نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

Burraco بوراکو نام یک بازی ورق و کارتی جذاب اسـت کـه در کشور ایتالیا مشهور شده اسـت در ادامه با نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco سایت هاتم بت را دنبال کنید .

اموزش بازی پاسور بوراکو 

بوراکو «Burraco» یک بازی رامی بسیار شبیه بـه کاناستا «Canasta» اسـت. بهترین حالت بازی توسط چهار بازیکن و بـه صورت تیمی انجام میشود. بوراکو چندین ویژگی جالب را بـه کاناستا اضافه میکند؛ از جمله یک دست اضافی کـه هر تیم باید قبل از بیرون رفتن بازی کند و توانایی ترکیب ران‌ها بـه جای ست‌هایي تنها از یک رتبه.

نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

شاخه کاناستا از خانواده رامی در آمریکای جنوبی سرچشمه میگیرد. بوراکو بـه احتمال زیاد نسخه تکامل یافته‌ یکی از چندین بازی با نام مشابه‌ در آنجا اسـت. در مقطعی از زمان این بازی اقیانوس اطلس بـه ایتالیا مهاجرت کرده‌ اسـت.

جایی کـه بـه واقع فراگیر شده‌ اسـت. بوراکو دراین کشور یک گزینه بسیار محبوب اسـت ودر تورنمنت‌هایي باوجود داوران رسمی بازی میشود!

هدف بوراکو کسب ۲۰۰۰ امتیاز قبل از حریف، با تشکیل ترکیبی از سه کارت یا بیشتر از یک رتبه و بوراکو اسـت. بوراکوها ترکیبی از هفت کارت یا بیشتر از یک رتبه هستند.

روش شمارش کارت در بازی کارتی بوراکو

برای بازی، باید از دو دسته کارت «ترجیحاً با طرح و رنگ پشتی یکسان» و جوکرها استفاده کنید. این یک دسته ۱۰۸ کارتی را در اختیار شـما قرار میدهد. همچنین بـه ابزاری مانند کاغذ و مداد برای ثبت امتیاز نیاز دارید.

نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

اگر واقعاً بـه مهارت‌هاي‌ ریاضی خود خاطرجمعی دارید، میتوانید از خودکار استفاده کنید. ممکن اسـت با اینکار بتوانید فرد دیگری را تحت تاثیر قرار دهید.

تیم‌ها رابا هر روشی کـه برای گروه شـما مناسب اسـت تعیین کنید. اگر یک روش تصادفی میخواهید، تقسیم چهار کارت و قرار دادن‌ دو کارت بالا در مقابل دو کارت پایین، راه خوبی برای انجام ان اسـت.

با این حال، اگر بتوانید در مورد شراکت خودتان بـه توافق برسید، خیلی بهتر اسـت. در چنین وضعیتی می توانید لباس تیمی، کری خوانی و شعارها را نیز بـه بازی خود ارائه کنید، این کاری احمقانه‌ اما جذاب اسـت.

در هر صورت، هر بازیکن باید در مقابل شریک خود بنشیند بـه طوری کـه با چرخش بازی دور میز بین افراد دو تیم تناوب برقرار باشد.

انواع کارت ها در بازی بوراکو

کارت‌ها را بر بزنید. بازیکن سمت راست دیلر دک را کات میکند. دیلر قسمت پایین دک را گرفته‌ و بـه هر بازیکن یازده‌ کارت می دهد. در همین حال، بازیکنی کـه کات کرده اسـت، قسمت بالایی دک را حفظ می کند. وی با این کارت‌ها دو بخش انباشت متشکل از یازده کارت را می‌سازد.

نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

این دو بخش پوزتی نامیده‌ می شوند. پوزتی‌هاي‌ روی هم چیده‌ شده‌ را در زوایای قائم با یک دیگر قرار دهید تا از هم جدا بمانند. قسمت پایینی دک را در بالای قسمت بالایی قرار دهید. کات را کامل کرده و انباشت را تشکیل دهید. کارت بالایی انباشت را رو بـه بالا بچرخانید و انباشت دورریز را تشکیل دهید.

روش برد در بازی بوراکو

بازیکن سمت چپ دیلر نفر اول در بازی اسـت. وی میتواند کارت بالایی انباشت را بکشد یا کل انباشت دورریز را در دست بگیرد. هنگامی کـه اینکار انجام شد، وی می تواند هر گونه ترکیبی را کـه دارد، پایین بگذارد. سپس با سوزاندن‌ کارت، نوبت خودرا پایان میدهد.

لازم بـه ذکر اسـت کـه وقتی قصد دارید از بخش دورریز کارت بکشید، باید کل دک را بگیرید، نه فقط کارت بالایی را. همچنین، برخلاف کاناستا، هیچ الزامی وجود ندارد کـه فوراً بتوانید از کارت بالایی دورریز استفاده کنید.

شـما می توانید هر زمان کـه بخواهید بخش دورریز را بردارید! یک محدودیت وجوددارد: اگر فقط یک کارت در انباشت دورریز وجود داشته باشد و ان را بردارید، نمیتوانید این کارت را در همان نوبت دور بیندازید.

اینکار برای پیشگیری از ارائه کارت مشابه توسط بازیکن سمت راست بـه حریف سمت چپ اسـت. توجه داشته باشید کـه اگر کارت دیگری با رتبه و خال مشابه با کارتی کـه بـه تازگی کشیده‌اید، دارید، دور انداختن کارت دیگر امری کاملاً امکان‌پذیر اسـت.

نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

ترکیب رنگ ها در بازی بوراکو

دو نوع ترکیب در بوراکو وجوددارد. نخستین مورد ترکیبی از سه یا چند کارت از یک رتبه اسـت. دومی ران یا دنباله اسـت کـه شامل سه یا چند کارت متوالی از یک خال می شود «کارت‌ها بـه ترتیب معمول خود رتبه بندی میشوند».

بازیکنان می توانند ترکیبی را کـه تشکیل میدهند، رو بـه بالا بر روی میز قرار دهند. هر بازیکن با تیم خود ترکیبات را بـه اشتراک میگذارد و می تواند بـه ترکیب‌هایي کـه هر بازیکن در نوبت قبلی تنظیم کرده اسـت، اضافه کند. یک بازیکن می تواند در هر نوبت هر تعداد کارتی را کـه می خواهد ترکیب کند.

آس‌ها می توانند در دنباله‌ها در بالا و یا پایین قرار داده شوند؛ با این حال یک ترکیب نمیتواند بیش از یک آس داشته باشد «یعنی شـما نمی توانید یک آس در هر انتهای دنباله داشته باشید». شـما میتوانید بیش از یک دنباله از یک خال معین داشته باشید.

 اما نمی توانید دو ترکیب را کـه تا نقطه‌هاي‌ پایانی یکسانی گسترش داده میشوند دریک ترکیب بزرگتر ادغام کنید. شـما همچنین نمی توانید یک ران را بـه ترکیب‌هاي‌ کوچک‌تر تقسیم کنید. هر تیم تنها می تواند یک ترکیب برای هر رتبه داشته باشد. شـما نمی توانید مجموعه‌اي از جوکرها یا ۲ها رابا هم داشته باشید.

جوکر و وایلد چیست در بازی بوراکو ؟‌

جوکرها و ۲ها کارت‌هاي‌ وایلد محسوب میشوند. هر ترکیب فقط می تواند شامل یک کارت وایلد باشد «یک جوکر یا یک ۲؛ نه یکی از هر کدام». دریک ترکیب، یک کارت وایلد می تواند جای گزین هر کارت معمول دیگری بشود.

نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

در ران‌ها، از ۲ نیز میتوان بـه عنوان مقدار طبیعی خودش استفاده کرد «مثلا دریک ران». ۲ها وقتی بـه این شکل استفاده میشوند بـه عنوان کارت‌هاي‌ وایلد بـه حساب نمی آیند. بـه عنوان مثال، ۲-۳-۴ دل-جوکر فقط شامل یک کارت وایلد جوکر اسـت.

اگر کارت وایلد دیگری در ترکیب وجود نداشته‌ باشد، از یک ۲ کـه با ارزش طبیعی ان استفاده‌ شده‌ اسـت میتوان بـه عنوان کارت وایلد استفاده‌ کرد. در ترکیب ۲-۳-۴ دل، بازیکن میتواند ۶ دل رابا تغییر ۲ بـه حالت وایلد، اضافه کند «یعنی فرم ۳-۴-۲-۶ دل، در حالی کـه ۲ در جایگاه ۵ دل قرار دارد».

ترفند برد در بازی بوراکو

اگر کارت وایلد بـه عنوان یکی از کارت‌هاي‌ داخلی استفاده نمیشود، همیشه باید در انتهای پایینی یک ران قرار بگیرد. برای مثال، ۷ پیک – جوکر -۹ پیک، یک ترکیب معتبر اسـت، اما ۷-۸ پیک-جوکر مجاز نیست «باید بـه جوکر-۷-۸ پیک اصلاح شود». اگر بازیکنی بخواهد بعدتر با استفاده از جوکر دنباله را بـه سمت بالا گسترش دهد.

میتواند جوکر را بـه موقعیت بالاتر ببرد.

بـه عنوان مثال، اگر بازیکنی قصد دارد ۱۰ پیک رابا ترکیب جوکر-۷-۸ پیک بر روی میز داشته باشد، می تواند جوکر را تا انتها حرکت دهد تا ۷-۸ پیک-جوکر -۱۰ پیک را تشکیل دهد. این قانون برای این اسـت کـه بازیکن نتواند بـه شریک خود بگوید کـه می خواهد ران در چه جهتی ادامه یابد.

قوانین برد در بازی بوراکو

اگر بازیکنی یک کارت طبیعی بـه دست آورد کـه قبل‌تر در یکی از ران‌هاي‌ او بـه عنوان کارت وایلد استفاده شده اسـت، وی میتواند ان کارت را در ترکیب قرار دهد. برای مثال، با ترکیب ۷-۸ پیک-جوکر-۱۰ پیک، یک بازیکن می تواند جوکر را درصورت انتخاب ۹ پیک جای گزین کند.

نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

ترکیب حاصل، جوکر-۷-۸-۹-۱۰ پیک خواهد بود. کارت وایلد ترکیب شده‌ سپس بـه موقعیت معمول خود در انتهای پایینی دنباله‌ می رود. توجه داشته باشید کـه نمیتوانید یک کارت وایلد رابا یک کارت وایلد دیگر جای گزین کنید «مثلا نمیتوانید یک کارت وایلد ۲ را بـه یک کارت طبیعی تبدیل کنید».

هر ترکیبی از هفت کارت یا بیشتر، بوراکو نامیده‌ میشود. اگر بوراکو فاقد کارت‌هاي‌ وایلد باشد، بـه ان بوراکوی تمیز گفته‌ می شود؛ در غیر این صورت، بوراکوی کثیف اسـت. یک بوراکوی تمیز در انتهای دست امتیاز بیشتری نسبت بـه یک بوراکوی کثیف دارد.

بـه طور سنتی، بوراکو با چرخاندن کارت پایانی در زاویه قائم نسبت بـه بقیه کارت‌ها نمایش داده‌ می شود. بوراکوی تمیز با چرخاندن‌ کارت دوم علاوه بر کارت اول نشان داده‌ میشود.

چرخش کارت ها در بازی بوراکو

وقتی کارت‌هاي‌ بازیکنی تمام ‌شود، می تواند یکی از پوزتی‌ها را از مرکز میز بردارد. اگر امکان برداشتن پوزتی در وسط یک چرخش «یعنی قبل از دور انداختن» اتفاق بیفتد، بـه سادگی ان را برداشته و بـه نوبت خود ادامه میدهد. زمانی کـه بازیکنی آخرین کارت خودرا دور می‌اندازد، پوزتی را می گیرد اما تا نوبت بعدی ان را رو بـه پایین در جلوی خود نگه می‌دارد. این برای پیشگیری از انتقال هر گونه اطلاعات در مورد دارایی‌هاي‌ خود بـه هم تیمی‌اش اسـت.

پس از این کـه بازیکن پوزتو را گرفت، دیگر پوزتو برای حریف وی رزرو میشود. نخستین بازیکن تیم حریف کـه کارت‌هایش تمام شود ان پوزتو را در اختیار می گیرد. هنگامی کـه یک تیم دارای پوزتو اسـت، زمانی کـه کارت‌هاي‌ هر یک از بازیکنان به پایان رسید، باید بتواند در عوض بازی را ببندد «پایان دادن بـه دور».

نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

زمانی کـه شرایط زیر وجود داشته باشد، بازیکن میتواند دست خودرا ببندد:

تیم ان‌ها تا پیش از این پوزتوی خودرا انتخاب کرده باشد. «لازم نیست تنها بازیکنی کـه پوزتو را گرفته اسـت بیرون برود.»

طرف دیگر دستکم یک بوراکو داشته باشد.

تیم نوبت آخر خودرا با دور انداختن بـه اتمام برساند. یعنی افراد نتوانند همه ی کارت‌هاي‌ خودرا بدون دور انداختن باهم ترکیب کنند.

کارت حذف شونده نهایی نمیتواند یک کارت وایلد باشد.

امتیازدهی

پس از پایان دست بـه هر دلیلی، هر تیم ارزش کارت‌هاي‌ موجود در ترکیب خودرا جمع‌آوری میکند، سپس ارزش کارت‌هایي را کـه در دستان خود باقیمانده از این مقدار کم میکند. مقادیر کارت بـه شرح زیر اسـت:

جوکرها: هر کدام ۳۰ امتیاز.

۲ها: هر کدام ۲۰ امتیاز.

آس‌ها: هر کدام ۱۵ امتیاز.

۸ها و شاه‌ها: هر کدام ۱۰ امتیاز.

۷ها و ۳ها: هر کدام ۵ امتیاز.

علاوه بر این، هر تیم امتیازات زیر را نیز درصورت وجود کسب می کند:

بوراکوی تمیز: هر کدام ۲۰۰ امتیاز.

بوراکوی کثیف: هر کدام ۱۰۰ امتیاز.

بستن بازی: ۱۰۰ امتیاز. اگر هیچکدام از تیم‌ها بازی را نبندند «بـه دلیل اتمام انباشت یا بن بست»؛ هیچ کدام از دو تیم این پاداش را دریافت نمیکنند.
اگر تیمی نتواند پوزتوی خودرا انتخاب کند، یک جریمه -۱۰۰ امتیازی دریافت می کند. ت

نحوه بازی پاسور بوراکو + ترفند و قوانین لازم Burraco

نها استثنا این اسـت کـه یک بازیکن پوزتو خودرا بگیرد اما هرگز نتواند بـه ان نگاه بیندازد. دراین حالت با پوزتو مانند دست بازیکن رفتار میشود و بـه طور مشابه امتیاز میگیرد.بازی تا زمانی ادامه مییابد کـه امتیاز یک تیم از ۲۰۰۰ بیشتر شود. هر تیمی کـه در چنین مرحله‌اي امتیاز بالاتری داشته باشد، برنده بازی خواهد بود.

ورود به سایت معتبر بازی کارتی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

ثبت نام در سایت سیگاری بت