آموزش بازی پاسور چور وولی Chor Voli (+ترفند و قوانین لازم)

آموزش بازی پاسور چور وولی Chor Voli (+ترفند و قوانین لازم)

چور وولی ولی یکی از بازی هاي‌ خفن کارتی پاسورر و ورق میباشد کـه محبوبیت بسیار زیادی دارد در ادامه با آموزش بازی پاسور چور وولی Chor Voli «+ترفند و قوانین لازم» هاتم بت را دنبال کنید .

معرفی محبوب ترین بازی پاسور چور وولی 

گیولا زسیگری درسال 1992 بازی افغانی چور وولی «تلفظ می شود مانند “وولی چور”» را از شیرزد لوکمونی یاد گرفت. درسال 2011؛ تیلمان شیبر بازی مشابهی رامچی را توصیف کرد کـه گفته می شود از پاکستان آمده اسـت، جایی کـه بین پناهندگان افغان محبوبیت دارد.

آموزش بازی پاسور چور وولی Chor Voli «+ترفند و قوانین لازم»

Chor Voli یک بازی پارتیشن، شبیه بـه بازی بریتانیایی Crash اسـت. هر یک از چهار بازیکن دارای 13 کارت هستند کـه از انها برای تشکیل تا چهار دست 3 کارتی مشابه دست هاي‌ Brag استفاده می شود. سپس این بازی ها دریک سری مسابقات نمایشی انجام می شود کـه با قوی‌ترین دست هر بازیکن شروع می شود.

بیشتر بخوانید: آموزش بازی پاسور برو ماهی + ترفند و قوانین لازم

بررسی بازیکنان و شمارزش جور ولی

این یک بازی برای چهار بازیکن اسـت کـه هر کدام بـه صورت جداگانه بازی می کنند. یک بسته استاندارد بین المللی 52 کارتی استفاده می شود و جهت بازی در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت اسـت.طبق معمولً از تراشه ها برای امتیازدهی استفاده می شود.

ترکیبات کارت

ترکیب هاي‌ معتبر سه کارتی بـه ترتیب نزولی قدرت بـه شرح زیر اسـت:

سه نوع «بالاترین»

بالاترین آن ها A-A-A، سپس K-K-K، Q-Q-Q، … بـه 3-3-3؛ 2-2-2 «پایین ترین» اسـت.

فلاش مستقیم سه کارته

سه کارت متوالی از یک لباس. بالاترین A-K-Q، سپس 3-2-A، سپس K-Q-J، Q-J-10؛ … بـه 4-3-2 «کمترین» کاهش می یابد.

سه کارت مستقیم

سه کارت متوالی از کت و شلوارهای ترکیبی کـه بـه ترتیب فلاش هاي‌ مستقیم رتبه بندی میشوند.

فلاش سه کارته

سه کارت با همان لباس، متوالی نیست. ابتدا بالاترین کارت را مقایسه کنید «بالای آس». اگر کارت هاي‌ بالا برابر هستند، کارت هاي‌ دوم رابا کارت هاي‌ سوم مقایسه کنید. بنابر این A-K-J بالاترین و 5-3-2 کمترین اسـت.

آموزش بازی پاسور چور وولی Chor Voli

سه کارت کـه هیچ دوتا از ان ها رتبه یکسان یا لباس یکسانی ندارند. ابتدا بالاترین کارت ها را مقایسه کنید، سپس درصورت لزوم کارت هاي‌ دوم و سوم را مقایسه کنید. همانند فلاش ها، A-K-J بالاترین و 5-3-2 پایین ترین اسـت.
توجه: سه کارت غیرمرتبط باید واقعاً نامرتبط باشند. اگر دو کارت از سه کارت مشابه باشند، یا اگر دو کارت برای یک جفت باشند، نمیتوانند ترکیبی از سه کارت غیرمرتبط را تشکیل دهند.

معرفی محبوب ترین بازی پاسور چور وولی 

توجه داشته باشید. من مطمئن نیستم کـه بالاترین سه دریک نوع چیست. احتمالاً برخی یا همه ی بازیکنان، سه ثلث را بالاترین می دانند، مانند براگ، سه آس را شکست می دهند. بدیهی اسـت کـه ارزش بررسی این موضوع را قبل از بازی دارد. اگر کسی دراین مورد اطلاعاتی دارد لطفا بـه من اطلاع دهد.

قبل از معامله، هر بازیکن 1 تراشه بـه استخر کمک میکند. سپس هر کدام 13 کارت دریافت می کنند. این بـه فروشنده بستگی دارد کـه چند کارت را دریک زمان پخش کند.

بالاترین اعداد در بازی پاسور چور ولی

اگر بازیکنی چهار تراشه از یک نوع داشته باشد، هیچ بازی وجود ندارد و بازیکنی کـه بالاترین چهار عدد از یک نوع را داشته باشد، هر چهار تراشه استخر را برنده می شود. [هنگام مقایسه چهارگانه از یک نوع، احتمالاً چهار آس بالاترین و پس از ان پادشاهان، ملکه‌ها و غیره تا دو تا «پایین‌ترین» قراردارند. یکیدیگر از قوانین ممکن این اسـت کـه چهار چهار بالاترین و بـه دنبال ان A، K، … هستند. هرگونه اطلاعات دراین مورد با تشکر دریافت خواهد شد.]

بیشتر بخوانید: 27 بازی پاسور و ورق مخصوص ۲ نفر | آموزش محبوب ترین بازی کارتی دونفره

اگر هیچکس چهار کارتی نداشته باشد، بازیکنان دست‌هاي‌ خودرا بـه صورت ترکیب‌هاي‌ سه‌کارتی بـه‌صورتی کـه در بالا توضیح داده شد مرتب می کنند و سپس کارت‌هایي را کـه بخشی از یک ترکیب معتبر نیستند، رو بـه پایین دور می اندازند. هر کارت فقط دریک ترکیب قابل استفاده اسـت.

تعداد حذف‌ها بـه تعداد ترکیب‌هاي‌ معتبر بستگی دارد. بازیکنی کـه بتواند چهار ترکیب را تشکیل دهد، یک کارت را کنار میگذارد، بازیکنی با سه ترکیب، چهار کارت را کنار میگذارد و غیره. نگه داشتن کارت‌هایي کـه جزء ترکیبات نیستند در دست شـما غیرقانونی اسـت.

بعد از این کـه همه ی حداقل یک کارت را کنار گذاشتند، نخستین بازیکن «در سمت راست فروشنده» قویترین ترکیب خودرا روی میز قرار می‌دهد. «اگر او قبل از این کـه همه ی بازی کند، فقط بـه ضرر خودش اسـت، زیرا هر کس اجازه دارد قبل از دور انداختن دست خودرا مرتب کند.» سایر بازیکنان با قوی‌ترین ترکیب هاي‌ خود در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت دنبال می کنند. هر شخصی کـه بالاترین ترکیب را داشته باشد یک تراشه از استخر میگیرد و بـه دور دوم می رود کـه در ان هرکس دومین ترکیب قوی خودرا انجام میدهد و غیره.

آموزش بازی پاسور چور وولی Chor Voli «+ترفند و قوانین لازم»

توجه: این امکان وجوددارد کـه دو بازیکن در بالاترین ترکیب برابر باهم بازی کنند – برای مثال دو نفر دارای یک فلش مستقیم 9-8-7 در دو لباس مختلف هستند. من مطمئن نیستم کـه دراین مورد چه اتفاقی میوفتد. من پیشنهاد میکنم کـه نخستین بازی از ترکیب هاي‌ مساوی باید دومی را شکست دهد.

آموزش بازی پاسور چور وولی Chor Voli «+ترفند و قوانین لازم»

بازیکنانی کـه از تمام ترکیبات خود استفاده کرده اند در دورهای بعدی رقابت نمی کنند. بـه عنوان مثال، اگر فقط یک بازیکن چهار ترکیب داشته باشد، بـه طور خودکار آخرین دور بازی را برنده می شود.بازیکنی کـه در آخرین دور بازی پیروز می شود، دست بعدی را بـه هم میزند و می‌زند.

تعداد کارت ها

تعداد دور انداختن کارت بـه تعداد ترکیب‌هاي‌ معتبری کـه یک بازیکن می تواند بسازد بستگی دارد. بازیکنی کـه بتواند چهار ترکیب را تشکیل دهد، یک کارت را کنار میگذارد، بازیکنی سه ترکیب بتواند بساز، چهار کارت را کنار می گذارد و غیره. نگه داشتن کارت‌هایي کـه جزء ترکیبات نیستند در دست بازیکن غیرقانونی اسـت.

بعد از این کـه همه ی حداقل یک کارت را کنار گذاشتند، نخستین بازیکن «در سمت راست دیلر» قوی‌ترین ترکیب خودرا روی میز قرار می‌دهد. سایر بازیکنان نیز با قوی‌ترین ترکیب‌هاي‌ خود در خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت بازی میکنند. هر شخصی کـه بالاترین ترکیب را داشته باشد یک چیپ از پات را برمی‌دارد و بـه دور دوم میرود. در دور دوم نیز هر بازیکنی کـه قوی‌ترین دست را داشته باشد، برنده اسـت. این روند تا چهارمین دور ادامه مییابد.

توجه کنید این امکان وجوددارد کـه دو بازیکن در بالاترین ترکیب باهم مساوی باشند. دراین حالت بازیکنی کـه دست بعدی باارزش‌تری دارد برنده چیپ می شود.

بازیکنانی کـه از تمام ترکیبات خود استفاده کرده‌اند در دورهای بعدی رقابت نمی کنند. بـه عنوان مثال اگر فقط یک بازیکن چهار ترکیب داشته باشد، بـه طور خودکار آخرین دور بازی را برنده میشود.بازیکنی کـه در آخرین دور بازی برنده می شود، در دست بعدی او دیلر میگردد.

خفن ترین استراتژی بازی چور وولی

بازی کارتی چور وولی ممکن اسـت در نگاه اول یک بازی شانسی بـه نظر برسد، اما در واقع مهارت قابل توجهی را برای ایجاد ترکیب‌هاي‌ مختلف نیاز دارد. بـه عنوان مثال، بـه طور کلی عاقلانه نیست کـه نخستین ترکیب بسیار قوی و بـه دنبال ان سه ترکیب ضعیف تشکیل شود. سودآورتر اسـت کـه نخستین ترکیب را فقط کمی قویتر از ترکیب دوم کنید، و بـه همین ترتیب، زیرا دورهای بعدی بـه اندازه دور اول برای بردن ارزش دارد.

خفن ترین استراتژی بازی چور وولی

بیشتر بخوانید: 10 نحوه فهمیدن ورق و پاسور تقلبی از اصل «آسان و کاربردی»

ورود به سایت معتبر بازی پاسور

این بازی شبیه Chor Voli اسـت. نسخه اي کـه تیلمن شیبر یاد گرفت برای سه بازیکن بود کـه بـه هر کدام 17 کارت داده می شود. کارت باقیمانده رو بـه بالا روی میز قرار میگیرد و دارنده الماس می تواند در ازای ان کارت ان را بگیرد. هر بازیکن می تواند تا پنج ترکیب تشکیل دهد برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید . 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت