آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

فیزیک کوانتوم یکی از علم هاي‌ بسیار مهم در زندگی ما اسـت و جالبه بدونید این استراتژی در بازی هاي‌ کازینویی و مخصوصا بلک جک سود اوری بالایی دارد در ادامه با آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪ سایت هاتم بت را دنبال کنید .

نحوه برد در بلک جک با ترفند کوانتومی 

هر بازیکن بلک جک میـــخواهد نسبت بـه حریفان خود برتری پیدا کند، درست اسـت؟هنگامی کـه بازی معمولی خودرا انجام می‌دهید، اغلب بدون این کـه متوجه شوید، از استراتژی و ریاضیات استفاده میکنید.

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

در حالی کـه دیگران از سیستم هاي‌ عمدی تری مانند شمارش کارت استفاده میکنند.اما آیا تا بـه حال بـه استفاده از درهم تنیدگی کوانتومی فکر کرده‌اید؟نه، ما هم نداشتیم.

نه صرفاً یک طرح غیر قابل قبول هالیوود، بلکه استفاده از این تئوری بلند پرواز برای شکست دادن خانه در بلک جک در واقع اکنون توسط بزرگان MIT بـه مدت طولانی مورد مطالعه قرار گرفته اسـت.

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

مشهور اسـت کـه تیم بلک جک خود دانشگاه موفق شد با کار بـه عنوان یک تیم برای شمارش کارت‌ها، بیش از یک دهه در کازینوها شکست بخورد. حتی از ان کتاب ساخته شد و بعدا الهام بخش چند فیلم شد.

اما درهم تنیدگی کوانتومی الزاماًً فقط تمرینی نیست کـه دانشگاهیان ان را در سخنرانی‌ها و آزمایشگاه‌ها آزمایش کنند. اگر قوانین اساسی بلک جک را بدانید، ممکن اسـت بتوانید درهم تنیدگی کوانتومی را برای شـما کارساز کنید.

در اینبخش، دقیقاً خواهیم فهمید کـه درهم تنیدگی کوانتومی واقعاً چیست، چرا در بلک جک اهمیت دارد و آیا بازیکنان روزمره نیز می‌توانند از ان بهره ببرند.با چیزهای مهم شروع کنید: درهم تنیدگی کوانتومی دقیقاً چیست؟ خوب، ما باید در قلمروهای مکانیک کوانتومی بگردیم تا بفهمیم.

درهم تنیدگی کوانتومی اصطلاحی اسـت کـه دو جسم یا ذره مجزا را توصیف میکند کـه «درهم» شده‌اند یا با یک دیگر «همبستگی» دارند بـه طوری کـه بـه گفته MIT News، «همبستگی بین آن ها قوی تر از ان چیزی اسـت کـه پیش‌بینی می شود. قوانین کلاسیک فیزیک و احتمال».

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

بـه این معنی کـه آن ها کاملاً از یک دیگر مستقل نیستند، حتی درصورت جدا شدن، و بـه طور بالفعل می‌توانند از نتایج یک دیگر مطلع شوند.ما همچنین توضیحی را در فوربس دوست داریم، کـه تصدیق می کند.

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

کـه درهم تنیدگی کوانتومی “یکی از عجیب ترین ایده ها در فیزیک مدرن” اسـت، قبل از این کـه ان را بـه این صورت خلاصه کنیم کـه “دو ذره درهم تنیده، مهم نیست در کجای جهان هستند، میتوانند حالات خودرا فوراً با یک دیگر در بین بگذارند.»بنابر این اگر ما دو شی جداگانه اما متصل داشته باشیم کـه میتوانند ارتباط برقرار کنند، این چه تاثیری بر بلک جک دارد؟

البته، همه ی چیز مربوط بـه کارت هایي اسـت کـه بـه شـما داده می شود… و همبستگی بین آن ها، تحت تأثیر این واقعیت کـه انها از یک دسته هستند و تعداد محدودی کارت در معرض اسـت.

آیا ایده درهم تنیدگی در حال بازی اسـت؟ عده اي از دانشگاهیان MIT و Caltech اخیراً تصمیم گرفتند این موضوع را پیدا کنند.
عامله از همان عرشهدر آزمایشی کـه در جولای 2020 در Physical Review A منتشر شد، نویسندگان مزایای بـه‌دست‌آمده از استفاده از استراتژی‌هاي‌ کوانتومی در بازی محبوب کازینو را بررسی کردند.

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

با استفاده از ایده «بازی‌هاي‌ متوالی دو طرفه و مشارکتی کـه در ان یک بیت کلاسیک از بازیکنی کـه اول حرکت میکند تا بازیکنی کـه دومی حرکت می کند مجاز اسـت»؛ نتیجه گرفتند کـه بازیکن دوم در نهایت میتواند یک مزیت جزئی بـه دست آورد.

این توسط بازیکنانی کـه یک مدل ریاضی را بـه اشتراک می گذراند، انجام میشود، کـه از خوانندگان می خواهند ان را بـه عنوان “جعبه” یا یک روش اندازه‌گیری تصور کنند تا انتخاب‌هاي‌ خودرا اطلاع دهند، و بازیکن دوم نیز از هردو انتخاب خود بر اساس سیستم “جعبه” استفاده میکند. بـه عنوان نخستین انتخاب بازیکن برای اطلاع از حرکت خود، یا عدم وجود یکی.

هنگامی کـه با دو سناریو دیگر از جمله نشان دادن کارت بـه بازیکن دوم بـه بازیکن دوم و شمارش کارت «بدون ارتباط»؛ در هزاران دور بلک جک مقایسه می شود، استراتژی درهم‌تنیدگی کوانتومی برتری بهتر «اما کم‌کم» بـه بازیکن دو نسبت بـه کارت داشت. شمارش انجام داد.

بهترین استراتژی در بازی بلک جک

هر بار کـه روی میز می روید، بـه‌عنوان یک بازیکن بلک جک تصمیم میگیرید کـه کارت‌هایي را کـه بـه شـما داده شده اسـت نگه دارید یا کارت جدیدی را بپذیرید تا بهترین دست را بسازید.هدف این اسـت کـه نسبت بـه رقبای خود یا فروشنده، بـه شماره ایده آل 21 نزدیک تر شوید، اما نه بیش از ان.

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

بنابر این، مطمئناً؛ هر سیستمی کـه از نظر تئوری بتواند اطلاعات بیشتری را در اختیار شـما قرار دهد، حتی اگر اطلاعات ملموسی مانند مقدار دقیق کارت نباشد، باید بر بازی شـما تأثیر بگذارد و بـه شـما مزیتی بدهد.با این حال، شایان ذکر اسـت کـه نتایج حاصل از آخرین آزمایش MIT هنوز بـه بازیکنان برتری جزئی نسبت بـه فروشنده می‌دهد.

اگر چه بـه نظر میرسد این اتفاق زمانی رخ داده اسـت کـه عرشه فروشنده تا حد استخوان‌هاي‌ برهنه بود – کـه منطقی اسـت اگر بـه ان فکر کنید – با عرشه کامل‌تر بـه این معنی کـه احتمالات بیشتری برای باز کردن کارت وجوددارد.

اما آیا میتوانید «تئوری درهم‌تنیدگی» خودرا در بازی بعدی خود با توافق با یک شریک در مورد سیستمی کـه انتخاب‌هاي‌ شـما را تعیین میکند، پیاده‌سازی کنید؟

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

یکی از نویسندگان این نشریه، جوزف فورماجیو، بـه MIT News گفت کـه برای حداکثر تأثیر، «بـه یک سرمایه‌گذار بسیار بزرگ نیاز دارید، و حدس من این اسـت کـه حمل یک کامپیوتر کوانتومی در کوله‌پشتی‌تان احتمالاً خانه را خراب می کند. ما فکر میکنیم کازینوها در حال حاضر امن هستند.

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

بنابر این نه، برای استفاده از درهم تنیدگی کوانتومی در بازی خود، لازم نیست کـه در فیزیک بلک جک MIT باشید.اما ممکن اسـت لازم باشد با یک نهنگ کازینوی سخاوتمندانه ملاقات کنید، زیرا برای دیدن مزایای این نظریه، هم بـه فرمول و هم بـه پشتوانه مالی بزرگ نیاز دارید…

اما درود؛ اگر بـه شانس خود علاقه دارید «ودر فیزیک بسیار باهوش تر از ما هستید»؛ همیشه می توانید دانش و مهارت هاي‌ خودرا در عده اي از بهترین کازینوهای آنلاین بلک جک آزمایش کنید.اگر هیچ چیز دیگری نیست، می توانید برای سرگرمی بازی کنید.

آموزش برد در بازی بلک جک با استفاده از فیزیک کوانتوم + سود تضمینی ۱۰۰٪

ورود به سایت معتبر پیش بینی فوتبال 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی فوتبال کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

ثبت نام در سایت سیگاری بت