=11؛ Q=12؛ K=13؛ A=14». اگر دو یا چند بازیکن در آخرین ترفند کارت‌هاي‌ یکسانی داشته باشند، همگی ان تعداد امتیاز پنالتی را کسب میکنند. هر بازیکنی کـه در مجموع بـه امتیاز 30 برسد، از بازی خارج می شود: گفته میشود بازیکن یک خیار اسـت یا پرواز کرده اسـت. با این حال، این گزینه برای خرید مجدد بـه بازی برای سهام دوم وجوددارد.

 

هر بازیکن یک فرصت برای “خرید کردن” دارد، مشروط بر این کـه در ان زمان حداقل سه بازیکن دیگر در بازی باقیمانده باشند. بازیکن مبلغ دیگری را بـه پات میپردازد «برابر با شرط اصلی» و امتیاز بازیکن برای برابری با بالاترین امتیاز «بیشترین امتیاز جریمه» از هر یک از بازیکنان دیگر کـه هنوز در بازی هستند، تنظیم می شود. زمان عادی برای خرید درست پس از حذف اسـت. 

 

اما ممکن اسـت خرید در زمان دیگری نیز منطقی باشد. بـه عنوان مثال اگر دو معامله اول رابا 10 و جک از دست دادید و بقیه هنوز روی صفر هستند، می‌توانید برای بازنشانی امتیاز خود بـه صفر هزینه کنید.

 

هیچ تعهدی برای خرید وجود ندارد: اگر بـه 30 یا بیشتر رسیدید، می‌توانید بـه سادگی شکست خودرا بپذیرید و بازی را ترک کنید.

 

بـه عنوان مثال، اگر امتیازات سایر بازیکنان 0-5-28-2 بود، احتمالا خرید برای امتیاز 28 غیرعاقلانه خواهد بود. شـما فقط میتوانید یکبار خرید کنید، اگر امتیاز شـما پس از خرید از 30 بیشتر شود. در نهایت تا پس از برنده شدن پات از بازی حذف میشوند.

 

بـه نظر می‌رسد این نسخه اصلی بوده اسـت اما چندین تغییر قابل توجه در قوانین ایجاد شده اسـت. از یوهان پترسون و دن گلیمنه برای کمک انها در گرد آوری و تجزیه و تحلیل این تغییرات تشکر می‌کنم.

 

فقط کارت بازیکن قبلی باید زده شود

مهم‌ترین تغییر در قوانین بازی اسـت. در سوئد اکثر یا احتمالاً همه ی بازیکنان اکنون از این قانون استفاده می کنند کـه یا باید کارت بازیکن قبلی را شکست دهید یا برابر کنید یا کمترین کارت خودرا بازی کنید. لازم نیست بالاترین کارت را در ترفند شکست دهید.

 

بـه عنوان مثال: بازیکن اول یک سلطان بازی میکند، بازیکن دوم ان رابا یک سلطان برابر میکند، بازیکن سوم کـه هیچ آس یا شاهی ندارد، وادار اسـت کمترین کارت خود، یک سه را بازی کند. چهارمین بازیکنی کـه Q-7-2 دارد، اجازه دارد با 7 بازی کند، زیرا 3 را شکست می‌دهد.

راهنمایی بازی پاسور کاکمبر (خیار) | یک بازی جالب مخصوص دورهمی

تصور من این اسـت کـه این قانون ممکن اسـت از سوء تفاهم حساب در Kortoxen ناشی شده باشد، کـه در ان قوانین بـه طور مبهم بیان شده اسـت، و این نیت کـه بالاترین کارت در ترفند باید شکسته شود، تنها در صورتی روشن اسـت کـه مثالی از بازی را مطالعه کنیم. ارائه شده اسـت. با این حال، هانس اولوف هالن از فدراسیون پل اسکانس اظهار می دارد کـه از ابتدا شرط فقط شکست دادن کارت بلافاصله قبلی بود.

 

عده اي از بازی ها کـه هر بازیکن اگر بتواند باید کارت بازیکن قبلی را بزند یا برابر کند. فقط بازیکنی کـه قادر بـه شکست دادن کارت قبلی نیست باید کمترین کارت خودرا بازی کند. این قانون بـه هیچ عنوان جهانی نیست. تعداد زیادی از انها بـه بازیکنان این امکان را می‌دهند کـه کمترین کارت خودرا حتی زمانی کـه میتوانند کارت قبلی را شکست دهند، بازی کنند.

 

قوانین بازی پاسور کاکمبر

یک قانون جدیدتر کـه اکنون بـه طور گسترده اجرا می شود این اسـت کـه وقتی یک آس بازی می شود، بازیکن بعدی باید کمترین کارت خودرا بازی کند. همه ی ورق هاي‌ دیگر را میتوان با یک کارت مساوی “شکست” داد، اما نمیتوان یک آس را بلافاصله پس از یک آس دیگر برای شکست دادن ان بازی کرد.

 

عده اي از افراد اکنون بازی می کنند کـه وقتی بـه یک ترفند منجر می شود باید کمترین کارت خودرا بازی کنید.برخی با امتیاز 20 بـه جای 30 بازی می کنند. برخی با یک شرط ثابت بازی می کنند و هر بازیکن یک خرید مجدد رایگان دارد.

 

بیشتر بخوانید:ٓ بلک جک بهتره یا رولت در یورو بت ؟ | کدام بازی کازینویی شما را میلیونر میکند!!

 

راهنمایی بازی پاسور کاکمبر (خیار) | یک بازی جالب مخصوص دورهمی

اوگورک «لهستانی»

یکی از ویژگی هاي‌ بارز نسخه لهستانی Cucumber، مشهور بـه Ogórek، این اسـت کـه اگر چه آس بالاترین کارت در طول پنج ترفند اول اسـت، در آخرین ترفند بـه پایین ترین کارت تبدیل می شود، بـه ارزش 1 امتیاز. این قانون استاندارد زمانی بود کـه درسال 1980 در ورشو بازی کردم، و همین قانون در صفحه Ogórek حلقه دانشجویان ریاضیدانان دانشگاه Uniwersytet Jagielloński در کراکوف ارائه شد کـه شرح زیر بر اساس ان اسـت.

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت