آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

Rumino رومینو نام یک بازی ورق و پاسور اسـت کـه بسیار این بازی جذابی خواهد بود در ادامه با آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

راهنمایی کال بازی پاسور رومینو 

رومینو «Rumino» یک بازی از نوع رامی با اصالت ایتالیایی برای دو تا شش بازیکن اسـت. اگر چه دراین بازی از دو دک استفاده شده و از امتیازدهی معکوس اسـت «کمترین امتیاز، برد»؛ اما در هسته‌ خود بسیار شبیه بـه بازی جین رامی «Gin Rummy» اسـت.

آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

این بازی همچنین شامل رومینو اسـت، نوع خاصی از ترکیب هفت کارتی کـه بـه بازیکن اجازه می دهد تا فورا بازی را برنده شودهدف رومینو این اسـت کـه آخرین بازیکن باقیمانده با امتیاز کمتر از ۱۰۰ باشید. امتیازها زمانی بـه دست می آیند کـه کارت‌هاي‌ ترکیب نشده در انتهای دست، در دست بازیکن باقیمانده باشند.

 

شمارش کارت ها در بازی رومینو

رومینو با یک دسته ۱۰۸ کارتی بازی می شود. این دسته کارت از بر زدن دو دک از کارت‌هاي‌ استاندارد بازی، همراه با چهار جوکر تشکیل شده اسـت. شـما همچنین بـه ابزاری مانند مداد و کاغذ برای ثبت امتیازات احتیاج خواهید داشت.

 

رومینو اغلب برای پول بازی می شود. اگر این نحوه از بازی را انتخاب کردید، همه ی بازیکنان باید با ارزش سهام مورد نظر موافقت کنند. این مقدار را از هر یک از بازیکن گرد آوری کرده و ان را دریک منبع قرار دهید تا بازیکن برنده ان را برای خود دریافت کند.

آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

کارت‌ها را بر زده و بـه هر بازیکن هفت کارت بدهید. باقیمانده «stub» را در مرکز میز قرار داده و انباشت را تشکیل دهید. کارت بالایی انباشت را برگردانده و ان را رو بـه بالا درکنار ان قرار دهید. این کارت، کارت بالایی، نخستین کارت در انباشت دورریز اسـت.

 

روش برد در بازی رومینو

بازیکن سمت چپ دیلر شروع کننده بازی خواهد بود. وی نوبت خودرا با کشیدن یک کارت، یا کارت بالایی و یا کارت رویی انباشت، شروع می کند. پس از این، وی یک کارت را دور می اندازند «کـه تبدیل بـه کارت جدید برای نوبت بازیکن بعدی میشود». بازیکن بعدی هم در نوبت خود همین کار را تکرار می کند.

 

بازیکنان تلاش می کنند تا دست خودرا بـه صورت ترکیبی از کارت‌ها بـه نظم دهد. یک ترکیب، سه یا چهار کارت از یک نوع، یا سه یا چهار کارت از یک خال بـه دنبال هم اسـت. کارت‌ها بـه ترتیب معمول خود، با آس‌هاي‌ پایین رتبه‌بندی می شوند.

آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

اگر بازیکنی جوکر را داشته باشد، این کارت وایلد اسـت و می تواند جای گزین هر کارت دیگری در ترکیب شود. هنگامی کـه یک بازیکن ترکیبی را تشکیل می دهد، ان را روی میز قرار نمیدهد، بلکه در دست خود نگه می‌دارد.

 

در حالی کـه یک بازیکن در حال تشکیل ترکیب اسـت، باید همچنین تعداد دد وودهای «deadwood» خودرا نیز پیگیری کند. این مقدار، امتیاز تمام کارت‌هایي اسـت کـه در دست قرار داشته و بخشی از یک ترکیب نیستند. آس یک امتیاز، کارت‌هاي‌ عکس‌دار و جوکرها ده امتیاز و همه ی کارت‌هاي‌ دیگر با ارزش اسمیشان ارزیابی میشوند.

آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

هدف از بازی رومینو به همراه استراتژی برد

وقتی بازیکنی در ابتدای نوبت خود بـه تعداد ۷ دد وود یا کمتر برسد، میتواند ضربه بزند «Knock». ضربه زدن باید قبل از کشیدن کارت و شروع نوبت بازیکن انجام شود. هنگامی کـه بازیکنی ضربه میزند، دیگر بازیکن‌ها دست خودرا بـه صورت رو بـه بالا بر روی میز می گذارند و ترکیبات را جداگانه قرار میدهند. سپس هر بازیکن ارزش کل دد وود خودرا بـه امتیازاتش اضافه میکند.

آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

اگر بازیکنی بتواند بـه امتیاز دد وود صفر برسد، می تواند بـه جای کوبیدن، جین کند. دراین مورد، بازیکنی کـه جین میکند امتیاز -۱۰ را می گیرد، این در حالیست کـه بقیه بازیکنان مانند قبل، تعداد دد وودهای خودرا بـه دست می‌آورند.

 

قوانین برد رومینو

دو حالت خاص در بازی وجوددارد کـه بـه عنوان رومینوس شناخته میشوند: هفت کارت از یک خال، بـه ترتیب «مثلا ۷-۸-۹-۱۰-سرباز-بی بی-شاه خشت» یا هفت کارت از یک نوع. هر یک از اینها میتوانند حاوی جوکر باشند. هنگامی کـه یک بازیکن یک رومینو را بـه دست می‌آورد، ان را فاش میکند و بازی بلافاصله پایان می یابد. بازیکنی کـه رومینو را داشته بـه عنوان برنده بـه حساب می آید.

 

اگر بازیکنی شش کارت را برای رسیدن بـه رومینو داشته باشد و کارتی کـه میتواند بـه عنوان کارت هفتم مورد نیاز استفاده شود توسط بازیکن دیگری دور ریخته شده باشد، بازیکنی کـه رومینو احتمالی را در دست دارد می تواند کارت کشیدن او را متوقف کند و ان کارت را خارج از نوبت بکشد. در ادامه وی رومینوی تازه تکمیل شده خودرا آشکار کرده و معمولاً برنده بازی می شود.

آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

امتیازات در بازی رومینو چگونه است ؟

اگر هیچ رومینویی بـه دست نیاید، بازی برای چندین دست ادامه مییابد. امتیاز بازیکنان در همین حین بـه تدریج افزایش مییابد. وقتی بازیکنی بـه امتیاز ۱۰۰ یا بیشتر میرسد، از دور بازی خارج خواهد شد.

 

اگر برای پول بازی میکنید، بازیکن خارج شده میتواند با صرف هزینه بیشتر دوباره بـه بازی برگردد. هزینه نخستین خرید مجدد یک بازیکن با شرط اولیه یکسان اسـت. هزینه خرید مجدد بعد از یکبار خرید دو برابر ان مقدار اسـت.

 

خرید مجدد سوم هزینه را دوباره دو برابر میکند «چهار برابر مبلغ خرید اولیه». خریدهای بعدی نیز بـه همین صورت تصاعدی ادامه می یابند. هر زمان کـه بازیکنی دوباره خرید کند، امتیاز او بـه امتیاز رقیبی کـه بالاترین میزان امتیاز کمتر از ۱۰۰ را داشته باشد.

آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

داده می شود. زمانی کـه تنها دو بازیکن در بازی باقیمانده باشند، بازیکن دیگر نمیتواند خرید مجدد ‌کند «یعنی زمانی کـه نفر سوم از بازی حذف شود» .هر بازیکنی کـه آخرین بازیکن باقیمانده با امتیاز کمتر از ۱۰۰ باشد، برنده بازی خواهد بود. این بازیکن کل مبلغ جایزه را گرد آوری میکند.

آموزش بازی پاسور رومینو + ترفند و قوانین لازم Rumino

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی و پیشبینی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما در سایت معتبر می‌توانید روی لینک کلیک فرمایید و سود بسیار خوبی ببرید . 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت